หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร VIBHA

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-16 70,000 2.36 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-08-17 2018-08-16 100,000 1.37 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-16 400,000 2.36 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-08-16 2018-08-15 371,300 1.4 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-08-16 2018-08-15 1,100,000 2.39 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-07-16 2018-07-12 80,000 2.26 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-07-12 2018-07-11 37,800 2.26 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-07-11 2018-07-10 60,000 7.26 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-07-06 2018-07-05 220,000 1.23 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-05 22,200 2.24 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-05 22,200 2.24 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-05 22,200 2.24 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-07-03 2018-07-02 770,000 2.25 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-07-03 2018-07-02 50,000 1.25 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 190,000 2.22 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-06-20 2018-06-19 200,000 2.36 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-06-18 2018-06-12 78,800 1.49 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2018-06-18 2018-06-13 28,200 1.48 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-06-18 2018-06-14 49,000 1.48 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-06-18 2018-06-15 63,600 1.45 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-06-11 2018-06-08 400 1.48 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-05-25 2018-05-22 82,200 1.5 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-05-25 2018-05-22 200,000 2.46 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-05-24 2018-05-23 7,800 1.51 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-05-24 2018-05-16 52,800 2.52 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-04-24 2018-04-23 36,900 1.56 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-04-20 2018-04-19 447,200 2.52 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-04-19 2018-04-18 15,000 1.53 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-04-19 2018-04-17 79,400 1.49 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-04-18 2018-04-12 205,200 1.46 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-04-18 2018-04-12 50,000 2.44 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-04-11 2018-04-09 66,000 1.42 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-04-11 2018-04-10 45,200 1.43 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-04-11 2018-04-10 50,000 2.38 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-04-03 2018-04-02 252,300 1.44 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-04-02 2018-03-31 200,000 1.44 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-04-02 2018-03-31 200,000 1.44 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-03-30 2018-03-29 100,000 1.44 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-03-29 2018-03-28 390,000 2.42 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-03-28 2018-03-26 66,200 1.44 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-03-23 2018-03-22 47,500 1.43 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-03-22 2018-03-21 15,700 1.44 ซื้อ
บุญเลิศ จันทราภาส หุ้นสามัญ 2018-03-19 2018-03-16 10,000 2.5 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-03-15 2018-03-06 200,000 2.5 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-03-15 2018-03-06 19,500 1.51 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-03-15 2018-03-12 100,000 2.42 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2018-03-15 2018-03-12 50,000 1.46 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2018-03-13 2018-03-08 80,500 1.5 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-03-13 2018-03-09 590,000 1.48 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-03-13 2018-03-08 77,900 1.12 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-03-06 2018-02-28 100,000 2.54 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2018-03-06 2018-02-28 108,400 1.52 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-03-06 2018-03-02 263,800 2.5 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2018-03-06 2018-03-02 278,000 1.49 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-03-06 2018-03-05 2,736,200 2.5 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2018-03-06 2018-03-05 272,000 1.51 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-03-02 2018-02-28 100,000 1.52 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-03-02 2018-02-28 400,000 2.52 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-02-28 2018-02-27 141,600 1.51 ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2018-02-07 2018-02-06 100,000 2.5 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2018-02-06 2018-02-05 100,000 1.61 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-02-06 2018-02-05 200,000 2.56 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-02-05 2018-02-02 90,000 2.6 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-01-30 2018-01-25 34,600 1.58 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-01-30 2018-01-25 100,000 2.54 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-01-24 2018-01-22 5,700 1.57 ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2018-01-23 2018-01-22 100,000 2.54 ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2018-01-12 2018-01-03 100,000 2.56 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-01-08 2018-01-03 9,700 1.59 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-01-05 2018-01-04 300,000 2.56 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-01-05 2018-01-03 500,000 2.57 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-12-29 2017-12-27 100,000 2.58 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-12-25 2017-12-21 30,900 1.6 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-12-25 2017-12-22 100,000 1.75 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-12-21 2017-12-20 69,100 1.61 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-12-21 2017-12-20 500,000 2.58 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-12-21 2017-12-19 50,000 1.6 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-12-19 2017-12-18 200,000 2.58 ซื้อ
บวรพรรณ รัฐประเสริฐ หุ้นสามัญ 2017-12-19 2017-12-13 50,000 2.58 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant3 2017-12-18 2017-12-18 48,000,000 0 โอนออก
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-12-18 2017-12-15 300,000 2.6 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-12-14 2017-12-13 1,000,000 2.58 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-12-14 2017-12-12 100,000 1.62 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-12-01 2017-11-30 190,000 1.71 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-11-29 2017-11-28 10,000 1.77 ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2017-11-27 2017-11-24 100,000 2.68 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-11-24 2017-11-22 1,000,000 2.72 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-11-21 2017-11-20 150,000 1.76 ซื้อ
บวรพรรณ รัฐประเสริฐ หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-17 50,000 2.74 ซื้อ
บวรพรรณ รัฐประเสริฐ หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-14 50,000 2.76 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-14 400,000 2.74 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-11-02 2017-11-01 50,000 1.79 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-11-01 2017-10-31 58,300 1.79 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-10-30 2017-10-27 11,700 1.79 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-10-27 2017-10-25 533,000 1.78 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-10-24 2017-10-20 197,000 1.77 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-10-17 2017-10-16 12,500 1.79 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-10-16 2017-10-12 183,900 1.79 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-10-11 2017-10-10 313,700 1.79 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-10-11 2017-10-10 200,000 2.78 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-10-09 2017-10-04 219,000 1.83 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-10-09 2017-10-06 243,900 1.8 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-10-09 2017-10-05 100,000 1.8 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-10-04 2017-10-03 134,700 1.79 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-10-02 2017-09-29 242,300 1.78 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-09-29 2017-09-28 596,800 1.76 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-09-28 2017-09-27 200,000 1.79 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-09-27 2017-09-26 103,200 1.79 ซื้อ
เรวดี ต.สุวรรณ Warrant 2017-09-27 2017-09-19 76,400 1.85 ขาย
เรวดี ต.สุวรรณ Warrant 2017-09-27 2017-09-19 76,400 1.85 ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-09-26 2017-09-25 300,000 1.81 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-09-22 2017-09-21 100,000 1.82 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-09-21 2017-09-20 203,000 1.84 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-09-20 2017-09-19 550,000 1.85 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-09-18 2017-09-15 83,500 1.75 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-09-15 2017-09-14 246,200 1.76 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-09-14 2017-09-13 70,300 1.76 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-09-12 2017-09-11 50,000 1.74 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-09-08 2017-09-07 100,000 2.72 ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-09-08 2017-09-07 100,000 1.72 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-09-06 2017-09-05 60,400 1.75 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-09-04 2017-09-01 1,400 1.75 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-09-01 2017-08-31 138,200 1.75 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-08-31 2017-08-30 147,000 1.75 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-08-30 2017-08-29 49,200 1.75 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-08-28 2017-08-25 800 1.73 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-08-28 2017-08-25 100,000 2.74 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-08-25 2017-08-24 70,000 1.7 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-08-25 2017-08-24 200,000 1.71 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant3 2017-08-21 2017-08-16 92,308 0.88 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-08-21 2017-08-18 50,000 1.74 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-08-21 2017-08-18 20,000 1.76 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2017-08-18 2017-08-17 10,000 1.79 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-08-17 2017-08-16 500,000 2.73 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant3 2017-08-17 2017-08-16 15,385 0.88 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant3 2017-08-17 2017-08-16 38,462 0.9 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant3 2017-08-17 2017-08-16 84,616 0.88 ซื้อ
