หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TASCO

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน หุ้นสามัญ 2018-06-11 2018-06-08 5,000 17.2 ซื้อ
เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน หุ้นสามัญ 2018-06-06 2018-06-04 5,000 17.4 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-04 10,000 17.3 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-28 50,000 18 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-28 50,000 18 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-29 40,000 17.35 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-29 40,000 17.35 ซื้อ
เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน หุ้นสามัญ 2018-03-30 2018-03-28 10,000 18.1 ซื้อ
เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน หุ้นสามัญ 2018-03-27 2018-03-26 10,000 18.3 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2018-03-21 2018-03-21 100,000 18.5 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2018-03-21 2018-03-20 100,000 18.6 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2018-02-20 2018-02-16 300,000 22.4 ซื้อ
ลักษณา ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2017-11-17 2017-11-16 860,000 0 รับโอน
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2017-09-25 2017-09-21 19,700 24.4 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2017-09-25 2017-09-20 300 24.4 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2017-09-08 2017-09-04 29,900 23.8 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2017-09-08 2017-08-29 30,000 23 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2017-09-08 2017-09-01 20,100 23.4 ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2017-07-12 2017-07-12 50,000 22.9 ซื้อ
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2017-07-04 2017-06-27 7,600 24.03 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2017-07-04 2017-06-30 11,100 22.9 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2017-06-27 2017-06-26 1,300 24.7 ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2017-05-12 2017-05-11 50,000 22.7 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2017-03-24 2017-03-24 500,000 25.25 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-11-17 2016-11-16 50,000 17 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-11-14 2016-11-11 100,000 17.7 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-11-11 2016-11-09 50,000 17.9 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-10-13 2016-10-12 100,000 16.55 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 50,000 18 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 50,000 18 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-12 50,000 17.3 ซื้อ
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2016-10-07 2016-10-05 30,000 19 ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-09-14 2016-09-12 50,000 18.5 ซื้อ
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2016-09-08 2016-09-07 20,000 21.9 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2016-09-02 2016-09-02 85,000 22.5 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2016-08-31 2016-08-30 15,000 24.37 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2016-08-25 2016-08-24 129,000 24.8 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2016-08-23 2016-08-22 40,000 25 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-19 4,000 25.25 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-17 27,000 25.5 ขาย
ลักษณา ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-15 1,000,000 26.75 ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-08-16 2016-08-15 600,000 26.75 ขาย
อัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์ หุ้นสามัญ 2016-07-11 2016-07-08 100,000 26.75 ขาย
โก๊ะ ไล้ ฮวด หุ้นสามัญ 2016-07-04 2016-06-30 300,000 27.25 ขาย
อุดมพร พันธุ์แพทย์ หุ้นสามัญ 2016-06-30 2016-06-24 55,000 27 ขาย
อัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์ หุ้นสามัญ 2016-06-28 2016-06-24 100,000 26.75 ขาย
อัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์ หุ้นสามัญ 2016-06-28 2016-06-24 100,000 26.75 ขาย
โก บัน เฮ็ง หุ้นสามัญ 2016-05-24 2016-05-16 50,000 24.7 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2016-05-17 2016-05-13 500,000 0 รับโอน
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2016-05-17 2016-05-13 500,000 0 โอนออก
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2016-05-17 2016-05-17 100,000 25 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2016-05-17 2016-05-13 400,000 24.8 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-02-26 2016-02-26 100,000 24.1 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-02-26 2016-02-26 55,000 24 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-02-25 2016-02-24 245,000 25.25 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-02-19 2016-02-18 10,000 24.5 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-01-26 2016-01-22 2,000,000 0 รับโอน
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-21 30,000 36 ซื้อ
จ๊าคส์ มาร์แชล หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-09 300,000 38.79 ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-14 50,000 36 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-11-27 2015-11-26 20,000 38 ซื้อ
ลักษณา ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-11-24 2015-11-20 1,080,000 0 โอนออก
จ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ หุ้นสามัญ 2015-11-24 2015-11-20 200,000 42.03 ขาย
โก บัน เฮ็ง หุ้นสามัญ 2015-11-17 2015-11-16 50,000 37.5 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-11-16 2015-11-16 50,000 38.25 ซื้อ
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-10-19 2015-10-14 20,000 36.25 ซื้อ
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-10-12 2015-10-09 20,000 37 ขาย
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-10-09 2015-10-08 10,000 35.25 ขาย
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-07 30,000 31.38 ขาย
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-08 30,000 31.38 ขาย
ประวีณ เพ็ญมณี หุ้นสามัญ 2015-09-21 2015-09-18 37,500 26.5 ขาย
ประวีณ เพ็ญมณี หุ้นสามัญ 2015-09-14 2015-09-09 20,000 26.25 ซื้อ
ประวีณ เพ็ญมณี หุ้นสามัญ 2015-09-14 2015-09-10 17,500 26.25 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-27 50,000 25.25 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2015-08-17 2015-08-14 500,000 25.75 ซื้อ
โก๊ะ ไล้ ฮวด หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-06-24 80,000 21.75 ขาย
