หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)

  Ruayhoon.com
  ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ราคาทองวันนี้
forex
forex
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1796
BTC/USD 0.00
USD/JPY 112.0850
GBP/USD 1.3218
USD/CHF 0.9887
USD/CAD 1.2766
AUD/USD 0.7566
EUR/JPY 132.2150
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
เปรียบเทียบหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
ROJNA 0 15.214400% / ปี-1.14% / ปี-10.44% / ปี12% / ปี
SIRI 0 9.5712.2% / ปี-4.46% / ปี-3.27% / ปี9.23% / ปี
LPN 0 7.28-64.49% / ปี-25% / ปี5.33% / ปี9.02% / ปี
PSH 0 6.55N.A.N.A.N.A.8.61% / ปี
PF 0 13.73-97.56% / ปี-49.39% / ปี-19.45% / ปี8.15% / ปี
SENA 3.54 4.99-71.95% / ปี-1.91% / ปี-6.33% / ปี7.89% / ปี
QH 0 8.23-13.33% / ปี4.17% / ปี17.14% / ปี7.59% / ปี
LH 0 12.215.38% / ปี33.33% / ปี14.62% / ปี7.28% / ปี
ANAN 0 5.4711.11% / ปี75% / ปีN.A.7.09% / ปี
AP 0 5.4918.27% / ปี-1.7% / ปี1.09% / ปี5.88% / ปี
ORI 0 5.18N.A.N.A.N.A.5.49% / ปี
SPALI 0 6.31-29.08% / ปี3.75% / ปี50.91% / ปี5.46% / ปี
NNCL 0 9.7825% / ปี33.33% / ปี30% / ปี5.06% / ปี
UV 0 14.5127.83% / ปี81.91% / ปี4.92% / ปี4.23% / ปี
MBK 0 9.42-10.71% / ปี11.48% / ปี-17.92% / ปี3.68% / ปี
PLAT 0 23.7510.38% / ปี5.59% / ปีN.A.3.01% / ปี
A 0 204.84-73.28% / ปี-27.54% / ปี-8.54% / ปี3% / ปี
CI 0 13.96-200% / ปี-75.18% / ปี-22.59% / ปี3% / ปี
NOBLE 0 6.34603.57% / ปี297.37% / ปี450% / ปี3% / ปี
SC 0 7.32-75.01% / ปี-24.17% / ปี-16.99% / ปี3% / ปี
ESTAR 0.54 23.91-3.23% / ปี285.88% / ปี57.74% / ปี3% / ปี
WHA 0 21131.96% / ปี93.61% / ปีN.A.1.97% / ปี
AMATA 0 22.2288% / ปี-6.48% / ปี5.41% / ปี1.9% / ปี
CPN 0 29.2112.31% / ปี13% / ปี2.75% / ปี1.51% / ปี
SF 0 8.11-6.07% / ปี10.87% / ปี-14.67% / ปี1.33% / ปี
MK 0 12.01-63.54% / ปี13.8% / ปี-13.19% / ปี0.29% / ปี
BLAND 1.61 N.A.-68% / ปี-46.92% / ปี-10.72% / ปี0% / ปี
TICON 0 N.A.-64.29% / ปี183.33% / ปี-16.1% / ปี0% / ปี
U 0 N.A.-35.29% / ปี-625% / ปีN.A.0% / ปี
POLAR 0 N.A.-249.11% / ปี-1534.51% / ปี-25% / ปี0% / ปี
RML 0 635-65.63% / ปี-32.19% / ปี86.86% / ปี0% / ปี
AQ 0 30-68.92% / ปี-3192.98% / ปี-33.72% / ปี0% / ปี
PS 0 N.A.-100% / ปี-50% / ปี-20% / ปี0% / ปี
HEMRAJ 0 N.A.N.A.-50% / ปี-20% / ปี0% / ปี
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จัดลำดับหุ้น
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นปันผลสูง
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com