หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TISCO

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุทัศน์ เรืองมานะมงคล หุ้นสามัญ 2018-08-16 2018-08-15 56,000 78.5 ซื้อ
สถิตย์ อ๋องมณี หุ้นสามัญ 2018-03-28 2018-03-23 50,000 90 ซื้อ
สุทัศน์ เรืองมานะมงคล หุ้นสามัญ 2016-02-16 2016-01-18 7,400 41 ซื้อ
สุทธิภิรมย์ อารีสกุลสุข หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-24 89 38 ซื้อ
สุทัศน์ เรืองมานะมงคล หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-07-19 24,400 41.75 ซื้อ
สุทัศน์ เรืองมานะมงคล หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-07-18 3 40.5 ขาย
ชุตินธร ไวกาสี หุ้นสามัญ 2013-07-19 2013-07-16 1,000 42 ซื้อ
พิชัย ฉันทวีระชาติ หุ้นสามัญ 2013-07-15 2013-06-28 1,000 24 ซื้อ
อารยา ธีระโกเมน หุ้นสามัญ 2013-07-15 2013-06-28 574 24 ซื้อ
สุทธิภิรมย์ อารีสกุลสุข หุ้นสามัญ 2013-07-04 2013-06-28 114 24 ซื้อ
ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-07-04 2013-06-28 177 24 ซื้อ
สุทัศน์ เรืองมานะมงคล หุ้นสามัญ 2013-07-04 2013-07-03 8,936 24 ซื้อ
จิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2013-07-04 2013-06-28 44 24 ซื้อ
กิตติพงษ์ ติยะบุญชัย หุ้นสามัญ 2013-07-04 2013-06-28 23 24 ซื้อ
ชาตรี จันทรงาม หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-20 8,000 42.5 ซื้อ
ชุตินธร ไวกาสี หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-19 1,000 49.25 ซื้อ
สุทธิภิรมย์ อารีสกุลสุข หุ้นสามัญ 2013-05-13 2013-05-09 3,000 53 ขาย
นาถฤดี ศิวะบุตร หุ้นสามัญ 2013-02-21 2013-02-19 20,000 54 ขาย
อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2013-01-08 2013-01-04 300,000 0 โอนออก
พงศ์สุพัฒน์ ศุภศิริสินธุ์ หุ้นสามัญ 2012-11-21 2012-11-14 3,000 48 ขาย
พิทักษ์ เหล่าแสงงาม หุ้นสามัญ 2012-09-18 2012-09-17 2,000 44.75 ขาย
พิทักษ์ เหล่าแสงงาม หุ้นสามัญ 2012-09-13 2012-09-12 2,000 43.5 ขาย
ชลิต ศิลป์ศรีกุล หุ้นสามัญ 2012-04-05 2012-04-04 72 0 รับโอน
ชลิต ศิลป์ศรีกุล หุ้นสามัญ 2012-04-05 2012-04-04 72 0 โอนออก
ยุถิกา สนธยานาวิน หุ้นสามัญ 2012-03-22 2012-03-15 55,000 0 โอนออก
กฤษณา ธีระวุฒิ หุ้นสามัญ 2012-03-21 2012-03-16 12 37 ขาย
พิทักษ์ เหล่าแสงงาม หุ้นสามัญ 2012-01-30 2012-01-27 2,000 34.75 ซื้อ
อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2012-01-24 2012-01-23 100,000 35.25 ซื้อ
อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2012-01-24 2012-01-20 100,000 34.75 ซื้อ
พิทักษ์ เหล่าแสงงาม หุ้นสามัญ 2011-11-30 2011-11-28 1,000 39.5 ขาย
พิทักษ์ เหล่าแสงงาม หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-23 1,000 36 ซื้อ
พิทักษ์ เหล่าแสงงาม หุ้นสามัญ 2011-09-05 2011-09-01 2,000 41.75 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com