หุ้นกลุ่ม

หุ้นกลุ่ม Food and Beverage

  Ruayhoon.com
  ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นกลุ่ม
หุ้นกลุ่ม
หุ้นกลุ่ม
ราคาทองวันนี้
forex
forex
หุ้นกลุ่ม
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1796
BTC/USD 0.00
USD/JPY 112.0850
GBP/USD 1.3218
USD/CHF 0.9887
USD/CAD 1.2766
AUD/USD 0.7566
EUR/JPY 132.2150
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
เปรียบเทียบหุ้นกลุ่ม Food and Beverage
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
TVO 31.75 20.64-62.89% / ปี-27.5% / ปี-9.21% / ปี8.66% / ปี
PM 12.6 15.475% / ปี25.98% / ปี16.13% / ปี7.14% / ปี
SAUCE 22.6 23.57-1.17% / ปี-2.8% / ปี-8.41% / ปี5.09% / ปี
CFRESH 6.35 26.81-171.43% / ปี-68.29% / ปี-27.14% / ปี4.41% / ปี
APURE 1.87 10.7815.8% / ปี43.01% / ปี2.59% / ปี4.28% / ปี
CPF 24.4 14.320.95% / ปี16.25% / ปี-10.62% / ปี3.5% / ปี
HTC 19.1 15-10.47% / ปี104% / ปี13.48% / ปี3.4% / ปี
TU 20.2 17.473.45% / ปี-0.82% / ปี-15.18% / ปี3.12% / ปี
SSF 9.95 34.4-16.48% / ปี2.25% / ปี-14.05% / ปี3.02% / ปี
BR 7.05 13.51323.61% / ปี-22.87% / ปีN.A.2.84% / ปี
ICHI 9.3 72.57-60% / ปี-37.76% / ปีN.A.2.69% / ปี
MALEE 35.75 26.76-64.37% / ปี-23.34% / ปี-17.41% / ปี2.66% / ปี
OISHI 132 17.0545.16% / ปี145.2% / ปี17.03% / ปี2.58% / ปี
TIPCO 15.6 8.96-5.87% / ปี-8.33% / ปี118.43% / ปี2.5% / ปี
M 85.5 32.5715.52% / ปี10.91% / ปีN.A.2.43% / ปี
TKN 20.4 40.18-12% / ปีN.A.N.A.2.4% / ปี
KBS 5.15 N.A.104.64% / ปี1.19% / ปี-12.91% / ปี1.94% / ปี
CPI 1.93 N.A.-433.33% / ปี-1250% / ปี-24.71% / ปี1.55% / ปี
CBG 81 61.45-15.79% / ปี-1.53% / ปีN.A.1.23% / ปี
MINT 44.25 40.1-38.3% / ปี-0.77% / ปี6.82% / ปี0.76% / ปี
SSC 55 N.A.-331.51% / ปี-360.15% / ปี-26.15% / ปี0% / ปี
หุ้นกลุ่ม
 
หุ้นกลุ่ม
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นกลุ่ม
หุ้นกลุ่ม
 
หุ้นกลุ่ม
จัดลำดับหุ้น
หุ้นกลุ่ม
หุ้นปันผลสูง
หุ้นกลุ่ม
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นกลุ่ม
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นกลุ่ม
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นกลุ่ม
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com