หุ้นปันผล

ตาราง XD และวันที่จ่ายปันผล

mobile site facebook page
 
Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1796
BTC/USD 0.00
USD/JPY 112.0850
GBP/USD 1.3218
USD/CHF 0.9887
USD/CAD 1.2766
AUD/USD 0.7566
EUR/JPY 132.2150
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
oil trade
ตารางแสดงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD และวันที่จ่ายปันผล
หุ้น ราคา
(บาท)
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย XD
วันที่จ่ายปันผล ปันผล/หุ้น
(บาท)
อัตราการปันผล
(Dividend Yield)
SCCC 225 2018-04-11 2018-04-27 4 4.44% / ปี
BANPU 21.8 2018-04-11 2018-04-30 0.35 2.98% / ปี
KBANK 200 2018-04-12 2018-04-30 3.5 2% / ปี
SCB 135 2018-04-18 2018-05-03 4 4.07% / ปี
YUASA 17.6 2018-04-18 2018-05-03 0.24 1.36% / ปี
KGI 4.24 2018-04-20 2018-05-09 0.32 7.55% / ปี
MCS 7.9 2018-04-20 2018-05-07 0.4 7.67% / ปี
HMPRO 14.4 2018-04-20 2018-05-08 0.18 2.15% / ปี
TIPCO 10.1 2018-04-20 2018-05-03 0.5 7.43% / ปี
CKP 4.16 2018-04-20 2018-05-08 0.0225 0.54% / ปี
BIG 2.36 2018-04-20 2018-05-09 0.13 5.51% / ปี
MAJOR 26.75 2018-04-20 2018-05-03 0.6 4.67% / ปี
AIT 24.9 2018-04-23 2018-05-08 1.4 8.23% / ปี
TMB 2.46 2018-04-24 2018-05-09 0.06 2.44% / ปี
SABINA 30.5 2018-04-24 2018-05-08 0.68 2.69% / ปี
EASON 3.4 2018-04-24 2018-05-03 0.1 2.94% / ปี
BBL 199.5 2018-04-24 2018-05-11 4.5 3.26% / ปี
GUNKUL 3 2018-04-25 2018-05-15 0.045 1.52% / ปี
QH 3.18 2018-04-27 2018-05-15 0.13 6.29% / ปี
KTC 341 2018-04-27 2018-05-11 5.3 1.55% / ปี
TLGF 18.6 2018-04-30 2018-05-15 0.2247 4.66% / ปี
CPALL 79 2018-04-30 2018-05-18 1.1 1.39% / ปี
BEM 7.8 2018-04-30 2018-05-14 0.07 1.67% / ปี
INET 3.9 2018-04-30 2018-05-18 0.1259 3.23% / ปี
TISCO 87.5 2018-04-30 2018-05-18 5 5.71% / ปี
EASTW 11.2 2018-05-02 2018-05-18 0.24 4.2% / ปี
LHBANK 0 2018-05-02 2018-05-18 0.03 0% / ปี
SAUCE 21.9 2018-05-02 2018-05-18 0.92 4.57% / ปี
UKEM 0.91 2018-05-02 2018-05-22 0.04 5.49% / ปี
ESSO 13.4 2018-05-03 2018-05-22 1 7.46% / ปี
GYT 390 2018-05-03 2018-05-24 20 5.13% / ปี
KKP 67.75 2018-05-03 2018-05-21 3 7.38% / ปี
COM7 18.4 2018-05-03 2018-05-23 0.35 1.9% / ปี
SSF 8.45 2018-05-03 2018-05-18 0.3729 4.41% / ปี
BROOK 0.59 2018-05-03 2018-05-24 0.03 6.78% / ปี
HFT 3.28 2018-05-03 2018-05-18 0.06 6.1% / ปี
WACOAL 45.75 2018-05-03 2018-05-22 1.5 3.28% / ปี
PDI 17.3 2018-05-03 2018-05-21 1.5 8.67% / ปี
ICHI 5.55 2018-05-03 2018-05-18 0.15 2.7% / ปี
TCAP 50.5 2018-05-03 2018-05-17 1.3 4.36% / ปี
SC 3.66 2018-05-03 2018-05-22 0.12 3.28% / ปี
ROJNA 6.25 2018-05-04 2018-05-25 0.2 4.8% / ปี
