หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร UTP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-16 1,500 11.3 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-15 17,500 11.56 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-17 100,000 11.34 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-08-16 2018-08-15 50,000 11.7 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-08-16 2018-08-15 100,000 11.6 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-14 100,000 11.8 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-07-17 2018-07-16 1,000 11.5 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-28 9,000 11.12 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-28 9,000 11.12 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-28 9,000 11.12 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-28 9,000 11.12 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-28 9,000 11.12 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 12,000 10.31 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-28 9,000 11.12 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 50,000 10.8 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 50,000 10.8 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 60,900 10.4 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 60,900 10.4 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 60,900 10.4 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 60,900 10.4 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 60,900 10.4 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 12,000 10.31 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 12,000 10.31 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 12,000 10.31 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 60,900 10.4 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 58,000 10.3 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 100,000 10.1 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 100,000 10.1 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 100,000 10.1 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 100,000 10.1 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 100,000 10.1 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 100,000 10.1 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 100,000 10.1 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 50,000 10 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 50,000 10 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 50,000 10 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 50,000 10 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 50,000 10 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 12,000 10.31 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-28 100,000 11 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-28 48,000 11.4 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-27 6,100 11.6 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-27 100,000 11.5 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 47,200 11.6 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-06-20 2018-06-19 2,000 11.74 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-06-20 2018-06-14 5,000 11.74 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-06-20 2018-06-19 150,000 11.7 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-06-15 2018-06-14 113,800 11.7 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-06-15 2018-06-14 113,800 11.7 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-06-15 2018-06-14 113,800 11.7 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-06-04 2018-05-31 100 12.3 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-05-24 2018-05-23 89,100 12.3 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-05-24 2018-05-23 200,000 12.3 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-05-24 2018-05-16 100,000 12.5 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-05-17 2018-05-16 100,000 12.5 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-05-15 2018-05-14 100,000 12.1 ขาย
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-05-14 2018-05-10 4,000 11.3 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-05-02 2018-04-30 100,000 12 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-05-02 2018-04-27 100,000 11.9 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-25 100,000 11.7 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-04-24 2018-04-19 100,000 11.6 ขาย
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-09 1,000 10.5 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-09 1,000 10.5 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-05 2,000 10.5 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-04 3,000 10.4 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-04-03 2018-03-30 100,000 11.5 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-03-29 2018-03-28 100,000 11.3 ขาย
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-03-28 2018-03-27 13,000 11 ขาย
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2018-03-12 2018-03-08 15,000 9.5 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2018-03-12 2018-03-07 50,000 9.55 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2018-03-12 2018-03-06 115,000 0 โอนออก
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-03-08 2018-03-07 500 9.6 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-03-08 2018-03-08 7,100 9.5 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-03-02 2018-02-27 100,000 10 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-03-02 2018-02-27 14,400 10.27 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-03-02 2018-02-28 15,000 9.93 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-03-02 2018-02-28 110,000 9.9 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-03-02 2018-02-28 52,000 9.95 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2018-03-02 2018-02-27 200,000 10.28 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2018-03-02 2018-02-28 50,000 9.85 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-02-26 2018-02-23 10,000 10.3 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-02-22 2018-02-21 100,000 11.2 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-02-19 2018-02-16 9,500 11 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-02-19 2018-02-16 70,000 11 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-02-19 2018-02-16 10,900 11.1 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-02-19 2018-02-16 150,000 10.9 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-02-19 2018-02-16 100,000 11 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-02-16 2018-02-15 100,000 10.9 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-12 100,000 10.4 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-12 100,000 10.5 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-12 150,000 10.6 ขาย
