หุ้นปันผล

ตาราง XD และวันที่จ่ายปันผล

mobile site facebook page
 
Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1796
BTC/USD 0.00
USD/JPY 112.0850
GBP/USD 1.3218
USD/CHF 0.9887
USD/CAD 1.2766
AUD/USD 0.7566
EUR/JPY 132.2150
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
oil trade
ตารางแสดงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD และวันที่จ่ายปันผล
หุ้น ราคา
(บาท)
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย XD
วันที่จ่ายปันผล ปันผล/หุ้น
(บาท)
อัตราการปันผล
(Dividend Yield)
SAMTEL 8.95 2017-08-18 2017-09-04 0.15 3.69% / ปี
KCE 45.75 2017-08-18 2017-09-08 1.1 2.4% / ปี
ANAN 5.25 2017-08-18 2017-09-06 0.06 2.43% / ปี
TU 17.3 2017-08-18 2017-09-04 0.32 3.82% / ปี
PPP 3.48 2017-08-18 2017-09-01 0.08 6.9% / ปี
QH 3.48 2017-08-21 2017-09-05 0.07 5.75% / ปี
GLOW 88 2017-08-21 2017-09-08 1.531 6.53% / ปี
SPF 24.5 2017-08-21 2017-09-08 0.345 6.12% / ปี
MAKRO 34.25 2017-08-21 2017-09-05 0.4 2.8% / ปี
OTO 3.26 2017-08-21 2017-09-05 0.08 4.6% / ปี
BH 179 2017-08-22 2017-09-06 1 1.51% / ปี
BROOK 0.54 2017-08-22 2017-09-07 0.01 7.41% / ปี
PYLON 7.1 2017-08-22 2017-09-08 0.15 1.41% / ปี
AIT 22.2 2017-08-22 2017-09-07 0.65 9.23% / ปี
SYNTEC 3.7 2017-08-22 2017-09-08 0.04 4.59% / ปี
LPN 10.5 2017-08-22 2017-09-07 0.15 4.76% / ปี
DCC 2.68 2017-08-22 2017-09-06 0.037 4.78% / ปี
JAS 5.65 2017-08-22 2017-09-08 0.2 8.47% / ปี
PM 8.75 2017-08-22 2017-09-06 0.35 9.14% / ปี
IMPACT 19.2 2017-08-22 2017-09-07 0.19 4.06% / ปี
SYNEX 14 2017-08-22 2017-09-08 0.18 3.79% / ปี
TASCO 16 2017-08-22 2017-09-06 0.3 7.47% / ปี
JUBILE 18.3 2017-08-22 2017-09-06 0.27 3.5% / ปี
AUCT 6.5 2017-08-22 2017-09-07 0.04 3.08% / ปี
MALEE 13.6 2017-08-22 2017-09-08 0.3 4.1% / ปี
BEC 7 2017-08-22 2017-09-07 0.1 1.43% / ปี
CHG 2.68 2017-08-22 2017-09-08 0.012 1.34% / ปี
M 72.25 2017-08-22 2017-09-08 1.1 3.17% / ปี
TIPCO 9.3 2017-08-22 2017-09-08 0.25 8.06% / ปี
IVL 57.25 2017-08-23 2017-09-06 0.45 1.65% / ปี
BEAUTY 11 2017-08-23 2017-09-08 0.15 3.72% / ปี
AI 1.52 2017-08-23 2015-05-20 0.05 0% / ปี
ARROW 8.9 2017-08-23 2017-09-08 0.2 6.18% / ปี
LH 11.5 2017-08-23 2017-09-06 0.4 6.52% / ปี
BKD 3.18 2017-08-23 2017-09-05 0.27 7.78% / ปี
SGP 12.3 2017-08-23 2017-09-07 0.5 6.1% / ปี
SENA 3.72 2017-08-23 2017-09-08 0.05455 1.79% / ปี
VNG 7.8 2017-08-23 2017-09-08 0.15 5.77% / ปี
SABINA 38.25 2017-08-23 2017-09-08 0.14 2.14% / ปี
WORK 38 2017-08-23 2017-09-07 0.488 3.58% / ปี
PSH 20.8 2017-08-23 2017-09-08 0.57 10.04% / ปี
