หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TICON

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2018-05-25 2018-05-15 909,052 17.9 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2018-05-25 2018-05-15 440,310 17.9 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2018-05-14 2018-05-14 11,458,725 17.9 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2018-05-14 2018-05-14 24,773,910 17.9 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2018-01-03 2017-12-27 182,300 16.2 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-21 130,000 16.6 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-21 130,000 16.6 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2017-12-12 2017-12-06 136,100 16.3 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-01 100,000 16.4 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2017-12-06 2017-11-30 100,000 16.6 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2017-12-04 2017-11-29 400,000 16.8 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2017-12-01 2017-11-28 16,000 16.7 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2017-11-24 2017-11-22 100,000 17 ซื้อ
วรัญญา อินทรไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-12 10,000 15.6 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หุ้นสามัญ 2017-07-14 2017-07-11 46,100 14.2 ซื้อ
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หุ้นสามัญ 2017-07-12 2017-07-07 50,000 14.2 ซื้อ
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หุ้นสามัญ 2017-07-07 2017-07-06 80,000 14.4 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2017-01-18 2017-01-16 10,000 17.1 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2017-01-17 2017-01-13 10,000 16.5 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2017-01-11 2017-01-09 20 16.6 ขาย
ยูโกะ โฮชิ หุ้นสามัญ 2017-01-04 2016-12-22 150,000 17 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2016-12-26 2016-12-22 550,000 17.3 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2016-12-26 2016-12-22 420,000 17.2 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2016-12-26 2016-12-22 80,000 17.1 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2016-12-26 2016-12-22 225,000 17 ขาย
ยูโกะ โฮชิ หุ้นสามัญ 2016-10-31 2016-10-14 50,000 15 ซื้อ
ยูโกะ โฮชิ หุ้นสามัญ 2016-10-31 2016-10-18 50,000 15 ซื้อ
ยูโกะ โฮชิ หุ้นสามัญ 2016-10-31 2016-10-27 50,000 14.8 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2016-10-19 2016-10-14 100,000 15 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2016-10-13 2016-10-11 400,000 15.65 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2016-10-06 2016-10-03 1,505,700 16.66 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2016-10-05 2016-09-30 300,000 16.21 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2016-10-04 2016-09-29 500,000 15.96 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-08 1,260,000 14.85 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2016-09-08 2016-09-05 2,130,000 15.11 ขาย
วรัญญา อินทรไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-08-25 2016-08-22 20,000 15.7 ขาย
วรัญญา อินทรไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-08-23 2016-08-19 10,000 15.8 ขาย
วรัญญา อินทรไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-08-23 2016-08-19 20,000 15.7 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2016-08-03 2016-08-02 600,000 15.45 ขาย
วรัญญา อินทรไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-06-01 2016-05-30 10,000 14.1 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2016-05-16 2016-05-13 50,000 14.2 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2016-04-12 2016-04-07 50,000 13.9 ขาย
เดวิด แทร์เร้นท์ หุ้นสามัญ 2016-04-08 2016-04-04 50,000 12.4 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2016-01-05 2015-12-30 51,746 11.9 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2016-01-05 2015-12-30 51,746 11.9 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-14 50,000 11.6 ขาย
อภิณัฐ เมฆลอย หุ้นสามัญ 2015-06-12 2015-06-10 4,200 16.1 ขาย
อภิณัฐ เมฆลอย หุ้นสามัญ 2015-06-12 2015-06-10 2,100 16 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2015-06-10 2015-06-05 160,000 16.1 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2015-06-09 2015-06-04 771,600 16.14 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2015-06-08 2015-06-03 578,400 16.11 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2015-06-08 2015-06-03 50,000 16.2 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2015-06-05 2015-06-02 1,000,000 16 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2015-05-26 2015-05-25 100,000 15.9 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2015-03-03 2015-03-02 15,000 0 โอนออก
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2015-02-26 2015-02-23 1,500,000 18.65 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2014-11-04 2014-10-30 200,000 18.3 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2014-11-04 2014-10-30 100,000 18.2 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2014-10-31 2014-10-29 2,496,000 18.5 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2014-10-29 2014-10-24 504,000 18.1 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2014-10-22 2014-10-17 10,000 18.6 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2014-10-22 2014-10-17 10,000 18.6 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant6 2014-08-21 2014-08-20 20,000 10.2 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ หุ้นสามัญ 2014-07-23 2014-07-21 30,000 19.9 ขาย
