หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร UV

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
นรวีร์ ฉัตราภรณ์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-11 10,000 8.9 ซื้อ
สุวิทย์ จินดาสงวน หุ้นสามัญ 2012-10-04 2012-10-02 500,000 10.2 ขาย
ปรารถนา อุดมสิน หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-08-30 64,500 3.86 ขาย
กำพล ปุญโสณี หุ้นสามัญ 2012-08-27 2012-08-24 790,000 4.01 ขาย
ปรารถนา อุดมสิน หุ้นสามัญ 2012-08-27 2012-08-23 40,000 3.95 ขาย
กำพล ปุญโสณี หุ้นสามัญ 2012-08-27 2012-08-23 500,000 4.02 ขาย
ปรารถนา อุดมสิน หุ้นสามัญ 2012-08-27 2012-08-21 20,000 4.08 ขาย
ปรารถนา อุดมสิน หุ้นสามัญ 2012-08-27 2012-08-22 50,000 4.04 ขาย
อรฤดี ณ ระนอง หุ้นสามัญ 2012-08-24 2012-08-22 584,700 4.1 ขาย
อรฤดี ณ ระนอง หุ้นสามัญ 2012-08-24 2012-08-21 500,000 4.06 ขาย
ปรารถนา อุดมสิน หุ้นสามัญ 2012-08-21 2012-08-20 62,000 3.57 ขาย
อรฤดี ณ ระนอง หุ้นสามัญ 2012-08-21 2012-08-17 1,000,000 3.52 ขาย
ปรารถนา อุดมสิน หุ้นสามัญ 2012-08-21 2012-08-16 200,000 3.11 ขาย
กำพล ปุญโสณี หุ้นสามัญ 2012-07-06 2012-07-05 85,000 2.51 ขาย
อรฤดี ณ ระนอง หุ้นสามัญ 2012-06-18 2012-06-13 1,870,000 2.52 ขาย
อรฤดี ณ ระนอง หุ้นสามัญ 2012-06-18 2012-06-12 906,100 2.52 ขาย
อรฤดี ณ ระนอง หุ้นสามัญ 2012-06-14 2012-06-11 1,439,200 2.54 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com