หุ้นปันผล

ตาราง XD และวันที่จ่ายปันผล

mobile site facebook page
 
Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1796
BTC/USD 0.00
USD/JPY 112.0850
GBP/USD 1.3218
USD/CHF 0.9887
USD/CAD 1.2766
AUD/USD 0.7566
EUR/JPY 132.2150
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
oil trade
ตารางแสดงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD และวันที่จ่ายปันผล
หุ้น ราคา
(บาท)
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย XD
วันที่จ่ายปันผล ปันผล/หุ้น
(บาท)
อัตราการปันผล
(Dividend Yield)
SCCC 250 2018-04-11 2018-04-27 4 4% / ปี
BANPU 19.1 2018-04-11 2018-04-30 0.35 3.4% / ปี
KBANK 190 2018-04-12 2018-04-30 3.5 2.11% / ปี
SCB 130.5 2018-04-18 2018-05-03 4 4.21% / ปี
YUASA 17.6 2018-04-18 2018-05-03 0.24 1.36% / ปี
KGI 4.4 2018-04-20 2018-05-09 0.32 7.27% / ปี
MCS 8 2018-04-20 2018-05-07 0.4 7.57% / ปี
HMPRO 14.8 2018-04-20 2018-05-08 0.18 2.09% / ปี
TIPCO 12.7 2018-04-20 2018-05-03 0.5 5.91% / ปี
CKP 3.84 2018-04-20 2018-05-08 0.0225 0.59% / ปี
BIG 2.84 2018-04-20 2018-05-09 0.13 4.58% / ปี
MAJOR 27.25 2018-04-20 2018-05-03 0.6 4.59% / ปี
AIT 27.25 2018-04-23 2018-05-08 1.4 7.52% / ปี
TMB 2.36 2018-04-24 2018-05-09 0.06 2.54% / ปี
SABINA 24.4 2018-04-24 2018-05-08 0.68 3.36% / ปี
EASON 3.56 2018-04-24 2018-05-03 0.1 2.81% / ปี
BBL 191.5 2018-04-24 2018-05-11 4.5 3.39% / ปี
GUNKUL 3 2018-04-25 2018-05-15 0.045 1.5% / ปี
QH 3.1 2018-04-27 2018-05-15 0.13 6.45% / ปี
KTC 330 2018-04-27 2018-05-11 5.3 1.61% / ปี
TLGF 18.5 2018-04-30 2018-05-15 0.2247 4.69% / ปี
CPALL 87 2018-04-30 2018-05-18 1.1 1.26% / ปี
BEM 7.6 2018-04-30 2018-05-14 0.07 1.71% / ปี
INET 4.02 2018-04-30 2018-05-18 0.1259 3.13% / ปี
TISCO 92.75 2018-04-30 2018-05-18 5 5.39% / ปี
EASTW 11.5 2018-05-02 2018-05-18 0.24 4.09% / ปี
LHBANK 0 2018-05-02 2018-05-18 0.03 0% / ปี
SAUCE 22.7 2018-05-02 2018-05-18 0.92 4.41% / ปี
UKEM 1.05 2018-05-02 2018-05-22 0.04 4.76% / ปี
ESSO 17.6 2018-05-03 2018-05-22 1 5.68% / ปี
GYT 410 2018-05-03 2018-05-24 20 4.88% / ปี
KKP 74.5 2018-05-03 2018-05-21 3 6.71% / ปี
COM7 18.9 2018-05-03 2018-05-23 0.35 1.85% / ปี
SSF 8.7 2018-05-03 2018-05-18 0.3729 4.29% / ปี
BROOK 0.65 2018-05-03 2018-05-24 0.03 6.15% / ปี
HFT 3.82 2018-05-03 2018-05-18 0.06 5.24% / ปี
WACOAL 47.75 2018-05-03 2018-05-22 1.5 3.14% / ปี
PDI 24.9 2018-05-03 2018-05-21 1.5 6.02% / ปี
ICHI 7.9 2018-05-03 2018-05-18 0.15 1.9% / ปี
TCAP 53.5 2018-05-03 2018-05-17 1.3 4.11% / ปี
SC 3.7 2018-05-03 2018-05-22 0.12 3.24% / ปี
