หุ้นปันผล

ตาราง XD และวันที่จ่ายปันผล

mobile site facebook page
 
Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1083
BTC/USD 2761.02
USD/JPY 113.1250
GBP/USD 1.2917
USD/CHF 0.9859
USD/CAD 1.3607
AUD/USD 0.7426
EUR/JPY 125.3700
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
oil trade
ตารางแสดงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD และวันที่จ่ายปันผล
หุ้น ราคา
(บาท)
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย XD
วันที่จ่ายปันผล ปันผล/หุ้น
(บาท)
อัตราการปันผล
(Dividend Yield)
TICON 14.2 2017-05-02 2017-05-19 0.08 0.56% / ปี
AKP 2.3 2017-05-04 2017-05-23 0.07 3.04% / ปี
M 62 2017-05-04 2017-05-23 1.1 3.38% / ปี
AMATA 17.1 2017-05-04 2017-05-19 0.3 2.63% / ปี
AI 1.52 2017-05-04 2015-05-20 0.09 0% / ปี
ALT 7.15 2017-05-04 2017-05-25 0.1 1.4% / ปี
BROOK 0.8 2017-05-04 2016-09-07 0.05 8.75% / ปี
CPF 25 2017-05-04 2017-05-24 0.45 3.8% / ปี
PLAT 6.95 2017-05-04 2017-05-23 0.18 2.59% / ปี
SEAFCO 12 2017-05-04 2016-09-09 0.15 2.17% / ปี
IVL 36.25 2017-05-04 2017-05-23 0.36 1.82% / ปี
TRU 4.18 2017-05-04 2017-05-23 0.09 2.15% / ปี
MALEE 53.25 2017-05-04 2017-05-24 1.15 1.78% / ปี
STA 16.9 2017-05-04 2017-05-24 0.4 2.37% / ปี
TTA 9 2017-05-04 2017-05-23 0.05 0.56% / ปี
ANAN 4.74 2017-05-04 2017-05-26 0.085 2.64% / ปี
SITHAI 1.91 2017-05-04 2017-05-22 0.1 5.24% / ปี
SPC 45 2017-05-04 2017-05-23 1.3 2.89% / ปี
QTC 14.7 2017-05-05 2017-05-26 0.03 0.2% / ปี
BAY 37 2017-05-05 2017-05-25 0.45 2.3% / ปี
LH 9.6 2017-05-05 2017-05-24 0.3 6.73% / ปี
VNT 19.7 2017-05-05 2017-05-25 0.45 2.28% / ปี
BEC 23.3 2017-05-05 2017-05-25 0.15 2.58% / ปี
DIF 14.2 2017-05-05 2017-05-24 0.242 6.73% / ปี
SRICHA 19.9 2017-05-05 2017-05-23 0.4 2.01% / ปี
TWZ 0.26 2017-05-05 2017-05-22 0.00785 3.02% / ปี
ARROW 16 2017-05-05 2017-05-19 0.4 3.75% / ปี
WHA 3.14 2017-05-05 2014-05-27 0.1536 4.89% / ปี
GL 21.8 2017-05-05 2017-05-25 0.274 1.26% / ปี
CK 27.25 2017-05-05 2017-05-26 0.25 1.83% / ปี
MODERN 4.84 2017-05-05 2017-05-23 0.15 5.17% / ปี
ESTAR 0.71 2017-05-05 2017-05-25 0.04 5.63% / ปี
NNCL 1.28 2017-05-05 2017-05-26 0.037 2.89% / ปี
EASON 3.64 2017-05-08 2017-05-25 0.05 1.37% / ปี
VIBHA 2.8 2017-05-08 2017-05-25 0.035 1.25% / ปี
JUBILE 17.1 2017-05-08 2017-05-23 0.3 3.22% / ปี
BAFS 38.75 2017-05-08 2017-05-25 1 3.87% / ปี
TRT 3.78 2017-05-08 2014-05-23 0.13 3.44% / ปี
PJW 2.86 2017-05-08 2017-05-24 0.13 4.55% / ปี
SYNTEC 4.72 2017-05-08 2017-05-26 0.11 3.18% / ปี
BJC 45.5 2017-05-08 2017-05-26 0.38 1.1% / ปี
KTB 19.2 2017-05-08 2017-05-26 0.86 4.48% / ปี
BCH 12.1 2017-05-08 2017-05-24 0.1 1.4% / ปี
AP 7.6 2017-05-08 2017-05-25 0.3 3.95% / ปี
CENTEL 36.5 2017-05-08 2017-05-26 0.55 1.51% / ปี
BLA 45.25 2017-05-08 2017-05-25 0.43 1.66% / ปี
ROBINS 59 2017-05-08 2017-05-26 1.25 2.12% / ปี
SVI 5.55 2017-05-08 2017-05-22 0.08 1.44% / ปี
DCC 4.06 2017-05-08 2017-05-24 0.04 4.02% / ปี
UMI 3.1 2017-05-11 2017-05-26 0.085 2.74% / ปี
AEONTS 108 2017-05-11 2017-07-20 1.85 3.19% / ปี
CPNRF 17.5 2017-05-12 2017-05-30 0.293 6.59% / ปี
SPF 23.3 2017-05-22 2017-06-09 0.41 6.31% / ปี
PSH 21.6 2017-05-24 2017-06-09 0.8 2.84% / ปี
OISHI 142.5 2017-05-25 2017-06-09 1.1 2.77% / ปี
KAMART 9.15 2017-05-25 2017-06-09 0.07 2.3% / ปี
AJ 13.9 2017-05-26 2017-06-14 0.1 1.44% / ปี
STANLY 198.5 2017-07-13 2017-07-27 5 2.52% / ปี
VGI 5.25 2017-07-13 2017-07-31 0.025 1.14% / ปี
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นปันผล
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นปันผล
register
หุ้นปันผล
Bookmark and Share
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com