หุ้นปันผล

ตาราง XD และวันที่จ่ายปันผล

mobile site facebook page
 
Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.0614
BTC/USD 1273.54
USD/JPY 109.0950
GBP/USD 1.2503
USD/CHF 1.0062
USD/CAD 1.3329
AUD/USD 0.7569
EUR/JPY 115.7800
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
oil trade
ตารางแสดงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD และวันที่จ่ายปันผล
หุ้น ราคา
(บาท)
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย XD
วันที่จ่ายปันผล ปันผล/หุ้น
(บาท)
อัตราการปันผล
(Dividend Yield)
BBL 180 2017-04-20 2017-05-11 4.5 3.61% / ปี
KTC 134.5 2017-04-21 2017-05-16 4 2.97% / ปี
SABINA 23.3 2017-04-21 2017-05-09 0.14 1.03% / ปี
QH 2.52 2017-04-24 2017-05-12 0.08 5.95% / ปี
EASTW 11.7 2017-04-24 2017-05-16 0.27 4.02% / ปี
SCB 155.5 2017-04-24 2017-05-09 4 3.54% / ปี
COM7 10.4 2017-04-25 2017-05-19 0.25 2.4% / ปี
TISCO 76 2017-04-26 2017-05-12 3.5 4.61% / ปี
SSF 10.9 2017-04-26 2017-05-18 0.3 2.75% / ปี
CHG 2.38 2017-04-26 2016-12-09 0.012 1.51% / ปี
NOBLE 15.8 2017-04-26 2017-05-16 0.22 0% / ปี
INET 4.06 2017-04-26 2017-05-17 0.0789 1.94% / ปี
KKC 2.64 2017-04-27 2017-05-18 0.1 3.79% / ปี
LHBANK 1.77 2017-04-27 2017-05-19 0.052 2.94% / ปี
A 6.5 2017-04-27 2017-05-23 0.05 0.77% / ปี
KOOL 4.52 2017-04-27 2017-05-19 0.0454 1.67% / ปี
GYT 470 2017-04-27 2017-05-24 20 4.26% / ปี
TIPCO 16 2017-04-27 2017-05-19 0.16 2.44% / ปี
CPALL 61.75 2017-04-27 2017-05-18 1 1.62% / ปี
ALUCON 306 2017-04-28 2017-05-16 15 4.9% / ปี
XO 5.2 2017-04-28 2017-05-23 0.08 1.54% / ปี
BIGC 224 2017-04-28 2017-05-23 1.9 0.85% / ปี
HFT 4.88 2017-04-28 2009-05-20 0.1 2.05% / ปี
BEAUTY 9.9 2017-04-28 2017-05-19 0.138 2.2% / ปี
KKP 70.25 2017-04-28 2017-05-23 4 8.54% / ปี
PDI 19.7 2017-04-28 2017-05-18 1 5.08% / ปี
COLOR 1.5 2017-04-28 2017-05-17 0.035 2.32% / ปี
SE-ED 3.74 2017-04-28 2017-05-18 0.01 0.27% / ปี
RML 1.42 2017-04-28 2017-05-19 0.07 4.93% / ปี
WACOAL 49 2017-04-28 2017-05-23 1.3 2.65% / ปี
SC 3.68 2017-04-28 2017-05-19 0.19 5.16% / ปี
TICON 14.2 2017-05-02 2017-05-19 0.08 0.56% / ปี
GLOW 82.5 2017-05-02 2017-05-24 4.292 6.97% / ปี
CPF 26.25 2017-05-03 2017-05-24 0.45 3.62% / ปี
MALEE 106 2017-05-03 2017-05-24 1.15 1.79% / ปี
AI 1.52 2017-05-03 2015-05-20 0.09 0% / ปี
BROOK 0.88 2017-05-03 2017-05-24 0.05 7.95% / ปี
ALT 7.85 2017-05-03 2017-05-25 0.1 1.27% / ปี
AKP 2.36 2017-05-03 2017-05-23 0.07 2.97% / ปี
M 62 2017-05-03 2017-05-23 1.1 3.38% / ปี
SITHAI 2.06 2017-05-03 2017-05-22 0.1 4.85% / ปี
AJ 14.3 2017-05-03 2017-05-26 0.2 1.4% / ปี
AMATA 17.1 2017-05-03 2017-05-19 0.3 2.63% / ปี
TTA 8.95 2017-05-03 2017-05-23 0.05 0.56% / ปี
IVL 36.5 2017-05-03 2017-05-23 0.36 1.81% / ปี
SEAFCO 11.8 2017-05-03 2016-09-09 0.15 2.2% / ปี
TRU 4.22 2017-05-03 2017-05-23 0.09 2.13% / ปี
STA 18 2017-05-03 2017-05-24 0.4 2.22% / ปี
SPC 47.5 2017-05-03 2017-05-23 1.3 2.74% / ปี
ANAN 4.84 2017-05-03 2017-05-26 0.085 2.58% / ปี
PLAT 7.05 2017-05-03 2017-05-23 0.18 2.55% / ปี
NNCL 1.28 2017-05-04 2017-05-26 0.037 2.89% / ปี
BEC 19.2 2017-05-04 2017-05-25 0.15 3.13% / ปี
QTC 18 2017-05-04 2017-05-26 0.03 0.17% / ปี
VNT 20.9 2017-05-04 2017-05-25 0.45 2.15% / ปี
WHA 3.14 2017-05-04 2014-05-27 0.1536 4.89% / ปี
LH 10.1 2017-05-04 2017-05-24 0.3 6.39% / ปี
ARROW 16.8 2017-05-04 2017-05-19 0.4 3.57% / ปี
ESTAR 0.76 2017-05-04 2016-05-25 0.04 5.26% / ปี
MODERN 5.45 2017-05-04 2017-05-23 0.15 4.59% / ปี
SRICHA 20.5 2017-05-04 2017-05-23 0.4 1.95% / ปี
CK 27.75 2017-05-04 2017-05-26 0.25 1.8% / ปี
BAY 37.75 2017-05-04 2017-05-25 0.45 2.25% / ปี
TWZ 0.28 2017-05-05 2017-05-22 0.00785 2.8% / ปี
SVI 5.55 2017-05-08 2017-05-22 0.08 1.44% / ปี
TRT 4.04 2017-05-08 2014-05-23 0.13 3.22% / ปี
BAFS 39.5 2017-05-08 2017-05-25 1 3.8% / ปี
KTB 19.7 2017-05-08 2017-05-26 0.86 4.37% / ปี
SYNTEC 4.46 2017-05-08 2017-05-26 0.11 3.36% / ปี
CCP 0.63 2017-05-08 2017-05-24 0.022 3.49% / ปี
AP 7.5 2017-05-08 2017-05-25 0.3 4% / ปี
EASON 3.92 2017-05-08 2017-05-25 0.05 1.28% / ปี
BCH 13.5 2017-05-08 2017-05-24 0.1 1.26% / ปี
JUBILE 18 2017-05-08 2017-05-23 0.3 3.06% / ปี
ROBINS 62.75 2017-05-08 2017-05-26 1.25 1.99% / ปี
CENTEL 35 2017-05-08 2017-05-26 0.55 1.57% / ปี
PJW 3.16 2017-05-08 2017-05-24 0.13 4.11% / ปี
BJC 43.25 2017-05-08 2017-05-26 0.38 1.16% / ปี
VIBHA 2.88 2017-05-08 2017-05-25 0.035 1.22% / ปี
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นปันผล
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นปันผล
register
หุ้นปันผล
Bookmark and Share
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com