หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SYNTEC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ไพบูลย์ เชษฐโชติรส หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-15 50,000 3.92 ซื้อ
อนุวัต ฉัตรมงคลชาติ หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-14 20,000 3.86 ซื้อ
ณิชยา พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-15 300,000 3.9 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-14 620,000 3.89 ซื้อ
ณิชยา พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-07-13 2018-07-11 85,500 3.98 ซื้อ
อนุวัต ฉัตรมงคลชาติ หุ้นสามัญ 2018-07-09 2018-07-04 20,000 3.94 ซื้อ
อนุวัต ฉัตรมงคลชาติ หุ้นสามัญ 2018-07-09 2018-07-04 20,000 3.94 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-28 200,000 3.97 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-28 200,000 3.97 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-28 200,000 3.97 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-28 200,000 3.97 ซื้อ
อนุวัต ฉัตรมงคลชาติ หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-28 30,000 3.92 ซื้อ
อนุวัต ฉัตรมงคลชาติ หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-28 30,000 3.92 ซื้อ
อนุวัต ฉัตรมงคลชาติ หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-28 30,000 3.92 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-28 200,000 3.97 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-26 3,550,000 4.17 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-27 1,705,000 4.2 ซื้อ
อนุวัต ฉัตรมงคลชาติ หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-28 50,000 4 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-26 2018-06-22 1,320,000 4.2 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 204,300 4.18 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-20 2,860,000 4.21 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-20 2,860,000 4.21 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-20 2,860,000 4.21 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-20 200,000 4.18 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-20 2018-06-19 1,500,000 4.14 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-20 2018-06-18 2,860,000 4.29 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-19 2018-06-18 600,000 4.3 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-19 2018-06-15 480,000 4.37 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-14 750,000 4.44 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-15 2018-06-13 730,000 4.44 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-12 550,000 4.46 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-12 550,000 4.46 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-12 550,000 4.46 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-12 550,000 4.46 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-12 550,000 4.46 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-12 550,000 4.46 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-12 550,000 4.46 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-13 2018-06-11 1,380,000 4.46 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-12 2018-06-08 2,140,000 4.4 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-07 2018-06-06 1,070,000 4.39 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-06-01 2018-05-31 470,000 4.58 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-05-31 2018-05-30 1,160,000 4.57 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-05-30 2018-05-28 1,000,000 4.6 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2018-05-25 2018-05-24 50,000 4.6 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-05-02 2018-05-02 526,600 4.16 ขาย
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-05-02 2018-05-02 900,000 4.16 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2018-04-27 2018-04-27 100,000 4.56 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-18 600,000 4.86 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-04-11 2018-04-09 505,400 4.81 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-12 100,000 5.15 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-09 200,000 5.18 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-03-09 2018-03-06 100,000 5.2 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-03-09 2018-03-08 200,000 5.2 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-03-08 2018-03-07 286,000 5.2 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-01-24 2018-01-22 321,100 5.5 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-01-24 2018-01-23 19,057,900 0 โอนออก
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-01-24 2018-01-23 1,000,000 5.55 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-15 300,000 5.75 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-15 300,000 5.75 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-01-11 2018-01-09 484,900 5.84 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2018-01-11 2018-01-08 700,000 5.8 ซื้อ
ไพบูลย์ เชษฐโชติรส หุ้นสามัญ 2017-12-21 2017-12-19 50,000 5.55 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-06 700,000 5.5 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2017-12-04 2017-11-30 50,000 5.65 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2017-11-29 2017-11-24 750,000 5.66 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2017-11-29 2017-11-27 150,000 5.65 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-20 700,000 5.81 ซื้อ
วีระพงษ์ ตั้งเบญจากุล หุ้นสามัญ 2017-11-02 2017-10-30 50,000 6.1 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2017-08-23 2017-08-22 50,000 4.98 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2017-08-23 2017-08-22 43,800 4.98 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2017-08-23 2017-08-21 6,200 4.98 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2017-03-21 2017-03-16 50,000 4.76 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2017-03-16 2017-03-14 100,000 4.52 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2017-03-15 2017-03-13 1,010,000 4.64 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2017-03-14 2017-03-13 50,000 4.66 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2017-03-10 2017-03-09 2,300,000 4.92 ซื้อ
ณิชยา พหูสูตร หุ้นสามัญ 2017-03-10 2017-03-08 300,000 4.92 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2017-03-09 2017-03-08 100,000 4.9 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2017-03-09 2017-03-08 2,523,600 4.92 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2017-03-08 2017-03-06 150,000 5.05 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2017-03-06 2017-03-03 300,000 5.15 ซื้อ
