หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร VGI

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ชวิล กัลยาณมิตร Warrant 2018-06-22 2018-06-20 335,600 0.14 ซื้อ
ชวิล กัลยาณมิตร หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-20 500,000 7.6 ขาย
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-11 1,295,200 7.75 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-11 1,295,200 7.75 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-11 1,295,200 7.75 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-11 1,295,200 7.75 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-11 1,295,200 7.75 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-11 1,295,200 7.75 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-11 1,295,200 7.75 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-11 1,295,200 7.75 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ Warrant 2018-06-14 2018-06-11 7,421,500 0.38 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ Warrant 2018-06-14 2018-06-11 7,421,500 0.38 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ Warrant 2018-06-14 2018-06-11 7,421,500 0.38 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ Warrant 2018-06-14 2018-06-11 7,421,500 0.38 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ Warrant 2018-06-14 2018-06-11 7,421,500 0.38 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ Warrant 2018-06-14 2018-06-11 7,421,500 0.38 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ Warrant 2018-06-14 2018-06-11 7,421,500 0.38 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ Warrant 2018-06-14 2018-06-11 7,421,500 0.38 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-04 2018-05-30 9,188,458 8.36 ขาย
สุรพงษ์ เลาหะอัญญา หุ้นสามัญ 2018-05-30 2018-05-24 336,440 8.4 ขาย
สุรพงษ์ เลาหะอัญญา หุ้นสามัญ 2018-05-30 2018-05-24 336,400 8.4 ขาย
ชวิล กัลยาณมิตร หุ้นสามัญ 2017-10-12 2017-10-10 36,700 6.1 ขาย
มารุต อรรถไกวัลวที หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-24 400,000 5.2 ขาย
มารุต อรรถไกวัลวที หุ้นสามัญ 2016-10-25 2016-10-10 200,000 5.1 ซื้อ
อรนุช รุจิราวรรณ หุ้นสามัญ 2016-09-19 2016-09-15 14,100 5.25 ขาย
อรนุช รุจิราวรรณ หุ้นสามัญ 2016-09-19 2016-09-15 50,000 5.3 ขาย
อรนุช รุจิราวรรณ หุ้นสามัญ 2016-09-19 2016-09-15 35,900 5.4 ขาย
อรนุช รุจิราวรรณ หุ้นสามัญ 2016-09-14 2016-09-12 100,000 5.1 ซื้อ
ชวิล กัลยาณมิตร หุ้นสามัญ 2016-03-18 2016-03-16 21,000 4.76 ขาย
ชวิล กัลยาณมิตร หุ้นสามัญ 2015-11-25 2015-11-23 100,000 4 ขาย
มารุต อรรถไกวัลวที หุ้นสามัญ 2015-10-01 2015-09-29 200,000 3.5 ซื้อ
ศุภรานันท์ ตันวิรัช หุ้นสามัญ 2015-09-17 2015-09-15 200,000 3.64 ซื้อ
อรนุช รุจิราวรรณ หุ้นสามัญ 2015-02-27 2015-02-26 183,300 11.7 ซื้อ
อรนุช รุจิราวรรณ หุ้นสามัญ 2015-02-26 2015-02-25 720,500 11.85 ซื้อ
อรนุช รุจิราวรรณ หุ้นสามัญ 2015-02-26 2015-02-24 27,300 11.9 ซื้อ
อรนุช รุจิราวรรณ หุ้นสามัญ 2015-02-26 2015-02-19 68,900 11.9 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ Warrant 2014-08-22 2014-08-20 500,000 2.7 ขาย
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-07-09 2014-07-07 2,000,000 12.93 ซื้อ
ชวิล กัลยาณมิตร หุ้นสามัญ 2014-03-28 2014-03-21 1,000 5.41 ขาย
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-28 90,000 145 ขาย
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-29 105,200 146.41 ขาย
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-30 304,800 145.39 ขาย
ชวิล กัลยาณมิตร หุ้นสามัญ 2013-05-07 2012-12-20 25,500 0 รับโอน
เพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-07 31 127 ขาย
ชวิล กัลยาณมิตร หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-08 3,500 130 ขาย
เพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-08 1,200 130 ขาย
เพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-08 41 126.5 ขาย
เพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-08 15,000 130 ขาย
ชวิล กัลยาณมิตร หุ้นสามัญ 2013-02-27 2013-02-22 1,800 124 ขาย
อรนุช รุจิราวรรณ หุ้นสามัญ 2013-02-21 2013-02-11 10,000 126.5 ขาย
อรนุช รุจิราวรรณ หุ้นสามัญ 2013-02-21 2013-02-11 34,237 126 ขาย
อรนุช รุจิราวรรณ หุ้นสามัญ 2013-02-21 2013-02-15 10,000 121 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-02-20 2013-02-15 20,000 118.75 ซื้อ
ชวิล กัลยาณมิตร หุ้นสามัญ 2013-02-07 2013-02-06 4,300 117 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-01-30 2013-01-29 4,000,000 103 ขาย
ชวิล กัลยาณมิตร หุ้นสามัญ 2013-01-30 2013-01-28 4,300 115.5 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-06 5,000,000 85 ขาย
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-12-07 2012-12-03 40,000 93.5 ขาย
อรนุช รุจิราวรรณ หุ้นสามัญ 2012-11-30 2012-11-27 10,000 81.5 ขาย
อรนุช รุจิราวรรณ หุ้นสามัญ 2012-11-30 2012-11-29 30,000 89.25 ซื้อ
อรนุช รุจิราวรรณ หุ้นสามัญ 2012-11-30 2012-11-29 20,000 89.25 ซื้อ
อรนุช รุจิราวรรณ หุ้นสามัญ 2012-11-27 2012-11-23 2,200 78.25 ซื้อ
อรนุช รุจิราวรรณ หุ้นสามัญ 2012-11-27 2012-11-23 3,600 78.25 ซื้อ
อรนุช รุจิราวรรณ หุ้นสามัญ 2012-11-27 2012-11-23 2,800 78 ซื้อ
อรนุช รุจิราวรรณ หุ้นสามัญ 2012-11-27 2012-11-23 11,400 77.75 ซื้อ
อรนุช รุจิราวรรณ หุ้นสามัญ 2012-11-27 2012-11-23 15,000 77.75 ซื้อ
ชวิล กัลยาณมิตร หุ้นสามัญ 2012-11-23 2012-10-12 1,400 57 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com