หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TPIPL

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 50,000 5.4 ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 100,000 5.28 ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 50,000 5.4 ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 50,000 5.4 ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 50,000 5.4 ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 50,000 5.4 ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 50,000 5.4 ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 100,000 5.28 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2017-01-30 2017-01-26 3,000,000 2.39 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-12-14 2016-12-13 3,000,000 2.41 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-12-13 2016-12-08 3,000,000 2.36 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-10-27 2016-10-25 3,000,000 2.26 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-10-27 2016-10-25 3,000,000 2.26 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-09-22 2016-09-21 4,000,000 2.35 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-07-28 2016-07-27 2,000,000 2.31 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-07-28 2016-07-26 2,000,000 2.31 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-07-15 2016-07-13 4,000,000 2.39 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-07-13 2016-07-11 2,000,000 2.24 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-05-26 2016-05-24 2,000,000 2.19 ซื้อ
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-05-09 2016-05-04 30,011,480 0 รับโอน
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-04-12 2016-04-08 2,400,000 2.53 ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-04-07 2016-03-30 1,000,000 2.7 ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-04-07 2016-03-11 1,000,000 2.52 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-03-04 2016-03-03 900,000 2.35 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-03-04 2016-03-04 2,000,000 2.43 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-02-24 2,000,000 2.66 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-02-23 1,500,000 2.27 ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-12 100,000 1.98 ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-11 100,000 1.99 ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-12 100,000 1.98 ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-11 100,000 1.99 ซื้อ
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-10-28 2015-10-27 1,000,000 2.64 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-26 2,000,000 2.23 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-25 2,000,000 2.17 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-17 2,000,000 2.15 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2015-08-17 2015-08-13 2,000,000 2.1 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2015-07-09 2015-07-08 2,000,000 2.88 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2015-07-09 2015-07-07 1,000,000 2.89 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2015-06-18 2015-06-16 2,000,000 2.97 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-12 2,000,000 2.91 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-11 2,000,000 2.83 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2015-05-26 2015-05-22 2,000,000 2.75 ซื้อ
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-02-27 2015-02-25 500,000 3.42 ขาย
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2014-10-22 2014-10-21 6,600,000 2 ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2014-10-22 2014-10-21 6,600,000 2 ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2014-10-10 2014-10-09 245,000 18 ซื้อ
บุญศรี เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2014-09-09 2014-09-08 82,138,536 17.8 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2014-08-07 2014-08-06 1,000,000 16.46 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2014-08-07 2014-08-05 1,000,000 15.96 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2014-07-31 2014-07-29 1,000,000 15.16 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-28 190,000 14.36 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-28 500,000 13.76 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2014-07-22 2014-07-18 1,000,000 13.67 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2014-07-17 2014-07-16 1,710,600 13.45 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2014-07-17 2014-07-15 989,400 13.45 ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2014-01-02 2013-06-21 30,000 10.7 ซื้อ
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2014-01-02 2013-06-21 20,000 10.8 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2013-09-12 2013-09-10 190,000 11.53 ซื้อ
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-03-26 100,000 11 ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-06-18 2013-06-13 40,000 11.55 ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-06-18 2013-06-13 40,000 11.55 ซื้อ
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-25 200,000 15.4 ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-25 100,000 15.3 ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-03-26 2009-05-18 300,000 14.7 ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-24 147,400 15.2 ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-24 252,600 15.1 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-22 2,500,000 15.07 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-25 500,000 15.13 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2013-03-22 2013-03-20 1,000,000 15.83 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-12 1,000,000 15.77 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-13 2,000,000 16.5 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2013-02-27 2013-02-22 1,000,000 15.04 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2013-02-08 2013-02-06 2,000,000 15.72 ขาย
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-07-09 2012-07-06 50,000 12.6 ขาย
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-07-09 2012-07-06 50,000 12.6 ขาย
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-07-06 2012-07-05 210,000 12.62 ขาย
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-07-06 2012-07-05 210,000 12.62 ขาย
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-06-01 100,000 11.5 ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-06-01 100,000 11.5 ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-06-05 500,000 11.34 ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-06-05 500,000 11.34 ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-30 58,000 11.5 ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-30 58,000 11.5 ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-29 2012-05-25 100,000 11.5 ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-29 2012-05-28 65,400 11.5 ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-29 2012-05-28 65,400 11.5 ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-29 2012-05-25 100,000 11.5 ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-22 2012-05-18 100,000 11.5 ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-22 2012-05-18 100,000 11.5 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2011-10-31 2011-10-28 1,000,000 12.97 ขาย
ประทีป เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2011-09-23 2011-09-22 40,000 0 รับโอน
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com