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-12 50,000 10.6 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-02-05 2018-02-02 50,000 10.4 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-02-05 2018-02-02 100,000 9.9 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-02-05 2018-02-02 94,400 9.85 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-01-31 2018-01-29 9,500 10.3 ขาย
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-01-31 2018-01-30 6,000 9.95 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-01-30 2018-01-29 200,000 10.1 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-01-30 2018-01-29 20,200 10.3 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-01-30 2018-01-29 150,000 10.2 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-01-30 2018-01-29 100,000 10.2 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-01-29 2018-01-26 100,000 9.55 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-01-29 2018-01-26 50,000 9.85 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-01-29 2018-01-26 140,000 9.95 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-01-29 2018-01-26 100,000 10 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-01-26 2018-01-25 100,000 9.2 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-01-19 2018-01-18 211,900 8.85 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-01-19 2018-01-18 100,000 8.8 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-01-19 2018-01-18 100,000 8.8 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-01-16 2018-01-15 14,100 8.8 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2018-01-15 2018-01-10 4,000 9 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-01-12 2018-01-11 38,700 8.95 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-01-04 2018-01-03 100,000 9.2 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-01-04 2017-12-29 100,000 9.15 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-12-29 2017-12-28 100,000 9.05 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-25 100,000 8.55 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-25 100,000 8.55 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-12-25 2017-12-13 53,700 8.55 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-12-25 2017-12-13 58,000 8.6 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-12-25 2017-12-22 53,700 8.55 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2017-12-25 2017-12-21 3,000 8.65 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-12-25 2017-12-22 7,300 8.55 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2017-12-19 2017-12-13 5,000 8.55 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-12-13 2017-12-12 100,000 8.7 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-06 50,300 8.65 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-06 100,000 8.7 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-04 9,800 8.96 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-06 2,000 8.75 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2017-11-30 2017-11-27 5,000 8.99 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-11-30 2017-11-29 3,700 9.35 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-11-29 2017-11-28 32,100 9.3 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-11-28 2017-11-27 100,000 9.15 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-11-27 2017-11-24 100,000 8.75 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-11-27 2017-11-24 100,000 8.75 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-11-24 2017-11-23 100,000 8.9 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-20 8,000 9.1 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-20 100,000 9.1 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-17 100,000 9.25 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2017-11-17 2017-11-16 5,000 9.4 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-11-17 2017-11-16 100,000 9.3 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-13 1,000 9.55 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-11-10 2017-11-09 100,000 9.45 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-11-09 2017-11-08 100,000 9.35 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-11-09 2017-11-08 16,900 9.3 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-11-08 2017-11-07 100,000 9.65 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-11-08 2017-11-07 70,900 9.7 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-11-08 2017-11-07 100,000 9.75 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-11-08 2017-11-07 150,000 9.7 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-11-07 2017-11-06 100,000 9.65 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-11-07 2017-11-06 200,000 9.65 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-11-06 2017-11-03 100,000 9.2 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-11-06 2017-11-03 100,000 9.55 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-11-06 2017-11-03 200,000 9.45 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-11-03 2017-11-02 100,000 9.1 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-11-01 2017-10-30 62,700 9.25 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-11-01 2017-10-30 100,000 9.1 ขาย
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2017-10-30 2017-10-27 16,200 8.57 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2017-10-30 2017-10-25 20,000 8.64 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-30 2017-10-27 100,000 8.55 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-27 2017-10-25 100,000 8.55 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-24 2017-10-20 47,000 8.75 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-24 2017-10-20 100,000 8.7 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-20 2017-10-19 100,000 8.65 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-19 2017-10-18 97,800 8.85 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-19 2017-10-18 17,500 8.8 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-18 2017-10-17 89,200 8.9 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-16 2017-10-12 102,800 8.9 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-11 2017-10-10 100,000 9.1 ขาย
