หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร ZMICO

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-26 300,000 1.09 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2018-06-26 2018-06-25 200,000 1.09 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 700,000 1.1 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2018-06-13 2018-06-11 400,000 1.12 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-06 445,700 1.14 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2018-05-30 2018-05-28 452,000 1.15 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2018-05-28 2018-05-25 779,500 1.15 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2018-05-25 2018-05-24 200,000 1.15 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2018-05-24 2018-05-23 200,000 1.14 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2018-05-23 2018-05-22 500,000 1.13 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2018-05-22 2018-05-21 250,000 1.12 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2018-05-22 2018-05-18 500,000 1.12 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-17 200,000 1.12 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2018-05-17 2018-05-16 200,000 1.12 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2018-05-17 2018-05-15 212,600 1.12 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2018-05-15 2018-05-14 550,000 1.11 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2018-05-15 2018-05-11 1,770,600 1.1 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2017-11-16 2017-11-14 1,000,000 1.24 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2017-05-12 2017-05-11 200,000 1.38 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2017-05-11 2017-05-09 400,000 1.39 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2017-05-08 2017-05-05 200,000 1.38 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2017-03-23 2017-03-21 800,000 1.3 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2017-03-21 2017-03-20 1,000,000 1.29 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2017-03-20 2017-03-17 600,000 1.28 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2017-03-10 2017-03-08 474,400 1.39 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2017-03-08 2017-03-06 400,000 1.42 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2017-03-06 2017-03-03 908,400 1.41 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2017-03-02 2017-02-28 3,800,000 1.43 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2016-12-21 2016-12-20 100,000 1.46 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-29 200,000 1.28 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-29 200,000 1.28 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2016-11-29 2016-11-25 100,000 1.27 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2016-11-25 2016-11-24 100,000 1.27 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2016-11-16 2016-11-14 100,000 1.25 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2016-11-04 2016-11-03 100,100 1.27 ซื้อ
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2016-03-04 2016-03-02 140,800 1.15 ซื้อ
ชาคริต สกุลกริช หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-12 1,032,000 1.56 ซื้อ
ชาคริต สกุลกริช หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 1,500,000 1.52 ซื้อ
ชาคริต สกุลกริช หุ้นสามัญ 2014-12-12 2014-12-09 500,000 1.62 ขาย
ชาคริต สกุลกริช หุ้นสามัญ 2014-12-12 2014-12-08 1,259,100 1.64 ขาย
ชาคริต สกุลกริช หุ้นสามัญ 2014-11-13 2014-11-11 341,700 1.65 ขาย
ชาคริต สกุลกริช หุ้นสามัญ 2014-11-13 2014-11-10 2,400,000 1.66 ขาย
โรเบิร์ต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-03-11 9,100 1.44 ซื้อ
ดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ หุ้นสามัญ 2013-05-29 2013-05-28 620,297 2 ขาย
เบอร์นาร์ด พูลีโอ้ หุ้นสามัญ 2013-04-18 2013-04-12 2,634,999 1.9 ขาย
เคนเน็ท คิน ฮิง แลม หุ้นสามัญ 2013-04-18 2013-04-12 5,618,170 1.9 ขาย
โรเบิร์ต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน หุ้นสามัญ 2012-11-15 2012-11-15 225,640 1.45 ขาย
โรเบิร์ต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน หุ้นสามัญ 2012-11-15 2012-11-14 115,400 1.45 ขาย
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หุ้นสามัญ 2012-08-30 2012-08-29 738,088 0 โอนออก
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com