หุ้นเติบโตต่อเนื่อง (Continuous Growth)

หุ้นเติบโตต่อเนื่อง (Continuous Growth) เล่นหุ้น
ลำดับหุ้นเติบโตเร็วในตลาดหลักทรัพย์

ลำดับหุ้นเติบโตต่อเนื่อง (Continuous Growth)

หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
GFPT 0 N.A. 40.38% / ปี 60.61% / ปี 750% / ปี 0
SPCG 17.5 7.87 6.25% / ปี 1.09% / ปี 660% / ปี 5.39
KTC 38.5 N.A. 25.05% / ปี 23.11% / ปี 456.3% / ปี 0
NOBLE 11.8 N.A. 603.57% / ปี 297.37% / ปี 450% / ปี 0
AJ 9.75 N.A. 1264.55% / ปี 768.71% / ปี 264.5% / ปี 0
INET 2.08 N.A. 663.9% / ปี 989.49% / ปี 150.09% / ปี 0
SYNTEC 1.48 N.A. 19.03% / ปี 75.63% / ปี 100% / ปี 2.73
ZMICO 0.59 6.83 46.89% / ปี 14.91% / ปี 91.64% / ปี 7.75
PDI 6.75 N.A. 300% / ปี 17.84% / ปี 80.26% / ปี 0
SGP 8.3 N.A. 264.88% / ปี 83.28% / ปี 53.13% / ปี 2.91
TRUBB 1.7 N.A. 207.19% / ปี 109.29% / ปี 43.19% / ปี 0
SCC 0 N.A. 3.78% / ปี 11.4% / ปี 39.79% / ปี 0
NNCL 1.85 14.11 25% / ปี 33.33% / ปี 30% / ปี 2.91
ITD 1.14 N.A. 216.02% / ปี 62.07% / ปี 28.55% / ปี 0
SSI 0 N.A. 105.51% / ปี 67.98% / ปี 23.26% / ปี 0
AEONTS 141.5 N.A. 19.76% / ปี 9% / ปี 22.98% / ปี 0
ERW 3.32 N.A. 27.37% / ปี 64.55% / ปี 22.44% / ปี 0
SVOA 0.94 17.6 83.63% / ปี 2.18% / ปี 21.74% / ปี 0.7
TTA 2.8 N.A. 221.43% / ปี 135% / ปี 20.77% / ปี 0
TMB 1.15 N.A. 4.23% / ปี 6.61% / ปี 20.4% / ปี 0
HANA 30 12.42 66.17% / ปี 31.58% / ปี 17.96% / ปี 4.79
PTTGC 43 9.63 105.56% / ปี 18.54% / ปี 17.47% / ปี 3.7
OISHI 40.25 N.A. 45.16% / ปี 145.2% / ปี 17.03% / ปี 0
BH 120 41.67 7.14% / ปี 3.94% / ปี 16.24% / ปี 1.17
BMCL 0 N.A. 72.54% / ปี 40.41% / ปี 16.16% / ปี 0
PM 7 N.A. 75% / ปี 25.98% / ปี 16.13% / ปี 0
NEWS 0.01 N.A. 80.47% / ปี 41.06% / ปี 15.8% / ปี 0
MAJOR 17.1 22.1 5.81% / ปี 9.09% / ปี 15.69% / ปี 3.9
LH 7.3 N.A. 15.38% / ปี 33.33% / ปี 14.62% / ปี 0
CPALL 70.5 32.31 10.87% / ปี 19.86% / ปี 14% / ปี 1.63
PTT 35.5 N.A. 60.37% / ปี 33.46% / ปี 13.4% / ปี 0
SYNEX 6.55 22.21 66.76% / ปี 42.86% / ปี 12.5% / ปี 2.35
CENTEL 24.9 28.31 6.26% / ปี 4.69% / ปี 11.82% / ปี 1.35
SPC 58 N.A. 11.5% / ปี 11.76% / ปี 11.3% / ปี 0
TISCO 75 N.A. 21.43% / ปี 18.25% / ปี 11.04% / ปี 0
WORK 10.6 61.56 234.1% / ปี 210.6% / ปี 10.66% / ปี 0.31
GLOBAL 14.6 36.61 0.48% / ปี 36.55% / ปี 9.82% / ปี 1.05
KKP 42.5 N.A. 12.68% / ปี 45.81% / ปี 9.22% / ปี 0
BAY 22.4 N.A. 10.56% / ปี 16.53% / ปี 6.84% / ปี 0
TCCC 20 N.A. 44.09% / ปี 29.66% / ปี 6.72% / ปี 6.1
ROBINS 0 N.A. 1.15% / ปี 12.13% / ปี 5.37% / ปี 0
ASK 18.4 N.A. 1.22% / ปี 3.11% / ปี 5.27% / ปี 0
ข้อมูลลำดับหุ้นเติบโตต่อเนื่อง Update ล่าสุดวันที่ [currentdate]

Rate the article
Share with friends
Ruayhoon