หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TICON

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2018-05-25 2018-05-15 909,052 17.9 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2018-05-25 2018-05-15 440,310 17.9 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2018-05-14 2018-05-14 11,458,725 17.9 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2018-05-14 2018-05-14 24,773,910 17.9 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2018-01-03 2017-12-27 182,300 16.2 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-21 130,000 16.6 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-21 130,000 16.6 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2017-12-12 2017-12-06 136,100 16.3 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-01 100,000 16.4 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2017-12-06 2017-11-30 100,000 16.6 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2017-12-04 2017-11-29 400,000 16.8 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2017-12-01 2017-11-28 16,000 16.7 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2017-11-24 2017-11-22 100,000 17 ซื้อ
วรัญญา อินทรไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-12 10,000 15.6 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หุ้นสามัญ 2017-07-14 2017-07-11 46,100 14.2 ซื้อ
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หุ้นสามัญ 2017-07-12 2017-07-07 50,000 14.2 ซื้อ
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หุ้นสามัญ 2017-07-07 2017-07-06 80,000 14.4 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2017-01-18 2017-01-16 10,000 17.1 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2017-01-17 2017-01-13 10,000 16.5 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2017-01-11 2017-01-09 20 16.6 ขาย
ยูโกะ โฮชิ หุ้นสามัญ 2017-01-04 2016-12-22 150,000 17 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2016-12-26 2016-12-22 550,000 17.3 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2016-12-26 2016-12-22 420,000 17.2 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2016-12-26 2016-12-22 80,000 17.1 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2016-12-26 2016-12-22 225,000 17 ขาย
ยูโกะ โฮชิ หุ้นสามัญ 2016-10-31 2016-10-14 50,000 15 ซื้อ
ยูโกะ โฮชิ หุ้นสามัญ 2016-10-31 2016-10-18 50,000 15 ซื้อ
ยูโกะ โฮชิ หุ้นสามัญ 2016-10-31 2016-10-27 50,000 14.8 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2016-10-19 2016-10-14 100,000 15 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2016-10-13 2016-10-11 400,000 15.65 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2016-10-06 2016-10-03 1,505,700 16.66 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2016-10-05 2016-09-30 300,000 16.21 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2016-10-04 2016-09-29 500,000 15.96 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-08 1,260,000 14.85 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2016-09-08 2016-09-05 2,130,000 15.11 ขาย
วรัญญา อินทรไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-08-25 2016-08-22 20,000 15.7 ขาย
วรัญญา อินทรไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-08-23 2016-08-19 10,000 15.8 ขาย
วรัญญา อินทรไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-08-23 2016-08-19 20,000 15.7 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2016-08-03 2016-08-02 600,000 15.45 ขาย
วรัญญา อินทรไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-06-01 2016-05-30 10,000 14.1 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2016-05-16 2016-05-13 50,000 14.2 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2016-04-12 2016-04-07 50,000 13.9 ขาย
เดวิด แทร์เร้นท์ หุ้นสามัญ 2016-04-08 2016-04-04 50,000 12.4 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2016-01-05 2015-12-30 51,746 11.9 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2016-01-05 2015-12-30 51,746 11.9 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-14 50,000 11.6 ขาย
อภิณัฐ เมฆลอย หุ้นสามัญ 2015-06-12 2015-06-10 4,200 16.1 ขาย
อภิณัฐ เมฆลอย หุ้นสามัญ 2015-06-12 2015-06-10 2,100 16 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2015-06-10 2015-06-05 160,000 16.1 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2015-06-09 2015-06-04 771,600 16.14 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2015-06-08 2015-06-03 578,400 16.11 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2015-06-08 2015-06-03 50,000 16.2 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2015-06-05 2015-06-02 1,000,000 16 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2015-05-26 2015-05-25 100,000 15.9 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2015-03-03 2015-03-02 15,000 0 โอนออก
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2015-02-26 2015-02-23 1,500,000 18.65 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2014-11-04 2014-10-30 200,000 18.3 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2014-11-04 2014-10-30 100,000 18.2 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2014-10-31 2014-10-29 2,496,000 18.5 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2014-10-29 2014-10-24 504,000 18.1 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2014-10-22 2014-10-17 10,000 18.6 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2014-10-22 2014-10-17 10,000 18.6 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant6 2014-08-21 2014-08-20 20,000 10.2 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ หุ้นสามัญ 2014-07-23 2014-07-21 30,000 19.9 ขาย
