หุ้นปันผล

ตาราง XD และวันที่จ่ายปันผล

mobile site facebook page
 
Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1796
BTC/USD 0.00
USD/JPY 112.0850
GBP/USD 1.3218
USD/CHF 0.9887
USD/CAD 1.2766
AUD/USD 0.7566
EUR/JPY 132.2150
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
oil trade
ตารางแสดงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD และวันที่จ่ายปันผล
หุ้น ราคา
(บาท)
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย XD
วันที่จ่ายปันผล ปันผล/หุ้น
(บาท)
อัตราการปันผล
(Dividend Yield)
SAMTEL 14.1 2017-08-18 2017-09-04 0.15 1.44% / ปี
KCE 84.75 2017-08-18 2017-09-08 1.1 2.48% / ปี
ANAN 5.2 2017-08-18 2017-09-06 0.06 2.38% / ปี
TU 19.8 2017-08-18 2017-09-04 0.32 3.2% / ปี
PPP 5.15 2017-08-18 2017-09-01 0.08 6.92% / ปี
QH 2.44 2017-08-21 2017-09-05 0.07 6.15% / ปี
GLOW 86.25 2017-08-21 2017-09-08 1.531 6.63% / ปี
SPF 22.9 2017-08-21 2017-09-08 0.345 6.39% / ปี
MAKRO 34 2017-08-21 2017-09-05 0.4 2.46% / ปี
OTO 4.96 2017-08-21 2017-09-05 0.08 4.64% / ปี
BH 215 2017-08-22 2017-09-06 1 1.17% / ปี
BROOK 0.77 2017-08-22 2017-09-07 0.01 9.09% / ปี
PYLON 13.7 2017-08-22 2017-09-08 0.15 3.21% / ปี
AIT 27.5 2017-08-22 2017-09-07 0.65 7.34% / ปี
SYNTEC 5.4 2017-08-22 2017-09-08 0.04 2.73% / ปี
LPN 10.9 2017-08-22 2017-09-07 0.15 8.11% / ปี
DCC 3.98 2017-08-22 2017-09-06 0.037 4.14% / ปี
JAS 8.25 2017-08-22 2017-09-08 0.2 6.1% / ปี
PM 10.9 2017-08-22 2017-09-06 0.35 8.18% / ปี
IMPACT 13.9 2017-08-22 2017-09-07 0.19 4.71% / ปี
SYNEX 15.2 2017-08-22 2017-09-08 0.18 2.35% / ปี
TASCO 23.3 2017-08-22 2017-09-06 0.3 3.89% / ปี
JUBILE 22.4 2017-08-22 2017-09-06 0.27 2.51% / ปี
AUCT 6.4 2017-08-22 2017-09-07 0.04 3.38% / ปี
MALEE 38.75 2017-08-22 2017-09-08 0.3 2.42% / ปี
BEC 17.7 2017-08-22 2017-09-07 0.1 3.59% / ปี
CHG 2.52 2017-08-22 2017-09-08 0.012 1.41% / ปี
M 59.75 2017-08-22 2017-09-08 1.1 3.48% / ปี
TIPCO 16.4 2017-08-22 2017-09-08 0.25 2.42% / ปี
IVL 40.75 2017-08-23 2017-09-06 0.45 1.49% / ปี
BEAUTY 14.6 2017-08-23 2017-09-08 0.15 1.5% / ปี
AI 1.52 2017-08-23 2015-05-20 0.05 0% / ปี
ARROW 14.8 2017-08-23 2017-09-08 0.2 4.06% / ปี
LH 9.75 2017-08-23 2017-09-06 0.4 6.64% / ปี
BKD 3.28 2017-08-23 2017-09-05 0.27 2.13% / ปี
SGP 17.2 2017-08-23 2017-09-07 0.5 2.91% / ปี
SENA 3.76 2017-08-23 2017-09-08 0.05455 5.14% / ปี
VNG 11.9 2017-08-23 2017-09-08 0.15 4.17% / ปี
SABINA 23.6 2017-08-23 2017-09-08 0.14 1.02% / ปี
WORK 85.5 2017-08-23 2017-09-07 0.488 0.31% / ปี
PSH 22.9 2017-08-23 2017-09-08 0.57 2.7% / ปี