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-04 20,000 8.8 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-04 22,000 8.9 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-04 248,000 8.8 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-04 100,000 8.75 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-04 2017-10-03 100,000 9.25 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-10-04 2017-10-03 100,000 9.3 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-10-04 2017-10-03 50,000 9.4 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-10-03 2017-10-02 100,000 8.95 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-10-03 2017-10-02 100,000 8.85 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-09-27 2017-09-26 100,000 8.6 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-09-27 2017-09-26 100,000 8.6 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-26 2017-09-25 50,000 8.85 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-09-26 2017-09-25 100,000 8.85 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-09-25 2017-09-22 100,000 8.55 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-09-25 2017-09-22 100,000 8.35 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2017-09-25 2017-09-22 40,000 8.75 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-25 2017-09-22 100,000 8.6 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-25 2017-09-22 50,000 8.75 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-22 2017-09-21 150,000 8.55 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-22 2017-09-21 150,000 8.55 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-09-22 2017-09-21 100,000 8.5 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-20 100,000 8.45 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 100,000 8.1 ขาย
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 50,000 8.3 ขาย
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 50,000 8.3 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 200,000 8.2 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 100,000 8.25 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 100,000 8.25 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-18 150,000 8.15 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-18 100,000 8.1 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-18 100,000 8.1 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-18 100,000 8.1 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-09-18 2017-09-15 100,000 7.9 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-18 2017-09-15 200,000 7.9 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-18 2017-09-15 150,000 7.95 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-18 2017-09-15 100,000 8 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-18 2017-09-15 50,000 8.05 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-15 2017-09-14 250,000 7.8 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-15 2017-09-14 250,000 7.8 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-15 2017-09-14 100,000 7.75 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-09-15 2017-09-14 91,200 7.85 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-09-15 2017-09-14 100,000 7.8 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-09-15 2017-09-14 100,000 7.8 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-09-13 2017-09-12 100,000 7.55 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-09-13 2017-09-12 100,000 7.55 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-11 2017-09-07 270,000 7.7 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-07 2017-09-06 100,000 7.75 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-07 2017-09-06 200,000 7.7 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-08-31 100,000 7.35 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-09-01 100,000 7.6 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-09-01 350,000 7.6 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-08-21 2017-08-18 100,000 7.2 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-08-21 2017-08-18 100,000 7.2 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-07-18 10,000 6.95 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-07-20 5,000 6.8 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-07-21 13,000 6.48 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-07-25 5,000 6.6 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-07-27 20,000 6.42 ซื้อ
ชาตรี พรจรรยา หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-07-31 2,000 6.3 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-08-01 2017-07-31 140,000 6.3 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-07-31 2017-07-27 255,000 6.35 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-07-25 2017-07-21 140,000 6.4 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-07-24 2017-07-21 100,000 6.4 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-07-21 2017-07-19 100,000 6.7 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-07-21 2017-07-20 160,000 6.85 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2017-07-21 2017-07-17 4,300 7.25 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-07-19 150,000 6.95 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-07-19 50,000 6.9 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-07-19 2017-07-18 100,000 6.95 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-07-19 2017-07-18 100,000 6.85 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-07-18 2017-07-17 100,000 7.1 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-07-07 2017-07-06 144,000 7.15 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-07-07 2017-07-06 100,000 7.1 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-07-03 2017-06-30 100,000 7.3 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-07-03 2017-06-30 232,000 7.2 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-06-30 2017-06-29 100,000 7.35 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-06-23 2017-06-22 100,000 7.45 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-06-22 2017-06-21 100,000 7.6 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-06-12 2017-06-09 168,000 7.9 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-06-06 2017-06-05 287,700 7.8 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-06-02 100,000 8 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-06-02 2017-06-01 100,000 7.6 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-06-01 2017-05-31 175,400 7.7 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-05-29 2017-05-26 100,000 8.05 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-23 100,000 7.6 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-22 100,000 7.55 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-22 200,000 7.5 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-05-19 2017-05-18 34,200 7.35 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-05-18 2017-05-17 73,900 7.35 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-05-18 2017-05-17 300,000 7.3 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-05-18 2017-05-17 300,000 7.3 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-16 100,000 6.95 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 100,000 6.85 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-05-12 2017-05-11 100,000 7.05 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-05-11 2017-05-09 215,000 7.7 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-05-11 2017-05-09 300,000 7.65 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-05-11 2017-05-09 100,000 7.5 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-05-11 2017-05-09 200,000 7.4 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-05-08 2017-05-05 100,000 7.85 