หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TRUBB

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ภัทรพล วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-26 95,000 1.73 ซื้อ
ภัทรพล วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2018-06-26 2018-06-22 771,300 1.75 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-21 67,700 1.74 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-21 67,700 1.74 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-21 67,700 1.74 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-21 67,700 1.74 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-21 811,400 1.75 ซื้อ
ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-22 100,000 2.04 ซื้อ
ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-22 100,000 2.04 ซื้อ
ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-11-27 2017-11-22 200,000 2.02 ซื้อ
ภัทรพล วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-13 450,000 1.98 ซื้อ
ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-13 400,000 1.98 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-10-10 2017-10-06 212,300 2.22 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-10-10 2017-10-09 860,000 2.24 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-10-10 2017-10-05 1,798,100 2.2 ซื้อ
ภัทรพล วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-10-09 2017-10-04 400,000 2.28 ขาย
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-10-04 2017-10-03 46,000 2.24 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-10-04 2017-10-02 37,625 2.14 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-10-04 2017-10-02 919,700 2.17 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-09-29 2017-09-27 100,000 2.13 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-09-29 2017-09-27 300,000 2.12 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-09-29 2017-09-28 550,000 2.12 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-09-29 2017-09-28 75,000 2.1 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-09-29 2017-09-29 800,000 2.12 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-09-27 2017-09-26 695,700 2.14 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-09-27 2017-09-26 695,700 2.14 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-09-26 2017-09-25 1,900 2.1 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-09-25 2017-09-22 350,000 2.12 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-09-22 2017-09-19 50,000 2.1 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-20 313,700 2.12 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 600,000 2.11 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-15 400,000 2.16 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-18 200,000 2.16 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-18 700,000 2.16 ซื้อ
ภัทรพล วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-09-18 2017-09-15 400,000 2.16 ซื้อ
ภัทรพล วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-09-18 2017-09-13 450,000 2.19 ขาย
ภัทรพล วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-09-18 2017-09-14 629,900 2.23 ขาย
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-09-14 2017-09-13 280,000 2.15 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-09-13 2017-09-12 200,000 2.09 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-09-13 2017-09-12 200,000 2.09 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-09-12 2017-09-11 220,000 2.06 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-09-11 2017-09-08 350,000 2.08 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-09-11 2017-09-07 225,000 2.08 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-09-11 2017-09-06 100 2.08 ขาย
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-09-07 2017-09-06 50,000 2.08 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-09-01 2017-08-31 100,000 1.99 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-08-15 50,000 1.96 ซื้อ
ประวิทย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-13 33,573 1.2 ซื้อ
ประวิทย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2016-01-22 2016-01-21 3,469,000 0 โอนออก
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-11 10,000 1.26 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-11 16,900 1.27 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-11 73,100 1.28 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-08 36,900 1.29 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-08 36,900 1.29 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-08 43,100 1.27 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-06 20,400 1.28 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-06 79,000 1.29 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-07 18,800 1.25 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-07 51,200 1.26 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-07 30,000 1.27 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2016-01-05 2016-01-05 20,000 1.29 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2016-01-05 2016-01-05 130,000 1.28 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2016-01-05 2016-01-05 30,000 1.27 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-16 100,000 1.34 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-16 22,400 1.33 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-15 214,000 1.3 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-15 10,000 1.28 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-15 20,000 1.26 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-15 50,000 1.24 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-15 9,500 1.23 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-15 26,500 1.22 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-17 11,400 1.34 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-17 108,600 1.35 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-18 100,000 1.3 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-25 43,200 1.3 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-23 150,900 1.28 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-23 49,100 1.27 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-23 120,000 1.26 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-23 170,000 1.25 