บวรพรรณ รัฐประเสริฐ Warrant3 2017-08-10 2017-08-08 772,083 1 ขาย
บวรพรรณ รัฐประเสริฐ Warrant3 2017-08-10 2017-08-04 631,154 1.21 ขาย
สุริยะ ผลากรกุล Warrant 2017-08-09 2017-08-04 161,538 1.12 ขาย
สุริยะ ผลากรกุล Warrant 2017-08-09 2017-08-04 5,846,153 1.12 ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-07-26 2017-07-25 105,200 1.67 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-07-20 2017-07-19 5,000 1.67 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-07-19 2017-07-17 35,700 1.67 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-07-18 2017-07-17 95,000 1.67 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-07-17 2017-07-14 139,100 1.67 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-07-17 2017-07-13 20,000 1.69 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-07-11 2017-07-07 100,000 2.68 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-07-07 2017-07-06 300,000 2.68 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-07-03 2017-06-30 300,000 2.71 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-07-03 2017-06-30 7,400 1.75 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-06-30 2017-06-29 60,000 1.73 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-06-29 2017-06-28 132,600 1.75 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-06-21 2017-06-20 100,000 2.72 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-06-19 2017-06-15 52,400 1.79 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-06-15 2017-06-14 100,000 2.74 ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-06-15 2017-06-14 100,000 2.74 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-06-14 2017-06-13 10,100 1.78 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-06-13 2017-06-12 27,500 1.79 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-06-12 2017-06-09 40,000 1.81 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-06-09 2017-06-08 70,600 2.74 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-06-09 2017-06-08 50,000 1.79 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-06-08 2017-06-07 1,220,000 1.79 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-06-08 2017-06-07 529,400 2.75 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-06-07 2017-06-05 100,000 2.8 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-06-07 2017-06-05 100,000 2.8 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-06-07 2017-06-05 248,900 1.82 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-06-07 2017-06-05 248,900 1.82 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-06-07 2017-06-06 450,000 1.78 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-06-07 2017-06-06 450,000 1.78 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-06-07 2017-06-06 40,000 1.79 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-06-05 2017-06-02 115,000 1.83 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-06-02 2017-06-01 186,100 1.82 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-06-02 2017-06-01 300,000 2.75 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-06-01 2017-05-31 150,000 1.83 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-05-31 2017-05-30 44,300 1.83 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-05-31 2017-05-30 50,000 1.83 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-05-30 2017-05-29 15,700 1.81 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-05-29 2017-05-26 122,200 1.83 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-05-29 2017-05-26 122,200 1.83 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-05-26 2017-05-25 70,100 1.83 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-05-24 2017-05-23 117,800 1.81 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-05-22 2017-05-19 139,900 1.79 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-05-19 2017-05-18 120,000 1.8 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-05-19 2017-05-18 153,200 2.76 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-05-18 2017-05-17 1,246,800 2.76 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-05-18 2017-05-17 1,246,800 2.76 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-05-18 2017-05-17 1,120,000 1.81 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-05-17 2017-05-16 300,000 1.84 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-16 100,000 2.82 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-20 100,000 2.88 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-04-21 2017-04-20 110,000 1.88 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-04-20 2017-04-19 100,000 1.87 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-04-20 2017-04-11 5,900 1.9 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-04-17 2017-04-12 140,000 1.89 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-04-10 2017-04-07 94,100 1.9 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-04-04 2017-04-03 62,100 1.91 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-04-03 2017-03-31 37,900 1.92 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-03-31 2017-03-30 150,000 1.92 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-03-27 2017-03-24 21,800 1.92 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-03-22 2017-03-21 169,600 1.92 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-03-21 2017-03-20 68,400 1.91 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-03-20 2017-03-13 310,000 1.84 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-03-17 2017-03-16 90,200 1.9 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-03-15 2017-03-14 172,700 1.86 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-03-13 2017-03-10 408,200 1.87 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-03-10 2017-03-08 149,100 1.86 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-03-09 2017-03-08 200,000 2.86 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-03-06 2017-03-02 120,000 1.89 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-03-02 2017-03-01 158,400 1.89 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-28 200,000 2.9 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-28 200,000 2.9 ซื้อ