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-16 30,000 18.55 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-06-19 2015-06-19 300,000 18.96 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-06-19 2015-06-12 100,000 18.7 ซื้อ
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-06-16 2015-06-15 20,000 18.8 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-12 400,000 18.2 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-06-12 2015-06-11 130,000 19.2 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-06-12 2015-06-11 400,000 19.3 ซื้อ
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-06-12 2015-06-10 20,000 19.3 ซื้อ
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-06-12 2015-06-11 10,000 19 ซื้อ
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-06-09 2015-06-05 10,000 20.5 ขาย
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-05-28 10,000 18 ขาย
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-05-28 10,000 18 ขาย
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-05-29 40,000 18.15 ขาย
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-06-02 70,000 18.81 ขาย
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-06-02 70,000 18.81 ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-05-15 2015-05-15 1,200,000 0 โอนออก
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-05-15 2015-05-14 70,000 14 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2015-05-15 2015-05-14 99,840 14 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-05-06 2015-04-22 100,000 13.5 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-05-06 2015-04-30 50,000 15.5 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-05-06 2015-05-06 150,000 15.8 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2015-04-29 2015-04-29 5,000,000 0 โอนออก
กษิดิศ เจริญชลวานิช หุ้นสามัญ 2015-02-03 2015-01-27 55,500 0 โอนออก
ประวีณ เพ็ญมณี หุ้นสามัญ 2015-01-29 2015-01-26 20,000 77.62 ขาย
ประวีณ เพ็ญมณี หุ้นสามัญ 2015-01-29 2015-01-22 3,700 74.15 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2015-01-09 2014-12-17 22,500 64.75 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2015-01-09 2014-12-18 17,500 65.5 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-16 40,000 65 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-15 20,000 62.5 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-11 100,000 63.88 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2014-10-14 2014-10-10 5,100 59.75 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-09-16 2014-09-11 30,000 59.75 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-09-16 2014-09-12 20,000 60 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-09-10 2014-09-09 10,700 59.75 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-09-10 2014-09-08 39,300 59.5 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-09-08 2014-09-05 50,000 60 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-08-28 2014-08-25 22,200 58 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-08-28 2014-08-26 27,800 57.25 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-08-19 2014-08-18 30,000 55.5 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-08-19 2014-08-15 100,000 56 ซื้อ
อุดมพร พันธุ์แพทย์ หุ้นสามัญ 2014-07-31 2014-07-24 10,000 0 รับโอน
อุดมพร พันธุ์แพทย์ หุ้นสามัญ 2014-07-31 2014-07-23 30,000 62.08 ขาย
อัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์ หุ้นสามัญ 2014-07-31 2014-07-23 43,600 62.18 ขาย
อุดมพร พันธุ์แพทย์ Warrant 2014-06-03 2014-03-06 900 0.56 ขาย
อุดมพร พันธุ์แพทย์ Warrant 2014-06-03 2014-03-06 21 0.01 ขาย
อิสเมล อับดุล ฮามิด หุ้นสามัญ 2014-04-09 2014-03-18 500 50.5 ซื้อ
อิสเมล อับดุล ฮามิด หุ้นสามัญ 2014-04-09 2014-03-27 500 48.5 ซื้อ
ลักษณา ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2014-02-03 2014-01-30 30,000 46 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2014-01-03 2014-01-03 10,000 47.87 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2013-12-24 2013-12-23 10,000 52 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2013-12-20 2013-12-19 10,000 53.34 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2013-12-18 2013-12-18 10,000 54.5 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2013-12-16 2013-12-16 2,000 52.5 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2013-12-16 2013-12-11 5,500 57.35 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2013-12-02 2013-11-29 42,600 57 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2013-11-29 2013-11-26 9,900 58 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2013-06-11 2013-06-10 31,000 69.71 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-06-11 2013-06-10 31,000 13.67 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-06-10 2013-06-07 12,000 13.94 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2013-06-10 2013-06-07 12,000 68.69 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-06-07 2013-06-06 57,000 14.43 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-06-06 57,000 68.31 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-05-23 2013-05-21 50,000 20.85 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2013-05-20 2013-05-17 138,500 79.77 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-05-20 2013-05-17 138,500 19.94 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-05-17 2013-05-16 61,500 18.95 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2013-05-17 2013-05-16 61,500 76.8 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-05-17 2013-05-15 200,000 19.08 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2013-05-17 2013-05-15 200,000 76.74 ซื้อ
อนุรัตน์ เทียมทัน Warrant 2013-04-02 2013-04-01 77,000 21.2 ขาย
อนุรัตน์ เทียมทัน Warrant 2013-04-02 2013-04-02 23,000 20.4 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-03-25 2013-03-22 50,000 13.9 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-08 103,400 18.33 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-03-06 2013-03-05 32,100 16.94 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-03-06 2013-03-04 36,000 15.71 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-02-20 2013-02-18 300,000 9.45 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2011-12-01 2011-11-29 36,500 9.9 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2011-11-29 2011-11-24 10,000 10.1 ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร Warrant 2011-11-14 2011-11-09 100,000 10.15 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com