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-05-02 2017-04-28 100,000 8.05 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-05-02 2017-04-27 250,000 8.2 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-05-02 2017-04-27 200,000 8.25 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-05-02 2017-04-27 100,000 8.3 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-27 2017-04-26 100,000 8 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-26 2017-04-25 100,000 7.6 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-26 2017-04-25 100,000 8.05 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-24 100,000 7.75 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-24 2017-04-21 100,000 7.75 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-20 19,200 7.75 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-20 100,000 7.6 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-10 2017-04-07 100,000 7.35 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-07 2017-04-05 100,000 7.35 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-05 2017-04-04 200,000 7.4 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-04-04 2017-03-31 100,000 7.5 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-03-31 2017-03-30 100,000 7.5 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-03-24 2017-03-22 100,000 7.3 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-03-24 2017-03-21 22,600 7.25 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-03-14 2017-03-13 100,000 6.95 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-03-14 2017-03-13 50,000 6.6 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-03-09 2017-03-08 100,000 7 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-03-08 2017-03-06 100,000 7.35 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-03-06 2017-03-03 61,900 7.5 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-03-06 2017-03-03 61,900 7.5 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-03-06 2017-03-03 45,100 7.45 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-03-03 2017-03-02 50,000 7.7 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-03-03 2017-03-02 100,000 7.65 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-02-27 2017-02-24 100,000 7.35 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-02-17 2017-02-16 55,800 7.5 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-02-16 2017-02-15 100,000 7.15 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-02-16 2017-02-15 100,000 7.15 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-02-16 2017-02-15 100,000 7.35 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-02-15 2017-02-14 12,700 7.7 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-02-15 2017-02-14 43,800 7.65 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-02-15 2017-02-14 200,000 7.45 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-02-15 2017-02-14 100,000 7.25 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-02-14 2017-02-09 100,000 7.85 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-02-09 2017-02-07 100,000 8.05 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-02-09 2017-02-08 100,000 7.45 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-02-07 2017-02-06 100,000 7.7 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-02-07 2017-02-01 56,500 7.75 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2017-02-06 2017-02-02 400,000 7.65 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-02-06 2017-02-04 100,000 7.95 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-02-06 2017-02-04 150,000 7.85 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-02-06 2017-02-03 100,000 7.7 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-02-03 2017-02-02 100,000 7.6 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-02-02 2017-02-01 200,000 7.35 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-02-02 2017-02-01 100,000 7.4 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-02-02 2017-02-01 150,000 7.35 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-02-02 2017-02-01 50,000 7.4 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-02-02 2017-02-01 100,000 7.5 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-02-02 2017-02-01 3,100 7.55 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-02-01 2017-01-31 100,000 7.05 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-02-01 2017-01-31 100,000 7.2 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-01-31 2017-01-30 100,000 7 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-01-31 2017-01-30 45,800 7.05 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-01-31 2017-01-27 100,000 6.65 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-01-31 2017-01-27 300,000 6.75 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-01-31 2017-01-27 200,000 6.8 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-01-31 2017-01-30 150,000 6.95 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-01-31 2017-01-30 100,000 7 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-01-31 2017-01-30 200,000 7.05 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-01-30 2017-01-27 100,000 6.7 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-01-30 2017-01-27 200,000 6.65 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-01-26 2017-01-25 50,000 6.4 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-01-25 2017-01-24 52,600 6.45 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-01-25 2017-01-24 52,600 6.45 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-23 100,000 6.6 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-19 163,800 6.25 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-19 100,000 6.15 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-01-17 2017-01-16 68,200 6.35 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-01-17 2017-01-16 200,000 6.2 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-01-17 2017-01-13 104,400 6.4 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-01-13 2017-01-12 490,000 6.6 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-01-12 2017-01-11 200,000 6.55 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-01-12 2017-01-11 289,100 6.6 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-01-12 2017-01-10 100,000 6.5 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-01-12 2017-01-11 50,000 6.55 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-01-12 2017-01-11 100,000 6.6 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-01-05 2017-01-04 111,300 6.25 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-12-28 2016-12-27 200,000 6.2 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2016-12-08 2016-12-07 100,000 6.4 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-12-07 2016-12-06 100,000 6.2 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-12-06 2016-12-02 100,000 5.95 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-28 100,000 6.15 