หทัยกานต์ ดุษฐดินทร หุ้นสามัญ 2014-07-23 2014-05-07 3,000 15.5 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2014-06-30 2014-06-25 350,000 18 ขาย
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2014-06-25 2014-06-23 2,000,000 18.05 ขาย
ยุพดี ควน หุ้นสามัญ 2014-06-25 2014-06-23 2,000,000 18.05 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หุ้นสามัญ 2014-06-09 2014-06-05 334,500 16.7 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หุ้นสามัญ 2014-06-05 2014-06-02 276,400 15.77 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2014-06-05 2014-06-02 450,000 15.3 ซื้อ
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หุ้นสามัญ 2014-06-05 2014-06-03 150,000 16.4 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-06-02 2014-05-28 200,000 0.15 ซื้อ
เดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-30 2014-05-27 30,015 0.14 ขาย
เดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-30 2014-05-27 18,807 0.16 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 270,000 0.74 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 709,046 0.7 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 103,585 0.7 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 994,400 0.71 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 152,100 0.53 ขาย
ยุพดี ควน ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 6,477,600 0.67 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 4,000 0.7 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ หุ้นสามัญ 2014-05-23 2014-05-20 10,000 15.1 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 34,200 0.75 ขาย
ไว เชง ควน ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 6,477,600 0.67 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 337,500 0.66 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-21 2,900 0.56 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-21 100,000 0.6 ขาย
พรพิมล ศุภวิรัชบัญชา ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-21 8,178 0.6 ขาย
หทัยกานต์ ดุษฐดินทร ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 2,400 0.75 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 2,400 0.52 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 820,820 0.64 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2014-05-23 2014-05-20 2,070,000 0.73 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2014-05-23 2014-05-20 1,245,900 15.04 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2014-05-21 2014-05-20 20,349 0.74 ขาย
เดวิด แทร์เร้นท์ Warrant6 2014-04-30 2014-04-28 600,000 9.65 ขาย
เดวิด แทร์เร้นท์ Warrant6 2014-04-30 2014-04-28 600,000 9.65 ซื้อ
ไว เชง ควน Warrant6 2014-04-21 2014-04-17 745,000 9.8 ซื้อ
ยุพดี ควน Warrant6 2014-04-21 2014-04-17 745,000 9.8 ซื้อ
เดวิด แทร์เร้นท์ หุ้นสามัญ 2014-03-24 2014-03-20 263,900 17.17 ขาย
เดวิด แทร์เร้นท์ หุ้นสามัญ 2014-03-24 2014-03-19 7,900 17.6 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ Warrant6 2014-03-12 2014-03-11 16,200 10 ขาย
เดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์ Warrant3 2014-01-22 2013-05-22 63 5 ขาย
เดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์ Warrant3 2014-01-22 2014-01-03 27,800 0.01 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2014-01-09 2014-01-07 330,000 14.82 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-03 40,000 15.05 ซื้อ
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-06 20,000 14.9 ซื้อ
ยุพดี ควน Warrant3 2014-01-07 2014-01-06 5,000,000 0.01 ซื้อ
ไว เชง ควน Warrant3 2014-01-07 2014-01-06 5,000,000 0.01 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2014-01-03 2014-01-02 160,000 15.43 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2014-01-02 2013-12-27 800,000 15.76 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-12-04 2013-12-03 20,000 1.08 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-11-29 2013-11-28 10,000 0.85 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-11-29 2013-11-27 20,000 0.6 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-11-28 2013-11-25 334,100 16.6 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-11-28 2013-11-25 280,000 16.7 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-21 200,000 16.6 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-11-25 2013-11-20 200,000 17.1 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-11-25 2013-11-20 100,000 16.8 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-11-22 2013-11-19 20,000 0.9 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-11-22 2013-11-20 30,000 0.39 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-11-21 2013-11-20 60,000 17.15 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-11-21 2013-11-20 2,620,200 0.38 ขาย
