สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ในปี 2563-2564

สินเชื่อส่วนบุคคล การเงิน
ครบทุกประเด็นกับรายละเอียดของสินเชื่อส่วนบุคคลในประเทศไทยประจำปี 2563-2564 พร้อมเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลแต่ละแบบและวิธีการสมัครกู้เงินทางออนไลน์ที่ง่ายและรวดเร็ว

ในปี 2563 เป็นปีที่มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายหนึ่งในผลกระทบที่ตามมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้ผู้คนมากมายต้องมาทนทุกข์กับเรื่องเงินทอง หนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาที่เรานำมาเสนอในวันนี้คือการกู้เงินหรือสินเชื่อโดยเราจะเน้นไปที่สินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งหลายคนคงจะคุ้นหูกันดีแต่หลายคนยังไม่รู้จักสิ่งนี้

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร?

สินเชื่อ หมุนเวียน ส่วน บุคคลคือรูปแบบหนึ่งของสินเชื่อที่ผู้กู้ขอสินเชื่อสามารถขอไปใช้ตามความประสงค์หรือประโยชน์ของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นนำไปใช้ในกิจการของตนเองหรือการใช้หนี้ โดยเมื่อผู้ขอกู้ยื่นความประสงค์จะขอสินเชื่อส่วนบุคคลกับทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินแล้วจะได้รับเป็นเงินก้อนกลับมาซึ่งปกติวงเงินที่ธนาคารจะอนุมัติจะอยู่ที่ประมาณ 5 เท่าของรายได้ที่ได้รับในปัจจุบัน เช่น ถ้าหากคุณมีรายได้ 25,000 บาทสามารถขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลได้ในวงเงิน 125,0000 บาทหรือวงเงินอาจจะเป็นไปตามมูลค่าของสินทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันขึ้นอยู่กับว่าต้องการนำหลักทรัพย์มาประกันหรือไม่ โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินให้อนุมัติสินเชื่อประเภทนี้ให้กับผู้ที่มีสามารถชำระเงินคือได้ในภายหลังนั่นคือต้องมีประวัติทางการเงินที่ดีและมีรายได้ที่มั่งคงอย่างเช่นคนที่มีงานประจำและได้รับเงินเดือนประจำ ข้อดีที่ทำให้สินเชื่อส่วนบุคคลมีความน่าสนใจคือการที่ผู้ขอกู้สามารถรับรู้ระยะเวลากู้ที่กำหนดไว้ได้และอัตราดอกเบี้ยที่คงตัวรวมไปถึงการชำระเงินคือเป็นรายเดือนในจำนวนที่เท่าๆกันหรือหากเลือกชำระเงินเต็มจำนวนก็อาจจะไม่มีดอกเบี้ย (เงื่อนไขจะแตกต่างกันในแต่ละธนาคาร) และข้อดีอีกประการคือการที่ไม่บังคับให้ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกัน

ประเภทของสินเชื่อส่วนบุคคลในประเทศไทย

ต่อมาเราจะไปดูประเภทของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลในประเทศไทยโดยเราจะยกตัวอย่างสองแบบหลักๆที่พบเห็นได้บ่อยๆเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดยมีประเภทดังนี้

 • สินเชื่อเงินสดส่วนบุคคล : ถือเป็นสินเชื่อที่ออกให้โดยสถาบันทางการเงินซึ่งสินเชื่อส่วนบุคคลแบบนี้ถูกออกแบบมาให้เข้ากับวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินสำหรับแต่ละบุคคลและจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างชัดเจนโดยเมื่อธนาคารอนุมัติสินเชื่อเงินสดแบบนี้แล้ว เงินจะถูกโอนเข้ามาในบัญชีของเราในลักษณะเงินด่วนหลังจากได้รับเงินเราจะต้องมีการผ่อนชำระคืนแบบเป็นงวดตามที่กำหนดไว้จนครบจำนวน
 • สินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีหลักประกัน : สินเชื่อแบบนี้สามารถค้ำประกันโดยบ้านหรือรถยนต์ได้ เพื่อใช้ในการพิจารณาการอนุมัติโดนสถาบันทางการเงิน ข้อดีคือการอนุมัติจะรวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากมีของมาค้ำประกันและอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะถูกกว่าแบบไม่มีค้ำประกันซึ่งขึ้นอยู่กับธนาคารแต่ละแห่งด้วยและวงเงินที่ได้อนุมัติจะขึ้นอยู่กับจำนวนมูลค่าของหลักประกันซึ่งจะทำให้ได้เงินมากกว่าการเทียบเพียงแค่รายได้ต่อเดือน

ประเภทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

แน่นอนว่าการขอสินเชื่อส่วนบุคคลก็ย่อมจำเป็นต้องมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่คุณควรจะต้องเรียนรู้และศึกษาก่อนที่จะทำการขอไปยังสถาบันการเงินเพื่อให้ได้เข้าใจอย่างดีก่อน โดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยจะมีดังนี้

 1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งก็คืออัตราดอกเบี้ยที่มีการกำหนดให้เป็นตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง โดยจำนวนนี้จะคงที่ตลอดช่วงเวลาที่กำหนดในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล อัตราดอกเบี้ยแบบนี้จะไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน ทั้งนี้ในสัญญาจะต้องระบุว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาสินเชื่อ ยกตัวอย่างเช่น กำหนดให้ชำระดอกเบี้ย 5% ต่อปีเป็นเวลา 2 ปี
 2. อัตราดอกเบี้ยลอยตัวคืออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามต้นทุนของสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์โดยจะมีการออกมาประกาศอัปเดตอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งๆ สิ่งนี้มักจะขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ อัตราดังกล่าวสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยในลักษณะนี้จะมีแบ่งแยกเป็นประเภทได้คือ MRR, MLR, MOR

ข้อกำหนดและเอกสารใดบ้างที่จำเป็นสำหรับการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

มาถึงตรงนี้หลายท่านคงจะสนใจในตัวสินเชื่อส่วนบุคคลไม่น้อย เราจึงอยากแชร์ข้อมูลคุณสมับติและเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคล

 • คนไทยหรือมีสัญชาติไทยโดยต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป
 • หากทำงานประจำจะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปและมีอายุการทำงานมากกว่า 4 เดือน
 • หากเป็นเจ้าของกิจการจะต้องดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนที่ต้องเป็นที่อยู่ปัจจุบัน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินนั้นๆ
 • หากทำงานประจำจะต้องเตรียมสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนโดยจะต้องเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนล่าสุด (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) รวมถึงสำเนารายการเดินบัญชีของธนาคารที่ระบุเงินเดือนเข้าล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน
 • หากเป็นเจ้าของกิจการจะต้องเตรียมหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีอายุไม่เกิน 3-6 เดือนและหลักฐานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องแสดงรายการเดินบัญชีอย่างน้อย 6 เดือน

วิธีการเลือกธนาคารสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล

ในการเลือกสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคลกับธนาคารใดนั้น ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวคุณเองเนื่องจากธนาคารแต่ละแห่งจะมีข้อกำหนดและอัตราดอกเบี้ยรวมถึงข้อเสนอต่างๆที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่คุณควรคำนึงถึงเป็นหลักได้แก่ อัตราดอกเบี้ยและขอกำหนดในการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุด

หลังจากได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลไปแล้ว จะเห็นได้ว่าคุณสามารถกู้ได้แม้จะมีเงินเดือน 6000, 10000, 15000 บาทและสินเชื่อ ส่วน บุคคล อนุมัติ ง่าย ตอนนี้คุณเองก็สามารถสมัครขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ของเราได้ โดยเราได้มีการเปรียบเทียบข้อเสนอบนเว็บไซต์ของเรา หน้าที่ของคุณคือเลือกธนาคารและฝากคำขอสมัครไว้

เงินกู้ ด่วน ราย เดือน
Rate the article
Share with friends
Ruayhoon
Add comment