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-28 100,000 6.15 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-11-22 2016-11-21 34,000 5.8 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-11-17 2016-11-16 9,700 5.8 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-11-16 2016-11-15 227,000 5.85 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-11-11 2016-11-08 255,500 5.9 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2016-10-28 2016-10-26 16,743,000 6.05 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2016-10-27 2016-10-25 50,000 6 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2016-10-27 2016-10-25 200,000 6 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2016-10-27 2016-10-25 100,000 6 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2016-10-20 2016-10-19 100,000 5.75 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2016-10-20 2016-10-19 200,000 5.8 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2016-10-19 2016-10-18 100,000 5.7 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2016-10-19 2016-10-18 150,000 5.75 ขาย
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2016-09-13 2016-09-08 200,000 4.37 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-09-09 2016-09-08 50,000 4.34 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-09-06 2016-09-05 79,700 4.44 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-09-06 2016-09-05 40,300 4.46 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-09-06 2016-09-05 12,000 4.5 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-09-06 2016-09-05 273,800 4.52 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-09-06 2016-09-05 5,000 4.54 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-09-05 2016-09-02 150,000 4.7 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-09-05 2016-09-02 143,700 4.72 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-09-05 2016-09-02 166,800 4.74 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-09-05 2016-09-02 85,500 4.9 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-08-25 2016-08-23 146,500 5.35 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-18 100,000 5.15 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-18 100,000 5.15 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-08-19 2016-08-18 830,000 5.2 ขาย
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2016-03-11 2016-03-09 15,600 3.34 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2016-03-10 2016-03-08 152,700 3.34 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-22 37,000 3.18 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-14 23,000 3.24 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-11 12,000 3.28 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-09 105,200 3.36 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 284,000 3.32 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 10,000 3.3 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-09 54,100 3.34 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-08 122,000 3.46 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-04 6,000 3.53 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-08 20,700 3.46 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-02 10,000 3.62 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-03 139,800 3.54 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-12-02 2015-12-01 38,000 3.63 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-12-02 2015-11-30 19,500 3.65 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-11-30 2015-11-25 35,000 3.67 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-11-30 2015-11-26 25,000 3.65 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-11-30 2015-11-27 10,000 3.62 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-11-19 2015-11-18 15,000 3.66 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-11-19 2015-11-18 15,000 3.66 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-11-19 2015-11-17 18,500 3.66 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-11-17 2015-11-13 591,400 3.72 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-11-17 2015-11-16 35,000 3.66 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-09-22 2015-09-21 103,700 3.92 ขาย
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2015-09-17 2015-09-15 72,200 3.94 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2015-09-17 2015-09-15 130,300 3.92 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-09-11 20,000 3.92 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-09-11 108,000 3.96 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-09-11 55,000 3.98 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-09-11 141,000 4 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-09-11 36,700 4.02 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-09-11 59,600 4.04 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-09-14 100,000 3.94 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-09-14 20,800 3.96 ซื้อ
บุญนำ บุญนำทรัพย์ หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-09-14 91,000 3.98 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-26 10,000 3.24 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-25 57,000 3.26 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-24 95,000 3.34 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-25 132,100 3.3 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-08-24 2015-08-21 20,000 3.44 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-18 30,000 3.41 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-17 288,000 3.56 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-14 160,000 3.65 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-07-13 2015-07-09 600 4.12 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-19 206,000 4.36 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-19 24,000 4.34 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-04-10 2015-04-09 50,400 4.54 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-04-10 2015-04-09 8,800 4.6 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-04-10 2015-04-09 91,200 4.62 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2015-04-10 2015-04-08 66,400 4.5 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-04-09 2015-04-08 16,700 4.42 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-04-09 2015-04-08 35,800 4.44 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-04-09 2015-04-08 56,600 4.46 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-04-09 2015-04-08 75,200 4.48 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-03-31 2015-03-30 39,200 4.26 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2015-03-26 2015-03-24 97,500 4.32 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2015-03-24 2015-03-20 52,500 4.44 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-17 50,000 4.48 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-03-17 2015-03-13 6,900 4.64 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-03-10 