หุ้นกลุ่ม

หุ้นกลุ่ม Food and Beverage

  Ruayhoon.com
  ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นกลุ่ม
หุ้นกลุ่ม
หุ้นกลุ่ม
ราคาทองวันนี้
forex
forex
หุ้นกลุ่ม
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1796
BTC/USD 0.00
USD/JPY 112.0850
GBP/USD 1.3218
USD/CHF 0.9887
USD/CAD 1.2766
AUD/USD 0.7566
EUR/JPY 132.2150
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
เปรียบเทียบหุ้นกลุ่ม Food and Beverage
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
PM 11.1 14.3175% / ปี25.98% / ปี16.13% / ปี7.21% / ปี
TIPCO 10.4 13.71-5.87% / ปี-8.33% / ปี118.43% / ปี7.21% / ปี
BR 6.3 10.52323.61% / ปี-22.87% / ปีN.A.6.35% / ปี
HTC 21.7 15.15-10.47% / ปี104% / ปี13.48% / ปี4.61% / ปี
TVO 31.25 15.59-62.89% / ปี-27.5% / ปี-9.21% / ปี4.58% / ปี
SAUCE 22.1 23.87-1.17% / ปี-2.8% / ปี-8.41% / ปี4.52% / ปี
SSF 8.5 N.A.-16.48% / ปี2.25% / ปี-14.05% / ปี4.39% / ปี
TU 17.7 15.583.45% / ปี-0.82% / ปี-15.18% / ปี3.73% / ปี
MALEE 16.8 26.26-64.37% / ปี-23.34% / ปี-17.41% / ปี3.32% / ปี
APURE 1.58 15.0315.8% / ปี43.01% / ปี2.59% / ปี3.16% / ปี
OISHI 108 15.5345.16% / ปี145.2% / ปี17.03% / ปี3.15% / ปี
CPF 24.9 14.940.95% / ปี16.25% / ปี-10.62% / ปี3.01% / ปี
M 76.75 28.2315.52% / ปี10.91% / ปีN.A.2.99% / ปี
ICHI 5.55 25.27-60% / ปี-37.76% / ปีN.A.2.7% / ปี
CPI 2.02 14.19-433.33% / ปี-1250% / ปี-24.71% / ปี1.98% / ปี
TKN 18.3 42.86-12% / ปีN.A.N.A.1.86% / ปี
CBG 53.75 44.61-15.79% / ปี-1.53% / ปีN.A.1.58% / ปี
MINT 37.75 33.47-38.3% / ปี-0.77% / ปี6.82% / ปี1.06% / ปี
KBS 4.94 N.A.104.64% / ปี1.19% / ปี-12.91% / ปี0% / ปี
CFRESH 4.82 N.A.-171.43% / ปี-68.29% / ปี-27.14% / ปี0% / ปี
SSC 52 N.A.-331.51% / ปี-360.15% / ปี-26.15% / ปี0% / ปี
หุ้นกลุ่ม
 
หุ้นกลุ่ม
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นกลุ่ม
หุ้นกลุ่ม
 
หุ้นกลุ่ม
จัดลำดับหุ้น
หุ้นกลุ่ม
หุ้นปันผลสูง
หุ้นกลุ่ม
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นกลุ่ม
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นกลุ่ม
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นกลุ่ม
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com