หุ้นกลุ่มสื่อโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์

หุ้นกลุ่มสื่อโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ (Media and Publishing)

  Ruayhoon.com
  ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นกลุ่มสื่อโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์
หุ้นกลุ่มสื่อโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์
หุ้นกลุ่มสื่อโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์
ราคาทองวันนี้
forex
forex
หุ้นกลุ่มสื่อโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1796
BTC/USD 0.00
USD/JPY 112.0850
GBP/USD 1.3218
USD/CHF 0.9887
USD/CAD 1.2766
AUD/USD 0.7566
EUR/JPY 132.2150
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
เปรียบเทียบหุ้นกลุ่มสื่อโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ (Media and Publishing)
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
TKS 4.96 14.55N.A.4.54% / ปี0.93% / ปี4.71% / ปี
MAJOR 17.1 22.15.81% / ปี9.09% / ปี15.69% / ปี3.9% / ปี
VGI 7.95 766.9-44.15% / ปี-7.52% / ปีN.A.1.07% / ปี
WORK 10.6 61.56234.1% / ปี210.6% / ปี10.66% / ปี0.31% / ปี
TH 0.48 N.A.25.89% / ปี7.62% / ปี-20.84% / ปี0% / ปี
MONO 0 N.A.205.63% / ปี63.24% / ปีN.A.0% / ปี
BEC 4.22 N.A.-65.13% / ปี-37.89% / ปี-16.91% / ปี0% / ปี
AS 1.48 N.A.89.66% / ปี44.23% / ปี-21.13% / ปี0% / ปี
AMARIN 2.94 N.A.67.94% / ปี26.19% / ปี-37.86% / ปี0% / ปี
TT 0 N.A.N.A.N.A.N.A.0% / ปี
WAVE 1.03 N.A.-2831.17% / ปี-170.75% / ปี-31% / ปี0% / ปี
SMM 0 N.A.-38.89% / ปี-491.73% / ปี-49.56% / ปี0% / ปี
EPCO 3.48 N.A.-29.56% / ปี-5.85% / ปี46.23% / ปี0% / ปี
SPORT 0.04 N.A.23.5% / ปี-188.63% / ปี-118.33% / ปี0% / ปี
SE-ED 1.35 N.A.-37.5% / ปี-36.16% / ปี-17.14% / ปี0% / ปี
RS 11.8 N.A.363.8% / ปี2000% / ปี-7.94% / ปี0% / ปี
NMG 0 N.A.-52.38% / ปี-476.67% / ปี-71.2% / ปี0% / ปี
MCOT 5.75 N.A.-45.16% / ปี-275% / ปี-27.76% / ปี0% / ปี
MATI 0 N.A.111.59% / ปี65.79% / ปี-17.98% / ปี0% / ปี
GRAMMY 8.85 N.A.104.79% / ปี-47.69% / ปี-19.2% / ปี0% / ปี
TRITN 0.19 N.A.29.19% / ปี-286.5% / ปี15.27% / ปี0% / ปี
หุ้นกลุ่มสื่อโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์
 
หุ้นกลุ่มสื่อโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นกลุ่มสื่อโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์
หุ้นกลุ่มสื่อโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์
 
หุ้นกลุ่มสื่อโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์
จัดลำดับหุ้น
หุ้นกลุ่มสื่อโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์
หุ้นปันผลสูง
หุ้นกลุ่มสื่อโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นกลุ่มสื่อโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นกลุ่มสื่อโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นกลุ่มสื่อโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com