หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TTW

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2018-01-23 2018-01-18 200,000 13.3 ขาย
สุวิช พึ่งเจริญ หุ้นสามัญ 2017-12-01 2017-11-30 200,000 12.5 ขาย
สุวิช พึ่งเจริญ หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-20 100,000 12.5 ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-12-01 2016-11-30 200,000 10.6 ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-12-01 2016-11-29 122,900 10.5 ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-12-01 2016-11-29 1,037,100 10.6 ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-12 500,000 10.2 ขาย
ปทิดา ไชยเสน หุ้นสามัญ 2016-06-24 2016-06-23 160,000 11 ขาย
ปทิดา ไชยเสน หุ้นสามัญ 2016-05-03 2016-04-26 10,200 10.3 ซื้อ
ปทิดา ไชยเสน หุ้นสามัญ 2016-05-03 2016-04-27 80,000 10.2 ซื้อ
ปทิดา ไชยเสน หุ้นสามัญ 2016-05-03 2016-04-27 69,800 10.3 ซื้อ
ปทิดา ไชยเสน หุ้นสามัญ 2016-01-06 2015-12-30 375,000 10.6 ขาย
ปทิดา ไชยเสน หุ้นสามัญ 2015-06-24 2015-06-19 200,000 11.1 ขาย
ปทิดา ไชยเสน หุ้นสามัญ 2014-07-30 2014-07-28 100,000 12 ซื้อ
ปทิดา ไชยเสน หุ้นสามัญ 2014-07-28 2014-07-25 100,000 12.6 ขาย
ปทิดา ไชยเสน หุ้นสามัญ 2014-07-18 2014-07-16 100,000 11.1 ขาย
ปทิดา ไชยเสน หุ้นสามัญ 2014-07-18 2014-07-16 75,000 11.2 ขาย
ปทิดา ไชยเสน หุ้นสามัญ 2014-06-27 2014-06-23 8,700 11.6 ซื้อ
ปทิดา ไชยเสน หุ้นสามัญ 2014-06-24 2014-06-18 8,700 11.1 ขาย
ณัฐพนธ์ กลิ่นห้าวหาญ หุ้นสามัญ 2014-06-10 2014-06-05 50,000 10.7 ขาย
ณัฐพนธ์ กลิ่นห้าวหาญ หุ้นสามัญ 2014-06-05 2014-06-03 50,000 10.7 ขาย
สุวิช พึ่งเจริญ หุ้นสามัญ 2014-05-20 2014-05-16 200,000 10 ขาย
ปทิดา ไชยเสน หุ้นสามัญ 2013-12-02 2013-11-29 50,000 10 ซื้อ
ปทิดา ไชยเสน หุ้นสามัญ 2013-12-02 2013-11-25 50,000 10 ซื้อ
สมบัติ กิจจาลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-11-28 2013-11-27 200,000 10 ซื้อ
ปทิดา ไชยเสน หุ้นสามัญ 2013-11-12 2013-11-06 150,000 10.3 ขาย
ณัฐพนธ์ กลิ่นห้าวหาญ หุ้นสามัญ 2013-11-04 2013-10-31 20,000 10.3 ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2013-10-18 2013-10-15 1,000,000 10.3 ขาย
ณัฐพนธ์ กลิ่นห้าวหาญ หุ้นสามัญ 2013-10-17 2013-10-16 10,000 10.1 ขาย
ปทิดา ไชยเสน หุ้นสามัญ 2013-10-17 2013-10-14 150,000 10.2 ขาย
ณัฐพนธ์ กลิ่นห้าวหาญ หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-27 30,000 9.95 ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-08-07 2013-08-05 500,000 10.8 ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-07-30 2013-07-26 700 10.6 ซื้อ
สมบัติ กิจจาลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-07-30 2013-07-26 459,300 10.5 ซื้อ
ณัฐพนธ์ กลิ่นห้าวหาญ หุ้นสามัญ 2013-05-30 2013-05-29 60,000 11 ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2013-04-05 2013-04-02 100,000 10.8 ซื้อ
ณรงค์ แสงสุริยะ หุ้นสามัญ 2013-03-18 2013-03-14 300,000 0 โอนออก
ณรงค์ แสงสุริยะ หุ้นสามัญ 2013-03-18 2013-03-14 1,000,000 0 โอนออก
ณรงค์ แสงสุริยะ หุ้นสามัญ 2013-02-20 2013-02-15 300,000 10.1 ซื้อ
สมบัติ กิจจาลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-02-15 2013-02-13 300,000 10.1 ซื้อ
สมเกียรติ ปัทมมงคลชัย หุ้นสามัญ 2013-02-05 2013-02-01 222,200 10.5 ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2012-12-26 2012-12-24 397,000 9.15 ขาย
สมเกียรติ ปัทมมงคลชัย หุ้นสามัญ 2012-12-17 2012-12-14 277,800 9.6 ขาย
สมเกียรติ ปัทมมงคลชัย หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 500,000 8.5 ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 500,000 8.55 ขาย
สุวิช พึ่งเจริญ หุ้นสามัญ 2012-11-02 2012-11-01 200,000 8 ขาย
สุวิช พึ่งเจริญ หุ้นสามัญ 2012-10-10 2012-10-08 500,000 8 ขาย
สมนึก ชัยเดชสุริยะ หุ้นสามัญ 2012-09-28 2012-09-25 200,000 7.5 ขาย
สมนึก ชัยเดชสุริยะ หุ้นสามัญ 2012-09-25 2012-09-20 300,000 7.5 ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์ หุ้นสามัญ 2012-09-25 2012-09-21 300,000 7.5 ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์ หุ้นสามัญ 2012-09-25 2012-09-25 300,000 7.5 ขาย
ประเสริฐ มริตตนะพร หุ้นสามัญ 2012-09-10 2012-09-06 617,700 7.55 ขาย
ประเสริฐ มริตตนะพร หุ้นสามัญ 2012-09-10 2012-09-05 71,800 7.55 ขาย
สมโพธิ ศรีภูมิ หุ้นสามัญ 2012-09-05 2012-09-03 265,000 7.65 ขาย
สมเกียรติ ปัทมมงคลชัย หุ้นสามัญ 2012-09-05 2012-09-03 379,000 7.65 ขาย
ประเสริฐ มริตตนะพร หุ้นสามัญ 2012-09-05 2012-09-03 310,500 7.65 ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2012-09-05 2012-08-31 200,000 7.45 ขาย
สมนึก ชัยเดชสุริยะ หุ้นสามัญ 2012-05-08 2012-05-02 100,000 6.6 ขาย
สมนึก ชัยเดชสุริยะ หุ้นสามัญ 2012-05-03 2012-04-30 100,000 6.5 ขาย
สมนึก ชัยเดชสุริยะ หุ้นสามัญ 2012-04-25 2012-04-20 100,000 6.2 ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2012-04-25 2012-04-20 400,000 6.35 ขาย
สมนึก ชัยเดชสุริยะ หุ้นสามัญ 2012-04-20 2012-04-18 258,000 6.14 ขาย
สมนึก ชัยเดชสุริยะ หุ้นสามัญ 2012-04-18 2012-04-17 572,000 6.1 ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2012-02-01 2012-01-31 200,000 5.57 ซื้อ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2012-02-01 2012-01-31 300,000 5.52 ซื้อ
สมเกียรติ ปัทมมงคลชัย หุ้นสามัญ 2011-12-08 2011-12-07 11,000 5.3 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com