SAT 23.2 2017-08-24 2017-09-06 0.25 3.88% / ปี
MCS 7.25 2017-08-24 2017-09-11 0.2 8.35% / ปี
ASP 3.84 2017-08-24 2017-09-08 0.1 7.81% / ปี
CBG 55.5 2017-08-24 2017-09-08 0.35 1.53% / ปี
KAMART 4.2 2017-08-24 2017-09-08 0.07 6.25% / ปี
TVO 29.25 2017-08-24 2017-09-08 0.58 4.89% / ปี
SEAFCO 8.65 2017-08-24 2017-09-07 0.15 1.31% / ปี
AYUD 38.5 2017-08-24 2017-09-08 0.75 1.66% / ปี
JMART 9.45 2017-08-24 2017-09-08 0.18 5.29% / ปี
SIRI 1.61 2017-08-25 2017-09-08 0.05 7.33% / ปี
GPSC 66.75 2017-08-25 2017-09-11 0.45 1.87% / ปี
CPF 25.25 2017-08-25 2017-09-08 0.5 2.97% / ปี
AJ 10.6 2017-08-25 2017-09-12 0.14 6.23% / ปี
TTW 12.3 2017-08-25 2017-09-12 0.3 4.88% / ปี
APURE 1.54 2017-08-25 2017-09-08 0.05 3.25% / ปี
MAJOR 24.7 2017-08-28 2017-09-08 0.65 5.06% / ปี
TKN 15.7 2017-08-28 2017-09-13 0.17 2.17% / ปี
BTSGIF 12.3 2017-08-28 2017-09-14 0.192 6.49% / ปี
BJC 58.5 2017-08-28 2017-09-13 0.15 0.97% / ปี
TKS 11.2 2017-08-28 2017-09-13 0.15 5.13% / ปี
FORTH 6.8 2017-08-28 2017-09-08 0.17 6.18% / ปี
SPCG 20.7 2017-08-28 2017-09-08 0.5 5.43% / ปี
BCH 18.9 2017-08-28 2017-09-13 0.08 1.06% / ปี
AMATA 21.6 2017-08-28 2017-09-08 0.2 2.45% / ปี
ROJNA 5.2 2017-08-29 2017-09-15 0.1 5.77% / ปี
HTC 16.6 2017-08-29 2017-09-15 0.38 6.02% / ปี
CCET 1.94 2017-08-31 2017-09-15 0.06 5.15% / ปี
PTT 51 2017-08-31 2017-09-15 8 3.92% / ปี
PTTGC 80.25 2017-08-31 2017-09-18 1.75 5.27% / ปี
RATCH 51.25 2017-08-31 2017-09-20 1.15 4.68% / ปี
EGCO 241 2017-09-01 2017-09-15 3.5 2.9% / ปี
SCB 147 2017-09-04 2017-09-19 1.5 3.74% / ปี
KKP 75 2017-09-05 2017-09-22 2 6.67% / ปี
BAY 39.75 2017-09-05 2017-09-21 0.4 2.14% / ปี
BBL 209 2017-09-05 2017-09-22 2 3.11% / ปี
BEM 8.55 2017-09-05 2017-09-20 0.06 1.52% / ปี
TOP 84.75 2017-09-07 2017-09-22 1.5 6.19% / ปี
HMPRO 14.6 2017-09-08 2017-09-27 0.13 2.12% / ปี
KBANK 212 2017-09-12 2017-09-28 0.5 1.89% / ปี
EASTW 11 2017-09-12 2017-09-26 0.23 4.27% / ปี
TPIPP 6.55 2017-09-12 2017-09-22 0.1 4.58% / ปี
BCP 35.75 2017-09-12 2017-09-26 1.05 6.01% / ปี
BDMS 25.75 2017-09-12 2017-09-28 0.13 1.38% / ปี
BANPU 19.1 2017-09-12 2017-09-29 0.3 3.4% / ปี
SUSCO 3.26 2017-09-13 2017-09-29 0.02 3.37% / ปี
MBK 26 2017-09-19 2017-10-05 0.33 2.71% / ปี
EPCO 3.72 2017-10-05 2017-10-27 0.03 2.92% / ปี
WICE 4.76 2018-03-07 2018-05-16 0.12 2.52% / ปี
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นปันผล
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นปันผล
register
หุ้นปันผล
Bookmark and Share
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com