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-23 10,000 1.24 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-21 130,000 1.3 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-18 200,000 1.31 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-07-24 2015-07-24 150,000 1.67 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-07-24 2015-07-24 50,000 1.7 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-29 500,000 1.83 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-19 40,000 1.7 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-19 160,000 1.69 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-03-18 2015-03-18 60,300 1.67 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-03-18 2015-03-18 69,800 1.68 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-03-12 2015-03-11 50,000 1.7 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-03-11 2015-03-10 50,000 1.7 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-03-05 2015-03-05 55,900 1.7 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-03-03 2015-03-03 30,000 1.77 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-03-03 2015-03-03 10,000 1.79 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-02-27 2015-02-25 100,000 1.86 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-23 2015-01-23 30,000 1.9 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-23 2015-01-23 10,000 1.86 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-21 2015-01-21 20,000 1.8 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-21 2015-01-21 57,500 1.79 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-21 2015-01-21 22,500 1.78 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-20 2015-01-20 29,400 1.77 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-20 2015-01-20 70,600 1.78 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-19 2015-01-19 50,000 1.78 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-19 2015-01-19 40,000 1.77 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-19 2015-01-19 10,000 1.76 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-16 2015-01-16 4,500 1.7 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-15 2015-01-15 40,000 1.7 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-15 2015-01-15 9,200 1.69 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-14 2015-01-14 71,700 1.7 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-14 2015-01-14 9,600 1.69 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-13 2015-01-13 30,000 1.69 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-13 2015-01-13 35,400 1.7 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-12 2015-01-12 39,300 1.7 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-12 2015-01-12 25,000 1.66 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-07 2015-01-07 24,000 1.68 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-07 2015-01-07 25,000 1.66 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-07 2015-01-07 10,000 1.64 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-07 2015-01-07 1,000 1.63 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-06 2015-01-06 5,000 1.65 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-06 2015-01-06 20,000 1.64 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-06 2015-01-06 75,000 1.63 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-05 2015-01-05 59,000 1.67 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-05 2015-01-05 59,000 1.67 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-05 2015-01-05 16,000 1.68 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2015-01-05 2015-01-05 15,000 1.69 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-30 2014-12-30 500 1.7 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-30 2014-12-30 29,500 1.69 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-29 2014-12-29 3,000 1.69 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-29 2014-12-29 95,000 1.7 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-29 2014-12-29 60,800 1.69 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2014-12-29 2014-12-26 100,000 1.7 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2014-12-26 2014-12-24 17,100 1.67 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2014-12-26 2014-12-25 22,900 1.66 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-19 20,000 1.68 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-18 20,000 1.69 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2014-12-18 2014-12-15 45,000 1.72 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-15 40,000 1.6 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-15 25,000 1.62 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-15 15,000 1.63 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-15 10,000 1.64 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-15 20,000 1.67 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-12 2014-12-12 10,000 1.74 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-12 2014-12-12 30,000 1.73 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-11 2014-12-11 156,000 1.77 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-11 2014-12-11 50,000 1.74 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-11 2014-12-11 170,000 1.76 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-09 2014-12-09 50,000 1.77 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-09 2014-12-08 110,000 1.77 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-09 2014-12-09 115,000 1.78 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-09 2014-12-09 110,000 1.77 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-08 2014-12-04 66,800 1.8 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-04 2014-12-03 100,000 1.8 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-03 2014-12-02 17,000 1.79 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-11-26 2014-11-26 50,000 1.79 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-11-25 2014-11-21 100,000 1.79 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2014-11-25 2014-11-25 20,000 1.79 ซื้อ
ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย หุ้นสามัญ 2014-07-28 2014-07-28 20,000,000 0 โอนออก
