หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร WINNER

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
วรรณพร วองอิสริยะกุล หุ้นสามัญ 2018-05-16 2018-05-15 1,091,700 3.18 ซื้อ
เจน วองอิสริยะกุล หุ้นสามัญ 2018-05-16 2018-05-15 1,091,700 3.18 ซื้อ
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2018-01-12 2018-01-11 120,000 3.78 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2018-01-12 2018-01-11 280,000 3.8 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2017-12-12 2017-12-08 147,900 3.8 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2017-12-12 2017-12-08 252,100 3.82 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2017-11-30 2017-11-29 40,000 3.88 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2017-11-30 2017-11-29 4,100 3.86 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2017-11-30 2017-11-29 35,500 3.84 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2017-11-30 2017-11-29 169,000 3.82 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2017-11-30 2017-11-29 151,400 3.8 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2017-11-17 2017-11-16 10,000 3.9 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2017-11-17 2017-11-16 280,200 3.92 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2017-11-17 2017-11-16 9,800 3.94 ขาย
กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา หุ้นสามัญ 2017-04-04 2017-04-03 100,000 4.38 ขาย
กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา หุ้นสามัญ 2017-04-04 2017-04-03 300,000 4.36 ขาย
กฤษดา ศิริโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-04-04 2017-04-03 100,000 4.38 ขาย
กฤษดา ศิริโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-04-04 2017-04-03 300,000 4.36 ขาย
เจน วองอิสริยะกุล หุ้นสามัญ 2017-03-29 2017-03-27 1,000,000 4.3 ขาย
เจน วองอิสริยะกุล หุ้นสามัญ 2017-03-29 2017-03-28 200,000 4.38 ขาย
วรรณพร วองอิสริยะกุล หุ้นสามัญ 2017-03-29 2017-03-27 1,000,000 4.3 ขาย
วรรณพร วองอิสริยะกุล หุ้นสามัญ 2017-03-29 2017-03-28 200,000 4.38 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2017-01-16 2017-01-12 200,000 3.4 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2016-12-16 2016-12-15 70,000 3.18 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2016-12-16 2016-12-15 100,000 3.16 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2016-12-16 2016-12-15 30,000 3.14 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2016-11-15 2016-11-14 100,000 3.1 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-19 50,000 3.18 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2016-08-19 2016-08-18 50,000 3.2 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2016-07-06 2016-07-05 70,000 2.98 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2016-07-06 2016-07-05 30,000 3 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2016-07-05 2016-07-04 100,000 3 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2016-06-15 2016-06-14 50,000 3.06 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2016-06-15 2016-06-14 30,000 3.08 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2016-06-15 2016-06-13 20,000 3.08 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2016-06-15 2016-06-13 20,000 3.08 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2016-06-07 2016-06-06 100,000 3.06 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2016-06-01 2016-05-31 100,000 2.78 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2016-05-27 2016-05-26 100,000 2.7 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2016-05-25 2016-05-24 49,000 2.68 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2016-05-25 2016-05-23 39,200 2.66 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2016-05-25 2016-05-23 11,800 2.68 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2016-05-17 2016-05-16 100,000 2.72 ขาย
เจน วองอิสริยะกุล หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-03-02 1,070,400 2.65 ซื้อ
วรรณพร วองอิสริยะกุล หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-03-02 1,070,400 2.65 ซื้อ
วรรณพร วองอิสริยะกุล หุ้นสามัญ 2016-01-26 2016-01-25 65,800 2.5 ซื้อ
เจน วองอิสริยะกุล หุ้นสามัญ 2016-01-26 2016-01-25 65,800 2.5 ซื้อ
เจน วองอิสริยะกุล หุ้นสามัญ 2016-01-25 2016-01-25 131,300 2.47 ซื้อ
วรรณพร วองอิสริยะกุล หุ้นสามัญ 2016-01-25 2016-01-25 131,300 2.47 ซื้อ
กฤษดา ศิริโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-07 100,000 2.44 ซื้อ
กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-07 100,000 2.44 ซื้อ
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2015-11-23 2015-11-20 195,000 2.68 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2015-11-23 2015-11-20 5,000 2.7 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2015-11-20 2015-11-19 81,300 2.66 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2015-11-20 2015-11-19 118,700 2.68 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-07 300,000 2.52 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2015-10-07 2015-10-06 400,000 2.55 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2015-09-14 2015-09-11 170,400 2.6 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2015-09-14 2015-09-10 29,600 2.72 ขาย
วรรณพร วองอิสริยะกุล หุ้นสามัญ 2015-07-13 2015-07-08 100,000 2.62 ซื้อ
เจน วองอิสริยะกุล หุ้นสามัญ 2015-07-10 2015-07-08 100,000 2.62 ซื้อ
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2015-07-02 2015-06-30 100,000 2.64 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2015-06-19 2015-06-18 400,000 2.65 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2015-06-09 2015-06-05 25,400 2.66 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-06-02 1,500 2.7 ขาย
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-05-29 23,100 2.7 ขาย
เจน วองอิสริยะกุล หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 200,000 2.58 ซื้อ
เจน วองอิสริยะกุล หุ้นสามัญ 2014-12-12 2014-12-11 810,300 2.75 ซื้อ
เจน วองอิสริยะกุล หุ้นสามัญ 2014-09-01 2014-09-01 172,700 3.18 ขาย
เจน วองอิสริยะกุล หุ้นสามัญ 2014-01-27 2014-01-24 27,000 2.44 ซื้อ
เจน วองอิสริยะกุล หุ้นสามัญ 2014-01-22 2014-01-17 19,500 2.44 ซื้อ
เจน วองอิสริยะกุล หุ้นสามัญ 2014-01-17 2014-01-16 126,200 2.42 ซื้อ
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2013-11-21 2013-11-20 101,000 3.26 ซื้อ
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2013-11-12 2013-11-12 385,000 3.3 ซื้อ
สุรภัทร์ โรจนวิศาส หุ้นสามัญ 2013-11-12 2013-11-08 50,000 3.5 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com