หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TRUE

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
อธึก อัศวานันท์ หุ้นสามัญ 2018-04-04 2018-04-04 96 7.25 ขาย
อธึก อัศวานันท์ หุ้นสามัญ 2018-04-04 2018-04-03 1,765,300 7.3 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2017-04-26 2017-04-24 127,300 6.5 ซื้อ
เรวัต ฉ่ำเฉลิม ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2016-05-26 2016-05-23 53,356 0.1 ขาย
ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2016-05-24 2016-05-23 199,286 0.05 ขาย
ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2016-05-16 2016-05-12 171,000 0.25 ขาย
ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ หุ้นสามัญ 2015-09-30 2015-09-29 100,000 9.55 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2015-09-30 2015-09-29 90,900 9.55 ขาย
คาร์ล กูเดียร์ หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-08-21 100,000 9.88 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2015-08-07 2015-08-06 577,800 10.9 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2015-08-06 2015-08-04 2,000 11.1 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2015-08-05 2015-08-03 10,000 11 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2015-08-04 2015-07-31 14,000 10.77 ขาย
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ หุ้นสามัญ 2015-08-03 2015-07-29 200,000 10.5 ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2015-08-03 2015-07-29 13,000 10.63 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2015-07-29 2015-07-28 12,000 10.7 ขาย
วิลเลี่ยม แฮริส หุ้นสามัญ 2015-05-20 2015-05-19 450,000 11.94 ขาย
อาชว์ เตาลานนท์ หุ้นสามัญ 2015-05-13 2015-04-24 50,000 12.5 ซื้อ
อาชว์ เตาลานนท์ หุ้นสามัญ 2015-05-13 2015-05-06 50,000 11.8 ซื้อ
นพปฎล เดชอุดม หุ้นสามัญ 2015-05-08 2015-05-07 200,000 11.2 ซื้อ
นพปฎล เดชอุดม หุ้นสามัญ 2015-05-07 2015-05-06 100,000 11.7 ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2015-04-29 2015-04-24 8,000 12.5 ขาย
อธึก อัศวานันท์ หุ้นสามัญ 2015-04-20 2015-04-17 2,075,000 13.3 ขาย
อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา หุ้นสามัญ 2015-03-18 2015-03-16 50,000 12.9 ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2015-03-18 2015-03-16 7,000 12.96 ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2015-03-09 2015-03-05 52,000 13.85 ซื้อ
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-05 2015-02-27 200,000 14.6 ซื้อ
นพปฎล เดชอุดม หุ้นสามัญ 2015-02-03 2015-01-30 500,000 13.8 ขาย
ธนิศร์ วินิจสร หุ้นสามัญ 2015-02-02 2015-01-30 10,000 13.8 ขาย
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-19 2015-01-16 38,922 12.2 ขาย
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-16 2015-01-15 368,688 12.3 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-12 181,000 12.21 ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-11 149,300 12.15 ซื้อ
อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา หุ้นสามัญ 2014-11-10 2014-11-06 50,000 11.1 ซื้อ
อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา หุ้นสามัญ 2014-10-08 2014-10-06 50,000 11.1 ซื้อ
อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา หุ้นสามัญ 2014-10-06 2014-10-02 100,000 11.3 ซื้อ
ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-19 100,000 13 ขาย
ขจร เจียรวนนท์ หุ้นสามัญ 2014-09-19 2014-09-18 78,857 12.8 ขาย
อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา หุ้นสามัญ 2014-09-15 2014-09-10 200,000 11.9 ขาย
ธนิศร์ วินิจสร หุ้นสามัญ 2014-09-12 2014-09-10 20,000 11.95 ขาย
ธนิศร์ วินิจสร หุ้นสามัญ 2014-08-22 2014-08-21 10,000 11.2 ขาย
อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข หุ้นสามัญ 2014-08-21 2014-08-20 300,000 10.5 ขาย
ธนิศร์ วินิจสร หุ้นสามัญ 2014-08-21 2014-08-20 10,000 10.7 ขาย
อธึก อัศวานันท์ หุ้นสามัญ 2014-08-20 2014-08-19 100,000 10.2 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2014-08-08 2014-08-07 20,000 10.4 ซื้อ
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ หุ้นสามัญ 2014-08-05 2014-08-01 300,000 9.2 ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2014-07-31 2014-07-30 111,900 10.33 ซื้อ
ธนิศร์ วินิจสร หุ้นสามัญ 2014-07-21 2014-07-17 20,000 12.35 ขาย
ขจร เจียรวนนท์ หุ้นสามัญ 2014-07-15 2014-07-14 160,000 10.8 ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-07-15 2014-07-15 83,000 11.3 ขาย
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ หุ้นสามัญ 2014-06-23 2014-06-20 300,000 10 ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-06-19 2014-06-19 105,000 9.65 ขาย
คาร์ล กูเดียร์ หุ้นสามัญ 2014-06-19 2014-06-17 300,000 8.75 ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-06-17 2014-06-17 115,000 8.8 ขาย
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ หุ้นสามัญ 2014-06-13 2014-06-11 100,000 8.6 ซื้อ
อธึก อัศวานันท์ หุ้นสามัญ 2014-06-12 2014-06-11 50,000 8.6 ซื้อ
อธึก อัศวานันท์ หุ้นสามัญ 2014-06-11 2014-06-10 250,000 7.64 ซื้อ
ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ หุ้นสามัญ 2014-03-05 2014-03-03 100,000 7.45 ขาย
อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา หุ้นสามัญ 2014-01-22 2013-11-07 301,600 8.5 ขาย
คาร์ล กูเดียร์ หุ้นสามัญ 2014-01-13 2014-01-08 100,000 6.85 ซื้อ
คาร์ล กูเดียร์ หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-02 200,000 7 ซื้อ
คาร์ล กูเดียร์ หุ้นสามัญ 2013-10-22 2013-10-18 288,569 9.55 ขาย
ขจร เจียรวนนท์ หุ้นสามัญ 2013-10-21 2013-10-17 100,000 9.45 ซื้อ
