หุ้นปันผล

ตาราง XD และวันที่จ่ายปันผล

mobile site facebook page
 
Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1796
BTC/USD 0.00
USD/JPY 112.0850
GBP/USD 1.3218
USD/CHF 0.9887
USD/CAD 1.2766
AUD/USD 0.7566
EUR/JPY 132.2150
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
oil trade
ตารางแสดงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD และวันที่จ่ายปันผล
หุ้น ราคา
(บาท)
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย XD
วันที่จ่ายปันผล ปันผล/หุ้น
(บาท)
อัตราการปันผล
(Dividend Yield)
BROOK 0.75 2017-08-22 2017-09-07 0.01 9.33% / ปี
WORK 80.5 2017-08-23 2017-09-07 0.488 0.32% / ปี
BEAUTY 22.5 2017-08-23 2017-09-08 0.15 0.97% / ปี
LH 10.9 2017-08-23 2017-09-06 0.4 5.91% / ปี
BKD 3.4 2017-08-23 2017-09-05 0.27 2.06% / ปี
VNG 11.2 2017-08-23 2017-09-08 0.15 4.46% / ปี
SENA 4.22 2017-08-23 2017-09-08 0.05455 4.56% / ปี
PSH 23.7 2017-08-23 2017-09-08 0.57 2.58% / ปี
AI 1.52 2017-08-23 2015-05-20 0.05 0% / ปี
SGP 26.75 2017-08-23 2017-09-07 0.5 1.87% / ปี
IVL 54.75 2017-08-23 2017-09-06 0.45 1.07% / ปี
ARROW 12.8 2017-08-23 2017-09-08 0.2 4.66% / ปี
SABINA 23.9 2017-08-23 2017-09-08 0.14 1% / ปี
JMART 23.1 2017-08-24 2017-09-08 0.18 0.14% / ปี
AYUD 35 2017-08-24 2017-09-08 0.75 5.71% / ปี
ASP 4 2017-08-24 2017-09-08 0.1 7.48% / ปี
SAT 19.8 2017-08-24 2017-09-06 0.25 3.03% / ปี
SEAFCO 9.6 2017-08-24 2017-09-07 0.15 1.35% / ปี
CBG 76.25 2017-08-24 2017-09-08 0.35 1.31% / ปี
MCS 11.9 2017-08-24 2017-09-11 0.2 12.01% / ปี
TVO 33.25 2017-08-24 2017-09-08 0.58 8.27% / ปี
KAMART 7.3 2017-08-24 2017-09-08 0.07 2.87% / ปี
AJ 13.3 2017-08-25 2017-09-12 0.14 1.5% / ปี
GPSC 79.25 2017-08-25 2017-09-11 0.45 1.58% / ปี
SIRI 2.04 2017-08-25 2017-09-08 0.05 5.65% / ปี
TTW 13.3 2017-08-25 2017-09-12 0.3 4.51% / ปี
APURE 1.9 2017-08-25 2017-09-08 0.05 4.21% / ปี
CPF 22.9 2017-08-25 2017-09-08 0.5 3.73% / ปี
TKN 20.3 2017-08-28 2017-09-13 0.17 2.41% / ปี
BTSGIF 12 2017-08-28 2017-09-14 0.192 6.43% / ปี
BCH 16.5 2017-08-28 2017-09-13 0.08 1.03% / ปี
TKS 11.4 2017-08-28 2017-09-13 0.15 5.7% / ปี
FORTH 6.95 2017-08-28 2017-09-08 0.17 4.89% / ปี
SPCG 23.5 2017-08-28 2017-09-08 0.5 4.68% / ปี
MAJOR 29 2017-08-28 2017-09-08 0.65 4.14% / ปี
AMATA 26.5 2017-08-28 2017-09-08 0.2 1.7% / ปี
BJC 55.75 2017-08-28 2017-09-13 0.15 0.9% / ปี
ROJNA 7.1 2017-08-29 2017-09-15 0.1 0% / ปี
HTC 26.25 2017-08-29 2017-09-15 0.38 2.48% / ปี
PTTGC 92.5 2017-08-31 2017-09-18 1.75 3.05% / ปี
CCET 2.74 2017-08-31 2017-09-15 0.06 3.65% / ปี
PTT 486 2017-08-31 2017-09-15 8 3.29% / ปี
RATCH 54.5 2017-08-31 2017-09-20 1.15 4.4% / ปี
EGCO 229 2017-09-01 2017-09-15 3.5 2.84% / ปี
SCB 148.5 2017-09-04 2017-09-19 1.5 3.7% / ปี
KKP 82 2017-09-05 2017-09-22 2 7.32% / ปี
BAY 45 2017-09-05 2017-09-21 0.4 1.89% / ปี
BBL 206 2017-09-05 2017-09-22 2 3.16% / ปี
BEM 7.5 2017-09-05 2017-09-20 0.06 1.47% / ปี
TOP 100 2017-09-07 2017-09-22 1.5 4.5% / ปี
HMPRO 14 2017-09-08 2017-09-27 0.13 1.93% / ปี
KBANK 228 2017-09-12 2017-09-28 0.5 1.75% / ปี
BANPU 21.8 2017-09-12 2017-09-29 0.3 1.96% / ปี
BDMS 22.5 2017-09-12 2017-09-28 0.13 1.29% / ปี
EASTW 12 2017-09-12 2017-09-26 0.23 3.92% / ปี
BCP 40 2017-09-12 2017-09-26 1.05 4.5% / ปี
TPIPP 7.75 2017-09-12 2017-09-22 0.1 0% / ปี
SUSCO 3.96 2017-09-13 2017-09-29 0.02 2.78% / ปี
MBK 20 2017-09-19 2017-10-05 0.33 3.3% / ปี
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นปันผล
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นปันผล
register
หุ้นปันผล
Bookmark and Share
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com