SAT 16.4 2017-08-24 2017-09-06 0.25 3.66% / ปี
MCS 15.8 2017-08-24 2017-09-11 0.2 8.82% / ปี
ASP 3.7 2017-08-24 2017-09-08 0.1 8.18% / ปี
CBG 72.25 2017-08-24 2017-09-08 0.35 1.37% / ปี
KAMART 7.9 2017-08-24 2017-09-08 0.07 2.62% / ปี
TVO 29.5 2017-08-24 2017-09-08 0.58 9.17% / ปี
SEAFCO 14.6 2017-08-24 2017-09-07 0.15 1.73% / ปี
AYUD 29.25 2017-08-24 2017-09-08 0.75 6.84% / ปี
JMART 16.4 2017-08-24 2017-09-08 0.18 0.19% / ปี
SIRI 2.2 2017-08-25 2017-09-08 0.05 5.31% / ปี
GPSC 39.75 2017-08-25 2017-09-11 0.45 2.86% / ปี
CPF 27.5 2017-08-25 2017-09-08 0.5 3.13% / ปี
AJ 13.8 2017-08-25 2017-09-12 0.14 1.43% / ปี
TTW 10.8 2017-08-25 2017-09-12 0.3 5.5% / ปี
APURE 2.7 2017-08-25 2017-09-08 0.05 2.99% / ปี
MAJOR 30.5 2017-08-28 2017-09-08 0.65 3.9% / ปี
TKN 22.5 2017-08-28 2017-09-13 0.17 2.23% / ปี
BTSGIF 11.3 2017-08-28 2017-09-14 0.192 6.77% / ปี
BJC 50.5 2017-08-28 2017-09-13 0.15 0.97% / ปี
TKS 13.6 2017-08-28 2017-09-13 0.15 4.71% / ปี
FORTH 7.25 2017-08-28 2017-09-08 0.17 4.66% / ปี
SPCG 20.3 2017-08-28 2017-09-08 0.5 5.39% / ปี
BCH 14.9 2017-08-28 2017-09-13 0.08 1.14% / ปี
AMATA 20.3 2017-08-28 2017-09-08 0.2 2.23% / ปี
ROJNA 5.45 2017-08-29 2017-09-15 0.1 0% / ปี
HTC 15.8 2017-08-29 2017-09-15 0.38 4.09% / ปี
CCET 3.18 2017-08-31 2017-09-15 0.06 3.14% / ปี
PTT 406 2017-08-31 2017-09-15 8 3.94% / ปี
PTTGC 77.25 2017-08-31 2017-09-18 1.75 3.7% / ปี
RATCH 56 2017-08-31 2017-09-20 1.15 4.22% / ปี
EGCO 233 2017-09-01 2017-09-15 3.5 2.8% / ปี
SCB 149 2017-09-04 2017-09-19 1.5 3.73% / ปี
KKP 68.75 2017-09-05 2017-09-22 2 8.73% / ปี
BAY 38 2017-09-05 2017-09-21 0.4 2.24% / ปี
BBL 186.5 2017-09-05 2017-09-22 2 3.49% / ปี
BEM 7.8 2017-09-05 2017-09-20 0.06 1.4% / ปี
TOP 90.5 2017-09-07 2017-09-22 1.5 5.06% / ปี
HMPRO 10.3 2017-09-08 2017-09-27 0.13 2.57% / ปี
KBANK 208 2017-09-12 2017-09-28 0.5 1.95% / ปี
EASTW 12.2 2017-09-12 2017-09-26 0.23 3.79% / ปี
TPIPP 7.5 2017-09-12 2017-09-22 0.1 0% / ปี
BCP 38.25 2017-09-12 2017-09-26 1.05 4.68% / ปี
BDMS 20.9 2017-09-12 2017-09-28 0.13 1.41% / ปี
BANPU 17.3 2017-09-12 2017-09-29 0.3 2.45% / ปี
SUSCO 3.46 2017-09-13 2017-09-29 0.02 3.14% / ปี
MBK 15.7 2017-09-19 2017-10-05 0.33 4.26% / ปี
EPCO 7.2 2017-10-05 2017-10-27 0.03 1.61% / ปี
WICE 4.26 2018-03-07 2018-05-16 0.12 2.82% / ปี
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นปันผล
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นปันผล
register
หุ้นปันผล
Bookmark and Share
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com