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-10-11 2013-10-10 339,000 8.9 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-09-27 2013-09-25 230,000 8.15 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-09-25 2013-09-24 30,000 7.77 ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-09-25 2013-09-23 170,000 8.08 ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-09-24 2013-09-20 30,000 8.52 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-09-11 2013-09-09 650,900 6.9 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-09-06 2013-09-04 100,000 6.31 ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-09-06 2013-09-03 150,000 6.73 ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-09-03 2013-08-30 400,000 6.5 ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-08-29 100,000 6.4 ขาย
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-08-27 100,000 6.95 ซื้อ
อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-29 100,000 6.35 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-28 140,000 6.5 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-28 200,000 6.25 ซื้อ
อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-29 100,000 6.3 ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-27 40,000 6.87 ซื้อ
นพปฎล เดชอุดม หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-28 50,000 6.35 ซื้อ
นพปฎล เดชอุดม หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-27 100,000 7.15 ซื้อ
อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-26 270,000 7.9 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-07-24 2013-07-19 400,000 8.15 ขาย
ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-07-19 100,000 9 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-07-11 2013-07-10 400,000 7.56 ซื้อ
ขจร เจียรวนนท์ หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-12 1,000,000 7.8 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-11 700,000 9.15 ขาย
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ หุ้นสามัญ 2013-06-11 2013-06-07 100,000 9.05 ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-06-11 2013-06-07 700,000 8.85 ซื้อ
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ หุ้นสามัญ 2013-06-11 2013-05-22 545,263 10 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-06-06 699,000 8.9 ขาย
วิลเลี่ยม แฮริส หุ้นสามัญ 2013-06-06 2013-06-05 375,000 10 ขาย
ธนิศร์ วินิจสร หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-28 70,000 0 โอนออก
ธนิศร์ วินิจสร หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-28 10,000 11 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-30 100,000 10.95 ขาย
วิลเลี่ยม แฮริส หุ้นสามัญ 2013-05-30 2013-05-28 333,000 11 ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-05-30 2013-05-29 264,000 11.4 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-05-30 2013-05-28 700,000 11.04 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-05-30 2013-05-27 1 10.7 ซื้อ
ศุภชัย เจียรวนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-29 2013-05-23 1,875,000 0 โอนออก
ศุภชัย เจียรวนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-29 2013-05-23 1,875,000 0 รับโอน
ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-23 200,000 10.4 ขาย
ขจร เจียรวนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-23 60,000 10.4 ซื้อ
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-22 703,565 9.9 ขาย
ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ หุ้นสามัญ 2013-05-23 2013-05-21 100,000 10.5 ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-05-21 2013-05-20 300,000 10.3 ขาย
ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ หุ้นสามัญ 2013-05-16 2013-05-13 100,000 9.4 ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-05-13 2013-05-13 319,000 9.45 ขาย
นพปฎล เดชอุดม หุ้นสามัญ 2013-05-09 2013-05-07 1,000,000 8.5 ขาย
ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ หุ้นสามัญ 2013-05-08 2013-05-07 200,000 8.5 ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-05-07 350,000 8.6 ขาย
ธนิศร์ วินิจสร หุ้นสามัญ 2013-05-02 2013-04-30 45,000 8.45 ขาย
วิลเลี่ยม แฮริส หุ้นสามัญ 2013-04-24 2013-04-22 542,000 8.3 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-03-29 100,000 8.18 ซื้อ
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-03-28 2013-03-27 127,000 8.05 ขาย
อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข หุ้นสามัญ 2013-03-22 2013-03-21 600,000 7.95 ขาย
วิลเลี่ยม แฮริส หุ้นสามัญ 2013-03-21 2013-03-20 1,165,700 7.8 ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-03-20 2013-03-19 255,000 7.95 ขาย
คาร์ล กูเดียร์ หุ้นสามัญ 2013-02-14 2013-02-12 50,000 6.7 ขาย
คาร์ล กูเดียร์ หุ้นสามัญ 2013-02-13 2013-02-11 50,000 7.1 ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-02-01 2013-01-31 287,000 7 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-01-30 2013-01-29 10,000 6.3 ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-01-30 2013-01-29 120,000 6.38 ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หุ้นสามัญ 2013-01-29 2013-01-28 110,000 6.3 ซื้อ
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-01-23 2013-01-22 331,000 6.1 ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-12-14 2012-12-14 1,000,000 5 ซื้อ
ธนิศร์ วินิจสร หุ้นสามัญ 2012-09-14 2012-09-13 5,000 5.5 ขาย
ธนิศร์ วินิจสร หุ้นสามัญ 2012-09-07 2012-09-06 10,000 5 ขาย
ธนิศร์ วินิจสร หุ้นสามัญ 2012-09-03 2012-08-31 15,000 4.28 ขาย
วิลเลี่ยม แฮริส หุ้นสามัญ 2011-10-10 2011-10-07 200,000 2.98 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com