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-11-21 2013-11-19 1,629,800 0.68 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-11-21 2013-11-19 60,000 17.2 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-11-15 2013-11-13 100,000 17.2 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-10-21 2013-10-18 30,000 1.76 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-10-10 2013-10-08 10,000 1.6 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-09-30 2013-09-25 80,000 16.3 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-09-30 2013-09-26 10,000 1.5 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-09-25 2013-09-23 150,000 17.4 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-09-19 2013-09-17 10,000 1.98 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2013-09-19 2013-09-17 1,000 18 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-09-16 2013-09-12 10,000 2 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2013-09-16 2013-09-11 2,000 17.2 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-09-13 2013-09-09 100,000 15.5 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-09-13 2013-09-09 300,000 15.7 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-09-12 2013-09-10 300,000 1.85 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-09-10 2013-09-05 100,000 15.3 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-09-09 2013-09-04 50,000 15.6 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-09-04 2013-09-02 600,000 1.34 ขาย
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-09-03 2013-08-30 300,000 1.31 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-27 240,000 15.5 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-28 318,300 14.94 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-08-30 2013-08-28 400,000 1.29 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-27 10,000 15.6 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-28 150,000 15.1 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-28 100,000 15 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-26 300,000 15.6 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-23 300,000 15.7 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-26 5,000 15.68 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-08-27 2013-08-23 100,000 1.93 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-23 500,000 15.9 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-08-27 2013-08-23 10,000 1.88 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-08-26 2013-08-22 300,000 16.61 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-08-01 2013-07-31 10,000 2.5 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-07-30 2013-07-25 10,000 2.7 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-07-29 2013-07-24 20,000 3.1 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-07-29 2013-07-18 15,000 2.68 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-07-23 2013-07-18 20,000 2.68 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-07-18 90,200 17.76 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-07-16 2013-07-11 5,000 2.3 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-07-11 2013-07-09 20,000 2.26 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-07-05 2013-07-03 140,000 17.76 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-07-04 2013-06-28 10,000 3 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-07-02 2013-06-26 300,000 16.74 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-06-28 2013-06-27 50,000 2.82 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-06-28 2013-06-26 20,000 2.65 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2013-06-28 2013-06-26 140,000 17.2 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-21 500,000 17.17 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-21 30,000 17.5 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-21 50,000 17.3 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-06-26 2013-06-24 20,000 2.12 ซื้อ
ไว เชง ควน Warrant3 2013-06-24 2013-06-18 140,000 3.24 ขาย
ยุพดี ควน Warrant3 2013-06-24 2013-06-18 140,000 3.24 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-06-21 2013-06-19 10,000 2.84 ขาย
ไว เชง ควน Warrant3 2013-06-18 2013-06-17 2,947,671 3 ขาย
ยุพดี ควน Warrant3 2013-06-18 2013-06-17 2,947,671 3 ขาย
ไว เชง ควน Warrant3 2013-06-18 2013-06-14 1,035,100 3.18 ขาย
ยุพดี ควน Warrant3 2013-06-18 2013-06-14 1,035,100 3.18 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2013-06-17 2013-06-13 10,000 2.6 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-11 150,000 21.13 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2013-06-10 2013-06-06 20,000 3.65 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-06-06 2013-06-04 180,000 3.94 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-06-06 2013-06-04 150,000 21.7 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant 2013-06-04 2013-05-31 861,600 3.86 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant 2013-06-04 2013-05-31 325,200 3.82 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-06-03 2013-05-31 325,200 22.13 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-06-03 2013-05-31 861,600 22.36 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-05-28 2013-05-23 450,000 4.46 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-05-27 2013-05-22 200,000 4.57 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-05-27 2013-05-21 419,600 4.68 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-05-23 2013-05-20 844,700 4.73 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant3 2013-05-22 2013-05-17 199,300 4.86 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-05-22 2013-05-17 199,300 24.1 ขาย
