หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร WHA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร หุ้นสามัญ 2018-07-05 2018-07-03 5,200,000 3.84 ขาย
อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร หุ้นสามัญ 2018-07-05 2018-07-03 5,200,000 3.84 ขาย
จรีพร จารุกรสกุล หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 2,000,000 3.52 ซื้อ
จรีพร จารุกรสกุล หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 2,000,000 3.52 ซื้อ
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2018-05-21 2018-05-18 300,000 4.28 ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2018-03-15 2018-03-14 200,000 4.08 ซื้อ
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2017-12-21 2017-12-19 513,700 3.84 ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2017-12-21 2017-12-20 300,000 3.99 ขาย
อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร Warrant 2017-11-20 2017-11-17 50,000 15.4 ขาย
อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร Warrant 2017-11-20 2017-11-16 50,000 13.2 ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท Warrant 2017-11-20 2017-11-17 100,000 15.5 ขาย
อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร หุ้นสามัญ 2017-09-26 2017-09-22 20,000,000 3.56 ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-20 300,000 3.5 ขาย
อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร หุ้นสามัญ 2017-09-14 2017-09-12 500,000 3.37 ขาย
อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร หุ้นสามัญ 2017-09-12 2017-09-11 2,500,000 3.38 ขาย
อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร หุ้นสามัญ 2017-09-12 2017-09-08 76,500 3.34 ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2017-09-11 2017-09-08 300,000 3.42 ขาย
จรีพร จารุกรสกุล หุ้นสามัญ 2017-09-07 2017-09-06 158,227,800 3.16 ขาย
สมยศ อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2017-09-07 2017-09-06 158,227,800 3.16 ขาย
สมยศ อนันตประยูร Warrant 2017-09-07 2017-09-06 1,910,000 6.1 ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท Warrant 2017-09-06 2017-09-06 1,000,000 6.1 ซื้อ
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2017-09-05 2017-09-04 86,300 3.2 ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2017-03-14 2017-03-14 913,400 2.98 ขาย
จรีพร จารุกรสกุล หุ้นสามัญ 2017-03-14 2017-03-13 5,000,000 2.96 ซื้อ
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2017-03-09 2017-03-08 2,066,596 3.06 ขาย
จรีพร จารุกรสกุล หุ้นสามัญ 2016-03-08 2016-03-04 208,300,000 2.88 ขาย
สมยศ อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2016-03-08 2016-03-04 208,300,000 2.88 ขาย
จรีพร จารุกรสกุล หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-02-29 215,000,000 2.72 ขาย
จรีพร จารุกรสกุล หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-03-01 317,102,150 2.59 ขาย
จรีพร จารุกรสกุล หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-03-01 6,850,000 2.59 ขาย
จรีพร จารุกรสกุล หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-03-01 13,750,000 2.59 ขาย
จรีพร จารุกรสกุล หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-03-01 75,650,000 2.59 ขาย
สมยศ อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-02-29 215,000,000 2.72 ขาย
สมยศ อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-03-01 317,102,150 2.59 ขาย
สมยศ อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-03-01 6,850,000 2.59 ขาย
สมยศ อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-03-01 13,750,000 2.59 ขาย
สมยศ อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-03-01 75,650,000 2.59 ขาย
สมยศ อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-03 2,099,700 2.76 ซื้อ
สมยศ อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2015-12-03 2015-12-02 6,000,000 2.84 ซื้อ
สมยศ อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2015-12-02 2015-12-01 10,898,500 2.77 ซื้อ
จรีพร อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2015-12-02 2015-12-01 16,356,600 2.87 ซื้อ
จรีพร อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2015-11-27 2015-11-27 4,746,100 2.97 ซื้อ
จรีพร อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2015-11-27 2015-11-26 12,000,000 2.94 ซื้อ
ระวี บุรานนท์ หุ้นสามัญ 2015-11-20 2015-11-19 270,000 3.08 ซื้อ
จรีพร อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2015-11-19 2015-11-19 10,847,600 2.94 ซื้อ
สมยศ อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2015-11-19 2015-11-19 19,000,000 2.95 ซื้อ
สมยศ อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2015-11-19 2015-11-19 6,000,000 2.95 ซื้อ
สมยศ อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-27 3,000,000 3.38 ซื้อ
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2015-06-18 2015-06-17 2,000,000 4.02 ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท Warrant 2015-04-09 2015-04-09 30,000 12.5 ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2015-04-08 2015-04-07 500,000 35.7 ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2015-03-30 2015-03-27 10,000 7.1 ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย หุ้นสามัญ 2015-03-05 2015-03-05 30,000 34 ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2015-02-23 2015-02-20 170,000 34 ขาย
