หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TASCO

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2018-07-10 2018-07-09 25,000 13 ซื้อ
เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 15,000 13.7 ขาย
เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 15,000 13.7 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 30,000 13.8 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 30,000 13.8 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 30,000 13.8 ขาย
เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน หุ้นสามัญ 2018-06-11 2018-06-08 5,000 17.2 ซื้อ
เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน หุ้นสามัญ 2018-06-06 2018-06-04 5,000 17.4 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-04 10,000 17.3 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-29 40,000 17.35 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-28 50,000 18 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-28 50,000 18 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-29 40,000 17.35 ซื้อ
เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน หุ้นสามัญ 2018-03-30 2018-03-28 10,000 18.1 ซื้อ
เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน หุ้นสามัญ 2018-03-27 2018-03-26 10,000 18.3 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2018-03-21 2018-03-21 100,000 18.5 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2018-03-21 2018-03-20 100,000 18.6 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2018-02-20 2018-02-16 300,000 22.4 ซื้อ
ลักษณา ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2017-11-17 2017-11-16 860,000 0 รับโอน
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2017-09-25 2017-09-20 300 24.4 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2017-09-25 2017-09-21 19,700 24.4 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2017-09-08 2017-09-04 29,900 23.8 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2017-09-08 2017-09-01 20,100 23.4 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2017-09-08 2017-08-29 30,000 23 ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2017-07-12 2017-07-12 50,000 22.9 ซื้อ
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2017-07-04 2017-06-27 7,600 24.03 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2017-07-04 2017-06-30 11,100 22.9 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2017-06-27 2017-06-26 1,300 24.7 ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2017-05-12 2017-05-11 50,000 22.7 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2017-03-24 2017-03-24 500,000 25.25 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-11-17 2016-11-16 50,000 17 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-11-14 2016-11-11 100,000 17.7 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-11-11 2016-11-09 50,000 17.9 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-10-13 2016-10-12 100,000 16.55 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-12 50,000 17.3 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 50,000 18 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 50,000 18 ซื้อ
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2016-10-07 2016-10-05 30,000 19 ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-09-14 2016-09-12 50,000 18.5 ซื้อ
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2016-09-08 2016-09-07 20,000 21.9 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2016-09-02 2016-09-02 85,000 22.5 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2016-08-31 2016-08-30 15,000 24.37 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2016-08-25 2016-08-24 129,000 24.8 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2016-08-23 2016-08-22 40,000 25 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-19 4,000 25.25 ขาย
อูกส์ เดอชองส์ หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-17 27,000 25.5 ขาย
ลักษณา ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-15 1,000,000 26.75 ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-08-16 2016-08-15 600,000 26.75 ขาย
อัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์ หุ้นสามัญ 2016-07-11 2016-07-08 100,000 26.75 ขาย
โก๊ะ ไล้ ฮวด หุ้นสามัญ 2016-07-04 2016-06-30 300,000 27.25 ขาย
อุดมพร พันธุ์แพทย์ หุ้นสามัญ 2016-06-30 2016-06-24 55,000 27 ขาย
อัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์ หุ้นสามัญ 2016-06-28 2016-06-24 100,000 26.75 ขาย
อัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์ หุ้นสามัญ 2016-06-28 2016-06-24 100,000 26.75 ขาย
โก บัน เฮ็ง หุ้นสามัญ 2016-05-24 2016-05-16 50,000 24.7 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2016-05-17 2016-05-13 400,000 24.8 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2016-05-17 2016-05-17 100,000 25 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2016-05-17 2016-05-13 500,000 0 โอนออก
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2016-05-17 2016-05-13 500,000 0 รับโอน
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-02-26 2016-02-26 55,000 24 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-02-26 2016-02-26 100,000 24.1 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-02-25 2016-02-24 245,000 25.25 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-02-19 2016-02-18 10,000 24.5 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2016-01-26 2016-01-22 2,000,000 0 รับโอน
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-21 30,000 36 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-14 50,000 36 ซื้อ
จ๊าคส์ มาร์แชล หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-09 300,000 38.79 ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-11-27 2015-11-26 20,000 38 ซื้อ
จ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ หุ้นสามัญ 2015-11-24 2015-11-20 200,000 42.03 ขาย
ลักษณา ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-11-24 2015-11-20 1,080,000 0 โอนออก
โก บัน เฮ็ง หุ้นสามัญ 2015-11-17 2015-11-16 50,000 37.5 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-11-16 2015-11-16 50,000 38.25 ซื้อ
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-10-19 2015-10-14 20,000 36.25 ซื้อ
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-10-12 2015-10-09 20,000 37 ขาย
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-10-09 2015-10-08 10,000 35.25 ขาย
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-08 30,000 31.38 ขาย
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-07 30,000 31.38 ขาย
ประวีณ เพ็ญมณี หุ้นสามัญ 2015-09-21 2015-09-18 37,500 26.5 ขาย
ประวีณ เพ็ญมณี หุ้นสามัญ 2015-09-14 2015-09-10 17,500 26.25 ซื้อ
ประวีณ เพ็ญมณี หุ้นสามัญ 2015-09-14 2015-09-09 20,000 26.25 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-27 50,000 25.25 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2015-08-17 2015-08-14 500,000 25.75 ซื้อ