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-05-22 2013-05-17 1,285,700 4.77 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-05-20 2013-05-15 1,000,000 4.71 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-05-20 2013-05-16 900,000 4.6 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant3 2013-05-17 2013-05-14 850,000 4.74 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-05-10 2013-05-08 10,000 4.7 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-05-08 2013-05-03 10,000 5 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-04-30 146,500 24.8 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant 2013-05-07 2013-04-30 146,500 5.6 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-05-02 125,900 24.8 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant 2013-05-07 2013-05-02 125,900 5.4 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-05-02 715,100 24.67 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant 2013-05-07 2013-05-02 715,100 5.32 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-05-03 2013-04-29 26,000 24.6 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-05-03 2013-04-29 50,000 5.4 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-05-03 2013-04-30 100,000 24.6 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-05-03 2013-04-30 130,000 5.3 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-04-25 2013-04-22 20,000 25.5 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant6 2013-04-23 2013-04-22 10,000 16.4 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-04-22 2013-04-17 24,100 24.9 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-04-22 2013-04-18 5,000 25.25 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-04-22 2013-04-19 20,000 25.25 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant 2013-04-22 2013-04-19 20,000 16.3 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2013-04-09 2013-04-05 5,000 23.6 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-04-05 2013-04-01 240,000 25.6 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-04-05 2013-04-02 101,300 25.51 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-04-05 2013-04-02 222,000 25.56 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2013-04-05 2013-04-02 5,000 24.8 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-04-03 2013-03-27 370,000 24.3 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-04-03 2013-03-28 338,000 24.54 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-04-03 2013-03-29 166,500 25.5 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-04-03 2013-03-29 166,500 25.25 ซื้อ
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2013-04-03 2013-03-29 150,000 25.17 ซื้อ
ไว เชง ควน Warrant6 2013-04-03 2013-03-29 35,000 15.8 ซื้อ
ไว เชง ควน Warrant3 2013-04-03 2013-03-29 1,600,017 5.52 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2013-04-03 2013-03-29 800,000 25.6 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-04-03 2013-03-29 40,000 5.7 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-04-03 2013-03-29 64,200 5.84 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-03-29 250,000 25.5 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-03-29 2013-03-26 20,000 4.12 ซื้อ
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2013-03-29 2013-03-27 238,000 24.38 ซื้อ
ไว เชง ควน Warrant3 2013-03-29 2013-03-27 948,700 4.8 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant3 2013-03-27 2013-03-21 535,000 3.99 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant3 2013-03-27 2013-03-21 166,500 4.22 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant3 2013-03-27 2013-03-22 240,600 3.25 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-21 535,000 22.09 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-21 166,500 22.4 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-21 100,000 22.6 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-26 2013-03-21 329,600 4.19 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-21 280,000 22.2 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-26 2013-03-21 662,500 3.96 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-22 240,600 21.34 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-22 881,000 20.91 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-22 283,000 20.94 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-26 2013-03-22 400,000 2.95 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-26 2013-03-22 338,300 2.9 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-14 300,000 25.1 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-14 725,600 24.61 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant3 2013-03-19 2013-03-14 725,600 5.25 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-14 166,500 24.5 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant3 2013-03-19 2013-03-14 166,500 5.2 ซื้อ
ยูโกะ โฮชิ Warrant3 2013-03-19 2013-03-14 65,000 5.5 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-14 50,000 24.5 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-13 62,500 23.23 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-19 2013-03-13 150,000 4.72 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-13 50,000 23.9 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-19 2013-03-14 179,600 5.23 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-19 2013-03-14 300,000 5.52 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-19 2013-03-15 50,000 5.65 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant6 2013-03-15 2013-03-13 500,000 8.35 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant6 2013-03-15 2013-03-13 500,000 8.35 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant3 2013-03-15 2013-03-13 50,000 4.7 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-15 2013-03-13 50,000 24 ขาย