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย หุ้นสามัญ 2015-02-18 2015-02-17 30,000 33.75 ขาย
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย หุ้นสามัญ 2015-02-11 2015-02-10 10,000 36 ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2015-02-09 2015-02-06 3,000,000 31 ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2015-02-09 2015-02-06 100,000 38 ขาย
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย หุ้นสามัญ 2015-02-02 2015-01-30 20,000 37 ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2015-01-27 2015-01-27 60,000 34 ขาย
สมยศ อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2015-01-27 2015-01-26 25,000,000 31 ขาย
จรีพร อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2015-01-27 2015-01-26 25,000,000 31 ขาย
จรีพร อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2015-01-22 2015-01-21 250,000 31 ซื้อ
อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร หุ้นสามัญ 2015-01-12 2015-01-09 945,000 32 ซื้อ
จรีพร อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2015-01-07 2015-01-05 200,000 30.95 ซื้อ
สมยศ อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2015-01-07 2015-01-05 200,000 31.08 ซื้อ
สมยศ อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-30 341,800 31.22 ซื้อ
สมยศ อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 376,000 31.82 ซื้อ
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2014-09-03 2014-09-02 40,000 39.38 ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2014-08-28 2014-08-27 50,000 35.8 ขาย
อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร หุ้นสามัญ 2014-07-28 2014-07-25 945,000 36 ซื้อ
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2014-07-04 2014-07-04 10,500 33.5 ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2014-06-24 2014-06-24 30,000 30.75 ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2014-05-02 2014-04-30 10,000 33.5 ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2014-04-11 2014-04-11 10,000 32.5 ขาย
สมยศ อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2014-01-15 2014-01-13 276,000 20.01 ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย หุ้นสามัญ 2014-01-10 2014-01-09 9,000 21.2 ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-06 5,000 23.2 ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย หุ้นสามัญ 2013-12-27 2013-12-27 7,500 27.5 ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย หุ้นสามัญ 2013-12-26 2013-12-26 15,000 28 ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย หุ้นสามัญ 2013-12-25 2013-12-24 10,000 28.5 ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย หุ้นสามัญ 2013-12-23 2013-12-20 24,000 30.46 ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย หุ้นสามัญ 2013-12-13 2013-12-13 7,000 33.5 ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย หุ้นสามัญ 2013-12-06 2013-12-04 8,900 35.5 ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย หุ้นสามัญ 2013-12-04 2013-12-03 8,000 36.38 ซื้อ
จักรภพ เนื่องจำนงค์ หุ้นสามัญ 2013-10-18 2013-10-15 2,200 43.25 ขาย
จักรภพ เนื่องจำนงค์ หุ้นสามัญ 2013-10-03 2013-10-01 5,000 41.79 ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2013-09-20 2013-09-19 22,500 43 ขาย
จักรภพ เนื่องจำนงค์ หุ้นสามัญ 2013-09-09 2013-09-05 5,000 37.5 ขาย
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย หุ้นสามัญ 2013-09-06 2013-09-05 10,000 36.75 ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-28 10,000 50.75 ซื้อ
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2013-08-06 2013-08-05 40,000 50 ขาย
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-13 10,500 44.51 ซื้อ
จักรภพ เนื่องจำนงค์ หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-13 1,000 44 ซื้อ
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย หุ้นสามัญ 2013-06-12 2013-06-12 10,000 49.5 ซื้อ
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2013-06-03 2013-05-31 5,000 56 ขาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิท หุ้นสามัญ 2013-05-09 2013-05-08 40,000 49.69 ขาย
จักรภพ เนื่องจำนงค์ หุ้นสามัญ 2013-04-18 2013-04-09 10,000 48 ซื้อ
สมยศ อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2013-02-08 2013-02-07 225,000 0 โอนออก
สมยศ อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2013-02-08 2013-02-07 10,000,000 46 ขาย
จรีพร อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2013-02-08 2013-02-07 225,000 0 โอนออก
จรีพร อนันตประยูร หุ้นสามัญ 2013-02-08 2013-02-07 10,000,000 46 ขาย
สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย หุ้นสามัญ 2012-11-09 2012-11-08 30,000 17.9 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com