หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)

  www.Ruayhoon.com
  ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ราคาทองวันนี้
forex
forex
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1796
BTC/USD 0.00
USD/JPY 112.0850
GBP/USD 1.3218
USD/CHF 0.9887
USD/CAD 1.2766
AUD/USD 0.7566
EUR/JPY 132.2150
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
เปรียบเทียบหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
MK 2.62 14.48 -63.54% / ปี 13.8% / ปี -13.19% / ปี 6.61% / ปี
QH 2.16 9.04 -13.33% / ปี 4.17% / ปี 17.14% / ปี 6.15% / ปี
SC 2.02 72.3 -75.01% / ปี -24.17% / ปี -16.99% / ปี 5.9% / ปี
WHA 3.18 13.68 131.96% / ปี 93.61% / ปี N.A. 4.54% / ปี
BLAND 1.05 25.98 -68% / ปี -46.92% / ปี -10.72% / ปี 4.37% / ปี
SPALI 14.8 10.98 -29.08% / ปี 3.75% / ปี 50.91% / ปี 4.2% / ปี
AP 5.55 8.35 18.27% / ปี -1.7% / ปี 1.09% / ปี 3.87% / ปี
CI 0.7 N.A. -200% / ปี -75.18% / ปี -22.59% / ปี 3.33% / ปี
NNCL 1.85 14.11 25% / ปี 33.33% / ปี 30% / ปี 2.91% / ปี
UV 3.34 N.A. 127.83% / ปี 81.91% / ปี 4.92% / ปี 2.4% / ปี
ANAN 1.4 N.A. 11.11% / ปี 75% / ปี N.A. 0% / ปี
A 4.64 N.A. -73.28% / ปี -27.54% / ปี -8.54% / ปี 0% / ปี
AMATA 0 N.A. 88% / ปี -6.48% / ปี 5.41% / ปี 0% / ปี
AQ 0.01 N.A. -68.92% / ปี -3192.98% / ปี -33.72% / ปี 0% / ปี
PLAT 0 N.A. 10.38% / ปี 5.59% / ปี N.A. 0% / ปี
POLAR 0 N.A. -249.11% / ปี -1534.51% / ปี -25% / ปี 0% / ปี
U 1.18 N.A. -35.29% / ปี -625% / ปี N.A. 0% / ปี
PSH 11.9 N.A. N.A. N.A. N.A. 0% / ปี
PS 0 N.A. -100% / ปี -50% / ปี -20% / ปี 0% / ปี
SF 4.84 N.A. -6.07% / ปี 10.87% / ปี -14.67% / ปี 0% / ปี
RML 0.48 N.A. -65.63% / ปี -32.19% / ปี 86.86% / ปี 0% / ปี
CPN 49.25 N.A. 12.31% / ปี 13% / ปี 2.75% / ปี 0% / ปี
HEMRAJ 0 N.A. N.A. -50% / ปี -20% / ปี 0% / ปี
LH 7.3 N.A. 15.38% / ปี 33.33% / ปี 14.62% / ปี 0% / ปี
LPN 5.7 N.A. -64.49% / ปี -25% / ปี 5.33% / ปี 0% / ปี
NOBLE 11.8 N.A. 603.57% / ปี 297.37% / ปี 450% / ปี 0% / ปี
ESTAR 0.34 N.A. -3.23% / ปี 285.88% / ปี 57.74% / ปี 0% / ปี
PF 0.35 N.A. -97.56% / ปี -49.39% / ปี -19.45% / ปี 0% / ปี
ROJNA 4.24 N.A. 4400% / ปี -1.14% / ปี -10.44% / ปี 0% / ปี
SIRI 0 N.A. 12.2% / ปี -4.46% / ปี -3.27% / ปี 0% / ปี
TICON 0 N.A. -64.29% / ปี 183.33% / ปี -16.1% / ปี 0% / ปี
MBK 0 N.A. -10.71% / ปี 11.48% / ปี -17.92% / ปี 0% / ปี
SENA 2.54 N.A. -71.95% / ปี -1.91% / ปี -6.33% / ปี 0% / ปี
ORI 0 N.A. N.A. N.A. N.A. 0% / ปี
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จัดลำดับหุ้น
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นปันผลสูง
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com