2015-03-09 77,500 4.62 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-03-05 2015-03-03 50,000 4.76 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-02-27 2015-02-25 100,000 5 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-02-25 2015-02-24 50,000 5.4 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-02-18 2015-02-17 100,000 5.2 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-02-16 2015-02-12 300,000 5.2 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-02-16 2015-02-12 100,000 5.15 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-02-02 2015-01-30 200,000 4.92 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-02-02 2015-01-30 100,000 4.9 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-01-29 2015-01-28 200,000 5 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-01-29 2015-01-28 100,000 5.05 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-01-29 2015-01-28 50,000 5.2 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-01-08 2015-01-06 100,000 4.18 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-12-12 2014-12-11 200,000 4.56 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-11-05 2014-11-04 100,000 4.7 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-10-07 2014-10-06 100,000 4.8 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-10-06 2014-10-03 100,000 4.9 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-09-29 2014-09-25 100,000 5.5 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-09-25 2014-09-24 100,000 5.55 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-09-25 2014-09-24 35,200 5.5 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-09-24 2014-09-23 100,000 5.75 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-09-18 2014-09-17 100,000 5.3 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-09-08 2014-09-05 100,000 5.3 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-08-18 2014-08-14 300,000 5.55 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-07-30 2014-07-28 184,000 5.55 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-07-24 2014-07-23 100,000 5.55 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-07-24 2014-07-22 100,000 5.45 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-06-26 2014-06-25 300,000 6.2 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-06-25 2014-06-23 300,000 5.8 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-06-25 2014-06-23 300,000 6 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-06-23 2014-06-19 200,000 6 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-06-23 2014-06-19 100,000 5.95 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-06-16 2014-06-12 100,000 5.9 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-06-16 2014-06-12 50,000 6.05 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-06-16 2014-06-13 200,000 5.5 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-06-16 2014-06-13 100,000 5.7 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-06-12 2014-06-11 50,000 5.4 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-06-12 2014-06-11 200,000 5.2 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-06-12 2014-06-10 50,000 4.7 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-05 300,000 4.18 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-06 200,000 5 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-05 100,000 4.2 ขาย
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2014-05-29 2014-05-27 200,000 3.94 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2014-05-29 2014-05-26 200,000 4.13 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2014-05-19 2014-05-16 450,000 3.48 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-05-16 2014-05-15 50,000 3.4 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-05-15 2014-05-14 100,000 3.12 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-05-14 2014-05-12 98,900 3.08 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2014-05-09 2014-05-06 100,000 3 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-02-28 2014-02-26 98,000 2.82 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-02-28 2014-02-26 2,000 2.84 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2014-01-03 2014-01-02 50,000 2.53 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2013-12-27 2013-12-26 50,000 2.65 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2013-12-16 2013-12-13 50,000 2.7 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2013-12-13 2013-12-12 50,000 2.78 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2013-11-22 2013-11-21 50,000 2.8 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2013-11-20 2013-11-18 150,000 2.98 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-11-12 2013-11-11 15,900 3 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-11-12 2013-11-11 24,000 3.02 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-11-12 2013-11-11 25,900 3.04 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-09-25 2013-09-23 20,000 3.16 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-09-25 2013-09-23 80,000 3.14 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-09-25 2013-09-23 40,000 3.12 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-09-25 2013-09-23 60,000 3.1 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2013-08-14 2013-08-09 51,000 3.5 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-08-08 2013-08-07 150,000 18.2 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-08-06 2013-08-05 10,000 17.5 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-08-06 2013-08-05 20,000 17.2 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-08-06 2013-08-05 60,000 17.1 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-08-05 2013-08-02 20,000 16.6 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-08-05 2013-08-02 10,000 16.5 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-08-02 2013-07-31 10,000 16.4 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-06-06 50,000 17.2 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-06-05 50,000 18.96 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-06-06 2013-06-04 50,000 20.1 ขาย
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-29 107,000 17.72 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-30 20,000 17.2 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-30 10,000 17.3 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-30 140,000 17.9 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-30 30,000 17.6 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-30 50,000 19 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-30 30,000 19.1 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-30 20,000 19.3 ขาย
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2013-05-29 2013-05-27 100,000 14.86 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-05-29 2013-05-28 20,000 19 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-05-29 2013-05-28 80,000 19.1 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-05-29 2013-05-28 70,000 19.2 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-05-29 2013-05-28 30,000 19.3 ขาย