สุริยะ ผลากรกุล หุ้นสามัญ 2017-02-01 2017-01-27 800,000 0 โอนออก
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-01-27 2017-01-26 241,600 1.98 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-01-26 2017-01-25 60,000 1.99 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-01-25 2017-01-24 100,000 2 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-01-25 2017-01-24 100,000 2 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-01-20 2017-01-19 190,000 1.89 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-01-20 2017-01-17 99,900 1.9 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-01-11 2017-01-10 100 1.88 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-01-10 2017-01-09 240,000 1.88 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-01-09 2017-01-06 314,300 1.9 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-01-06 2017-01-05 195,700 1.9 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2017-01-04 2016-12-30 127,600 1.89 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-12-30 2016-12-29 202,000 1.88 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-12-28 2016-12-27 20,000 1.88 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-12-27 2016-12-26 20,000 1.88 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-12-26 2016-12-23 58,200 1.89 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-12-23 2016-12-22 151,500 1.85 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-12-21 2016-12-20 283,000 1.88 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-12-21 2016-12-20 329,300 1.86 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-12-19 2016-12-16 120,000 1.88 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-12-15 2016-12-13 228,700 1.9 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-12-15 2016-12-14 217,000 1.88 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-12-13 2016-12-09 61,300 1.9 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-12-09 2016-12-08 177,100 1.89 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-12-09 2016-12-08 177,100 1.89 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-12-08 2016-12-07 32,900 1.83 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-12-06 2016-12-02 40,000 1.82 ขาย
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-12-06 2016-12-02 80,000 1.84 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-11-30 2016-11-28 160,000 1.83 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-11-30 2016-11-28 160,000 1.83 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-11-24 2016-11-23 307,900 1.8 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-11-24 2016-11-23 99,800 1.8 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-11-24 2016-11-23 300,000 1.8 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-11-22 2016-11-21 50,000 1.83 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-11-21 2016-11-18 412,200 1.81 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-11-21 2016-11-18 10,000 1.83 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-11-18 2016-11-17 190,300 1.83 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-11-17 2016-11-15 773,600 1.85 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-11-07 2016-11-04 120,000 1.86 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-10-31 2016-10-28 18,200 1.92 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-10-21 2016-10-20 50,000 1.81 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-10-21 2016-10-20 50,000 1.81 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-10-20 2016-10-19 50,000 2.76 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-10-19 2016-10-18 100,000 2.74 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-10-14 2016-10-13 387,800 1.53 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-10-14 2016-10-13 161,200 1.55 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-10-13 2016-10-12 400,000 1.52 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 351,000 2.72 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 351,000 2.72 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 351,000 2.72 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-10-12 2016-10-11 239,000 1.74 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-10-11 2016-10-10 99,000 2.72 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-10-03 2016-09-30 1,000 1.84 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-09-26 2016-09-22 441,000 1.85 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-09-26 2016-09-23 368,700 1.83 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-09-26 2016-09-23 368,700 1.83 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-09-22 2016-09-20 150,000 2.84 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-09-15 2016-09-13 300,000 2.64 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-09-13 2016-09-09 200,000 1.63 ขาย
