หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)

  Ruayhoon.com
  ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ราคาทองวันนี้
forex
forex
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1796
BTC/USD 0.00
USD/JPY 112.0850
GBP/USD 1.3218
USD/CHF 0.9887
USD/CAD 1.2766
AUD/USD 0.7566
EUR/JPY 132.2150
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
เปรียบเทียบหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
PSH 18.4 6.99N.A.N.A.N.A.11.35% / ปี
ESTAR 0.54 30.03-3.23% / ปี285.88% / ปี57.74% / ปี10.19% / ปี
SIRI 1.29 10.7312.2% / ปี-4.46% / ปี-3.27% / ปี9.18% / ปี
LH 9.85 11.5915.38% / ปี33.33% / ปี14.62% / ปี7.61% / ปี
QH 2.78 7.6-13.33% / ปี4.17% / ปี17.14% / ปี7.19% / ปี
LPN 7.05 9.16-64.49% / ปี-25% / ปี5.33% / ปี7.09% / ปี
PF 0.72 9.44-97.56% / ปี-49.39% / ปี-19.45% / ปี6.94% / ปี
ROJNA 5.15 12.14400% / ปี-1.14% / ปี-10.44% / ปี5.83% / ปี
ORI 7.05 5N.A.N.A.N.A.5.65% / ปี
MK 3.92 12.15-63.54% / ปี13.8% / ปี-13.19% / ปี5.61% / ปี
AP 6.25 4.6118.27% / ปี-1.7% / ปี1.09% / ปี5.6% / ปี
BLAND 1.67 28.99-68% / ปี-46.92% / ปี-10.72% / ปี5.59% / ปี
NNCL 1.73 10.0825% / ปี33.33% / ปี30% / ปี4.62% / ปี
SC 3.02 7.64-75.01% / ปี-24.17% / ปี-16.99% / ปี3.97% / ปี
UV 6.75 12.83127.83% / ปี81.91% / ปี4.92% / ปี3.85% / ปี
ANAN 3.68 4.9511.11% / ปี75% / ปีN.A.3.46% / ปี
WHA 4.16 18.91131.96% / ปี93.61% / ปีN.A.3.35% / ปี
MBK 21.4 12.01-10.71% / ปี11.48% / ปี-17.92% / ปี3.3% / ปี
SF 7.6 7.32-6.07% / ปี10.87% / ปี-14.67% / ปี3.29% / ปี
PLAT 7.3 25.8410.38% / ปี5.59% / ปีN.A.2.74% / ปี
TICON 14.6 30.55-64.29% / ปี183.33% / ปี-16.1% / ปี2.53% / ปี
RML 1.29 N.A.-65.63% / ปี-32.19% / ปี86.86% / ปี2.43% / ปี
AMATA 22.3 19.5388% / ปี-6.48% / ปี5.41% / ปี2.38% / ปี
CI 1.38 N.A.-200% / ปี-75.18% / ปี-22.59% / ปี2.01% / ปี
SENA 3.54 4.94-71.95% / ปี-1.91% / ปี-6.33% / ปี1.88% / ปี
CPN 77.25 31.4812.31% / ปี13% / ปี2.75% / ปี1.81% / ปี
NOBLE 14.3 13.42603.57% / ปี297.37% / ปี450% / ปี1.19% / ปี
A 6.65 69.18-73.28% / ปี-27.54% / ปี-8.54% / ปี0.6% / ปี
AQ 0.03 73.65-68.92% / ปี-3192.98% / ปี-33.72% / ปี0% / ปี
POLAR 0.15 N.A.-249.11% / ปี-1534.51% / ปี-25% / ปี0% / ปี
U 2.66 N.A.-35.29% / ปี-625% / ปีN.A.0% / ปี
HEMRAJ 0 N.A.N.A.-50% / ปี-20% / ปี0% / ปี
SPALI 19 8.09-29.08% / ปี3.75% / ปี50.91% / ปี0% / ปี
PS 0 N.A.-100% / ปี-50% / ปี-20% / ปี0% / ปี
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จัดลำดับหุ้น
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นปันผลสูง
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com