หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TK

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
บุษกร เหลี่ยมมุกดา หุ้นสามัญ 2017-09-14 2017-09-13 50,000 12.2 ขาย
บุษกร เหลี่ยมมุกดา หุ้นสามัญ 2017-03-03 2017-03-01 50,000 12.6 ขาย
บุษกร เหลี่ยมมุกดา หุ้นสามัญ 2017-01-25 2017-01-24 50,000 12.2 ซื้อ
บุษกร เหลี่ยมมุกดา หุ้นสามัญ 2017-01-25 2017-01-24 100,000 12.1 ขาย
อภิชัย เอื้อมเสถียรพร หุ้นสามัญ 2016-07-06 2016-07-05 5,000 12.1 ขาย
อภิชัย เอื้อมเสถียรพร หุ้นสามัญ 2016-07-04 2016-06-23 10,000 10.6 ขาย
อภิชัย เอื้อมเสถียรพร หุ้นสามัญ 2016-07-04 2016-06-30 5,000 11.5 ซื้อ
รักสนิท พรประภา หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-28 2,666,670 0 โอนออก
รักสนิท พรประภา หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-28 1,333,330 0 โอนออก
ปฐมา พรประภา หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-15 8,166,667 9.65 ซื้อ
ประพล พรประภา หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-18 25,566,667 9.65 ซื้อ
รักสนิท พรประภา หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-15 4,000,000 0 โอนออก
รักสนิท พรประภา หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-15 8,000,000 0 โอนออก
รักสนิท พรประภา หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-15 4,000,000 0 รับโอน
สถิตย์พงษ์ พรประภา หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-15 6,000,000 9.65 ขาย
สถิตย์พงษ์ พรประภา หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-15 6,000,000 9.65 ซื้อ
สถิตย์พงษ์ พรประภา หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-18 500,000 9.65 ขาย
ปฐมา พรประภา หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-15 17,400,000 9.65 ซื้อ
ชุมพล พรประภา หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-18 25,566,667 9.65 ขาย
ชุมพล พรประภา หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-15 8,166,667 9.65 ขาย
ชุมพล พรประภา หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-15 17,400,000 9.65 ขาย
อภิชัย เอื้อมเสถียรพร หุ้นสามัญ 2015-12-18 2015-12-17 5,000 9.45 ซื้อ
อภิชัย เอื้อมเสถียรพร หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-09 5,000 9.7 ซื้อ
อภิชัย เอื้อมเสถียรพร หุ้นสามัญ 2015-11-09 2015-11-05 10,000 11.3 ขาย
อภิชัย เอื้อมเสถียรพร หุ้นสามัญ 2015-07-07 2015-07-06 5,000 9.7 ซื้อ
อภิชัย เอื้อมเสถียรพร หุ้นสามัญ 2015-04-07 2015-04-03 5,000 9.97 ซื้อ
อภิชัย เอื้อมเสถียรพร หุ้นสามัญ 2015-04-07 2015-04-03 5,000 9.97 ซื้อ
อภิชัย เอื้อมเสถียรพร หุ้นสามัญ 2015-03-02 2015-02-25 15,000 11.4 ขาย
บุษกร เหลี่ยมมุกดา หุ้นสามัญ 2014-10-07 2014-10-06 10,000 10.1 ซื้อ
บุษกร เหลี่ยมมุกดา หุ้นสามัญ 2014-10-07 2014-10-06 40,000 10 ซื้อ
อภิชัย เอื้อมเสถียรพร หุ้นสามัญ 2014-08-13 2014-08-08 5,000 9.5 ซื้อ
อภิชัย เอื้อมเสถียรพร หุ้นสามัญ 2014-08-13 2014-08-07 3,000 10 ซื้อ
อภิชัย เอื้อมเสถียรพร หุ้นสามัญ 2014-07-23 2014-07-22 7,000 10.3 ซื้อ
ประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ หุ้นสามัญ 2014-05-28 2014-05-27 10,000 9.88 ซื้อ
บุษกร เหลี่ยมมุกดา หุ้นสามัญ 2014-05-23 2014-05-22 97,500 9.39 ซื้อ
บุษกร เหลี่ยมมุกดา หุ้นสามัญ 2014-05-23 2014-05-21 2,500 9.1 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com