หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร THANI

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ หุ้นสามัญ 2018-04-27 2018-04-26 300,000 8.5 ขาย
พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ หุ้นสามัญ 2018-03-09 2018-03-07 500,000 9.21 ซื้อ
คมสันต์ บุญย้อยหยัด หุ้นสามัญ 2018-03-09 2018-03-07 150,000 9.23 ซื้อ
พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ หุ้นสามัญ 2017-10-31 2017-10-30 1,500,000 9.11 ขาย
พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ หุ้นสามัญ 2017-10-31 2017-10-27 500,000 9.17 ขาย
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2017-10-25 2017-10-20 30,000,000 8.68 ขาย
โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ หุ้นสามัญ 2016-10-21 2016-10-20 500,000 5.05 ซื้อ
พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ หุ้นสามัญ 2016-03-08 2016-03-04 478,900 3.12 ขาย
โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ หุ้นสามัญ 2015-11-02 2015-10-29 250,000 2.82 ซื้อ
พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ หุ้นสามัญ 2015-11-02 2015-10-28 21,100 2.94 ขาย
พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ หุ้นสามัญ 2015-11-02 2015-10-29 150,000 2.82 ขาย
พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ หุ้นสามัญ 2015-09-17 2015-09-15 100,000 2.58 ขาย
พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ หุ้นสามัญ 2015-09-17 2015-09-14 150,000 2.56 ขาย
พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ หุ้นสามัญ 2015-06-23 2015-06-19 213,000 3.1 ขาย
โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ หุ้นสามัญ 2015-03-12 2015-03-12 360,000 0 โอนออก
โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ หุ้นสามัญ 2015-03-12 2015-03-10 200,000 4.28 ขาย
โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ หุ้นสามัญ 2015-03-03 2015-02-27 300,000 4.7 ขาย
โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ หุ้นสามัญ 2015-02-24 2015-02-23 300,000 5.7 ขาย
สุวิทย์ อรุณานนท์ชัย หุ้นสามัญ 2015-02-20 2015-02-19 125,000 4.48 ขาย
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2014-06-03 2014-06-02 1,000,000 4.19 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2014-06-03 2014-05-30 40,000 4 ซื้อ
โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ หุ้นสามัญ 2014-05-26 2014-05-22 200,000 3.72 ขาย
สุรพล สติมานนท์ หุ้นสามัญ 2014-05-22 2014-05-21 100,000 3.72 ซื้อ
สุรพล สติมานนท์ หุ้นสามัญ 2014-05-15 2014-05-14 10,000 3.78 ซื้อ
โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ หุ้นสามัญ 2014-04-03 2014-03-31 200,000 4.03 ขาย
สุรพล สติมานนท์ หุ้นสามัญ 2014-03-28 2014-03-27 300,000 3.99 ซื้อ
สุรพล สติมานนท์ หุ้นสามัญ 2014-01-29 2014-01-28 120,000 4.06 ซื้อ
สุรพล สติมานนท์ หุ้นสามัญ 2014-01-29 2014-01-27 40,000 4.21 ซื้อ
สุรพล สติมานนท์ หุ้นสามัญ 2013-12-23 2013-12-20 200,000 4.91 ซื้อ
สุรพล สติมานนท์ หุ้นสามัญ 2013-12-18 2013-12-16 200,000 4.93 ซื้อ
สุรพล สติมานนท์ หุ้นสามัญ 2013-12-09 2013-12-06 100,000 4.96 ซื้อ
สุรพล สติมานนท์ หุ้นสามัญ 2013-12-04 2013-12-02 200,000 5 ซื้อ
สุวิทย์ อรุณานนท์ชัย หุ้นสามัญ 2013-09-23 2013-09-19 100,000 5.4 ซื้อ
สุรพล สติมานนท์ หุ้นสามัญ 2013-09-03 2013-08-30 100,000 4.37 ซื้อ
สุรพล สติมานนท์ หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-29 100,000 4.4 ซื้อ
สุรพล สติมานนท์ หุ้นสามัญ 2013-08-23 2013-08-22 200,000 4.8 ซื้อ
สุรพล สติมานนท์ หุ้นสามัญ 2013-08-21 2013-08-20 185,400 5 ซื้อ
ถกล นันธิราภากร หุ้นสามัญ 2013-08-20 2013-08-20 514,884 0 โอนออก
สุรพล สติมานนท์ หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-21 200,000 5.55 ซื้อ
สุรพล สติมานนท์ หุ้นสามัญ 2013-06-21 2013-06-20 86,100 6 ซื้อ
สุรพล สติมานนท์ หุ้นสามัญ 2013-06-19 2013-06-18 200,000 6.51 ซื้อ
สุรพล สติมานนท์ หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-13 300,000 6.23 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2013-05-20 2013-05-17 1,000,000 8.04 ขาย
โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ หุ้นสามัญ 2013-05-17 2013-05-15 200,000 8.1 ขาย
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2012-03-22 2012-03-20 702,600 1.5 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2012-03-22 2012-03-19 310,000 1.51 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2012-03-20 2012-03-16 250,000 1.51 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2012-03-20 2012-03-15 102,100 1.5 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2012-01-30 2012-01-25 180,000 1.49 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2012-01-04 2011-12-28 230,000 1.47 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2012-01-04 2011-12-29 590,000 1.47 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2012-01-04 2011-12-30 609,000 1.47 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2011-12-28 2011-12-27 630,000 1.47 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2011-12-28 2011-12-23 130,000 1.48 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2011-12-23 2011-12-21 200,000 1.47 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2011-12-23 2011-12-20 178,000 1.44 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2011-12-20 2011-12-16 650,000 1.46 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2011-12-20 2011-12-15 360,000 1.42 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2011-12-15 2011-12-09 150,000 1.42 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2011-12-15 2011-12-13 285,800 1.42 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2011-12-15 2011-12-14 522,900 1.44 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2011-12-13 2011-12-08 390,000 1.42 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2011-12-13 2011-12-07 843,600 1.41 ซื้อ
เจริญสุข กิจอิทธิ หุ้นสามัญ 2011-10-28 2011-10-25 118,000 1.28 ซื้อ
สุรพล สติมานนท์ หุ้นสามัญ 2011-08-26 2011-08-25 200,000 1.47 ซื้อ
วิรัตน์ ชินประพินพร หุ้นสามัญ 2011-08-22 2011-08-18 840,000 1.49 ซื้อ
วิรัตน์ ชินประพินพร หุ้นสามัญ 2011-08-19 2011-08-17 200,002 1.49 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com