ณิชยา พหูสูตร หุ้นสามัญ 2017-03-03 2017-03-02 500,000 5.15 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2017-03-02 2017-03-01 250,000 5.26 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2017-03-02 2017-03-01 600,000 5.13 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2017-02-01 2017-01-31 250,000 5.9 ขาย
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2017-02-01 2017-01-31 100,000 5.8 ขาย
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2017-02-01 2017-01-31 300,000 5.75 ขาย
ณิชยา พหูสูตร หุ้นสามัญ 2017-01-30 2017-01-27 1,400,000 5.7 ขาย
ไพบูลย์ เชษฐโชติรส หุ้นสามัญ 2017-01-10 2017-01-06 70,000 5.45 ขาย
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-12-23 2016-12-20 870,000 4.9 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-12-22 2016-12-20 1,000,000 4.86 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-12-06 2016-12-02 2,001,600 4.43 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-11-24 2016-11-22 100,000 4.36 ขาย
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-10-27 2016-10-24 9,350,000 3.79 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2016-10-27 2016-10-25 50,000 3.78 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-10 50,000 3.5 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-10-06 2016-10-05 7,720,000 3.65 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-10-06 2016-10-04 3,200,000 3.63 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2016-10-04 2016-10-03 50,000 3.56 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-09-30 2016-09-29 10,910,000 3.66 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-09-26 2016-09-23 9,592,600 3.53 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-09-26 2016-09-23 9,592,600 3.53 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-09-14 2016-09-13 1,000,000 3.32 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-09 50,000 3.36 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2016-09-06 2016-09-05 5,000 3.66 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-08-31 2016-08-29 3,474,900 3.98 ซื้อ
ณิชยา พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-08-25 2016-08-22 1,000,000 4.05 ขาย
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-08-19 2016-08-17 3,001,000 3.7 ซื้อ
ณิชยา พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-08-19 2016-08-18 3,001,000 3.76 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-08-19 2016-08-18 7,270,000 3.73 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-08-19 2016-08-18 2,750,000 3.77 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-07-20 2016-07-14 100,000 3.22 ขาย
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-06-16 2016-06-13 1,950,000 3 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-06-06 2016-06-02 1,500,000 2.98 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-06-06 2016-06-02 1,500,000 2.98 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2016-05-11 2016-05-11 50,000 2.84 ซื้อ
ณิชยา พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-03-02 500,000 3.02 ขาย
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2016-02-23 2016-02-19 50,000 2.78 ซื้อ
ณิชยา พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-02-19 2016-02-18 500,000 2.79 ซื้อ
ณิชยา พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-02-19 2016-02-17 250,000 2.78 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-02-18 2016-02-17 300,000 2.76 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2016-02-18 2016-02-17 100,000 2.76 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-02-17 2016-02-17 100,000 2.78 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2016-02-17 2016-02-15 50,000 2.86 ซื้อ
ณิชยา พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-01-26 2016-01-22 1,900,000 2.9 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-14 200,000 2.86 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-07 217,300 2.83 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-08 200,000 2.8 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-25 307,800 2.91 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-18 50,000 2.96 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-03 928,000 2.94 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-01 500,000 3.08 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-11-30 2015-11-27 121,200 3.04 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-11-30 2015-11-26 1,000,000 3.11 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-11-11 2015-11-10 100,000 3.26 ขาย
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-10-20 2015-10-16 100,000 3.08 ขาย
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-09-04 50,000 2.88 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-09-01 2015-08-28 700,000 2.81 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-27 202,900 2.78 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-26 550,000 2.75 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-25 50,000 2.62 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-25 1,090,200 2.7 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-24 800,000 2.81 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-24 100,000 2.82 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2015-08-05 2015-08-03 46,500 2.98 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2015-08-05 2015-08-03 3,500 3.04 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2015-07-28 2015-07-27 50,000 2.98 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-07-23 2015-07-22 500,000 2.88 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-07-23 2015-07-21 2,220,000 2.83 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-07-20 2015-07-16 500,000 2.98 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-07-14 2015-07-13 689,700 2.96 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-07-06 2015-07-03 100,000 2.92 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-12 500,000 3.06 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-05-11 2015-05-08 1,300,000 3.04 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-05-08 2015-05-07 2,000,000 3.15 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-04-27 2015-04-24 3,064,000 3.34 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2015-04-08 2015-04-07 50,000 3.22 ซื้อ
