หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TPIPL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 50,000 5.4 ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 100,000 5.28 ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 50,000 5.4 ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 50,000 5.4 ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 50,000 5.4 ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 50,000 5.4 ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 50,000 5.4 ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 100,000 5.28 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2017-01-30 2017-01-26 3,000,000 2.39 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-12-14 2016-12-13 3,000,000 2.41 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-12-13 2016-12-08 3,000,000 2.36 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-10-27 2016-10-25 3,000,000 2.26 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-10-27 2016-10-25 3,000,000 2.26 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-09-22 2016-09-21 4,000,000 2.35 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-07-28 2016-07-27 2,000,000 2.31 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-07-28 2016-07-26 2,000,000 2.31 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-07-15 2016-07-13 4,000,000 2.39 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-07-13 2016-07-11 2,000,000 2.24 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-05-26 2016-05-24 2,000,000 2.19 ซื้อ
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-05-09 2016-05-04 30,011,480 0 รับโอน
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-04-12 2016-04-08 2,400,000 2.53 ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-04-07 2016-03-30 1,000,000 2.7 ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-04-07 2016-03-11 1,000,000 2.52 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-03-04 2016-03-03 900,000 2.35 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-03-04 2016-03-04 2,000,000 2.43 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-02-24 2,000,000 2.66 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-02-23 1,500,000 2.27 ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-12 100,000 1.98 ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-11 100,000 1.99 ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-12 100,000 1.98 ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-11 100,000 1.99 ซื้อ
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-10-28 2015-10-27 1,000,000 2.64 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-26 2,000,000 2.23 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-25 2,000,000 2.17 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-17 2,000,000 2.15 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2015-08-17 2015-08-13 2,000,000 2.1 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2015-07-09 2015-07-08 2,000,000 2.88 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2015-07-09 2015-07-07 1,000,000 2.89 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2015-06-18 2015-06-16 2,000,000 2.97 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-12 2,000,000 2.91 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-11 2,000,000 2.83 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2015-05-26 2015-05-22 2,000,000 2.75 ซื้อ
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-02-27 2015-02-25 500,000 3.42 ขาย
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2014-10-22 2014-10-21 6,600,000 2 ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2014-10-22 2014-10-21 6,600,000 2 ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2014-10-10 2014-10-09 245,000 18 ซื้อ
บุญศรี เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2014-09-09 2014-09-08 82,138,536 17.8 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2014-08-07 2014-08-06 1,000,000 16.46 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2014-08-07 2014-08-05 1,000,000 15.96 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2014-07-31 2014-07-29 1,000,000 15.16 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-28 190,000 14.36 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-28 500,000 13.76 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2014-07-22 2014-07-18 1,000,000 13.67 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2014-07-17 2014-07-16 1,710,600 13.45 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2014-07-17 2014-07-15 989,400 13.45 ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2014-01-02 2013-06-21 30,000 10.7 ซื้อ
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2014-01-02 2013-06-21 20,000 10.8 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2013-09-12 2013-09-10 190,000 11.53 ซื้อ
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-03-26 100,000 11 ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-06-18 2013-06-13 40,000 11.55 ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-06-18 2013-06-13 40,000 11.55 ซื้อ
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-25 200,000 15.4 ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-25 100,000 15.3 ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-03-26 2009-05-18 300,000 14.7 ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-24 147,400 15.2 ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-24 252,600 15.1 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-22 2,500,000 15.07 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-25 500,000 15.13 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2013-03-22 2013-03-20 1,000,000 15.83 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-12 1,000,000 15.77 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-13 2,000,000 16.5 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2013-02-27 2013-02-22 1,000,000 15.04 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2013-02-08 2013-02-06 2,000,000 15.72 ขาย
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-07-09 2012-07-06 50,000 12.6 ขาย
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-07-09 2012-07-06 50,000 12.6 ขาย
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-07-06 2012-07-05 210,000 12.62 ขาย
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-07-06 2012-07-05 210,000 12.62 ขาย
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-06-01 100,000 11.5 ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-06-01 100,000 11.5 ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-06-05 500,000 11.34 ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-06-05 500,000 11.34 ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-30 58,000 11.5 ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-30 58,000 11.5 ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-29 2012-05-25 100,000 11.5 ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-29 2012-05-28 65,400 11.5 ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-29 2012-05-28 65,400 11.5 ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-29 2012-05-25 100,000 11.5 ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-22 2012-05-18 100,000 11.5 ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-22 2012-05-18 100,000 11.5 ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริ หุ้นสามัญ 2011-10-31 2011-10-28 1,000,000 12.97 ขาย
ประทีป เลี่ยวไพรัตน์ หุ้นสามัญ 2011-09-23 2011-09-22 40,000 0 รับโอน
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com