ยูโกะ โฮชิ Warrant6 2013-03-15 2013-03-13 350,000 15.3 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-03-14 2013-03-13 489,300 15.1 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-14 2013-03-08 500,000 3.68 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-14 2013-03-08 354,200 3.67 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-08 400,000 23.35 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-11 4,500 23.7 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-08 369,800 23.31 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-11 23,300 23.5 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-11 200,000 23.65 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-14 2013-03-11 100,000 3.88 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-14 2013-03-11 52,500 3.9 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant3 2013-03-14 2013-03-12 50,000 4.32 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-03-14 2013-03-12 10,000 4.9 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-08 177,100 23.38 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-13 2013-03-08 30,000 23.07 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-03-12 2013-03-08 10,000 3.6 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant6 2013-03-12 2013-03-11 4,500 15.5 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant6 2013-03-12 2013-03-08 20,000 15 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-03-12 2013-03-11 10,000 4.08 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant6 2013-03-12 2013-03-07 10,000 14.7 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-06 10,000 22.4 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-05 150,000 21.73 ขาย
ยูโกะ โฮชิ Warrant3 2013-03-07 2013-03-04 34,800 3.14 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ Warrant6 2013-03-07 2013-03-04 700,000 6.5 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ Warrant6 2013-03-07 2013-03-04 700,000 6.5 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant6 2013-03-07 2013-03-05 150,000 13.6 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant6 2013-03-07 2013-03-06 10,000 14.1 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช Warrant6 2013-03-05 2013-03-01 3,400,000 6.9 ขาย
ชาลี โสภณพนิช Warrant6 2013-03-05 2013-03-01 3,400,000 6.9 ซื้อ
พรพิมล ศุภวิรัชบัญชา Warrant6 2013-03-05 2013-03-01 350,000 8.6 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-03-04 2013-03-01 20,000 3.23 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-03-04 2013-02-27 10,500 13.6 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-03-04 2013-02-27 1,500 13.5 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2013-03-04 2013-02-27 12,000 21.6 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant3 2013-03-01 2013-02-27 20,000 3.56 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-02-20 2013-02-19 100,000 12.4 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant6 2013-02-13 2013-02-11 34,600 11.3 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant6 2013-02-12 2013-02-08 30,000 10.6 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant6 2013-02-07 2013-02-06 5,000 10 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-02-07 2013-02-06 50,000 9.85 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-02-06 2013-02-04 50,000 9.9 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-02-05 2013-02-01 100 9.45 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2013-02-01 2013-01-31 20,000 16.7 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2013-02-01 2013-01-31 50,000 16.8 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2013-02-01 2013-01-31 82,000 16.9 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-02-01 2013-01-31 79,300 9.25 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-02-01 2013-01-31 42,000 9.3 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-02-01 2013-01-31 30,000 9.35 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant6 2013-02-01 2013-01-31 40,000 9.4 ขาย
ไว เชง ควน Warrant 2013-01-25 2013-01-24 64,900 9.77 ซื้อ
ไว เชง ควน Warrant3 2013-01-25 2013-01-24 400,000 1.55 ขาย
จิระพงษ์ วินิชบุตร Warrant 2013-01-24 2013-01-21 3,200,000 9 ขาย
ไว เชง ควน Warrant3 2013-01-24 2013-01-23 350,000 1.52 ขาย
ไว เชง ควน Warrant 2013-01-24 2013-01-23 65,100 9.81 ซื้อ
ไว เชง ควน Warrant 2013-01-23 2013-01-22 10 11 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-01-23 2013-01-18 125,000 16.89 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant 2013-01-23 2013-01-18 127,700 8.83 ซื้อ
ไว เชง ควน Warrant 2013-01-23 2013-01-22 10,000 9.85 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2013-01-22 2013-01-18 3,800 17.4 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-01-22 2013-01-17 78,900 16.46 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant 2013-01-22 2013-01-17 89,400 8.41 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2013-01-22 2013-01-18 10,000 9.2 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant 2013-01-22 2013-01-16 17,000 7.75 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-01-22 2013-01-16 30,000 15.7 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2013-01-21 2013-01-16 10,000 8 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2013-01-21 2013-01-17 60,000 8.1 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2013-01-21 2013-01-17 40,000 8.25 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-01-21 2013-01-16 300,000 15.63 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2013-01-21 2013-01-16 5,000 7.6 ขาย