ณยศ ปิสัญธนะกูล หุ้นสามัญ 2015-04-08 2015-04-03 150,000 3.22 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-04-01 2015-03-31 99,000 3.16 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-04-01 2015-03-30 241,300 3.15 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-24 10,120,000 3.2 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-23 8,500,000 3.24 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-03-20 2015-03-17 100,000 3.18 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-03-02 2015-02-27 10,400 3.32 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-02-23 2015-02-20 100,000 3.34 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-02-16 2015-02-13 100,000 3.5 ขาย
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-02-10 2015-02-10 5,890,000 3.34 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-02-10 2015-02-09 6,040,000 3.35 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-01-15 2015-01-13 100,000 3.04 ขาย
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2015-01-07 2015-01-06 3,953,800 2.7 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-01-06 2014-12-26 100,000 2.7 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 1,043,300 2.64 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-11 2,500,000 2.84 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-12-09 2014-12-09 2,500,000 3 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-10-29 2014-10-28 4,500,000 2.71 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2014-10-27 2014-10-24 100,000 2.6 ขาย
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-10-22 2014-10-22 2,000,000 2.58 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-10-22 2014-10-21 1,391,200 2.38 ซื้อ
ไพบูลย์ เชษฐโชติรส หุ้นสามัญ 2014-10-20 2014-10-17 50,000 2.36 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-10-09 2014-10-07 14,800,000 2.28 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2014-10-07 2014-10-06 100,000 2.3 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-09-23 2014-09-23 500,000 2.48 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-19 900,000 2.46 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-19 900,000 2.46 ซื้อ
สุขุม พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-09-19 2014-09-18 10,000 2.5 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-08-27 2014-08-25 2,000,000 2.3 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-08-25 2014-08-21 4,000,000 2.37 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-07-14 2014-07-09 5,000,000 1.98 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2014-07-07 2014-07-04 100,000 1.95 ขาย
ไพบูลย์ เชษฐโชติรส หุ้นสามัญ 2014-04-09 2014-04-08 100,000 1.3 ขาย
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-04-01 2014-03-25 900,000 1.25 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-04-01 2014-03-27 1,750,000 1.24 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-03-05 2014-03-04 300,000 1.2 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-03-05 2014-03-03 900,000 1.94 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-02-27 2014-02-25 350,000 1.14 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-02-25 2014-02-21 950,000 1.16 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-02-25 2014-02-24 769,900 1.14 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-02-07 2014-02-04 557,800 1.15 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-02-04 2014-01-31 157,700 1.14 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-02-03 2014-01-30 428,700 1.17 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-02-03 2014-01-29 200,000 1.12 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-01-29 2014-01-27 98,200 1.13 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-01-29 2014-01-28 500,000 1.11 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2014-01-16 2014-01-10 50,000 1.04 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-01-10 2014-01-09 950,000 1.06 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2014-01-10 2014-01-08 1,300,000 1.08 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2014-01-03 2014-01-02 50,000 1.04 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2014-01-03 2013-12-27 17,300 1.09 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2013-11-05 2013-11-01 3,766,600 1.42 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2013-10-18 2013-10-17 4,500,000 1.37 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2013-10-18 2013-10-16 13,218,700 1.36 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-10-17 2013-10-16 100,000 1.37 ขาย
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-09-24 2013-09-13 100,000 1.2 ขาย
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-09-11 2013-09-06 100,000 1.02 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-07-10 2013-07-05 100,000 1.01 ซื้อ
ไพบูลย์ เชษฐโชติรส หุ้นสามัญ 2013-07-10 2013-07-04 100,000 1.04 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-20 1,100,000 1.07 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-19 450,000 1.14 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-14 175,200 1.17 ซื้อ
จิรโมท พหูสูตร หุ้นสามัญ 2013-06-18 2013-06-14 635,000 1.18 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-06-18 2013-06-14 50,000 1.18 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-06 50,000 1.45 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-03 100,000 1.55 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-05-23 2013-05-16 150,000 1.67 ซื้อ
ไพบูลย์ เชษฐโชติรส หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-19 100,000 2.26 ขาย
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-02-20 2013-02-19 50,000 1.45 ขาย
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-02-18 2013-02-12 50,000 1.45 ขาย
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-12-18 2012-12-14 50,000 1.08 ขาย
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-12-14 2012-12-12 100,000 1.12 ขาย
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-11-23 2012-11-20 50,000 0.82 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-10-31 2012-10-05 150,000 0.94 ขาย
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-10-31 2012-06-27 100,000 0.75 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-06-01 2012-05-29 100,000 0.77 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-05-25 2012-05-21 50,000 0.76 ซื้อ
โยธิน ตรีรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-05-17 100,000 0.81 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com