กราฟอัตราแลกเปลี่ยน USD

กราฟอัตราแลกเปลี่ยน USD-THB

  Ruayhoon.com
  ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้น
หุ้น
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน USD-THB
usdthb
เปรียบเทียบย้อนหลัง วันที่ อัตราแลกเปลี่ยน การเติบโต (%)
1 เดือน 30/03/2017 34.42 บาท 0.52%
6 เดือน 26/10/2016 35.01 บาท -1.17%
1 ปี 25/04/2016 35.08 บาท -1.37%
2 ปี 21/04/2015 32.38 บาท 6.86%
5 ปี 06/04/2012 31.00 บาท 11.61%
Update ล่าสุดวันที่ 28/04/2017 อัตราแลกเปลี่ยนปิดที่ 34.60 บาท/ดอลลาร์ ลดลง 0 บาท (0%)
กราฟอัตราแลกเปลี่ยน USDTHB (ดอลลาร์สหรัฐ - บาทไทย)
ท่านสามารถเลือกดูกราฟช่วงระยะเวลา 3 เดือน 1 ปี หรือ 3 ปีได้ โดยติ๊กที่ปุ่มเลือกช่วงเวลาด้านล่าง
กราฟ 3 เดือน กราฟ 1 ปี กราฟ 3 ปี กราฟทั้งหมด
หุ้น
กราฟอัตราแลกเปลี่ยนโดย Ruayhoon.com
 
หุ้น
ตลาดหุ้นไทย
หุ้น
หุ้น
 
หุ้น
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้น
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้น PE ต่ำ
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com