หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)

  Ruayhoon.com
  ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ราคาทองวันนี้
forex
forex
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1796
BTC/USD 0.00
USD/JPY 112.0850
GBP/USD 1.3218
USD/CHF 0.9887
USD/CAD 1.2766
AUD/USD 0.7566
EUR/JPY 132.2150
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
เปรียบเทียบหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
PSH 21.6 8.39N.A.N.A.N.A.9.67% / ปี
ESTAR 0.69 9.42-3.23% / ปี285.88% / ปี57.74% / ปี7.97% / ปี
MK 3.16 12.48-63.54% / ปี13.8% / ปี-13.19% / ปี6.96% / ปี
SIRI 1.7 9.8512.2% / ปี-4.46% / ปี-3.27% / ปี6.94% / ปี
LH 11.1 11.8915.38% / ปี33.33% / ปี14.62% / ปี6.76% / ปี
QH 3.18 9.32-13.33% / ปี4.17% / ปี17.14% / ปี6.29% / ปี
PF 0.9 17.92-97.56% / ปี-49.39% / ปี-19.45% / ปี5.56% / ปี
LPN 10 14.12-64.49% / ปี-25% / ปี5.33% / ปี5% / ปี
ROJNA 6.25 18.224400% / ปี-1.14% / ปี-10.44% / ปี4.8% / ปี
BLAND 1.93 28.08-68% / ปี-46.92% / ปี-10.72% / ปี4.69% / ปี
NNCL 1.73 11.6425% / ปี33.33% / ปี30% / ปี4.62% / ปี
AP 8.95 8.2418.27% / ปี-1.7% / ปี1.09% / ปี3.91% / ปี
WHA 4.22 15.25131.96% / ปี93.61% / ปีN.A.3.31% / ปี
SC 3.66 10.61-75.01% / ปี-24.17% / ปี-16.99% / ปี3.28% / ปี
UV 8.35 14.22127.83% / ปี81.91% / ปี4.92% / ปี3.24% / ปี
ORI 18.7 13.03N.A.N.A.N.A.3.2% / ปี
RML 1.05 184.07-65.63% / ปี-32.19% / ปี86.86% / ปี2.98% / ปี
MBK 24.4 22.29-10.71% / ปี11.48% / ปี-17.92% / ปี2.87% / ปี
SF 8.95 8.56-6.07% / ปี10.87% / ปี-14.67% / ปี2.79% / ปี
ANAN 4.58 11.4511.11% / ปี75% / ปีN.A.2.78% / ปี
PLAT 8.2 29.0910.38% / ปี5.59% / ปีN.A.2.44% / ปี
AMATA 22.1 1588% / ปี-6.48% / ปี5.41% / ปี2.4% / ปี
CPN 72.75 23.9812.31% / ปี13% / ปี2.75% / ปี1.92% / ปี
CI 1.64 98.12-200% / ปี-75.18% / ปี-22.59% / ปี1.83% / ปี
SENA 3.74 6.34-71.95% / ปี-1.91% / ปี-6.33% / ปี1.78% / ปี
NOBLE 12.1 4.5603.57% / ปี297.37% / ปี450% / ปี1.4% / ปี
A 6.7 53.8-73.28% / ปี-27.54% / ปี-8.54% / ปี0.6% / ปี
TICON 17 48.53-64.29% / ปี183.33% / ปี-16.1% / ปี0.59% / ปี
AQ 0.04 N.A.-68.92% / ปี-3192.98% / ปี-33.72% / ปี0% / ปี
POLAR 0.15 N.A.-249.11% / ปี-1534.51% / ปี-25% / ปี0% / ปี
U 0.03 N.A.-35.29% / ปี-625% / ปีN.A.0% / ปี
HEMRAJ 0 N.A.N.A.-50% / ปี-20% / ปี0% / ปี
SPALI 24.7 7.9-29.08% / ปี3.75% / ปี50.91% / ปี0% / ปี
PS 0 N.A.-100% / ปี-50% / ปี-20% / ปี0% / ปี
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จัดลำดับหุ้น
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นปันผลสูง
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com