หทัยกานต์ ดุษฐดินทร หุ้นสามัญ 2014-07-23 2014-05-07 3,000 15.5 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2014-06-30 2014-06-25 350,000 18 ขาย
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2014-06-25 2014-06-23 2,000,000 18.05 ขาย
ยุพดี ควน หุ้นสามัญ 2014-06-25 2014-06-23 2,000,000 18.05 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หุ้นสามัญ 2014-06-09 2014-06-05 334,500 16.7 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หุ้นสามัญ 2014-06-05 2014-06-02 276,400 15.77 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2014-06-05 2014-06-02 450,000 15.3 ซื้อ
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หุ้นสามัญ 2014-06-05 2014-06-03 150,000 16.4 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-06-02 2014-05-28 200,000 0.15 ซื้อ
เดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-30 2014-05-27 30,015 0.14 ขาย
เดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-30 2014-05-27 18,807 0.16 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 270,000 0.74 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 709,046 0.7 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 103,585 0.7 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 994,400 0.71 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 152,100 0.53 ขาย
ยุพดี ควน ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 6,477,600 0.67 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 4,000 0.7 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ หุ้นสามัญ 2014-05-23 2014-05-20 10,000 15.1 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 34,200 0.75 ขาย
ไว เชง ควน ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 6,477,600 0.67 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 337,500 0.66 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-21 2,900 0.56 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-21 100,000 0.6 ขาย
พรพิมล ศุภวิรัชบัญชา ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-21 8,178 0.6 ขาย
หทัยกานต์ ดุษฐดินทร ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 2,400 0.75 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 2,400 0.52 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 820,820 0.64 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 2,070,000 0.73 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2014-05-23 2014-05-20 1,245,900 15.04 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2014-05-21 2014-05-20 20,349 0.74 ขาย
เดวิด แทร์เร้นท์ Warrant6 2014-04-30 2014-04-28 600,000 9.65 ขาย
เดวิด แทร์เร้นท์ Warrant6 2014-04-30 2014-04-28 600,000 9.65 ซื้อ
ไว เชง ควน Warrant6 2014-04-21 2014-04-17 745,000 9.8 ซื้อ
ยุพดี ควน Warrant6 2014-04-21 2014-04-17 745,000 9.8 ซื้อ
เดวิด แทร์เร้นท์ หุ้นสามัญ 2014-03-24 2014-03-20 263,900 17.17 ขาย
เดวิด แทร์เร้นท์ หุ้นสามัญ 2014-03-24 2014-03-19 7,900 17.6 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ Warrant6 2014-03-12 2014-03-11 16,200 10 ขาย
เดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์ Warrant3 2014-01-22 2013-05-22 63 5 ขาย
เดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์ Warrant3 2014-01-22 2014-01-03 27,800 0.01 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2014-01-09 2014-01-07 330,000 14.82 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-03 40,000 15.05 ซื้อ
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-06 20,000 14.9 ซื้อ
ยุพดี ควน Warrant3 2014-01-07 2014-01-06 5,000,000 0.01 ซื้อ
ไว เชง ควน Warrant3 2014-01-07 2014-01-06 5,000,000 0.01 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2014-01-03 2014-01-02 160,000 15.43 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2014-01-02 2013-12-27 800,000 15.76 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-12-04 2013-12-03 20,000 1.08 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-11-29 2013-11-28 10,000 0.85 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-11-29 2013-11-27 20,000 0.6 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-11-28 2013-11-25 334,100 16.6 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-11-28 2013-11-25 280,000 16.7 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-21 200,000 16.6 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-11-25 2013-11-20 200,000 17.1 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-11-25 2013-11-20 100,000 16.8 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-11-22 2013-11-19 20,000 0.9 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-11-22 2013-11-20 30,000 0.39 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-11-21 2013-11-20 60,000 17.15 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-11-21 2013-11-20 2,620,200 0.38 ขาย