ไว เชง ควน Warrant3 2013-01-21 2013-01-17 600,000 1.08 ขาย
ไว เชง ควน Warrant 2013-01-21 2013-01-18 3,000 8.7 ขาย
ไว เชง ควน Warrant 2013-01-21 2013-01-18 469,000 9.06 ซื้อ
ไว เชง ควน Warrant3 2013-01-21 2013-01-18 2,100,000 1.15 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2013-01-21 2013-01-18 95,400 9.05 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2013-01-21 2013-01-17 5,000 8.5 ขาย
ไว เชง ควน Warrant 2013-01-21 2013-01-17 134,000 8.31 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา Warrant 2013-01-18 2013-01-16 50,000 7.95 ขาย
พรพิมล ศุภวิรัชบัญชา Warrant 2013-01-18 2013-01-17 30,000 8.5 ขาย
พรพิมล ศุภวิรัชบัญชา Warrant 2013-01-18 2013-01-16 20,000 7.8 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ Warrant 2013-01-16 2013-01-14 7,000 7.25 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2013-01-15 2013-01-11 5,000 15.2 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant 2013-01-14 2013-01-10 41,900 7.15 ซื้อ
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2013-01-08 2013-01-07 40,000 7.4 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2013-01-08 2013-01-07 49,400 7.45 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-01-08 2013-01-07 75,000 15.39 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant 2013-01-08 2013-01-07 45,900 7.38 ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2013-01-07 2013-01-02 180,500 14.9 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant 2013-01-07 2013-01-02 167,600 6.95 ซื้อ
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ Warrant 2013-01-04 2013-01-02 200,000 7 ขาย
ไว เชง ควน Warrant3 2013-01-04 2013-01-02 1,700,000 0.7 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา Warrant 2013-01-04 2013-01-02 50,000 6.9 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2013-01-04 2013-01-02 51,000 6.9 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2013-01-04 2013-01-03 100 7.2 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา Warrant 2013-01-04 2013-01-03 50,000 7.15 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2013-01-04 2013-01-03 18,000 7.27 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2013-01-02 2012-12-27 1,000 6.7 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2012-12-18 2012-12-14 50,000 6.7 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2012-12-18 2012-12-14 25,000 6.76 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2012-12-18 2012-12-14 10,000 6.7 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2012-12-18 2012-12-14 5,000 6.75 ขาย
พรพิมล ศุภวิรัชบัญชา Warrant 2012-12-14 2012-12-12 30,000 6.5 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2012-12-14 2012-12-12 30,000 6.5 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ Warrant 2012-12-14 2012-12-12 100,000 6.5 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา Warrant 2012-12-14 2012-12-12 50,000 6.4 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา Warrant 2012-12-14 2012-12-12 32,000 6.5 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant5 2012-12-14 2012-12-12 5,000 6.6 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หุ้นสามัญ 2012-12-11 2012-12-03 40,000 14.3 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ Warrant 2012-12-11 2012-12-03 38,800 6.25 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา Warrant 2012-12-11 2012-12-03 80,000 6.3 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา Warrant 2012-12-11 2012-12-03 40,000 6.35 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2012-12-11 2012-12-04 20,000 14.3 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ หุ้นสามัญ 2012-12-11 2012-12-04 10,000 14.2 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant 2012-12-11 2012-12-04 10,000 6.15 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา Warrant 2012-12-11 2012-12-04 190,000 6.4 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ Warrant 2012-12-11 2012-12-07 2,200 6.05 ซื้อ
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หุ้นสามัญ 2012-12-11 2012-12-06 7,200 14 ขาย
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ Warrant 2012-12-11 2012-12-06 7,000 6.25 ซื้อ
ลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หุ้นสามัญ 2012-12-11 2012-12-07 2,300 14 ขาย
ไว เชง ควน Warrant3 2012-12-07 2012-12-04 500,000 0.62 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2012-12-06 2012-12-03 30,000 6.25 ขาย
ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ Warrant 2012-12-06 2012-12-04 500,000 3.74 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant5 2012-12-04 2012-12-03 10,000 6.3 ขาย
พรพิมล ศุภวิรัชบัญชา Warrant 2012-12-04 2012-12-03 20,000 6.35 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2012-12-03 2012-11-29 15,500 5.55 ขาย
สิทธิศักดิ์ ธารีรัชต์ Warrant 2012-12-03 2012-11-20 5,000 5.55 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-12-03 2012-11-20 200 5.5 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-12-03 2012-11-20 58,800 5.45 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-12-03 2012-11-19 1,000 5.55 ขาย