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2013-12-17 2013-12-13 8,000,000 2.25 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2013-12-17 2013-12-13 1,000,000 2 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2013-07-12 2013-07-10 100,000 2.38 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2013-06-17 2013-06-14 17,700 2.54 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2013-06-17 2013-06-13 16,200 2.45 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-12 66,100 2.68 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-12-21 2012-12-21 100,000 3.14 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-09-13 2012-09-11 100,000 3.12 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-08-30 2012-08-28 100,000 3.06 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-08-27 2012-08-22 50,000 3.08 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-06-15 2012-06-14 100,000 3.1 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-06-15 2012-06-14 100,000 3.12 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-06-15 2012-06-14 100,000 3.14 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-06-01 100,000 3.1 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-24 100,000 3 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-24 80,000 3.04 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-05-16 2012-05-14 120,000 3.7 ซื้อ
ประวิทย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2012-04-12 2012-04-10 135,600 4.71 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2012-04-12 2012-04-10 100,000 4.69 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-04-12 2012-04-11 100,000 4.68 ซื้อ
ประวิทย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2012-04-12 2012-04-11 200,000 4.64 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2012-03-28 2012-03-19 200,000 4.84 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-03-28 2012-03-23 100,000 4.8 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-03-23 2012-03-22 100,000 4.82 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-03-22 2012-03-21 94,000 4.84 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-03-21 2012-03-20 6,000 4.82 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2012-03-19 2012-03-16 70,000 4.82 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป Warrant 2012-03-19 2012-03-15 10,370 2.32 ขาย
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2012-03-19 2012-03-15 150,000 4.86 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2012-03-16 2012-03-13 40,000 4.9 ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุล Warrant 2012-03-16 2012-03-13 41,800 2.5 ขาย
วรเทพ วงศาสุทธิกุล Warrant 2012-03-16 2012-03-14 18,000 2.5 ขาย
วรเทพ วงศาสุทธิกุล หุ้นสามัญ 2012-03-16 2012-03-14 18,000 4.9 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2012-03-15 2012-03-14 11,000 4.88 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-06 29,600 4.84 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-02 70,400 4.84 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-02-15 2012-02-13 200,000 4.84 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-02-13 2012-02-10 100,000 4.82 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-02-13 2012-02-08 100,000 4.98 ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2012-02-08 2012-02-06 100,000 4.98 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2012-02-08 2012-02-07 300,000 4.92 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2012-01-26 2012-01-24 200,000 4.1 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2012-01-26 2012-01-20 100 4.04 ขาย
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2012-01-20 2012-01-19 200,000 3.76 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2012-01-18 2012-01-17 100,000 3.36 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2012-01-18 2012-01-16 50,000 3.26 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2012-01-16 2012-01-16 58,100 3.26 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2012-01-13 2012-01-12 43,700 3.26 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2012-01-12 2012-01-11 200,000 3.27 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2012-01-12 2012-01-10 200,000 3.26 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2012-01-12 2011-12-30 123,300 3.16 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2012-01-10 2011-12-27 200,000 3.15 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2011-11-28 2011-11-25 100,000 3.05 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2011-11-24 2011-11-24 140,000 3.08 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2011-11-23 2011-11-22 80,000 3.08 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2011-11-16 2011-11-15 200,000 3.08 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2011-10-13 2011-10-12 20,000 3.08 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-04 50,000 2.86 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2011-10-04 2011-10-03 50,000 2.9 ซื้อ
สุชาติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-26 32,000 3.16 ขาย
สุชาติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-26 18,000 3.18 ขาย
สุชาติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-23 50,000 3 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 90,000 2.94 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2011-09-23 2011-09-22 100,000 3.35 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2011-09-16 2011-09-15 24,800 3.76 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2011-09-15 2011-09-12 10,000 3.97 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2011-09-15 2011-08-25 10,000 4.06 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2011-09-15 2011-09-13 20,000 3.88 ซื้อ
สุชาติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2011-09-14 2011-09-12 150,000 3.9 ขาย
สุชาติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2011-09-08 2011-09-05 16,200 4.08 ซื้อ
สุชาติ เจริญพรพานิชกุล Warrant 2011-09-06 2011-09-02 10 1.11 ขาย
สุชาติ เจริญพรพานิชกุล Warrant 2011-09-06 2011-09-02 12,500 1.1 ขาย
สุชาติ เจริญพรพานิชกุล หุ้นสามัญ 2011-09-06 2011-09-02 8,700 4.1 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2011-08-31 2011-08-30 18,400 3.99 ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีป หุ้นสามัญ 2011-08-31 2011-08-29 10,000 3.98 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com