หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TM

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุนทรี จรรโลงบุตร หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-16 1,708,000 2 ขาย
สุนทรี จรรโลงบุตร หุ้นสามัญ 2018-07-09 2018-07-05 100,000 2 ขาย
สุนทรี จรรโลงบุตร หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-05 100,000 2 ซื้อ
สุนทรี จรรโลงบุตร หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-05 100,000 2 ซื้อ
สุนทรี จรรโลงบุตร หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-04 120,000 2.02 ซื้อ
สุนทรี จรรโลงบุตร หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-04 120,000 2.02 ซื้อ
สุนทรี จรรโลงบุตร หุ้นสามัญ 2018-01-24 2018-01-23 224,500 2.34 ซื้อ
สุนทรี จรรโลงบุตร หุ้นสามัญ 2018-01-16 2018-01-12 100,000 2.38 ซื้อ
สุนทรี จรรโลงบุตร หุ้นสามัญ 2017-12-15 2017-12-14 10,450,000 2.66 ขาย
สุนทรี จรรโลงบุตร หุ้นสามัญ 2017-12-12 2017-12-07 12,540,000 2.66 ขาย
สุนทรี จรรโลงบุตร หุ้นสามัญ 2017-12-04 2017-12-01 10,450,000 2.66 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com