หุ้นปันผล

ตาราง XD และวันที่จ่ายปันผล

mobile site facebook page
 
www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1796
BTC/USD 0.00
USD/JPY 112.0850
GBP/USD 1.3218
USD/CHF 0.9887
USD/CAD 1.2766
AUD/USD 0.7566
EUR/JPY 132.2150
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
ตารางแสดงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD และวันที่จ่ายปันผล
หุ้น ราคา
(บาท)
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย XD
วันที่จ่ายปันผล ปันผล/หุ้น
(บาท)
อัตราการปันผล
(Dividend Yield)
AYUD 35.75 2017-08-24 2017-09-08 0.75 0% / ปี
KAMART 2.84 2017-08-24 2017-09-08 0.07 2.62% / ปี
JMART 8.65 2017-08-24 2017-09-08 0.18 0.19% / ปี
SAT 11.3 2017-08-24 2017-09-06 0.25 0% / ปี
ASP 1.68 2017-08-24 2017-09-08 0.1 0% / ปี
SEAFCO 5.3 2017-08-24 2017-09-07 0.15 0% / ปี
MCS 10.9 2017-08-24 2017-09-11 0.2 8.82% / ปี
CBG 97 2017-08-24 2017-09-08 0.35 0% / ปี
TVO 26.5 2017-08-24 2017-09-08 0.58 0% / ปี
GPSC 75.5 2017-08-25 2017-09-11 0.45 0% / ปี
CPF 31.5 2017-08-25 2017-09-08 0.5 3.13% / ปี
SIRI 0 2017-08-25 2017-09-08 0.05 0% / ปี
APURE 1.84 2017-08-25 2017-09-08 0.05 0% / ปี
AJ 9.75 2017-08-25 2017-09-12 0.14 0% / ปี
TTW 13.7 2017-08-25 2017-09-12 0.3 5.5% / ปี
TKN 9.35 2017-08-28 2017-09-13 0.17 0% / ปี
BTSGIF 7.35 2017-08-28 2017-09-14 0.192 0% / ปี
FORTH 5.35 2017-08-28 2017-09-08 0.17 0% / ปี
BJC 42.5 2017-08-28 2017-09-13 0.15 0% / ปี
SPCG 17.5 2017-08-28 2017-09-08 0.5 5.39% / ปี
TKS 4.96 2017-08-28 2017-09-13 0.15 4.71% / ปี
AMATA 0 2017-08-28 2017-09-08 0.2 0% / ปี
BCH 14.5 2017-08-28 2017-09-13 0.08 0% / ปี
MAJOR 17.1 2017-08-28 2017-09-08 0.65 3.9% / ปี
ROJNA 4.24 2017-08-29 2017-09-15 0.1 0% / ปี
HTC 18.3 2017-08-29 2017-09-15 0.38 4.09% / ปี
PTTGC 43 2017-08-31 2017-09-18 1.75 3.7% / ปี
PTT 35.5 2017-08-31 2017-09-15 8 0% / ปี
CCET 1.56 2017-08-31 2017-09-15 0.06 0% / ปี
RATCH 70 2017-08-31 2017-09-20 1.15 4.22% / ปี
EGCO 276 2017-09-01 2017-09-15 3.5 0% / ปี
SCB 74 2017-09-04 2017-09-19 1.5 0% / ปี
BAY 22.4 2017-09-05 2017-09-21 0.4 0% / ปี
BEM 9.85 2017-09-05 2017-09-20 0.06 0% / ปี
BBL 0 2017-09-05 2017-09-22 2 0% / ปี
KKP 42.5 2017-09-05 2017-09-22 2 0% / ปี
TOP 43 2017-09-07 2017-09-22 1.5 0% / ปี
HMPRO 14.8 2017-09-08 2017-09-27 0.13 2.57% / ปี
BDMS 22.5 2017-09-12 2017-09-28 0.13 0% / ปี
BCP 22.1 2017-09-12 2017-09-26 1.05 0% / ปี
BANPU 6.25 2017-09-12 2017-09-29 0.3 0% / ปี
TPIPP 4.02 2017-09-12 2017-09-22 0.1 0% / ปี
EASTW 10.4 2017-09-12 2017-09-26 0.23 0% / ปี
KBANK 96 2017-09-12 2017-09-28 0.5 0% / ปี
SUSCO 2.22 2017-09-13 2017-09-29 0.02 0% / ปี
MBK 0 2017-09-19 2017-10-05 0.33 0% / ปี
EPCO 3.48 2017-10-05 2017-10-27 0.03 0% / ปี
WICE 2.96 2018-03-07 2018-05-16 0.12 0% / ปี
ORI 0 2018-10-17 2018-10-31 0.04 0% / ปี
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นปันผล
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นปันผล
register
หุ้นปันผล
Bookmark and Share
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นปันผล

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com