หุ้นกลุ่ม

หุ้นกลุ่ม Food and Beverage

  Ruayhoon.com
  ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นกลุ่ม
หุ้นกลุ่ม
หุ้นกลุ่ม
ราคาทองวันนี้
forex
forex
หุ้นกลุ่ม
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.0609
BTC/USD 1126.84
USD/JPY 112.9250
GBP/USD 1.2414
USD/CHF 1.0029
USD/CAD 1.3099
AUD/USD 0.7668
EUR/JPY 119.7850
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
เปรียบเทียบหุ้นกลุ่ม Food and Beverage
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
PM 10.6 14.8-2.49% / ปี-0.65% / ปี11.61% / ปี8.49% / ปี
BR 6.85 25.57-76.34% / ปีN.A.N.A.7.3% / ปี
CFRESH 7.8 14.93-67.06% / ปี-27.99% / ปี0.91% / ปี7.05% / ปี
ICHI 10.5 28.58-43.1% / ปี-27.7% / ปีN.A.4.76% / ปี
SAUCE 24.6 20.7912.03% / ปี7.41% / ปี-0.57% / ปี4.67% / ปี
TVO 41.25 13.2336.02% / ปี41.75% / ปี45.23% / ปี4.61% / ปี
SSF 11.2 16.77.56% / ปี8.39% / ปี-6.27% / ปี3.84% / ปี
TU 19.6 18.3-4.21% / ปี-38.12% / ปี-15.09% / ปี3.21% / ปี
M 58.75 26.1414.67% / ปี5.84% / ปีN.A.3.21% / ปี
OISHI 131 21.17-41.53% / ปี9.1% / ปี-12.86% / ปี3.02% / ปี
CPF 28.25 15.0736.03% / ปี16.47% / ปี-2.63% / ปี2.65% / ปี
TIPCO 14.1 8.11-35.05% / ปี302.45% / ปี66.45% / ปี1.77% / ปี
HTC 17.3 13.37272.41% / ปี62.5% / ปี160% / ปี1.45% / ปี
APURE 2.36 13.0175.22% / ปี41.66% / ปีN.A.1.27% / ปี
CBG 70.5 47.1124.89% / ปี15.66% / ปีN.A.1.26% / ปี
MALEE 96 25.9282.17% / ปี38.3% / ปี13.94% / ปี1.25% / ปี
CPI 2.44 120.07351.21% / ปี-34.04% / ปี-18.65% / ปี1.23% / ปี
KBS 8.8 N.A.-168.5% / ปี-61.72% / ปี-21.6% / ปี1.14% / ปี
MINT 33.75 22.5946.18% / ปี36.43% / ปี12.49% / ปี1.04% / ปี
TKN 25.25 49.8166.67% / ปีN.A.N.A.0.42% / ปี
SSC 55 N.A.-18.21% / ปี39.58% / ปี-26.22% / ปี0% / ปี
หุ้นกลุ่ม
 
หุ้นกลุ่ม
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นกลุ่ม
หุ้นกลุ่ม
 
หุ้นกลุ่ม
จัดลำดับหุ้น
หุ้นกลุ่ม
หุ้นปันผลสูง
หุ้นกลุ่ม
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นกลุ่ม
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นกลุ่ม
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นกลุ่ม
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com