เอียน แฮมิลตัน Warrant 2012-12-03 2012-11-30 20,000 5.9 ขาย
เอียน แฮมิลตัน Warrant 2012-12-03 2012-11-29 200 5.6 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ หุ้นสามัญ 2012-12-03 2012-11-30 20,000 13.7 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา Warrant 2012-12-03 2012-11-30 100,000 5.8 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล Warrant 2012-12-03 2012-11-30 60,000 5.95 ขาย
สิทธิศักดิ์ ธารีรัชต์ Warrant 2012-12-03 2012-11-30 95,000 5.8 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-12-03 2012-11-30 100,000 5.7 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2012-12-03 2012-11-30 30,000 5.9 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant 2012-11-30 2012-11-27 3,200,000 1.56 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-11-30 2012-11-28 16,000 5.45 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-11-30 2012-11-28 100 5.5 ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษ Warrant 2012-11-30 2012-11-27 3,200,000 1.56 ขาย
ไว เชง ควน Warrant 2012-11-27 2012-11-26 1,500,000 5.3 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ Warrant 2012-11-26 2012-11-22 30,000 5.5 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-11-26 2012-11-23 100 5.5 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-11-19 2012-11-15 100,000 5.45 ขาย
ไว เชง ควน Warrant 2012-11-15 2012-11-14 1,500,000 5.5 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา Warrant 2012-11-15 2012-11-12 8,000 5.75 ขาย
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2012-11-09 2012-11-08 1,125,000 0 โอนออก
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-11-08 2012-11-07 10,000 5.45 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-11-06 2012-11-05 6,100 5.5 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร Warrant 2012-11-06 2012-11-05 39,000 5.45 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค Warrant3 2012-10-09 2012-10-08 17 0.32 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2012-10-09 2012-10-05 100,000 13.1 ขาย
พรพิมล ศุภวิรัชบัญชา ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2012-09-27 2012-09-24 5,111 2.4 ขาย
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-09-25 1,000,000 12.47 ขาย
เอียน แฮมิลตัน Warrant3 2012-09-20 2012-09-19 252,300 0.56 ขาย
เอียน แฮมิลตัน ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2012-09-20 2012-09-19 75,000 2.4 ขาย
ไว เชง ควน ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2012-09-20 2012-09-20 4,000,000 2.42 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2012-09-19 2012-09-17 12,718 2.38 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ หุ้นสามัญ 2012-09-17 2012-09-13 10,000 12.3 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2012-09-17 2012-09-11 914,850 2.45 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2012-09-17 2012-09-10 378,900 2.6 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2012-09-17 2012-09-10 321,250 2.74 ขาย
ชาลี โสภณพนิช ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2012-09-14 2012-09-11 150,000 2.5 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2012-09-13 2012-09-10 450,000 2.58 ซื้อ
เอียน แฮมิลตัน ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2012-09-12 2012-09-10 40,000 2.9 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2012-09-11 2012-09-10 100,000 12.9 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2012-09-11 2012-09-07 15,000 12.9 ขาย
พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ หุ้นสามัญ 2012-08-21 2012-08-17 10,000 12.7 ซื้อ
เอียน แฮมิลตัน Warrant3 2012-06-25 2012-06-21 100,000 0.67 ขาย
เอียน แฮมิลตัน Warrant3 2012-06-18 2012-06-15 122,000 0.62 ขาย
เอียน แฮมิลตัน Warrant3 2012-06-18 2012-06-15 100,000 0.61 ขาย
เอียน แฮมิลตัน Warrant3 2012-05-30 2012-05-29 100,000 0.62 ขาย
เอียน แฮมิลตัน Warrant3 2012-05-10 2012-05-09 100,000 0.85 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2012-05-08 2012-05-04 5,000 14 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2012-05-08 2012-05-03 200,000 13.75 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2012-04-05 2012-04-04 100,000 13.1 ซื้อ
พรพิมล ศุภวิรัชบัญชา หุ้นสามัญ 2012-04-03 2012-03-29 80,022 0 โอนออก
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2012-04-02 2012-03-28 100,000 13.4 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2012-03-12 2012-03-06 1,030,000 12.45 ขาย
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-06 1,000,000 12.39 ขาย
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2012-03-06 2012-03-05 1,000,000 12.47 ขาย
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2012-03-05 2012-03-02 5,000,000 12.59 ขาย
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2012-03-02 2012-03-01 1,730,000 12.73 ขาย
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2012-03-01 2012-02-29 8,000,000 0 โอนออก
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2012-03-01 2012-02-29 270,000 12.92 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2012-02-17 2012-02-15 100,000 12.7 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2012-02-03 2012-01-31 10,800 12.5 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2012-02-03 2012-02-02 5,000 13.1 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2011-11-10 2011-11-08 100,000 11 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2011-11-08 2011-11-04 100,000 11.3 ขาย
