หุ้นกลุ่มสื่อสาร

หุ้นกลุ่มสื่อสาร (Information and Communication Technology)

  Ruayhoon.com
  ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นกลุ่มสื่อสาร
หุ้นกลุ่มสื่อสาร
หุ้นกลุ่มสื่อสาร
ราคาทองวันนี้
forex
forex
หุ้นกลุ่มสื่อสาร
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1796
BTC/USD 0.00
USD/JPY 112.0850
GBP/USD 1.3218
USD/CHF 0.9887
USD/CAD 1.2766
AUD/USD 0.7566
EUR/JPY 132.2150
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
เปรียบเทียบหุ้นกลุ่มสื่อสาร (Information and Communication Technology)
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
JAS 5.75 16.0525% / ปี-44.92% / ปี10.77% / ปี8.55% / ปี
AIT 25 14.1210.23% / ปี-5.29% / ปี-10.79% / ปี8.2% / ปี
INTUCH 55 15.75-46.42% / ปี-13.33% / ปี-2.92% / ปี7.51% / ปี
FORTH 7 19.92-15.22% / ปี-10.3% / ปี152.74% / ปี6% / ปี
JMART 11.5 44.98N.A.25% / ปี-0.54% / ปี4.35% / ปี
DIF 14.3 N.A.N.A.N.A.N.A.4.11% / ปี
ADVANC 193.5 18.91-15.7% / ปี-12.27% / ปี-3.1% / ปี3.66% / ปี
SYNEX 14.9 16.7566.76% / ปี42.86% / ปี12.5% / ปี3.56% / ปี
SAMTEL 10 30.9322.39% / ปี-21.95% / ปี-12.7% / ปี3.3% / ปี
INET 3.9 5.16663.9% / ปี989.49% / ปี150.09% / ปี3.23% / ปี
SVOA 1.54 7.6583.63% / ปี2.18% / ปี21.74% / ปี2.99% / ปี
CSL 7.75 14.32-5.56% / ปี-1.94% / ปี-4.27% / ปี2.84% / ปี
SAMART 8.1 N.A.-175% / ปี-63.89% / ปี-25.88% / ปี1.23% / ปี
ALT 3.78 N.A.-57.47% / ปีN.A.N.A.1.06% / ปี
TWZ 0.12 68.25-93.53% / ปี-39% / ปีN.A.0.87% / ปี
DTAC 45.5 33.66-30.43% / ปี-36.75% / ปี-16.66% / ปี0.53% / ปี
TRUE 7 75.65-216.67% / ปี-79.17% / ปี12.22% / ปี0.44% / ปี
TT&T 0 N.A.-70% / ปี-45.16% / ปี-18.93% / ปี0% / ปี
THCOM 9.25 N.A.-63.23% / ปี-28.65% / ปี41.91% / ปี0% / ปี
SYMC 5.9 N.A.34.11% / ปี-21.23% / ปี-12.98% / ปี0% / ปี
JTS 1.63 121.04121.11% / ปี82.76% / ปีN.A.0% / ปี
FER 0 N.A.-128.32% / ปี-56.39% / ปี19.14% / ปี0% / ปี
หุ้นกลุ่มสื่อสาร
 
หุ้นกลุ่มสื่อสาร
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นกลุ่มสื่อสาร
หุ้นกลุ่มสื่อสาร
 
หุ้นกลุ่มสื่อสาร
จัดลำดับหุ้น
หุ้นกลุ่มสื่อสาร
หุ้นปันผลสูง
หุ้นกลุ่มสื่อสาร
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นกลุ่มสื่อสาร
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นกลุ่มสื่อสาร
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นกลุ่มสื่อสาร
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com