หุ้นปันผล

ตาราง XD และวันที่จ่ายปันผล

mobile site facebook page
 
Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1796
BTC/USD 0.00
USD/JPY 112.0850
GBP/USD 1.3218
USD/CHF 0.9887
USD/CAD 1.2766
AUD/USD 0.7566
EUR/JPY 132.2150
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
oil trade
ตารางแสดงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD และวันที่จ่ายปันผล
หุ้น ราคา
(บาท)
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย XD
วันที่จ่ายปันผล ปันผล/หุ้น
(บาท)
อัตราการปันผล
(Dividend Yield)
BROOK 0.74 2017-08-22 2017-09-07 0.01 9.46% / ปี
WORK 85.25 2017-08-23 2017-09-07 0.488 0.31% / ปี
BEAUTY 20 2017-08-23 2017-09-08 0.15 1.09% / ปี
LH 10.3 2017-08-23 2017-09-06 0.4 6.25% / ปี
BKD 2.8 2017-08-23 2017-09-05 0.27 2.5% / ปี
VNG 10.7 2017-08-23 2017-09-08 0.15 4.67% / ปี
SENA 4.1 2017-08-23 2017-09-08 0.05455 4.69% / ปี
PSH 23.8 2017-08-23 2017-09-08 0.57 2.57% / ปี
AI 1.52 2017-08-23 2015-05-20 0.05 0% / ปี
SGP 23.2 2017-08-23 2017-09-07 0.5 2.16% / ปี
IVL 52.5 2017-08-23 2017-09-06 0.45 1.15% / ปี
ARROW 13 2017-08-23 2017-09-08 0.2 4.59% / ปี
SABINA 23.6 2017-08-23 2017-09-08 0.14 1.02% / ปี
JMART 18.6 2017-08-24 2017-09-08 0.18 0.17% / ปี
AYUD 33.75 2017-08-24 2017-09-08 0.75 5.93% / ปี
ASP 3.92 2017-08-24 2017-09-08 0.1 7.63% / ปี
SAT 23.1 2017-08-24 2017-09-06 0.25 2.6% / ปี
SEAFCO 9 2017-08-24 2017-09-07 0.15 1.44% / ปี
CBG 84.75 2017-08-24 2017-09-08 0.35 1.18% / ปี
MCS 13.4 2017-08-24 2017-09-11 0.2 10.67% / ปี
TVO 30.5 2017-08-24 2017-09-08 0.58 9.02% / ปี
KAMART 7.4 2017-08-24 2017-09-08 0.07 2.84% / ปี
AJ 12 2017-08-25 2017-09-12 0.14 1.67% / ปี
GPSC 60 2017-08-25 2017-09-11 0.45 1.92% / ปี
SIRI 2.18 2017-08-25 2017-09-08 0.05 5.29% / ปี
TTW 12.4 2017-08-25 2017-09-12 0.3 4.84% / ปี
APURE 1.91 2017-08-25 2017-09-08 0.05 4.19% / ปี
CPF 23.9 2017-08-25 2017-09-08 0.5 3.57% / ปี
TKN 21.5 2017-08-28 2017-09-13 0.17 2.28% / ปี
BTSGIF 11.7 2017-08-28 2017-09-14 0.192 6.6% / ปี
BCH 15.9 2017-08-28 2017-09-13 0.08 1.07% / ปี
TKS 12.5 2017-08-28 2017-09-13 0.15 5.2% / ปี
FORTH 7.3 2017-08-28 2017-09-08 0.17 4.66% / ปี
SPCG 21.6 2017-08-28 2017-09-08 0.5 5.09% / ปี
MAJOR 29.75 2017-08-28 2017-09-08 0.65 4.03% / ปี
AMATA 25.5 2017-08-28 2017-09-08 0.2 1.76% / ปี
BJC 58.5 2017-08-28 2017-09-13 0.15 0.85% / ปี
ROJNA 7.15 2017-08-29 2017-09-15 0.1 0% / ปี
HTC 20.1 2017-08-29 2017-09-15 0.38 3.23% / ปี
PTTGC 82.25 2017-08-31 2017-09-18 1.75 3.43% / ปี
CCET 3.02 2017-08-31 2017-09-15 0.06 3.31% / ปี
PTT 422 2017-08-31 2017-09-15 8 3.79% / ปี
RATCH 56.25 2017-08-31 2017-09-20 1.15 4.18% / ปี
EGCO 219 2017-09-01 2017-09-15 3.5 2.97% / ปี
SCB 151 2017-09-04 2017-09-19 1.5 3.64% / ปี
KKP 76.5 2017-09-05 2017-09-22 2 7.84% / ปี
BAY 39.25 2017-09-05 2017-09-21 0.4 2.17% / ปี
BBL 205 2017-09-05 2017-09-22 2 3.17% / ปี
BEM 7.7 2017-09-05 2017-09-20 0.06 1.43% / ปี
TOP 99.25 2017-09-07 2017-09-22 1.5 4.53% / ปี
HMPRO 12.3 2017-09-08 2017-09-27 0.13 2.2% / ปี
KBANK 228 2017-09-12 2017-09-28 0.5 1.75% / ปี
BANPU 17 2017-09-12 2017-09-29 0.3 2.51% / ปี
BDMS 21.3 2017-09-12 2017-09-28 0.13 1.36% / ปี
EASTW 11.7 2017-09-12 2017-09-26 0.23 4.02% / ปี
BCP 37.5 2017-09-12 2017-09-26 1.05 4.8% / ปี
TPIPP 7.95 2017-09-12 2017-09-22 0.1 0% / ปี
SUSCO 3.74 2017-09-13 2017-09-29 0.02 2.94% / ปี
MBK 19.7 2017-09-19 2017-10-05 0.33 3.35% / ปี
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นปันผล
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นปันผล
register
หุ้นปันผล
Bookmark and Share
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com