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-11-21 2013-11-19 1,629,800 0.68 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-11-21 2013-11-19 60,000 17.2 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-11-15 2013-11-13 100,000 17.2 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-10-21 2013-10-18 30,000 1.76 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-10-10 2013-10-08 10,000 1.6 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-09-30 2013-09-25 80,000 16.3 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-09-30 2013-09-26 10,000 1.5 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-09-25 2013-09-23 150,000 17.4 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-09-19 2013-09-17 10,000 1.98 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2013-09-19 2013-09-17 1,000 18 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-09-16 2013-09-12 10,000 2 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2013-09-16 2013-09-11 2,000 17.2 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-09-13 2013-09-09 100,000 15.5 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-09-13 2013-09-09 300,000 15.7 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-09-12 2013-09-10 300,000 1.85 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-09-10 2013-09-05 100,000 15.3 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-09-09 2013-09-04 50,000 15.6 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-09-04 2013-09-02 600,000 1.34 ขาย
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-09-03 2013-08-30 300,000 1.31 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-27 240,000 15.5 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-28 318,300 14.94 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-08-30 2013-08-28 400,000 1.29 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-27 10,000 15.6 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-28 150,000 15.1 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-28 100,000 15 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-26 300,000 15.6 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-23 300,000 15.7 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-26 5,000 15.68 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-08-27 2013-08-23 100,000 1.93 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-23 500,000 15.9 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-08-27 2013-08-23 10,000 1.88 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-08-26 2013-08-22 300,000 16.61 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-08-01 2013-07-31 10,000 2.5 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-07-30 2013-07-25 10,000 2.7 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-07-29 2013-07-24 20,000 3.1 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-07-29 2013-07-18 15,000 2.68 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-07-23 2013-07-18 20,000 2.68 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-07-18 90,200 17.76 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-07-16 2013-07-11 5,000 2.3 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-07-11 2013-07-09 20,000 2.26 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-07-05 2013-07-03 140,000 17.76 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-07-04 2013-06-28 10,000 3 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-07-02 2013-06-26 300,000 16.74 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-06-28 2013-06-27 50,000 2.82 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-06-28 2013-06-26 20,000 2.65 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2013-06-28 2013-06-26 140,000 17.2 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-21 500,000 17.17 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-21 30,000 17.5 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-21 50,000 17.3 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-06-26 2013-06-24 20,000 2.12 ซื้อ
ไว เชง ควน Warrant3 2013-06-24 2013-06-18 140,000 3.24 ขาย
ยุพดี ควน Warrant3 2013-06-24 2013-06-18 140,000 3.24 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-06-21 2013-06-19 10,000 2.84 ขาย
ไว เชง ควน Warrant3 2013-06-18 2013-06-17 2,947,671 3 ขาย
ยุพดี ควน Warrant3 2013-06-18 2013-06-17 2,947,671 3 ขาย
ไว เชง ควน Warrant3 2013-06-18 2013-06-14 1,035,100 3.18 ขาย
ยุพดี ควน Warrant3 2013-06-18 2013-06-14 1,035,100 3.18 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2013-06-17 2013-06-13 10,000 2.6 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-11 150,000 21.13 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2013-06-10 2013-06-06 20,000 3.65 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-06-06 2013-06-04 180,000 3.94 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-06-06 2013-06-04 150,000 21.7 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant 2013-06-04 2013-05-31 861,600 3.86 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant 2013-06-04 2013-05-31 325,200 3.82 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-06-03 2013-05-31 325,200 22.13 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-06-03 2013-05-31 861,600 22.36 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-05-28 2013-05-23 450,000 4.46 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-05-27 2013-05-22 200,000 4.57 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-05-27 2013-05-21 419,600 4.68 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-05-23 2013-05-20 844,700 4.73 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant3 2013-05-22 2013-05-17 199,300 4.86 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-05-22 2013-05-17 199,300 24.1 ขาย
