หุ้นกลุ่ม

หุ้นกลุ่ม Food and Beverage

  Ruayhoon.com
  ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นกลุ่ม
หุ้นกลุ่ม
หุ้นกลุ่ม
ราคาทองวันนี้
forex
forex
หุ้นกลุ่ม
อัตราแลกเปลี่ยน
หุ้น
USD/THB 35.03
EUR/USD 1.1796
BTC/USD 0.00
USD/JPY 112.0850
GBP/USD 1.3218
USD/CHF 0.9887
USD/CAD 1.2766
AUD/USD 0.7566
EUR/JPY 132.2150
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
หุ้น
เปรียบเทียบหุ้นกลุ่ม Food and Beverage
หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
BR 4.08 12.11323.61% / ปี-22.87% / ปีN.A.9.76% / ปี
HTC 14.1 11.05-10.47% / ปี104% / ปี13.48% / ปี7.09% / ปี
TVO 28.5 10.92-62.89% / ปี-27.5% / ปี-9.21% / ปี6.78% / ปี
ICHI 3.42 37.17-60% / ปี-37.76% / ปีN.A.4.41% / ปี
TKN 10.3 24.7-12% / ปีN.A.N.A.3.42% / ปี
OISHI 83.75 15.0345.16% / ปี145.2% / ปี17.03% / ปี3.35% / ปี
CPI 1.45 65.91-433.33% / ปี-1250% / ปี-24.71% / ปี3% / ปี
CPF 26.5 13.940.95% / ปี16.25% / ปี-10.62% / ปี2.26% / ปี
CBG 49.75 58.19-15.79% / ปี-1.53% / ปีN.A.1.29% / ปี
MINT 37.75 31.22-38.3% / ปี-0.77% / ปี6.82% / ปี1.07% / ปี
CFRESH 4.1 33.06-171.43% / ปี-68.29% / ปี-27.14% / ปี0% / ปี
SSC 37 N.A.-331.51% / ปี-360.15% / ปี-26.15% / ปี0% / ปี
TU 18.5 N.A.3.45% / ปี-0.82% / ปี-15.18% / ปี0% / ปี
SAUCE 22.4 19.63-1.17% / ปี-2.8% / ปี-8.41% / ปี0% / ปี
TIPCO 7.9 N.A.-5.87% / ปี-8.33% / ปี118.43% / ปี0% / ปี
PM 9 14.6375% / ปี25.98% / ปี16.13% / ปี0% / ปี
SSF 6.7 N.A.-16.48% / ปี2.25% / ปี-14.05% / ปี0% / ปี
M 74.5 27.315.52% / ปี10.91% / ปีN.A.0% / ปี
MALEE 8.75 N.A.-64.37% / ปี-23.34% / ปี-17.41% / ปี0% / ปี
APURE 1.37 12.9215.8% / ปี43.01% / ปี2.59% / ปี0% / ปี
KBS 4.24 N.A.104.64% / ปี1.19% / ปี-12.91% / ปี0% / ปี
หุ้นกลุ่ม
 
หุ้นกลุ่ม
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นกลุ่ม
หุ้นกลุ่ม
 
หุ้นกลุ่ม
จัดลำดับหุ้น
หุ้นกลุ่ม
หุ้นปันผลสูง
หุ้นกลุ่ม
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นกลุ่ม
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นกลุ่ม
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นกลุ่ม
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com