หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)

  Ruayhoon.com
  ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ราคาทองวันนี้
forex
forex
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1796
BTC/USD 7758.00
USD/JPY 112.0850
GBP/USD 1.3218
USD/CHF 0.9887
USD/CAD 1.2766
AUD/USD 0.7566
EUR/JPY 132.2150
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
เปรียบเทียบหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
LPN 12.8 18-64.49% / ปี-25% / ปี5.33% / ปี7.03% / ปี
MK 3.74 15.31-63.54% / ปี13.8% / ปี-13.19% / ปี6.68% / ปี
RML 1.07 11.02-65.63% / ปี-32.19% / ปี86.86% / ปี6.54% / ปี
LH 10.4 11.8315.38% / ปี33.33% / ปี14.62% / ปี6.19% / ปี
SC 3.58 15.48-75.01% / ปี-24.17% / ปี-16.99% / ปี5.31% / ปี
SIRI 2.26 8.8812.2% / ปี-4.46% / ปี-3.27% / ปี5.29% / ปี
QH 2.84 9.41-13.33% / ปี4.17% / ปี17.14% / ปี5.28% / ปี
ESTAR 0.76 10.02-3.23% / ปี285.88% / ปี57.74% / ปี5.26% / ปี
SENA 3.76 11.07-71.95% / ปี-1.91% / ปี-6.33% / ปี5.12% / ปี
BLAND 1.77 21.42-68% / ปี-46.92% / ปี-10.72% / ปี4.52% / ปี
PF 0.9 61.25-97.56% / ปี-49.39% / ปี-19.45% / ปี4.44% / ปี
SPALI 24.4 7.88-29.08% / ปี3.75% / ปี50.91% / ปี4.3% / ปี
WHA 4.02 14.54131.96% / ปี93.61% / ปีN.A.3.82% / ปี
CI 1.52 17.77-200% / ปี-75.18% / ปี-22.59% / ปี3.46% / ปี
AP 8.95 9.1918.27% / ปี-1.7% / ปี1.09% / ปี3.35% / ปี
MBK 20.9 19.15-10.71% / ปี11.48% / ปี-17.92% / ปี3.16% / ปี
PSH 24 9.25N.A.N.A.N.A.2.55% / ปี
SF 8.5 14.84-6.07% / ปี10.87% / ปี-14.67% / ปี2.35% / ปี
ANAN 5.95 13.6411.11% / ปี75% / ปีN.A.2.1% / ปี
NNCL 1.81 17.5725% / ปี33.33% / ปี30% / ปี2.04% / ปี
PLAT 8.9 33.2510.38% / ปี5.59% / ปีN.A.2.02% / ปี
AMATA 24.8 14.4188% / ปี-6.48% / ปี5.41% / ปี1.81% / ปี
CPN 83 27.6712.31% / ปี13% / ปี2.75% / ปี1% / ปี
UV 11.7 15.73127.83% / ปี81.91% / ปี4.92% / ปี0.94% / ปี
A 6.55 60.26-73.28% / ปี-27.54% / ปี-8.54% / ปี0.76% / ปี
TICON 17.2 125.03-64.29% / ปี183.33% / ปี-16.1% / ปี0.47% / ปี
HEMRAJ 0 N.A.N.A.-50% / ปี-20% / ปี0% / ปี
AQ 0.04 N.A.-68.92% / ปี-3192.98% / ปี-33.72% / ปี0% / ปี
NOBLE 13.2 2.1603.57% / ปี297.37% / ปี450% / ปี0% / ปี
ROJNA 5.95 12.254400% / ปี-1.14% / ปี-10.44% / ปี0% / ปี
POLAR 0.15 N.A.-249.11% / ปี-1534.51% / ปี-25% / ปี0% / ปี
U 0.03 N.A.-35.29% / ปี-625% / ปีN.A.0% / ปี
PS 0 N.A.-100% / ปี-50% / ปี-20% / ปี0% / ปี
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จัดลำดับหุ้น
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นปันผลสูง
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com