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-05-22 2013-05-17 1,285,700 4.77 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-05-20 2013-05-15 1,000,000 4.71 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-05-20 2013-05-16 900,000 4.6 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-05-17 2013-05-14 850,000 4.74 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-05-10 2013-05-08 10,000 4.7 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-05-08 2013-05-03 10,000 5 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-04-30 146,500 24.8 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant 2013-05-07 2013-04-30 146,500 5.6 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-05-02 125,900 24.8 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant 2013-05-07 2013-05-02 125,900 5.4 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-05-02 715,100 24.67 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant 2013-05-07 2013-05-02 715,100 5.32 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-05-03 2013-04-29 26,000 24.6 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-05-03 2013-04-29 50,000 5.4 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-05-03 2013-04-30 100,000 24.6 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-05-03 2013-04-30 130,000 5.3 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-04-25 2013-04-22 20,000 25.5 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant6 2013-04-23 2013-04-22 10,000 16.4 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-04-22 2013-04-17 24,100 24.9 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-04-22 2013-04-18 5,000 25.25 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-04-22 2013-04-19 20,000 25.25 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant 2013-04-22 2013-04-19 20,000 16.3 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2013-04-09 2013-04-05 5,000 23.6 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-04-05 2013-04-01 240,000 25.6 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-04-05 2013-04-02 101,300 25.51 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-04-05 2013-04-02 222,000 25.56 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2013-04-05 2013-04-02 5,000 24.8 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-04-03 2013-03-27 370,000 24.3 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-04-03 2013-03-28 338,000 24.54 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-04-03 2013-03-29 166,500 25.5 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-04-03 2013-03-29 166,500 25.25 ซื้อ
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2013-04-03 2013-03-29 150,000 25.17 ซื้อ
ไว เชง ควน Warrant6 2013-04-03 2013-03-29 35,000 15.8 ซื้อ
ไว เชง ควน Warrant3 2013-04-03 2013-03-29 1,600,017 5.52 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-04-03 2013-03-29 800,000 25.6 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-04-03 2013-03-29 40,000 5.7 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-04-03 2013-03-29 64,200 5.84 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-03-29 250,000 25.5 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-03-29 2013-03-26 20,000 4.12 ซื้อ
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2013-03-29 2013-03-27 238,000 24.38 ซื้อ
ไว เชง ควน Warrant3 2013-03-29 2013-03-27 948,700 4.8 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant3 2013-03-27 2013-03-21 535,000 3.99 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant3 2013-03-27 2013-03-21 166,500 4.22 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant3 2013-03-27 2013-03-22 240,600 3.25 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-21 535,000 22.09 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-21 166,500 22.4 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-21 100,000 22.6 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-26 2013-03-21 329,600 4.19 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-21 280,000 22.2 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-26 2013-03-21 662,500 3.96 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-22 240,600 21.34 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-22 881,000 20.91 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-22 283,000 20.94 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-26 2013-03-22 400,000 2.95 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-26 2013-03-22 338,300 2.9 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-14 300,000 25.1 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-14 725,600 24.61 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant3 2013-03-19 2013-03-14 725,600 5.25 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-14 166,500 24.5 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant3 2013-03-19 2013-03-14 166,500 5.2 ซื้อ
ยูโกะ โฮชิ Warrant3 2013-03-19 2013-03-14 65,000 5.5 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-14 50,000 24.5 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-13 62,500 23.23 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-19 2013-03-13 150,000 4.72 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-13 50,000 23.9 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-19 2013-03-14 179,600 5.23 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-19 2013-03-14 300,000 5.52 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-19 2013-03-15 50,000 5.65 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant6 2013-03-15 2013-03-13 500,000 8.35 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant6 2013-03-15 2013-03-13 500,000 8.35 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant3 2013-03-15 2013-03-13 50,000 4.7 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-15 2013-03-13 50,000 24 ขาย