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2011-11-07 2011-11-04 353,907 11.1 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2011-11-07 2011-11-03 5,000 11.2 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2011-11-07 2011-11-03 100,000 11 ขาย
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2011-11-04 2011-11-03 100,000 11 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-10-19 2011-10-17 150,000 9.8 ขาย
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2011-10-13 2011-10-11 5,000 9.5 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-10-13 2011-10-11 30,000 9.7 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-10-12 2011-10-10 30,000 10.5 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-03 150,000 11.42 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-03 50,000 11.1 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-03 30,000 11.2 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-09-30 2011-09-27 30,000 12 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2011-09-30 2011-09-27 300,000 11.73 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-26 430,000 11.62 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-23 300,000 12.28 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-26 820,900 11.59 ซื้อ
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-26 10,000 11.3 ซื้อ
สมศักดิ์ รัตนวิระกุล หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-26 5,000 11 ซื้อ
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 1,000,000 0 โอนออก
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 1,000,000 0 รับโอน
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-23 60,000 12.2 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-23 30,000 12.1 ซื้อ
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-09-23 2011-09-22 10,000 12.8 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-09-19 2011-09-14 30,000 13.2 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-09-19 2011-09-14 162,000 13.1 ซื้อ
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-09-15 2011-09-14 30,000 13.3 ซื้อ
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-09-14 2011-09-13 30,000 13.7 ซื้อ
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-09-09 2011-09-08 30,000 14.1 ขาย
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-09-07 2011-09-05 30,000 13.9 ขาย
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-09-06 2011-09-02 30,000 14.1 ขาย
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2011-09-06 2011-09-01 50,000 14 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-09-06 2011-06-09 20,000 12.6 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-09-06 2011-08-25 30,000 13.3 ซื้อ
คมกฤษณ์ เลาวกุล หุ้นสามัญ 2011-09-02 2011-09-01 5,000 14 ขาย
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-09-02 2011-09-01 30,000 14.1 ขาย
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-09-02 2011-08-31 30,000 13.7 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-09-01 2011-08-30 30,000 13.4 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2011-09-01 2011-08-29 50,000 13.5 ขาย
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-08-31 2011-08-29 10,000 13.3 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-31 2011-08-29 30,000 13.2 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-29 2011-08-26 30,000 13 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2011-08-29 2011-08-25 50,000 13.5 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-29 2011-08-24 30,000 13.5 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2011-08-29 2011-08-25 50,000 13.3 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-25 2011-08-23 30,000 13.5 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-24 2011-08-22 193,800 13.6 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-24 2011-08-22 50,000 13.7 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-23 2011-08-19 100,000 13.7 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-22 2011-08-18 20,000 13.8 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-22 2011-08-18 80,000 13.9 ซื้อ
พรเทพ พิศาลางกูร หุ้นสามัญ 2011-08-22 2011-08-19 10,000 13.6 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-19 2011-08-17 20,000 13.8 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2011-08-18 2011-08-17 10,000 14 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-18 2011-08-16 20,000 13.9 ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาค หุ้นสามัญ 2011-08-18 2011-08-16 34,000 13.89 ซื้อ
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2011-08-17 2011-08-17 1,000,000 0 รับโอน
ไว เชง ควน หุ้นสามัญ 2011-08-17 2011-08-17 1,000,000 0 โอนออก
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2011-08-15 2011-08-11 100,000 13.7 ขาย
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2011-08-11 2011-08-09 76,600 12.9 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2011-08-10 2011-08-08 159,000 13.5 ซื้อ
สมศักดิ์ ไชยพร หุ้นสามัญ 2011-08-10 2011-08-05 183,100 13.5 ขาย
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-10 2011-08-05 40,000 13.65 ซื้อ
ชาลี โสภณพนิช หุ้นสามัญ 2011-08-10 2011-08-05 100,000 13.5 ซื้อ
ศิริพร สมบัติวัฒนา หุ้นสามัญ 2011-08-10 2011-08-09 60,000 13 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com