หุ้นปันผล

ตาราง XD และวันที่จ่ายปันผล

mobile site facebook page
 
Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1784
BTC/USD 5660.10
USD/JPY 113.5250
GBP/USD 1.3191
USD/CHF 0.9844
USD/CAD 1.2626
AUD/USD 0.7819
EUR/JPY 133.7000
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
oil trade
ตารางแสดงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD และวันที่จ่ายปันผล
หุ้น ราคา
(บาท)
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย XD
วันที่จ่ายปันผล ปันผล/หุ้น
(บาท)
อัตราการปันผล
(Dividend Yield)
BROOK 0.76 2017-08-22 2017-09-07 0.01 9.21% / ปี
WORK 89.25 2017-08-23 2017-09-07 0.488 0.3% / ปี
BEAUTY 16.4 2017-08-23 2017-09-08 0.15 1.33% / ปี
LH 10.2 2017-08-23 2017-09-06 0.4 6.32% / ปี
BKD 3.14 2017-08-23 2017-09-05 0.27 2.23% / ปี
VNG 11.7 2017-08-23 2017-09-08 0.15 4.27% / ปี
SENA 3.86 2017-08-23 2017-09-08 0.05455 4.98% / ปี
PSH 24 2017-08-23 2017-09-08 0.57 2.55% / ปี
AI 1.52 2017-08-23 2015-05-20 0.05 0% / ปี
SGP 21.4 2017-08-23 2017-09-07 0.5 2.34% / ปี
IVL 43.5 2017-08-23 2017-09-06 0.45 1.39% / ปี
ARROW 14.3 2017-08-23 2017-09-08 0.2 4.17% / ปี
SABINA 23.5 2017-08-23 2017-09-08 0.14 1.02% / ปี
JMART 17 2017-08-24 2017-09-08 0.18 0.19% / ปี
AYUD 30.25 2017-08-24 2017-09-08 0.75 6.61% / ปี
ASP 3.98 2017-08-24 2017-09-08 0.1 7.52% / ปี
SAT 18.8 2017-08-24 2017-09-06 0.25 3.19% / ปี
SEAFCO 16.6 2017-08-24 2017-09-07 0.15 1.57% / ปี
CBG 96.25 2017-08-24 2017-09-08 0.35 1.04% / ปี
MCS 15.9 2017-08-24 2017-09-11 0.2 8.99% / ปี
TVO 27.75 2017-08-24 2017-09-08 0.58 9.91% / ปี
KAMART 7.75 2017-08-24 2017-09-08 0.07 2.71% / ปี
AJ 13.3 2017-08-25 2017-09-12 0.14 1.5% / ปี
GPSC 55 2017-08-25 2017-09-11 0.45 2.09% / ปี
SIRI 2.26 2017-08-25 2017-09-08 0.05 5.29% / ปี
TTW 10.8 2017-08-25 2017-09-12 0.3 5.56% / ปี
APURE 2.62 2017-08-25 2017-09-08 0.05 3.05% / ปี
CPF 26 2017-08-25 2017-09-08 0.5 3.29% / ปี
TKN 24.5 2017-08-28 2017-09-13 0.17 2% / ปี
BTSGIF 11.6 2017-08-28 2017-09-14 0.192 6.66% / ปี
BCH 15.9 2017-08-28 2017-09-13 0.08 1.07% / ปี
TKS 15.7 2017-08-28 2017-09-13 0.15 4.14% / ปี
FORTH 7.2 2017-08-28 2017-09-08 0.17 4.72% / ปี
SPCG 23.2 2017-08-28 2017-09-08 0.5 4.74% / ปี
MAJOR 30.5 2017-08-28 2017-09-08 0.65 3.93% / ปี
AMATA 21.1 2017-08-28 2017-09-08 0.2 2.13% / ปี
BJC 52.25 2017-08-28 2017-09-13 0.15 0.96% / ปี
ROJNA 6 2017-08-29 2017-09-15 0.1 0% / ปี
HTC 16.4 2017-08-29 2017-09-15 0.38 3.96% / ปี
PTTGC 79.25 2017-08-31 2017-09-18 1.75 3.57% / ปี
CCET 3.4 2017-08-31 2017-09-15 0.06 2.94% / ปี
PTT 416 2017-08-31 2017-09-15 8 3.85% / ปี
RATCH 54.5 2017-08-31 2017-09-20 1.15 4.31% / ปี
EGCO 230 2017-09-01 2017-09-15 3.5 2.83% / ปี
SCB 148.5 2017-09-04 2017-09-19 1.5 3.7% / ปี
KKP 73 2017-09-05 2017-09-22 2 8.22% / ปี
BAY 38.5 2017-09-05 2017-09-21 0.4 2.21% / ปี
BBL 189.5 2017-09-05 2017-09-22 2 3.43% / ปี
BEM 7.9 2017-09-05 2017-09-20 0.06 1.39% / ปี
TOP 103 2017-09-07 2017-09-22 1.5 4.37% / ปี
HMPRO 11.9 2017-09-08 2017-09-27 0.13 2.27% / ปี
KBANK 212 2017-09-12 2017-09-28 0.5 1.89% / ปี
BANPU 17.3 2017-09-12 2017-09-29 0.3 2.47% / ปี
BDMS 21 2017-09-12 2017-09-28 0.13 1.38% / ปี
EASTW 12.3 2017-09-12 2017-09-26 0.23 3.82% / ปี
BCP 41.5 2017-09-12 2017-09-26 1.05 4.34% / ปี
TPIPP 7.7 2017-09-12 2017-09-22 0.1 0% / ปี
SUSCO 3.62 2017-09-13 2017-09-29 0.02 3.04% / ปี
MBK 20.6 2017-09-19 2017-10-05 0.33 3.2% / ปี
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นปันผล
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นปันผล
register
หุ้นปันผล
Bookmark and Share
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com