หุ้นปันผล

ตาราง XD และวันที่จ่ายปันผล

mobile site facebook page
 
Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1282
BTC/USD 2557.68
USD/JPY 110.4050
GBP/USD 1.2889
USD/CHF 0.9624
USD/CAD 1.3482
AUD/USD 0.7443
EUR/JPY 124.5800
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
oil trade
ตารางแสดงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD และวันที่จ่ายปันผล
หุ้น ราคา
(บาท)
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย XD
วันที่จ่ายปันผล ปันผล/หุ้น
(บาท)
อัตราการปันผล
(Dividend Yield)
PLAT 6.9 2017-05-04 2017-05-23 0.18 2.61% / ปี
SEAFCO 14.6 2017-05-04 2016-09-09 0.15 1.78% / ปี
AMATA 17.8 2017-05-04 2017-05-19 0.3 2.53% / ปี
STA 15.2 2017-05-04 2017-05-24 0.4 2.63% / ปี
SITHAI 1.99 2017-05-04 2017-05-22 0.1 5.03% / ปี
TRU 4.62 2017-05-04 2017-05-23 0.09 1.95% / ปี
AKP 2.34 2017-05-04 2017-05-23 0.07 2.99% / ปี
ALT 7.05 2017-05-04 2017-05-25 0.1 1.42% / ปี
TTA 9.15 2017-05-04 2017-05-23 0.05 0.55% / ปี
BROOK 0.8 2017-05-04 2016-09-07 0.05 8.75% / ปี
M 62.75 2017-05-04 2017-05-23 1.1 3.34% / ปี
MALEE 45.75 2017-05-04 2017-05-24 1.15 2.08% / ปี
CPF 25 2017-05-04 2017-05-24 0.45 3.8% / ปี
SPC 45.5 2017-05-04 2017-05-23 1.3 2.86% / ปี
BAY 37 2017-05-05 2017-05-25 0.45 2.3% / ปี
VNT 19.5 2017-05-05 2017-05-25 0.45 2.31% / ปี
NNCL 1.28 2017-05-05 2017-05-26 0.037 2.89% / ปี
GL 21.6 2017-05-05 2017-05-25 0.274 1.27% / ปี
BEC 24 2017-05-05 2017-05-25 0.15 2.5% / ปี
QTC 13.5 2017-05-05 2017-05-26 0.03 0.22% / ปี
CK 29 2017-05-05 2017-05-26 0.25 1.72% / ปี
DIF 14.4 2017-05-05 2017-05-24 0.242 6.64% / ปี
ARROW 15.9 2017-05-05 2017-05-19 0.4 3.77% / ปี
WHA 3.16 2017-05-05 2014-05-27 0.1536 4.86% / ปี
LH 10.2 2017-05-05 2017-05-24 0.3 6.32% / ปี
TWZ 0.29 2017-05-05 2017-05-22 0.00785 2.71% / ปี
MODERN 4.78 2017-05-05 2017-05-23 0.15 5.23% / ปี
ESTAR 0.7 2017-05-05 2017-05-25 0.04 5.71% / ปี
SRICHA 20.4 2017-05-05 2017-05-23 0.4 1.96% / ปี
TRT 3.74 2017-05-08 2014-05-23 0.13 3.48% / ปี
ROBINS 58 2017-05-08 2017-05-26 1.25 2.16% / ปี
BCH 13.7 2017-05-08 2017-05-24 0.1 1.24% / ปี
DCC 4.08 2017-05-08 2017-05-24 0.04 4% / ปี
BAFS 43.25 2017-05-08 2017-05-25 1 3.47% / ปี
SVI 6.3 2017-05-08 2017-05-22 0.08 1.27% / ปี
CENTEL 37 2017-05-08 2017-05-26 0.55 1.49% / ปี
EASON 3.56 2017-05-08 2017-05-25 0.05 1.32% / ปี
AP 8.15 2017-05-08 2017-05-25 0.3 3.68% / ปี
SYNTEC 5.1 2017-05-08 2017-05-26 0.11 2.94% / ปี
BLA 45.75 2017-05-08 2017-05-25 0.43 1.64% / ปี
KTB 18.7 2017-05-08 2017-05-26 0.86 4.6% / ปี
JUBILE 18.1 2017-05-08 2017-05-23 0.3 3.04% / ปี
PJW 2.84 2017-05-08 2017-05-24 0.13 4.58% / ปี
VIBHA 2.72 2017-05-08 2017-05-25 0.035 1.29% / ปี
BJC 47 2017-05-08 2017-05-26 0.38 1.06% / ปี
AEONTS 109.5 2017-05-11 2017-07-20 1.85 3.15% / ปี
UMI 3.1 2017-05-11 2017-05-26 0.085 2.74% / ปี
CPNRF 18.2 2017-05-12 2017-05-30 0.293 6.33% / ปี
SPF 23 2017-05-22 2017-06-09 0.41 6.39% / ปี
PSH 22.8 2017-05-24 2017-06-09 0.8 2.69% / ปี
OISHI 138 2017-05-25 2017-06-09 1.1 2.86% / ปี
KAMART 8.8 2017-05-25 2017-06-09 0.07 2.38% / ปี
AJ 13.7 2017-05-26 2017-06-14 0.1 1.46% / ปี
BTSGIF 11.2 2017-06-01 2017-06-20 0.207 6.89% / ปี
IMPACT 14.4 2017-06-06 2017-06-22 0.15 4.58% / ปี
BLAND 1.91 2017-06-29 2017-08-15 0.08 4.19% / ปี
VGI 5.7 2017-07-13 2017-07-31 0.025 1.05% / ปี
STANLY 213 2017-07-13 2017-07-27 5 2.35% / ปี
BTS 8.5 2017-08-01 2017-08-18 0.175 4% / ปี
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นปันผล
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นปันผล
register
หุ้นปันผล
Bookmark and Share
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com