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-23 140,000 15.11 ซื้อ
มงคล มังกรกนก หุ้นสามัญ 2013-05-20 2013-05-17 56,000 14.49 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-05-02 25,000 13.4 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-05-02 15,800 13.5 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-05-03 13,900 13.4 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-05-03 50,000 13.3 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-05-03 2013-04-30 36,300 13.5 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-04-29 2013-04-24 30,000 13.1 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-25 20,000 11 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-22 200,000 11.26 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-18 25,400 14.1 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-18 20,000 14.8 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-03-18 2013-03-15 20,000 14.5 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-03-18 2013-03-14 20,000 14.5 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-13 20,000 14.6 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-03-12 2013-03-11 10,000 15 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-03-12 2013-03-11 30,000 15.1 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-03-12 2013-03-11 20,000 15.2 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-03-12 2013-03-11 5,500 15.4 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-03-12 2013-03-11 5,000 15.6 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-08 24,500 15.2 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-08 20,000 14.9 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-07 90,600 14.8 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-07 60,000 14.9 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-07 32,000 15 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-07 10,000 15.1 ขาย
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-07 30,000 15.3 ขาย
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-04-11 2012-04-05 5,000 5.5 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-22 2012-03-20 11,900 5.4 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-16 2012-03-15 20,000 5.45 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-16 2012-03-13 5,000 5.45 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-13 2012-03-12 12,200 5.44 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-12 2012-03-06 4,000 5.6 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-12 2012-03-08 5,000 5.5 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-12 2012-03-09 5,000 5.5 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-06 2012-03-05 20,000 5.65 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-06 2012-03-02 10,000 5.63 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-02 2012-03-01 12,000 5.65 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-02 2012-02-29 15,000 5.65 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-02-28 2012-02-24 10,000 5.63 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-02-24 2012-02-22 5,000 5.6 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-02-22 2012-02-21 5,000 5.6 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-02-22 2012-02-20 5,000 5.6 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-02-15 2012-02-13 5,000 5.65 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-02-13 2012-02-09 800 5.65 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-02-13 2012-02-10 6,000 5.65 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-01-20 2012-01-18 5,000 5.3 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-01-18 2012-01-16 5,000 5.35 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-01-12 2012-01-10 5,500 5.37 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-01-10 2012-01-09 5,000 5.3 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-01-10 2012-01-06 5,000 5.35 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-01-05 2011-12-30 5,000 5.3 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-12-29 2011-12-27 5,000 5.25 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-12-27 2011-12-26 5,000 5.35 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-12-27 2011-12-23 2,500 5.3 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-12-23 2011-12-21 5,000 5.4 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-12-16 2011-12-14 5,000 5.45 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-12-16 2011-12-15 5,000 5.35 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-12-13 2011-12-09 5,000 5.45 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-12-01 2011-11-30 10,000 5.4 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-11-29 2011-11-25 10,000 5.4 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-11-25 2011-11-24 4,000 5.4 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-11-25 2011-11-23 6,000 5.4 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-11-23 2011-11-21 4,000 5.35 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-11-03 2011-11-02 11,100 4.53 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-10-11 2011-10-07 5,000 4.42 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-10-07 2011-10-05 4,800 4.36 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-04 25,200 4.4 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-03 18,600 4.47 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-09-30 2011-09-28 5,000 4.48 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 50,600 4.58 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-23 52,000 4.83 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-09-23 2011-09-20 17,000 5.2 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-09-23 2011-09-21 30,000 5.1 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-09-23 2011-09-22 54,500 4.97 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-09-20 2011-09-19 5,000 5.25 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-09-19 2011-09-16 8,000 5.25 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-09-14 2011-09-13 10,000 5.35 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-09-14 2011-09-12 5,000 5.5 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-09-06 2011-09-02 8,800 5.6 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-08-31 2011-08-29 5,000 5 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-08-29 2011-08-25 16,000 5.73 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-08-18 2011-08-16 10,000 5.8 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-08-10 2011-08-09 30,000 5.93 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-08-10 2011-08-08 30,000 6.35 ซื้อ
วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-08-08 2011-08-05 20,000 6.53 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com