ยูโกะ โฮชิ Warrant6 2013-03-15 2013-03-13 350,000 15.3 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-03-14 2013-03-13 489,300 15.1 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-14 2013-03-08 500,000 3.68 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-14 2013-03-08 354,200 3.67 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-08 400,000 23.35 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-11 4,500 23.7 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-08 369,800 23.31 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-11 23,300 23.5 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-11 200,000 23.65 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-14 2013-03-11 100,000 3.88 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-14 2013-03-11 52,500 3.9 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-14 2013-03-12 50,000 4.32 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-03-14 2013-03-12 10,000 4.9 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-08 177,100 23.38 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-13 2013-03-08 30,000 23.07 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-03-12 2013-03-08 10,000 3.6 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant6 2013-03-12 2013-03-11 4,500 15.5 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant6 2013-03-12 2013-03-08 20,000 15 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-03-12 2013-03-11 10,000 4.08 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant6 2013-03-12 2013-03-07 10,000 14.7 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-06 10,000 22.4 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-05 150,000 21.73 ขาย
ยูโกะ โฮชิ Warrant3 2013-03-07 2013-03-04 34,800 3.14 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ Warrant6 2013-03-07 2013-03-04 700,000 6.5 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ Warrant6 2013-03-07 2013-03-04 700,000 6.5 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant6 2013-03-07 2013-03-05 150,000 13.6 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant6 2013-03-07 2013-03-06 10,000 14.1 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant6 2013-03-05 2013-03-01 3,400,000 6.9 ขาย
ชาลี โสภณพนิช Warrant6 2013-03-05 2013-03-01 3,400,000 6.9 ซื้อ
พรพิมล ศุภวิรัชบัญชา Warrant6 2013-03-05 2013-03-01 350,000 8.6 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-03-04 2013-03-01 20,000 3.23 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-03-04 2013-02-27 10,500 13.6 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-03-04 2013-02-27 1,500 13.5 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2013-03-04 2013-02-27 12,000 21.6 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-03-01 2013-02-27 20,000 3.56 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-02-20 2013-02-19 100,000 12.4 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant6 2013-02-13 2013-02-11 34,600 11.3 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant6 2013-02-12 2013-02-08 30,000 10.6 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant6 2013-02-07 2013-02-06 5,000 10 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-02-07 2013-02-06 50,000 9.85 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-02-06 2013-02-04 50,000 9.9 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-02-05 2013-02-01 100 9.45 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2013-02-01 2013-01-31 20,000 16.7 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2013-02-01 2013-01-31 50,000 16.8 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2013-02-01 2013-01-31 82,000 16.9 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-02-01 2013-01-31 79,300 9.25 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-02-01 2013-01-31 42,000 9.3 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-02-01 2013-01-31 30,000 9.35 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-02-01 2013-01-31 40,000 9.4 ขาย
ไว เชง ควน Warrant 2013-01-25 2013-01-24 64,900 9.77 ซื้อ
ไว เชง ควน Warrant3 2013-01-25 2013-01-24 400,000 1.55 ขาย
จิระพงษ์ วินิชบุตร Warrant 2013-01-24 2013-01-21 3,200,000 9 ขาย
ไว เชง ควน Warrant3 2013-01-24 2013-01-23 350,000 1.52 ขาย
ไว เชง ควน Warrant 2013-01-24 2013-01-23 65,100 9.81 ซื้อ
ไว เชง ควน Warrant 2013-01-23 2013-01-22 10 11 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-01-23 2013-01-18 125,000 16.89 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant 2013-01-23 2013-01-18 127,700 8.83 ซื้อ
ไว เชง ควน Warrant 2013-01-23 2013-01-22 10,000 9.85 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2013-01-22 2013-01-18 3,800 17.4 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-01-22 2013-01-17 78,900 16.46 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant 2013-01-22 2013-01-17 89,400 8.41 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2013-01-22 2013-01-18 10,000 9.2 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant 2013-01-22 2013-01-16 17,000 7.75 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-01-22 2013-01-16 30,000 15.7 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2013-01-21 2013-01-16 10,000 8 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2013-01-21 2013-01-17 60,000 8.1 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2013-01-21 2013-01-17 40,000 8.25 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-01-21 2013-01-16 300,000 15.63 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2013-01-21 2013-01-16 5,000 7.6 ขาย