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-09 50,000 2.56 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-08 500,000 2.74 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-09-12 2016-09-07 342,100 1.86 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-09-12 2016-09-07 342,100 1.86 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-09-08 2016-09-06 117,900 1.85 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-09-08 2016-09-05 640,000 1.83 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-09-06 2016-09-02 90,000 1.94 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-09-01 2016-08-31 400,000 2.88 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-08-25 2016-08-22 200 1.9 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-08-25 2016-08-24 100,000 2.88 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-08-25 2016-08-24 100,000 2.88 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-16 2,000,000 2.93 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-16 100,000 2.9 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-16 100,000 2.9 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-08-18 2016-08-16 1,400,000 1.97 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-08-18 2016-08-16 1,400,000 1.97 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-08-18 2016-08-16 1,400,000 1.97 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-18 500,000 2.88 ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2016-08-10 2016-08-09 1,000,000 3.2 ขาย
บวรพรรณ รัฐประเสริฐ Warrant2 2016-07-29 2016-07-28 240,000 2.08 ซื้อ
บวรพรรณ รัฐประเสริฐ Warrant2 2016-07-29 2016-07-29 240,000 2.06 ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2016-07-11 2016-07-08 1,000,000 3.14 ขาย
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-06-30 2016-06-27 100,000 1.83 ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2016-06-29 2016-06-28 1,000,000 3.02 ขาย
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-06-27 2016-06-24 390,000 1.8 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-06-27 2016-06-24 200,000 2.79 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-06-22 2016-06-20 180,000 1.81 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-21 100,000 2.76 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-21 100,000 2.76 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-21 100,000 2.76 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-06-22 2016-06-21 200,000 1.8 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-06-20 2016-06-17 530,000 1.81 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-06-20 2016-06-17 1,600,000 2.78 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-06-17 2016-06-16 210,000 1.81 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-06-15 2016-06-13 289,600 1.82 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-05-27 2016-05-25 1,000,000 2.6 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-05-17 2016-05-16 1,000,000 2.6 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-04-25 2016-04-21 1,000,000 1.94 ซื้อ
สิงหา เสาวภาพ หุ้นสามัญ 2016-04-25 2016-04-20 100,000 2.9 ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2016-04-18 2016-04-12 754,000 3 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2016-04-11 2016-04-08 246,000 2.92 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2016-04-11 2016-04-08 246,000 2.92 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2016-04-08 2016-04-07 2,000,000 2.88 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2016-04-05 2016-04-04 1,000,000 2.82 ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-03-25 2016-03-23 1,000,000 1.68 ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักร Warrant2 2016-03-15 2016-03-11 500,000 1.34 ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักร Warrant2 2016-03-15 2016-03-14 3,000,000 1.42 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2016-03-15 2016-03-14 7,600,000 2.52 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร Warrant2 2016-03-14 2016-03-11 5,533,333 1.34 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2016-03-14 2016-03-11 1,000,000 2.42 ขาย
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-03-09 2016-03-07 1,600,000 1.26 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-04 1,650,000 1.86 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-12 600,000 2.08 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-02-01 2016-01-12 2,800,000 1.1 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-02-01 2016-01-14 1,100,000 1.26 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-02-01 2016-01-18 100,000 1.28 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-02-01 2016-01-20 500,000 1.22 ซื้อ
พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2016-02-01 2016-01-21 500,000 1.18 ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-15 1,000,000 2.42 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร Warrant2 2016-01-15 2016-01-14 1,500,000 1.29 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-14 200,000 2.42 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2016-01-14 2016-01-13 1,200,000 2.28 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร Warrant 2016-01-12 2016-01-11 1,400,000 1.15 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร Warrant 2016-01-11 2016-01-08 2,500,000 1.14 ขาย
บวรพรรณ รัฐประเสริฐ Warrant2 2016-01-11 2016-01-07 683,750 1.07 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2015-12-29 2015-12-29 50,000,000 0 โอนออก
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2015-12-21 2015-12-18 100,000,000 0 โอนออก