ROJNA 6.7 2018-05-04 2018-05-25 0.2 4.48% / ปี
MONO 4.22 2018-05-04 2018-05-23 0.03 1.39% / ปี
SAWAD 56.5 2018-05-04 2018-05-21 0.007 0.01% / ปี
TTA 8.3 2018-05-04 2018-05-23 0.075 0.9% / ปี
ALUCON 244 2018-05-04 2018-05-15 11 4.51% / ปี
EPCO 3.2 2018-05-04 2018-05-23 0.08 3.39% / ปี
BEAUTY 22.7 2018-05-04 2018-05-18 0.258 1.8% / ปี
CPF 24.3 2018-05-04 2018-05-23 0.25 3.09% / ปี
WHAUP 6.3 2018-05-07 2018-05-21 0.2034 3.23% / ปี
ALT 4 2018-05-07 2018-05-24 0.04 0.99% / ปี
BAY 39.25 2018-05-07 2018-05-21 0.45 2.17% / ปี
TWZ 0.13 2018-05-07 2018-05-17 0.00104 0.8% / ปี
SPC 54 2018-05-07 2018-05-22 1 2.78% / ปี
BAFS 39.25 2018-05-07 2018-05-21 1.03 3.18% / ปี
BJC 58.5 2018-05-07 2018-05-25 0.42 0.97% / ปี
CK 23.9 2018-05-07 2018-05-22 0.25 2.09% / ปี
A 6.7 2018-05-07 2018-05-25 0.04 0.6% / ปี
MILL 1.66 2018-05-07 2018-05-25 0.0033 0.19% / ปี
MATI 7.3 2018-05-07 2018-05-24 0.15 2.05% / ปี
AKP 1.97 2018-05-07 2018-05-25 0.07 3.55% / ปี
GLOW 87 2018-05-07 2018-05-22 4.219 6.61% / ปี
CI 1.65 2018-05-08 2018-05-24 0.03 1.82% / ปี
RML 1.19 2018-05-08 2018-05-25 0.0313 2.63% / ปี
NOBLE 10.9 2018-05-08 2018-05-21 0.17 1.56% / ปี
MALEE 20.3 2018-05-08 2018-05-25 0.25 2.75% / ปี
AU 12 2018-05-08 2018-05-24 0.15 1.25% / ปี
SITHAI 1.47 2018-05-08 2018-05-21 0.05 3.4% / ปี
M 80 2018-05-08 2018-05-23 1.2 2.87% / ปี
KTB 18 2018-05-08 2018-05-18 0.61 3.39% / ปี
PLAT 8.05 2018-05-08 2018-05-23 0.2 2.48% / ปี
VNT 26.5 2018-05-08 2018-05-24 0.9 3.4% / ปี
TRU 4.72 2018-05-09 2018-05-22 0.14 2.97% / ปี
LH 10.9 2018-05-09 2018-05-22 0.35 6.88% / ปี
NNCL 1.68 2018-05-09 2018-05-18 0.08 4.76% / ปี
MODERN 5.2 2018-05-09 2018-05-23 0.2 5.77% / ปี
ARROW 12 2018-05-09 2018-05-24 0.35 4.58% / ปี
AMATA 20.8 2018-05-10 2018-05-23 0.33 2.55% / ปี
SYNTEC 4.82 2018-05-10 2018-05-25 0.13 3.53% / ปี
JUBILE 23.9 2018-05-10 2018-05-21 0.37 2.68% / ปี
SEAFCO 9 2018-05-10 2018-05-25 0.05 1.39% / ปี
BCH 17.9 2018-05-10 2018-05-22 0.12 1.12% / ปี
SVI 4.34 2018-05-10 2018-05-18 0.083 1.93% / ปี
VIBHA 2.52 2018-05-10 2018-05-25 0.036 1.43% / ปี
CENTEL 50.75 2018-05-10 2018-05-30 0.6 1.18% / ปี
AP 8.25 2018-05-10 2018-05-24 0.35 4.24% / ปี
KAMART 6.6 2018-05-14 2018-05-25 0.07 3.98% / ปี
SRICHA 16.7 2018-05-14 2018-05-25 0.2 1.2% / ปี
PF 0.85 2018-05-15 2018-05-25 0.05 5.88% / ปี
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นปันผล
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นปันผล
register
หุ้นปันผล
Bookmark and Share
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com