หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TU

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-16 178,100 18.4 ขาย
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-08-09 2018-08-08 180,300 18 ขาย
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-08-08 2018-08-07 183,600 18 ขาย
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-07-24 2018-07-23 183,600 16.3 ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-07-20 2018-07-19 180,300 16.6 ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-07-04 2018-07-04 178,100 16.8 ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-07-04 2018-07-04 178,100 16.8 ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-27 348,000 17.2 ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-04-30 2018-04-27 162,600 18.4 ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-25 159,200 18.8 ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-24 313,400 18.99 ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-18 154,200 19.08 ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-04-12 2018-04-11 119,600 18.91 ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-04-05 2018-04-04 151,900 19.7 ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-04-05 2018-04-03 100,000 18.2 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2018-03-16 2018-03-15 20,000,000 20 ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2018-03-15 2018-03-14 500,000 20.1 ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2018-03-13 2018-03-12 600,000 20.12 ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2018-03-06 2018-03-05 400,000 20.5 ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2018-03-02 2018-02-21 2,000,000 20.57 ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2018-02-28 2018-02-27 500,000 20.7 ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2018-02-27 2018-02-26 1,800,000 20.6 ขาย
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-17 153,500 20.7 ขาย
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2018-01-04 2018-01-03 155,000 20.2 ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-12-29 2017-12-28 500,000 19.3 ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2017-12-28 2017-12-28 156,700 19.6 ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-12-28 2017-12-27 580,000 19.3 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-12-27 2017-12-26 1,000,000 19.28 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-25 1,000,000 19.3 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-22 1,000,000 19.3 ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2017-11-09 2017-11-07 468,400 19.17 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-11-09 2017-11-07 5,000,000 0 โอนออก
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-11-09 2017-11-07 5,000,000 0 รับโอน
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2017-10-19 2017-10-19 153,500 19.5 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-10-03 2017-10-02 42,000,000 0 รับโอน
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-10-03 2017-10-02 42,000,000 0 โอนออก
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-10-02 2017-09-28 18,000,000 0 รับโอน
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-10-02 2017-09-28 18,000,000 0 โอนออก
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ หุ้นสามัญ 2017-09-28 2017-09-25 47,000 19.7 ซื้อ
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ หุ้นสามัญ 2017-09-22 2017-09-19 47,000 20.3 ขาย
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2017-08-31 2017-08-17 151,900 19.7 ซื้อ
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ หุ้นสามัญ 2017-08-15 2017-08-09 47,000 19.8 ซื้อ
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ หุ้นสามัญ 2017-06-22 2017-06-20 46,800 21.6 ขาย
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-11 25,000 20.6 ซื้อ
กีรติ อัสสกุล หุ้นสามัญ 2017-03-29 2017-03-24 50,000 21.2 ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2017-03-28 2017-03-24 200,000 21.25 ขาย
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2017-03-16 2017-03-15 110,500 21.4 ขาย
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2017-03-16 2017-03-14 100,000 21.4 ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-03-10 2017-03-09 130,100 20.4 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-03-08 2017-03-07 1,000,000 20.36 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-03-07 2017-03-06 700,000 20.4 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-03-07 2017-03-06 700,000 20.4 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-03-06 2017-03-03 1,000,000 20.48 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-03-03 2017-03-02 600,000 20.5 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-27 400,000 19.7 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-02-27 2017-02-24 300,000 19.7 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-02-24 2017-02-23 800,000 19.63 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2017-02-23 2017-02-22 500,000 19.7 ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2017-01-23 2017-01-18 15,600 21.2 ขาย
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2017-01-23 2017-01-20 684,400 21.2 ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2016-12-13 2016-12-09 6,407,700 20.55 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2016-12-08 2016-12-07 2,500,000 20.5 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2016-12-06 2016-12-02 1,000,000 20.51 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2016-12-02 2016-12-01 3,500,000 20.47 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2016-12-01 2016-11-30 3,000,000 20.42 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2016-11-14 2016-11-11 3,000,000 21.8 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2016-11-11 2016-11-10 2,000,000 21.5 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2016-09-09 2016-09-06 2,500,000 20.32 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2016-09-06 2016-09-05 2,500,000 20.43 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2016-09-06 2016-09-02 5,000,000 20.44 ซื้อ
ชาน ชู ชง หุ้นสามัญ 2016-07-06 2016-06-30 400,000 21.95 ขาย
ชาน ชู ชง หุ้นสามัญ 2016-06-28 2016-06-24 200,000 21.45 ซื้อ
ชาน ชู ชง หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-17 200,000 21.5 ซื้อ
กีรติ อัสสกุล หุ้นสามัญ 2016-05-17 2016-05-13 50,000 22.3 ขาย
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2016-03-04 2016-03-03 1,000,000 20.3 ขาย
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-03-02 2,000,000 20 ขาย
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2016-02-26 2016-02-25 700,000 19.16 ขาย
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2016-02-26 2016-02-24 2,950,000 19.27 ขาย
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2016-02-26 2016-02-24 950,000 18.5 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-06 220,000 16.75 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2016-01-06 2016-01-05 280,000 16.7 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2016-01-05 2016-01-04 500,000 16.76 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2016-01-04 2016-01-04 550,000 17.03 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2015-12-29 2015-12-28 350,000 16.97 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-23 50,000 16.6 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-22 50,000 16.6 ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริ หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-21 1,600,000 16.55 ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2015-12-18 2015-12-16 2,000,000 17.07 ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2015-11-17 2015-11-16 200,000 17.5 ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์ หุ้นสามัญ 2015-11-16 2015-11-12 500,000 17.5 ซื้อ
ชู ชง ชาน หุ้นสามัญ 2015-11-16 2015-11-12 450,000 17.5 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com