โก๊ะ ไล้ ฮวด หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-06-24 80,000 21.75 ขาย
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-16 30,000 18.55 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-06-19 2015-06-19 300,000 18.96 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-06-19 2015-06-12 100,000 18.7 ซื้อ
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-06-16 2015-06-15 20,000 18.8 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-12 400,000 18.2 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-06-12 2015-06-11 400,000 19.3 ซื้อ
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-06-12 2015-06-10 20,000 19.3 ซื้อ
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-06-12 2015-06-11 10,000 19 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-06-12 2015-06-11 130,000 19.2 ซื้อ
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-06-09 2015-06-05 10,000 20.5 ขาย
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-06-02 70,000 18.81 ขาย
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-06-02 70,000 18.81 ขาย
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-05-29 40,000 18.15 ขาย
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-05-28 10,000 18 ขาย
สรนารถ นันทมนตรี หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-05-28 10,000 18 ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-05-15 2015-05-15 1,200,000 0 โอนออก
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-05-15 2015-05-14 70,000 14 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2015-05-15 2015-05-14 99,840 14 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-05-06 2015-04-22 100,000 13.5 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-05-06 2015-04-30 50,000 15.5 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2015-05-06 2015-05-06 150,000 15.8 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2015-04-29 2015-04-29 5,000,000 0 โอนออก
กษิดิศ เจริญชลวานิช หุ้นสามัญ 2015-02-03 2015-01-27 55,500 0 โอนออก
ประวีณ เพ็ญมณี หุ้นสามัญ 2015-01-29 2015-01-26 20,000 77.62 ขาย
ประวีณ เพ็ญมณี หุ้นสามัญ 2015-01-29 2015-01-22 3,700 74.15 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2015-01-09 2014-12-18 17,500 65.5 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2015-01-09 2014-12-17 22,500 64.75 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-16 40,000 65 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-15 20,000 62.5 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-11 100,000 63.88 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2014-10-14 2014-10-10 5,100 59.75 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-09-16 2014-09-12 20,000 60 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-09-16 2014-09-11 30,000 59.75 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-09-10 2014-09-09 10,700 59.75 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-09-10 2014-09-08 39,300 59.5 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-09-08 2014-09-05 50,000 60 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-08-28 2014-08-26 27,800 57.25 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-08-28 2014-08-25 22,200 58 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-08-19 2014-08-18 30,000 55.5 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2014-08-19 2014-08-15 100,000 56 ซื้อ
อุดมพร พันธุ์แพทย์ หุ้นสามัญ 2014-07-31 2014-07-24 10,000 0 รับโอน
อุดมพร พันธุ์แพทย์ หุ้นสามัญ 2014-07-31 2014-07-23 30,000 62.08 ขาย
อัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์ หุ้นสามัญ 2014-07-31 2014-07-23 43,600 62.18 ขาย
อุดมพร พันธุ์แพทย์ Warrant 2014-06-03 2014-03-06 21 0.01 ขาย
อุดมพร พันธุ์แพทย์ Warrant 2014-06-03 2014-03-06 900 0.56 ขาย
อิสเมล อับดุล ฮามิด หุ้นสามัญ 2014-04-09 2014-03-27 500 48.5 ซื้อ
อิสเมล อับดุล ฮามิด หุ้นสามัญ 2014-04-09 2014-03-18 500 50.5 ซื้อ
ลักษณา ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2014-02-03 2014-01-30 30,000 46 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2014-01-03 2014-01-03 10,000 47.87 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2013-12-24 2013-12-23 10,000 52 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2013-12-20 2013-12-19 10,000 53.34 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2013-12-18 2013-12-18 10,000 54.5 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2013-12-16 2013-12-16 2,000 52.5 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2013-12-16 2013-12-11 5,500 57.35 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2013-12-02 2013-11-29 42,600 57 ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร หุ้นสามัญ 2013-11-29 2013-11-26 9,900 58 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2013-06-11 2013-06-10 31,000 69.71 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-06-11 2013-06-10 31,000 13.67 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-06-10 2013-06-07 12,000 13.94 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2013-06-10 2013-06-07 12,000 68.69 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-06-06 57,000 68.31 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-06-07 2013-06-06 57,000 14.43 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-05-23 2013-05-21 50,000 20.85 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2013-05-20 2013-05-17 138,500 79.77 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-05-20 2013-05-17 138,500 19.94 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2013-05-17 2013-05-15 200,000 76.74 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-05-17 2013-05-15 200,000 19.08 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2013-05-17 2013-05-16 61,500 76.8 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-05-17 2013-05-16 61,500 18.95 ขาย
อนุรัตน์ เทียมทัน Warrant 2013-04-02 2013-04-02 23,000 20.4 ขาย
อนุรัตน์ เทียมทัน Warrant 2013-04-02 2013-04-01 77,000 21.2 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-03-25 2013-03-22 50,000 13.9 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-08 103,400 18.33 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-03-06 2013-03-04 36,000 15.71 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-03-06 2013-03-05 32,100 16.94 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2013-02-20 2013-02-18 300,000 9.45 ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2011-12-01 2011-11-29 36,500 9.9 ขาย
สมจิตต์ เศรษฐิน Warrant 2011-11-29 2011-11-24 10,000 10.1 ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร Warrant 2011-11-14 2011-11-09 100,000 10.15 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com