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2015-12-21 2015-12-18 100,000,000 0 โอนออก
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-14 600,000 1.64 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 200,000 1.67 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-08 300,000 1.7 ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-08 600,000 1.69 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-12-11 2015-12-08 100,000 0.87 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-09 800,000 1.64 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-11-30 2015-11-26 500,000 1.73 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-11-26 2015-11-23 103,000 1.7 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-11-23 2015-11-20 200,000 1.63 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-11-23 2015-11-20 397,000 1.65 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-11-06 2015-11-04 1,480,000 1.55 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-11-04 2015-11-03 520,000 1.55 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-10-30 2015-10-29 300,000 1.55 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-10-29 2015-10-28 3,300,000 1.56 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-10-29 2015-10-27 100,200 1.61 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-10-27 2015-10-26 1,499,800 1.61 ซื้อ
บุญเลิศ จันทราภาส หุ้นสามัญ 2015-10-26 2015-10-16 200,000 1.58 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-10-16 2015-10-15 77,900 1.57 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-10-14 2015-10-12 200,000 0.81 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-10-14 2015-10-12 200,000 0.81 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-10-14 2015-10-12 200,000 0.81 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-10-14 2015-10-12 200,000 0.81 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-10-14 2015-10-12 812,100 1.54 ซื้อ
สุริยะ ผลากรกุล หุ้นสามัญ 2015-10-09 2015-10-02 37,500 1.52 ซื้อ
สุริยะ ผลากรกุล หุ้นสามัญ 2015-10-09 2015-10-02 74,667 1.52 ซื้อ
บุญเลิศ จันทราภาส หุ้นสามัญ 2015-10-09 2015-10-02 50,000 1.53 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-07 310,000 1.52 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-10-07 2015-10-05 78,900 1.52 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-10-02 2015-09-30 204,720 0.79 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-09-30 2015-09-28 200,000 0.8 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-09-30 2015-09-29 141,600 0.79 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-09-30 2015-09-25 179,500 0.82 ซื้อ
เรวดี ต.สุวรรณ หุ้นสามัญ 2015-09-25 2015-09-10 20,000,000 0 โอนออก
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-09-24 2015-09-23 20,500 0.81 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-09-24 2015-09-23 278,000 1.52 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-09-23 2015-09-22 1,000,000 0.82 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-09-10 1,000,000 1.51 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-09-15 2015-09-10 200,000 0.82 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-09-14 122,000 1.5 ซื้อ
สุริยะ ผลากรกุล หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-09-04 1,000,000 1.53 ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-09-07 2015-09-04 56,400 0.84 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-09-04 2015-09-03 656,100 0.81 ซื้อ
ญาดา พัฑฒฆายน หุ้นสามัญ 2015-09-02 2015-09-01 1,600,000 0 รับโอน
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-08-31 2015-08-28 187,500 0.77 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-08-31 2015-08-28 529,600 1.47 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-26 70,400 1.39 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-08-28 2015-08-26 20,200 0.15 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-08-26 2015-08-25 53,900 0.73 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-25 70,000 1.36 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-08-25 2015-08-24 1,525,900 0.75 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-24 723,100 1.42 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-21 703,800 1.47 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-18 400,000 1.47 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-08-21 2015-08-18 384,500 0.78 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-19 471,000 1.47 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-08-21 2015-08-19 115,500 0.79 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-20 532,100 1.47 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-08-21 2015-08-20 500,000 0.79 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-08-07 2015-08-06 98,600 1.51 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-08-07 2015-08-05 14,700 0.81 ซื้อ
ญาดา พัฑฒฆายน หุ้นสามัญ 2015-08-06 2015-07-31 71,100 1.5 ขาย
ญาดา พัฑฒฆายน หุ้นสามัญ 2015-08-06 2015-07-31 71,100 1.5 ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-08-05 2015-07-29 139,600 0.78 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-08-05 2015-07-29 100,000 1.46 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-08-05 2015-07-31 400,000 1.48 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-08-05 2015-07-31 884,200 0.8 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-08-05 2015-08-04 901,400 1.49 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-08-05 2015-08-04 261,500 0.8 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-07-28 2015-07-27 200,000 0.81 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-07-28 2015-07-27 1,500,000 1.48 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-07-28 2015-07-24 1,000,000 1.5 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-07-24 2015-07-16 402,000 0.92 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-07-20 2015-07-15 1,170,000 0.93 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-07-20 2015-07-14 10,500 0.94 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-07-16 2015-07-10 417,500 0.95 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ Warrant 2015-07-14 2015-07-08 170,000 0.93 ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-07-07 2015-07-03 400,000 1.57 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-07-07 2015-07-02 500,000 0.98 ซื้อ
