หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)

  Ruayhoon.com
  ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ราคาทองวันนี้
forex
forex
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1948
BTC/USD 3770.00
USD/JPY 111.9850
GBP/USD 1.3496
USD/CHF 0.9693
USD/CAD 1.2338
AUD/USD 0.7963
EUR/JPY 133.8000
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
เปรียบเทียบหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
LPN 11.7 14.93-64.49% / ปี-25% / ปี5.33% / ปี7.69% / ปี
MK 3.78 14.39-63.54% / ปี13.8% / ปี-13.19% / ปี6.61% / ปี
LH 10.1 12.8815.38% / ปี33.33% / ปี14.62% / ปี6.38% / ปี
RML 1.15 8.46-65.63% / ปี-32.19% / ปี86.86% / ปี6.09% / ปี
ESTAR 0.69 17.51-3.23% / ปี285.88% / ปี57.74% / ปี5.8% / ปี
QH 2.66 9.91-13.33% / ปี4.17% / ปี17.14% / ปี5.64% / ปี
SC 3.42 15.07-75.01% / ปี-24.17% / ปี-16.99% / ปี5.56% / ปี
SIRI 2.24 9.112.2% / ปี-4.46% / ปี-3.27% / ปี5.36% / ปี
SENA 3.82 12.71-71.95% / ปี-1.91% / ปี-6.33% / ปี5.04% / ปี
PF 0.87 108.63-97.56% / ปี-49.39% / ปี-19.45% / ปี4.6% / ปี
SPALI 23.1 9.74-29.08% / ปี3.75% / ปี50.91% / ปี4.55% / ปี
BLAND 1.8 22.99-68% / ปี-46.92% / ปี-10.72% / ปี4.44% / ปี
WHA 3.58 14.66131.96% / ปี93.61% / ปีN.A.4.29% / ปี
MBK 15.7 13.91-10.71% / ปี11.48% / ปี-17.92% / ปี4.2% / ปี
AP 7.9 8.6218.27% / ปี-1.7% / ปี1.09% / ปี3.8% / ปี
CI 1.62 37.99-200% / ปี-75.18% / ปี-22.59% / ปี3.25% / ปี
SF 6.3 11.96-6.07% / ปี10.87% / ปี-14.67% / ปี3.17% / ปี
NNCL 1.27 14.8725% / ปี33.33% / ปี30% / ปี2.91% / ปี
PSH 23.9 9.88N.A.N.A.N.A.2.56% / ปี
ANAN 5.55 11.8411.11% / ปี75% / ปีN.A.2.25% / ปี
AMATA 20.6 15.3488% / ปี-6.48% / ปี5.41% / ปี2.18% / ปี
PLAT 8.75 33.5310.38% / ปี5.59% / ปีN.A.2.06% / ปี
UV 10.8 14.52127.83% / ปี81.91% / ปี4.92% / ปี1.85% / ปี
CPN 77 35.1912.31% / ปี13% / ปี2.75% / ปี1.08% / ปี
A 6.55 45.79-73.28% / ปี-27.54% / ปี-8.54% / ปี0.76% / ปี
TICON 15.6 170.47-64.29% / ปี183.33% / ปี-16.1% / ปี0.51% / ปี
AQ 0.22 N.A.-68.92% / ปี-3192.98% / ปี-33.72% / ปี0% / ปี
HEMRAJ 0 N.A.N.A.-50% / ปี-20% / ปี0% / ปี
NOBLE 13.6 2.79603.57% / ปี297.37% / ปี450% / ปี0% / ปี
POLAR 0.15 N.A.-249.11% / ปี-1534.51% / ปี-25% / ปี0% / ปี
U 0.03 N.A.-35.29% / ปี-625% / ปีN.A.0% / ปี
PS 0 N.A.-100% / ปี-50% / ปี-20% / ปี0% / ปี
ROJNA 5.75 11.524400% / ปี-1.14% / ปี-10.44% / ปี0% / ปี
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จัดลำดับหุ้น
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นปันผลสูง
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com