หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)

  Ruayhoon.com
  ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ราคาทองวันนี้
forex
forex
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1796
BTC/USD 0.00
USD/JPY 112.0850
GBP/USD 1.3218
USD/CHF 0.9887
USD/CAD 1.2766
AUD/USD 0.7566
EUR/JPY 132.2150
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
เปรียบเทียบหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
NOBLE 21.4 4.01603.57% / ปี297.37% / ปี450% / ปี36.7% / ปี
ROJNA 6.65 13.74400% / ปี-1.14% / ปี-10.44% / ปี10% / ปี
SIRI 1.48 9.7312.2% / ปี-4.46% / ปี-3.27% / ปี8.45% / ปี
PF 0.79 7.08-97.56% / ปี-49.39% / ปี-19.45% / ปี8.35% / ปี
LPN 7.55 7.52-64.49% / ปี-25% / ปี5.33% / ปี8.22% / ปี
SENA 3.64 5.09-71.95% / ปี-1.91% / ปี-6.33% / ปี7.63% / ปี
PSH 22.1 6.75N.A.N.A.N.A.7.38% / ปี
QH 3.04 8.74-13.33% / ปี4.17% / ปี17.14% / ปี7.05% / ปี
LH 11.1 13.4915.38% / ปี33.33% / ปี14.62% / ปี6.76% / ปี
ANAN 3.82 5.7311.11% / ปี75% / ปีN.A.6.72% / ปี
SC 2.94 6.65-75.01% / ปี-24.17% / ปี-16.99% / ปี5.44% / ปี
BLAND 1.74 17.14-68% / ปี-46.92% / ปี-10.72% / ปี5.42% / ปี
NNCL 1.87 11.0125% / ปี33.33% / ปี30% / ปี5.14% / ปี
ORI 9.35 5.39N.A.N.A.N.A.5.06% / ปี
AP 8.05 6.1318.27% / ปี-1.7% / ปี1.09% / ปี5% / ปี
SPALI 23.2 7.36-29.08% / ปี3.75% / ปี50.91% / ปี4.37% / ปี
UV 6.65 13.58127.83% / ปี81.91% / ปี4.92% / ปี4.09% / ปี
ESTAR 0.48 20-3.23% / ปี285.88% / ปี57.74% / ปี4% / ปี
MBK 22.7 10.27-10.71% / ปี11.48% / ปี-17.92% / ปี3.42% / ปี
PLAT 6.3 22.1410.38% / ปี5.59% / ปีN.A.3.25% / ปี
RML 1.16 27.67-65.63% / ปี-32.19% / ปี86.86% / ปี3% / ปี
CI 1.26 44.14-200% / ปี-75.18% / ปี-22.59% / ปี3% / ปี
A 6.3 N.A.-73.28% / ปี-27.54% / ปี-8.54% / ปี3% / ปี
WHA 4.66 27.36131.96% / ปี93.61% / ปีN.A.1.74% / ปี
AMATA 23.8 29.6688% / ปี-6.48% / ปี5.41% / ปี1.65% / ปี
CPN 73.75 30.4412.31% / ปี13% / ปี2.75% / ปี1.45% / ปี
SF 6.5 8.3-6.07% / ปี10.87% / ปี-14.67% / ปี1.29% / ปี
MK 3.38 9.41-63.54% / ปี13.8% / ปี-13.19% / ปี0.3% / ปี
AQ 0 N.A.-68.92% / ปี-3192.98% / ปี-33.72% / ปี0% / ปี
HEMRAJ 0 N.A.N.A.-50% / ปี-20% / ปี0% / ปี
PS 0 N.A.-100% / ปี-50% / ปี-20% / ปี0% / ปี
POLAR 0.12 N.A.-249.11% / ปี-1534.51% / ปี-25% / ปี0% / ปี
U 2 N.A.-35.29% / ปี-625% / ปีN.A.0% / ปี
TICON 0 N.A.-64.29% / ปี183.33% / ปี-16.1% / ปี0% / ปี
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จัดลำดับหุ้น
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นปันผลสูง
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com