MONO 2.6 2018-05-04 2018-05-23 0.03 2.28% / ปี
SAWAD 35.5 2018-05-04 2018-05-21 0.007 0.02% / ปี
TTA 7.85 2018-05-04 2018-05-23 0.075 0.96% / ปี
ALUCON 220 2018-05-04 2018-05-15 11 5% / ปี
EPCO 5.45 2018-05-04 2018-05-23 0.08 1.99% / ปี
BEAUTY 16.3 2018-05-04 2018-05-18 0.258 2.5% / ปี
CPF 25.25 2018-05-04 2018-05-23 0.25 2.97% / ปี
WHAUP 6.45 2018-05-07 2018-05-21 0.2034 3.15% / ปี
ALT 3.64 2018-05-07 2018-05-24 0.04 1.1% / ปี
BAY 41.75 2018-05-07 2018-05-21 0.45 2.04% / ปี
TWZ 0.14 2018-05-07 2018-05-17 0.00104 0.74% / ปี
SPC 56.5 2018-05-07 2018-05-22 1 2.65% / ปี
BAFS 35.5 2018-05-07 2018-05-21 1.03 3.52% / ปี
BJC 55.5 2018-05-07 2018-05-25 0.42 1.03% / ปี
CK 27 2018-05-07 2018-05-22 0.25 1.85% / ปี
A 6.7 2018-05-07 2018-05-25 0.04 0.6% / ปี
MILL 1.49 2018-05-07 2018-05-25 0.0033 0.2% / ปี
MATI 7.3 2018-05-07 2018-05-24 0.15 2.05% / ปี
AKP 1.77 2018-05-07 2018-05-25 0.07 3.95% / ปี
GLOW 89 2018-05-07 2018-05-22 4.219 6.46% / ปี
CI 1.64 2018-05-08 2018-05-24 0.03 1.83% / ปี
RML 1.05 2018-05-08 2018-05-25 0.0313 2.98% / ปี
NOBLE 12.1 2018-05-08 2018-05-21 0.17 1.4% / ปี
MALEE 15.5 2018-05-08 2018-05-25 0.25 3.6% / ปี
AU 10.9 2018-05-08 2018-05-24 0.15 1.38% / ปี
SITHAI 1.3 2018-05-08 2018-05-21 0.05 3.85% / ปี
M 78.5 2018-05-08 2018-05-23 1.2 2.92% / ปี
KTB 17.7 2018-05-08 2018-05-18 0.61 3.45% / ปี
PLAT 8.2 2018-05-08 2018-05-23 0.2 2.44% / ปี
VNT 27 2018-05-08 2018-05-24 0.9 3.33% / ปี
TRU 4.52 2018-05-09 2018-05-22 0.14 3.1% / ปี
LH 11.1 2018-05-09 2018-05-22 0.35 6.76% / ปี
NNCL 1.73 2018-05-09 2018-05-18 0.08 4.62% / ปี
MODERN 4.74 2018-05-09 2018-05-23 0.2 6.33% / ปี
ARROW 10.6 2018-05-09 2018-05-24 0.35 5.19% / ปี
AMATA 22.1 2018-05-10 2018-05-23 0.33 2.4% / ปี
SYNTEC 4.44 2018-05-10 2018-05-25 0.13 3.83% / ปี
JUBILE 23.2 2018-05-10 2018-05-21 0.37 2.76% / ปี
SEAFCO 8.9 2018-05-10 2018-05-25 0.05 1.28% / ปี
BCH 16.2 2018-05-10 2018-05-22 0.12 1.23% / ปี
SVI 4.1 2018-05-10 2018-05-18 0.083 2.04% / ปี
VIBHA 2.44 2018-05-10 2018-05-25 0.036 1.48% / ปี
CENTEL 46.5 2018-05-10 2018-05-30 0.6 1.29% / ปี
AP 8.95 2018-05-10 2018-05-24 0.35 3.91% / ปี
KAMART 5 2018-05-14 2018-05-25 0.07 5.25% / ปี
SRICHA 15.7 2018-05-14 2018-05-25 0.2 1.27% / ปี
PF 0.9 2018-05-15 2018-05-25 0.05 5.56% / ปี
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นปันผล
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นปันผล
register
หุ้นปันผล
Bookmark and Share
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
 
หุ้นปันผล
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com