หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)

  Ruayhoon.com
  ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ราคาทองวันนี้
forex
forex
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.0783
BTC/USD 991.88
USD/JPY 110.9450
GBP/USD 1.2521
USD/CHF 0.9934
USD/CAD 1.3351
AUD/USD 0.7628
EUR/JPY 119.6200
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
เปรียบเทียบหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
LPN 12.2 8.3-10.12% / ปี3.65% / ปี2.62% / ปี7.32% / ปี
LH 9.7 13.295.8% / ปี-4.38% / ปี6.07% / ปี6.7% / ปี
SIRI 1.95 8.13-4% / ปี-13.64% / ปี-3.45% / ปี6.12% / ปี
MK 4.1 11.71-50.7% / ปี-16.35% / ปี5.93% / ปี6.07% / ปี
QH 2.58 8.9N.A.-10% / ปี38% / ปี5.86% / ปี
ESTAR 0.74 18.3555.08% / ปี-13.81% / ปี46.88% / ปี5.48% / ปี
SENA 3.94 5.9127.46% / ปี5.82% / ปี1.56% / ปี5.19% / ปี
WHA 3.14 15.5129.83% / ปี-40.08% / ปีN.A.5.02% / ปี
RML 1.39 5.84-5.58% / ปี-15.01% / ปี51.72% / ปี5% / ปี
SC 3.74 39.73.84% / ปี6.06% / ปี-14.33% / ปี5% / ปี
MBK 15 97.413.24% / ปี14.71% / ปี-12.87% / ปี4.46% / ปี
PF 0.93 17.86-15.99% / ปี-12.24% / ปี-9.58% / ปี4.3% / ปี
AP 7.25 8.443% / ปี1.66% / ปี11.24% / ปี4.17% / ปี
SPALI 25 8.7812.37% / ปี4.56% / ปี17.96% / ปี4.16% / ปี
BLAND 1.8 20.05-52.59% / ปี94.81% / ปี39.85% / ปี4.06% / ปี
CI 1.89 N.A.7.81% / ปี383.33% / ปี45% / ปี3.11% / ปี
SF 6.55 12.13-31.65% / ปี7.45% / ปี-4.35% / ปี3.08% / ปี
NNCL 1.29 16.13188.89% / ปี63.79% / ปี33.33% / ปี2.87% / ปี
UV 7.05 N.A.69.99% / ปี83.96% / ปีN.A.2.78% / ปี
AMATA 17.6 15.71-1.75% / ปี-23.08% / ปี5.75% / ปี2.65% / ปี
ANAN 4.9 11.6716.67% / ปี3.79% / ปีN.A.2.54% / ปี
PLAT 7.55 N.A.4.78% / ปีN.A.N.A.2.38% / ปี
CPN 56 27.1817.32% / ปี13.26% / ปี23.83% / ปี1.46% / ปี
NOBLE 16 10.74246.08% / ปี156.94% / ปี19.21% / ปี1.38% / ปี
A 6.45 2421.53% / ปี269.06% / ปี33.74% / ปี0.77% / ปี
TICON 15.5 61.95-64.27% / ปี-33.54% / ปี-11.22% / ปี0.52% / ปี
U 0.03 N.A.-1.82% / ปี40.6% / ปีN.A.0% / ปี
POLAR 0.15 N.A.-230.88% / ปี-4315% / ปี-8.43% / ปี0% / ปี
AQ 0.22 N.A.-288.51% / ปี37.34% / ปี-21.77% / ปี0% / ปี
HEMRAJ 0 N.A.N.A.-50% / ปี-20% / ปี0% / ปี
ROJNA 5.25 87.5-84.21% / ปี-44.12% / ปี21.6% / ปี0% / ปี
PS 0 N.A.-100% / ปี-50% / ปี-20% / ปี0% / ปี
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จัดลำดับหุ้น
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นปันผลสูง
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com