ไว เชง ควน Warrant3 2013-01-21 2013-01-17 600,000 1.08 ขาย
ไว เชง ควน Warrant 2013-01-21 2013-01-18 3,000 8.7 ขาย
ไว เชง ควน Warrant 2013-01-21 2013-01-18 469,000 9.06 ซื้อ
ไว เชง ควน Warrant3 2013-01-21 2013-01-18 2,100,000 1.15 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2013-01-21 2013-01-18 95,400 9.05 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2013-01-21 2013-01-17 5,000 8.5 ขาย
ไว เชง ควน Warrant 2013-01-21 2013-01-17 134,000 8.31 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา Warrant 2013-01-18 2013-01-16 50,000 7.95 ขาย
พรพิมล ศุภวิรัชบัญชา Warrant 2013-01-18 2013-01-17 30,000 8.5 ขาย
พรพิมล ศุภวิรัชบัญชา Warrant 2013-01-18 2013-01-16 20,000 7.8 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ Warrant 2013-01-16 2013-01-14 7,000 7.25 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2013-01-15 2013-01-11 5,000 15.2 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant 2013-01-14 2013-01-10 41,900 7.15 ซื้อ
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2013-01-08 2013-01-07 40,000 7.4 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2013-01-08 2013-01-07 49,400 7.45 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-01-08 2013-01-07 75,000 15.39 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant 2013-01-08 2013-01-07 45,900 7.38 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-01-07 2013-01-02 180,500 14.9 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant 2013-01-07 2013-01-02 167,600 6.95 ซื้อ
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ Warrant 2013-01-04 2013-01-02 200,000 7 ขาย
ไว เชง ควน Warrant3 2013-01-04 2013-01-02 1,700,000 0.7 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา Warrant 2013-01-04 2013-01-02 50,000 6.9 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2013-01-04 2013-01-02 51,000 6.9 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2013-01-04 2013-01-03 100 7.2 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา Warrant 2013-01-04 2013-01-03 50,000 7.15 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2013-01-04 2013-01-03 18,000 7.27 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2013-01-02 2012-12-27 1,000 6.7 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2012-12-18 2012-12-14 50,000 6.7 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2012-12-18 2012-12-14 25,000 6.76 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2012-12-18 2012-12-14 10,000 6.7 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2012-12-18 2012-12-14 5,000 6.75 ขาย
พรพิมล ศุภวิรัชบัญชา Warrant 2012-12-14 2012-12-12 30,000 6.5 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2012-12-14 2012-12-12 30,000 6.5 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ Warrant 2012-12-14 2012-12-12 100,000 6.5 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา Warrant 2012-12-14 2012-12-12 50,000 6.4 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา Warrant 2012-12-14 2012-12-12 32,000 6.5 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant5 2012-12-14 2012-12-12 5,000 6.6 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หุ้นสามัญ 2012-12-11 2012-12-03 40,000 14.3 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ Warrant 2012-12-11 2012-12-03 38,800 6.25 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา Warrant 2012-12-11 2012-12-03 80,000 6.3 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา Warrant 2012-12-11 2012-12-03 40,000 6.35 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2012-12-11 2012-12-04 20,000 14.3 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2012-12-11 2012-12-04 10,000 14.2 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant 2012-12-11 2012-12-04 10,000 6.15 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา Warrant 2012-12-11 2012-12-04 190,000 6.4 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ Warrant 2012-12-11 2012-12-07 2,200 6.05 ซื้อ
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หุ้นสามัญ 2012-12-11 2012-12-06 7,200 14 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ Warrant 2012-12-11 2012-12-06 7,000 6.25 ซื้อ
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หุ้นสามัญ 2012-12-11 2012-12-07 2,300 14 ขาย
ไว เชง ควน Warrant3 2012-12-07 2012-12-04 500,000 0.62 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2012-12-06 2012-12-03 30,000 6.25 ขาย
ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ Warrant 2012-12-06 2012-12-04 500,000 3.74 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant5 2012-12-04 2012-12-03 10,000 6.3 ขาย
พรพิมล ศุภวิรัชบัญชา Warrant 2012-12-04 2012-12-03 20,000 6.35 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2012-12-03 2012-11-29 15,500 5.55 ขาย
สิทธิศักดิ์ ธารีรัชต์ Warrant 2012-12-03 2012-11-20 5,000 5.55 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-12-03 2012-11-20 200 5.5 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-12-03 2012-11-20 58,800 5.45 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-12-03 2012-11-19 1,000 5.55 ขาย