ญาดา พัฑฒฆายน หุ้นสามัญ 2015-07-02 2015-06-26 193,000 1.56 ขาย
ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ Warrant 2015-06-30 2015-06-26 289,000 1.08 ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-06-29 2015-06-25 489,800 1.01 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-06-29 2015-06-26 200,000 1.56 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2015-06-29 2015-06-26 225,000 1.05 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-19 717,300 1.5 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-16 1,022,000 1.49 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-06-02 200,000 1.48 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-06-02 2015-05-28 1,100,000 1.48 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-05-28 2015-05-26 1,000,000 1.54 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-05-28 2015-05-26 1,000,000 1.54 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-05-28 2015-05-27 1,500,000 1.49 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-05-28 2015-05-27 1,500,000 1.49 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-05-28 2015-05-27 99,600 1.5 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-05-28 2015-05-27 99,600 1.5 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-05-26 2015-05-25 170,000 1.54 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-05-20 2015-05-19 103,000 14.95 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-05-20 2015-05-18 57,800 15.07 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-05-20 2015-05-18 190,000 15.05 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-05-12 2015-05-08 216,800 15.83 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-05-12 2015-05-11 493,200 15.83 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-05-12 2015-05-11 20,000 15.87 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-03-27 2015-03-26 100,000 15.3 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-24 42,600 15.5 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-23 67,400 15.6 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-20 70,000 15.52 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-03-18 2015-03-17 30,000 15.5 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-03-17 2015-03-16 50,000 15.7 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-03-16 2015-03-13 40,000 15.8 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-03-09 2015-03-05 11,200 16 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-03-09 2015-03-05 154,900 15.81 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-03-09 2015-03-03 37,300 16 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-03-06 2015-03-02 64,900 16.3 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-03-06 2015-03-02 7,800 16.1 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-01-14 2015-01-12 50,000 14.2 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-01-09 2015-01-06 88,700 14 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-01-09 2015-01-07 159,800 14.03 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-01-09 2015-01-08 100,200 14.19 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-01-06 2015-01-05 31,300 14.06 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-01-06 2014-12-30 59,700 14.4 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-01-06 2014-12-30 59,700 14.4 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2014-12-30 2014-12-29 110,300 13.83 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-18 50,000 14.3 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 150,000 13.93 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2014-12-01 2014-11-26 100,000 15.35 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-19 115,500 14.71 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2014-11-19 2014-11-18 48,600 14.8 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2014-11-19 2014-11-17 135,900 14.8 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2014-10-09 2014-10-07 100,000 15.53 ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2014-09-10 2014-09-09 200,000 17.15 ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2014-09-09 2014-09-08 100,000 17.5 ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2014-09-08 2014-09-05 100,000 17.5 ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2014-09-08 2014-09-05 200,000 18.05 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2014-09-04 2014-09-03 100,000 18 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2014-08-29 2014-08-28 600,000 17.65 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2014-08-18 2014-08-15 200,000 17.05 ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2014-08-15 2014-08-14 100,000 17.2 ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2014-08-14 2014-08-13 300,000 17.6 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2014-08-07 2014-08-06 318,700 17.61 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2014-08-06 2014-08-05 200,000 17.25 ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2014-07-02 2014-06-16 60 15.09 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2014-06-23 2014-06-20 100,000 16.1 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2014-05-26 2014-05-23 1,973,000 15.47 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2014-05-23 2014-05-22 1,740,000 14.6 ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2014-05-23 2014-05-21 85,000 0 โอนออก
