หุ้นปันผลสูง (High Dividend)

หุ้นปันผลสูง เล่นหุ้น
ลำดับหุ้นปันผลสูงในตลาดหลักทรัพย์

ลำดับหุ้นปันผลสูง

 

หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
EARTH 0.37 N.A. -123.64% / ปี -56.05% / ปี -21.56% / ปี 10.27% / ปี
MCS 10.9 9.46 -94.9% / ปี -46.37% / ปี -14.12% / ปี 8.82% / ปี
ZMICO 0.59 6.83 46.89% / ปี 14.91% / ปี 91.64% / ปี 7.75% / ปี
AIT 17.4 12.57 10.23% / ปี -5.29% / ปี -10.79% / ปี 7.34% / ปี
DIF 15.9 N.A. N.A. N.A. N.A. 6.64% / ปี
MK 2.62 14.48 -63.54% / ปี 13.8% / ปี -13.19% / ปี 6.61% / ปี
KYE 315 9.91 -28.86% / ปี 5.91% / ปี -9.96% / ปี 6.46% / ปี
QH 2.16 9.04 -13.33% / ปี 4.17% / ปี 17.14% / ปี 6.15% / ปี
JAS 3.74 16.5 25% / ปี -44.92% / ปี 10.77% / ปี 6.1% / ปี
TCCC 20 N.A. 44.09% / ปี 29.66% / ปี 6.72% / ปี 6.1% / ปี
SC 2.02 72.3 -75.01% / ปี -24.17% / ปี -16.99% / ปี 5.9% / ปี
TTW 13.7 17.59 -1.99% / ปี -7.35% / ปี 0.23% / ปี 5.5% / ปี
SPCG 17.5 7.87 6.25% / ปี 1.09% / ปี 660% / ปี 5.39% / ปี
JTS 0.9 66.9 121.11% / ปี 82.76% / ปี N.A. 5.15% / ปี
LANNA 7.45 17.7 62.86% / ปี 28.13% / ปี -13.52% / ปี 4.92% / ปี
GYT 219 17.15 -89.3% / ปี -45.7% / ปี 20.69% / ปี 4.81% / ปี
HANA 30 12.42 66.17% / ปี 31.58% / ปี 17.96% / ปี 4.79% / ปี
JCT 78.25 N.A. 13.89% / ปี -3.2% / ปี -1% / ปี 4.78% / ปี
TKS 4.96 14.55 N.A. 4.54% / ปี 0.93% / ปี 4.71% / ปี
THCOM 3.72 20.68 -63.23% / ปี -28.65% / ปี 41.91% / ปี 4.6% / ปี
WHA 3.18 13.68 131.96% / ปี 93.61% / ปี N.A. 4.54% / ปี
BLAND 1.05 25.98 -68% / ปี -46.92% / ปี -10.72% / ปี 4.37% / ปี
THREL 2.64 N.A. 8.9% / ปี 4.71% / ปี N.A. 4.37% / ปี
KKC 0.4 N.A. -58.18% / ปี -34.22% / ปี -12.33% / ปี 4.27% / ปี
RATCH 70 11.05 50.31% / ปี 27.04% / ปี -5.42% / ปี 4.22% / ปี
SPALI 14.8 10.98 -29.08% / ปี 3.75% / ปี 50.91% / ปี 4.2% / ปี
HTC 18.3 14.11 -10.47% / ปี 104% / ปี 13.48% / ปี 4.09% / ปี
ARROW 7.6 15.77 -21.13% / ปี -12.14% / ปี N.A. 4.06% / ปี
BTS 12.1 72.08 -26.21% / ปี -43.3% / ปี 48.34% / ปี 3.91% / ปี
MAJOR 17.1 22.1 5.81% / ปี 9.09% / ปี 15.69% / ปี 3.9% / ปี
AP 5.55 8.35 18.27% / ปี -1.7% / ปี 1.09% / ปี 3.87% / ปี
PTTGC 43 9.63 105.56% / ปี 18.54% / ปี 17.47% / ปี 3.7% / ปี
TRT 1.66 N.A. -301.78% / ปี 4.58% / ปี -110.85% / ปี 3.61% / ปี
CI 0.7 N.A. -200% / ปี -75.18% / ปี -22.59% / ปี 3.33% / ปี
TWZ 0.07 2400 -93.53% / ปี -39% / ปี N.A. 3.27% / ปี
TU 13.7 N.A. 3.45% / ปี -0.82% / ปี -15.18% / ปี 3.2% / ปี
MTI 0 N.A. -6.93% / ปี -12.58% / ปี 32.15% / ปี 3.2% / ปี
CPF 31.5 13.75 0.95% / ปี 16.25% / ปี -10.62% / ปี 3.13% / ปี
SGP 8.3 N.A. 264.88% / ปี 83.28% / ปี 53.13% / ปี 2.91% / ปี
NNCL 1.85 14.11 25% / ปี 33.33% / ปี 30% / ปี 2.91% / ปี
SYNTEC 1.48 N.A. 19.03% / ปี 75.63% / ปี 100% / ปี 2.73% / ปี
STA 26.5 N.A. -424% / ปี -177.15% / ปี -1060% / ปี 2.65% / ปี
ข้อมูลลำดับหุ้นเติบโตต่อเนื่อง Update ล่าสุดวันที่ [currentdate]
Rate the article
Share with friends
Ruayhoon
Add comment