เอียน แฮมิลตัน Warrant 2012-12-03 2012-11-30 20,000 5.9 ขาย
เอียน แฮมิลตัน Warrant 2012-12-03 2012-11-29 200 5.6 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ หุ้นสามัญ 2012-12-03 2012-11-30 20,000 13.7 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา Warrant 2012-12-03 2012-11-30 100,000 5.8 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2012-12-03 2012-11-30 60,000 5.95 ขาย
สิทธิศักดิ์ ธารีรัชต์ Warrant 2012-12-03 2012-11-30 95,000 5.8 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-12-03 2012-11-30 100,000 5.7 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2012-12-03 2012-11-30 30,000 5.9 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant 2012-11-30 2012-11-27 3,200,000 1.56 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-11-30 2012-11-28 16,000 5.45 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-11-30 2012-11-28 100 5.5 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant 2012-11-30 2012-11-27 3,200,000 1.56 ขาย
ไว เชง ควน Warrant 2012-11-27 2012-11-26 1,500,000 5.3 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2012-11-26 2012-11-22 30,000 5.5 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-11-26 2012-11-23 100 5.5 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-11-19 2012-11-15 100,000 5.45 ขาย
ไว เชง ควน Warrant 2012-11-15 2012-11-14 1,500,000 5.5 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา Warrant 2012-11-15 2012-11-12 8,000 5.75 ขาย
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2012-11-09 2012-11-08 1,125,000 0 โอนออก
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-11-08 2012-11-07 10,000 5.45 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-11-06 2012-11-05 6,100 5.5 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-11-06 2012-11-05 39,000 5.45 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant3 2012-10-09 2012-10-08 17 0.32 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2012-10-09 2012-10-05 100,000 13.1 ขาย
พรพิมล ศุภวิรัชบัญชา ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2012-09-27 2012-09-24 5,111 2.4 ขาย
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-09-25 1,000,000 12.47 ขาย
เอียน แฮมิลตัน Warrant3 2012-09-20 2012-09-19 252,300 0.56 ขาย
เอียน แฮมิลตัน ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2012-09-20 2012-09-19 75,000 2.4 ขาย
ไว เชง ควน ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2012-09-20 2012-09-20 4,000,000 2.42 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2012-09-19 2012-09-17 12,718 2.38 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ หุ้นสามัญ 2012-09-17 2012-09-13 10,000 12.3 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2012-09-17 2012-09-11 914,850 2.45 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2012-09-17 2012-09-10 378,900 2.6 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2012-09-17 2012-09-10 321,250 2.74 ขาย
ชาลี โสภณพนิช ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2012-09-14 2012-09-11 150,000 2.5 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2012-09-13 2012-09-10 450,000 2.58 ซื้อ
เอียน แฮมิลตัน ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2012-09-12 2012-09-10 40,000 2.9 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2012-09-11 2012-09-10 100,000 12.9 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2012-09-11 2012-09-07 15,000 12.9 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ หุ้นสามัญ 2012-08-21 2012-08-17 10,000 12.7 ซื้อ
เอียน แฮมิลตัน Warrant3 2012-06-25 2012-06-21 100,000 0.67 ขาย
เอียน แฮมิลตัน Warrant3 2012-06-18 2012-06-15 122,000 0.62 ขาย
เอียน แฮมิลตัน Warrant3 2012-06-18 2012-06-15 100,000 0.61 ขาย
เอียน แฮมิลตัน Warrant3 2012-05-30 2012-05-29 100,000 0.62 ขาย
เอียน แฮมิลตัน Warrant3 2012-05-10 2012-05-09 100,000 0.85 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2012-05-08 2012-05-04 5,000 14 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2012-05-08 2012-05-03 200,000 13.75 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2012-04-05 2012-04-04 100,000 13.1 ซื้อ
พรพิมล ศุภวิรัชบัญชา หุ้นสามัญ 2012-04-03 2012-03-29 80,022 0 โอนออก
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2012-04-02 2012-03-28 100,000 13.4 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2012-03-12 2012-03-06 1,030,000 12.45 ขาย
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-06 1,000,000 12.39 ขาย
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2012-03-06 2012-03-05 1,000,000 12.47 ขาย
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2012-03-05 2012-03-02 5,000,000 12.59 ขาย
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2012-03-02 2012-03-01 1,730,000 12.73 ขาย
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2012-03-01 2012-02-29 8,000,000 0 โอนออก
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2012-03-01 2012-02-29 270,000 12.92 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-02-17 2012-02-15 100,000 12.7 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2012-02-03 2012-01-31 10,800 12.5 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2012-02-03 2012-02-02 5,000 13.1 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2011-11-10 2011-11-08 100,000 11 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2011-11-08 2011-11-04 100,000 11.3 ขาย