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2014-05-22 2014-05-21 400,000 14.1 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2014-05-21 2014-05-20 450,000 14.2 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2014-05-20 2014-05-19 300,000 13.8 ขาย
ญาดา พัฑฒฆายน หุ้นสามัญ 2014-04-29 2014-04-22 160,000 0 โอนออก
ญาดา พัฑฒฆายน หุ้นสามัญ 2014-04-29 2014-04-18 140,000 11.4 ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2014-04-28 2014-04-21 23,000 12.7 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2014-04-28 2014-04-11 10,000 11.6 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2014-04-28 2014-04-17 52,000 12.14 ซื้อ
ญาดา พัฑฒฆายน หุ้นสามัญ 2014-04-11 2014-04-11 300,000 0 รับโอน
ญาดา พัฑฒฆายน หุ้นสามัญ 2014-03-03 2014-02-28 70,000 0 โอนออก
บวรพรรณ รัฐประเสริฐ หุ้นสามัญ 2014-01-29 2014-01-28 49,600 8.87 ซื้อ
บวรพรรณ รัฐประเสริฐ หุ้นสามัญ 2014-01-28 2014-01-24 39,200 8.96 ซื้อ
บวรพรรณ รัฐประเสริฐ หุ้นสามัญ 2014-01-28 2014-01-23 11,200 8.85 ซื้อ
ญาดา พัฑฒฆายน หุ้นสามัญ 2013-10-08 2013-10-07 50,000 10.1 ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2013-09-23 2013-09-20 6,700 10.5 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-28 93,300 9.07 ซื้อ
ญาดา พัฑฒฆายน หุ้นสามัญ 2013-08-26 2013-08-22 114,412 0 รับโอน
ญาดา พัฑฒฆายน หุ้นสามัญ 2013-08-26 2013-08-22 45,000 10.1 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-08-19 2013-08-05 50,000 10.1 ขาย
ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-07-19 2013-07-16 24,000 12.2 ขาย
ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-12 50,000 13.1 ขาย
ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-06-12 2013-06-07 50,000 14.3 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-06-05 100,000 15.5 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2013-06-06 2013-06-04 100,000 15.1 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2013-06-05 2013-06-03 100,000 15.25 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2013-06-05 2013-06-03 50,000 15.3 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2013-06-03 2013-05-30 100,000 15.41 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-29 145,200 15.4 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2013-05-22 2013-05-20 170,000 15.3 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2013-05-21 2013-05-20 100,000 15.5 ขาย
ชำนาญ ชนะภัย หุ้นสามัญ 2013-05-09 2013-05-07 3,531,000 0 โอนออก
ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-05-08 2013-05-02 50,000 16.6 ขาย
ศศิธร นรไกร หุ้นสามัญ 2013-05-03 2013-04-30 10,000 14.8 ซื้อ
สุริยะ ผลากรกุล หุ้นสามัญ 2013-04-17 2013-04-09 34,000 13.3 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-22 50,000 11.7 ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2013-03-18 2013-03-15 1,107,200 15.52 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2013-03-18 2013-03-14 1,555,200 16.05 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2013-03-15 2013-03-13 1,036,000 16.15 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-12 156,400 17.1 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2013-03-13 2013-03-11 2,200,000 16.5 ขาย
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-07 332,000 14 ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2013-03-05 2013-03-04 42,200 11 ซื้อ
สำอางค์ ทองปาน หุ้นสามัญ 2013-01-31 2013-01-28 29,300 8.35 ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2013-01-14 2011-12-02 26,900,000 4.6 ซื้อ
วรพันธ์ อุณจักร หุ้นสามัญ 2013-01-14 2011-12-02 632,000 4.6 ซื้อ
ชำนาญ ชนะภัย หุ้นสามัญ 2013-01-04 2013-01-02 3,531,000 4.6 ซื้อ
เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ หุ้นสามัญ 2013-01-04 2013-01-02 1,453,000 4.6 ซื้อ
เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ หุ้นสามัญ 2013-01-04 2013-01-02 200,000 4.6 ซื้อ
สุริยะ ผลากรกุล หุ้นสามัญ 2013-01-03 2012-12-28 87,500 8.2 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2012-12-24 2012-12-17 22,120,000 0 รับโอน
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2012-11-30 2012-11-28 159,500 7.15 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2012-11-23 2012-11-22 22,100 7.16 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2012-11-21 2012-11-20 106,200 7.2 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2012-11-16 2012-11-15 100,000 7.05 ซื้อ
ญาดา พัฑฒฆายน หุ้นสามัญ 2012-10-31 2012-10-26 800,000 0 โอนออก
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2012-09-28 2012-09-25 52,800 7.05 ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2012-09-20 2012-09-17 14,700 7.05 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2012-08-24 2012-08-23 31,300 7.2 ซื้อ
บวรพรรณ รัฐประเสริฐ หุ้นสามัญ 2012-05-04 2012-05-03 38,000 7.35 ซื้อ
บวรพรรณ รัฐประเสริฐ หุ้นสามัญ 2012-05-03 2012-04-30 30,000 7.1 ซื้อ
เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ หุ้นสามัญ 2012-03-13 2012-03-09 27,345,340 6.3 ซื้อ
ศศิธร นรไกร หุ้นสามัญ 2011-12-29 2011-12-27 10,000 4.6 ซื้อ
ศศิธร นรไกร หุ้นสามัญ 2011-09-02 2011-09-01 42,100 6.15 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2011-08-09 2011-07-05 30,000 6.7 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com