หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TRU

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-17 45,900 4.84 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2017-11-17 2017-11-16 18,600 4.84 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2017-11-16 2017-11-15 61,400 4.83 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2017-11-16 2017-11-14 30,700 4.82 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2017-11-14 2017-11-13 29,900 4.84 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-13 100,000 3.61 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-12 100,000 3.62 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2016-03-15 2016-03-14 20,000 3.84 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2016-03-10 2016-03-09 10,000 3.82 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2016-03-08 2016-03-07 40,000 3.83 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2016-03-07 2016-03-04 30,000 3.86 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-03-02 177,300 3.87 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2016-02-26 2016-02-25 76,700 3.86 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2016-02-25 2016-02-24 46,000 3.89 ซื้อ
ปราณี เผอิญโชค หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-24 96,900 3.98 ซื้อ
ปราณี เผอิญโชค หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-21 937,100 3.95 ซื้อ
ปราณี เผอิญโชค หุ้นสามัญ 2015-09-02 2015-08-31 200,000 3.7 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-25 10,000 3.5 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-24 20,000 3.7 ซื้อ
ปราณี เผอิญโชค หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-24 200,000 3.64 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-08-24 2015-08-21 20,000 3.76 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-17 10,000 3.88 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-08-14 2015-08-13 30,000 3.96 ซื้อ
สมพงษ์ เผอิญโชค หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-18 30,000,000 0 โอนออก
แก้วใจ เผอิญโชค หุ้นสามัญ 2014-11-13 2014-11-11 59,086,425 0 รับโอน
ปราณี เผอิญโชค หุ้นสามัญ 2014-11-13 2014-11-11 177,259,275 0 โอนออก
วุฒิชัย เผอิญโชค หุ้นสามัญ 2014-11-13 2014-11-11 59,086,425 0 รับโอน
สมพงษ์ เผอิญโชค หุ้นสามัญ 2014-11-13 2014-11-11 59,086,425 0 รับโอน
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2013-02-07 2013-02-06 200,000 12.7 ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2012-08-24 2012-08-22 30,000 11.2 ขาย
วุฒิชัย เผอิญโชค หุ้นสามัญ 2012-08-24 2012-08-23 8,701,500 0 รับโอน
วุฒิชัย เผอิญโชค หุ้นสามัญ 2012-08-20 2012-08-16 8,701,500 0 โอนออก
สมพงษ์ เผอิญโชค หุ้นสามัญ 2012-03-27 2012-03-23 186,700 6.63 ซื้อ
สมพงษ์ เผอิญโชค หุ้นสามัญ 2012-03-27 2012-03-22 299,200 6.56 ซื้อ
สมพงษ์ เผอิญโชค หุ้นสามัญ 2012-03-19 2012-03-15 6,000,000 0 รับโอน
สมพงษ์ เผอิญโชค หุ้นสามัญ 2012-03-19 2012-03-15 25,000,000 0 โอนออก
สมพงษ์ เผอิญโชค หุ้นสามัญ 2012-02-02 2012-01-31 200,000 6.39 ซื้อ
สมพงษ์ เผอิญโชค หุ้นสามัญ 2012-01-25 2012-01-24 279,700 6.45 ซื้อ
สมพงษ์ เผอิญโชค หุ้นสามัญ 2012-01-25 2012-01-20 160,000 6.33 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com