หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)

  Ruayhoon.com
  ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ราคาทองวันนี้
forex
forex
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1796
BTC/USD 0.00
USD/JPY 112.0850
GBP/USD 1.3218
USD/CHF 0.9887
USD/CAD 1.2766
AUD/USD 0.7566
EUR/JPY 132.2150
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
เปรียบเทียบหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
LPN 10.9 13.97-64.49% / ปี-25% / ปี5.33% / ปี8.11% / ปี
LH 9.75 12.3415.38% / ปี33.33% / ปี14.62% / ปี6.64% / ปี
MK 3.78 14.48-63.54% / ปี13.8% / ปี-13.19% / ปี6.61% / ปี
QH 2.44 9.04-13.33% / ปี4.17% / ปี17.14% / ปี6.15% / ปี
RML 1.16 8.54-65.63% / ปี-32.19% / ปี86.86% / ปี5.98% / ปี
SC 3.28 72.3-75.01% / ปี-24.17% / ปี-16.99% / ปี5.9% / ปี
ESTAR 0.69 17.67-3.23% / ปี285.88% / ปี57.74% / ปี5.8% / ปี
SIRI 2.2 8.812.2% / ปี-4.46% / ปี-3.27% / ปี5.31% / ปี
SENA 3.76 11.84-71.95% / ปี-1.91% / ปี-6.33% / ปี5.14% / ปี
PF 0.84 103.83-97.56% / ปี-49.39% / ปี-19.45% / ปี4.76% / ปี
WHA 3.34 13.68131.96% / ปี93.61% / ปีN.A.4.54% / ปี
BLAND 1.82 25.98-68% / ปี-46.92% / ปี-10.72% / ปี4.37% / ปี
MBK 15.7 108.3-10.71% / ปี11.48% / ปี-17.92% / ปี4.26% / ปี
SPALI 26 10.98-29.08% / ปี3.75% / ปี50.91% / ปี4.2% / ปี
AP 7.65 8.3518.27% / ปี-1.7% / ปี1.09% / ปี3.87% / ปี
CI 1.56 N.A.-200% / ปี-75.18% / ปี-22.59% / ปี3.33% / ปี
ORI 18.7 N.A.N.A.N.A.N.A.3.2% / ปี
SF 6.2 11.88-6.07% / ปี10.87% / ปี-14.67% / ปี3.15% / ปี
NNCL 1.27 14.1125% / ปี33.33% / ปี30% / ปี2.91% / ปี
PSH 22.9 N.A.N.A.N.A.N.A.2.7% / ปี
UV 8.4 N.A.127.83% / ปี81.91% / ปี4.92% / ปี2.4% / ปี
ANAN 5.2 12.0911.11% / ปี75% / ปีN.A.2.38% / ปี
PLAT 7.7 N.A.10.38% / ปี5.59% / ปีN.A.2.31% / ปี
AMATA 20.3 15.1588% / ปี-6.48% / ปี5.41% / ปี2.23% / ปี
CPN 71.5 32.6712.31% / ปี13% / ปี2.75% / ปี1.15% / ปี
A 6.55 45.8-73.28% / ปี-27.54% / ปี-8.54% / ปี0.76% / ปี
TICON 15.4 145.05-64.29% / ปี183.33% / ปี-16.1% / ปี0.51% / ปี
AQ 0.04 N.A.-68.92% / ปี-3192.98% / ปี-33.72% / ปี0% / ปี
HEMRAJ 0 N.A.N.A.-50% / ปี-20% / ปี0% / ปี
NOBLE 12.9 2.65603.57% / ปี297.37% / ปี450% / ปี0% / ปี
POLAR 0.15 N.A.-249.11% / ปี-1534.51% / ปี-25% / ปี0% / ปี
U 0.03 N.A.-35.29% / ปี-625% / ปีN.A.0% / ปี
ROJNA 5.45 10.94400% / ปี-1.14% / ปี-10.44% / ปี0% / ปี
PS 0 N.A.-100% / ปี-50% / ปี-20% / ปี0% / ปี
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จัดลำดับหุ้น
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นปันผลสูง
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com