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2011-11-07 2011-11-04 353,907 11.1 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2011-11-07 2011-11-03 5,000 11.2 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2011-11-07 2011-11-03 100,000 11 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2011-11-04 2011-11-03 100,000 11 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-10-19 2011-10-17 150,000 9.8 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2011-10-13 2011-10-11 5,000 9.5 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-10-13 2011-10-11 30,000 9.7 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-10-12 2011-10-10 30,000 10.5 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-03 150,000 11.42 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-03 50,000 11.1 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-03 30,000 11.2 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-09-30 2011-09-27 30,000 12 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2011-09-30 2011-09-27 300,000 11.73 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-26 430,000 11.62 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-23 300,000 12.28 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-26 820,900 11.59 ซื้อ
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-26 10,000 11.3 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-26 5,000 11 ซื้อ
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 1,000,000 0 โอนออก
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 1,000,000 0 รับโอน
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-23 60,000 12.2 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-23 30,000 12.1 ซื้อ
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-09-23 2011-09-22 10,000 12.8 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-09-19 2011-09-14 30,000 13.2 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-09-19 2011-09-14 162,000 13.1 ซื้อ
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-09-15 2011-09-14 30,000 13.3 ซื้อ
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-09-14 2011-09-13 30,000 13.7 ซื้อ
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-09-09 2011-09-08 30,000 14.1 ขาย
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-09-07 2011-09-05 30,000 13.9 ขาย
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-09-06 2011-09-02 30,000 14.1 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2011-09-06 2011-09-01 50,000 14 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-09-06 2011-06-09 20,000 12.6 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-09-06 2011-08-25 30,000 13.3 ซื้อ
คมกฤษณ์ เลาวกุล หุ้นสามัญ 2011-09-02 2011-09-01 5,000 14 ขาย
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-09-02 2011-09-01 30,000 14.1 ขาย
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-09-02 2011-08-31 30,000 13.7 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-09-01 2011-08-30 30,000 13.4 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2011-09-01 2011-08-29 50,000 13.5 ขาย
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-08-31 2011-08-29 10,000 13.3 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-31 2011-08-29 30,000 13.2 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-29 2011-08-26 30,000 13 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2011-08-29 2011-08-25 50,000 13.5 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-29 2011-08-24 30,000 13.5 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2011-08-29 2011-08-25 50,000 13.3 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-25 2011-08-23 30,000 13.5 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-24 2011-08-22 193,800 13.6 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-24 2011-08-22 50,000 13.7 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-23 2011-08-19 100,000 13.7 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-22 2011-08-18 20,000 13.8 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-22 2011-08-18 80,000 13.9 ซื้อ
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-08-22 2011-08-19 10,000 13.6 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-19 2011-08-17 20,000 13.8 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2011-08-18 2011-08-17 10,000 14 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-18 2011-08-16 20,000 13.9 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2011-08-18 2011-08-16 34,000 13.89 ซื้อ
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2011-08-17 2011-08-17 1,000,000 0 รับโอน
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2011-08-17 2011-08-17 1,000,000 0 โอนออก
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2011-08-15 2011-08-11 100,000 13.7 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2011-08-11 2011-08-09 76,600 12.9 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2011-08-10 2011-08-08 159,000 13.5 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2011-08-10 2011-08-05 183,100 13.5 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-10 2011-08-05 40,000 13.65 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2011-08-10 2011-08-05 100,000 13.5 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-10 2011-08-09 60,000 13 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com