หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TNDT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-14 20,000 5.35 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2018-08-08 2018-08-06 10,000 5.55 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2018-08-08 2018-08-03 30,000 5.4 ขาย
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2018-03-05 2018-02-27 6,000 6.65 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2018-01-04 2017-12-29 2,000 7.65 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2018-01-04 2017-12-28 2,000 7.7 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2017-11-16 2017-11-14 5,000 6.8 ซื้อ
ชมเดือน ศตวุฒิ หุ้นสามัญ 2017-09-06 2017-09-01 6,000,000 0 โอนออก
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-13 5,000 10.2 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-14 2,000 10.2 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-14 3,000 10.1 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-09 5,000 11.9 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-19 5,000 12.8 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2015-08-17 2015-08-14 3,000 13.5 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2015-07-28 2015-07-27 2,000 13.8 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2015-07-28 2015-07-22 5,000 13.8 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2015-05-12 2015-05-08 5,000 14.8 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2015-05-12 2015-05-07 10,000 15.6 ซื้อ
เกริกเกียรติ ศตวุฒิ หุ้นสามัญ 2012-12-24 2012-12-20 20,000 9.8 ซื้อ
เกริกเกียรติ ศตวุฒิ หุ้นสามัญ 2012-12-24 2012-12-20 30,000 10 ซื้อ
เกริกเกียรติ ศตวุฒิ หุ้นสามัญ 2012-12-11 2012-12-04 50,000 12.8 ขาย
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2012-12-11 2012-12-03 225,000 11 ขาย
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2012-12-11 2012-12-03 5,000 10.8 ขาย
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2012-12-11 2012-11-30 25,000 9.05 ขาย
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-02 6,000 5.65 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-02 10,300 5.65 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-05 18,700 5.7 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-05 20,000 5.7 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-28 4,000 4.56 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-27 6,000 4.48 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-26 10,000 4.53 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2011-08-11 2011-08-09 10,000 4.9 ซื้อ
สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หุ้นสามัญ 2011-08-11 2011-08-05 50,000 4.98 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com