หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SYMC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุพรชัย โชติพุทธิกุล หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-06 10,000 4.86 ซื้อ
สุพรชัย โชติพุทธิกุล หุ้นสามัญ 2018-05-21 2018-05-18 8,000 5.4 ซื้อ
ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-17 100,000 6.25 ซื้อ
สุพรชัย โชติพุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-11-10 2017-11-06 26,800 12.2 ขาย
สุพรชัย โชติพุทธิกุล หุ้นสามัญ 2017-11-10 2017-11-06 27,700 12.2 ขาย
กรัณย์พล อัศวสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-11-09 2017-11-06 18,802,000 12.2 ขาย
ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร หุ้นสามัญ 2017-11-09 2017-11-06 17,965,100 12.2 ขาย
บุษกร จารุวชิราธนากุล หุ้นสามัญ 2017-11-09 2017-11-06 1,063,100 12.2 ขาย
วันชัย สมบูรณ์ผล หุ้นสามัญ 2017-11-09 2017-11-06 4,908,300 12.2 ขาย
พงษ์เทพ ธนกิจสุนทร หุ้นสามัญ 2017-11-08 2017-11-06 9,376,300 12.2 ขาย
บุษกร จารุวชิราธนากุล หุ้นสามัญ 2017-09-26 2017-09-22 5,694,389 12.2 ขาย
สุพรชัย โชติพุทธิกุล หุ้นสามัญ 2016-06-29 2016-06-27 5,300 8.55 ซื้อ
บุษกร จารุวชิราธนากุล หุ้นสามัญ 2014-11-26 2014-11-21 15,300 14.77 ซื้อ
บุษกร จารุวชิราธนากุล หุ้นสามัญ 2014-11-26 2014-11-21 15,300 14.77 ซื้อ
บุษกร จารุวชิราธนากุล หุ้นสามัญ 2014-09-24 2014-09-22 50,000 18.7 ขาย
บุษกร จารุวชิราธนากุล หุ้นสามัญ 2014-09-05 2014-09-03 100,000 17.25 ขาย
บุษกร จารุวชิราธนากุล หุ้นสามัญ 2014-08-20 2014-08-15 14,300 17 ขาย
ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร หุ้นสามัญ 2012-07-10 2012-07-06 400,000 14.3 ขาย
ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ หุ้นสามัญ 2012-07-06 2012-07-05 5,000 14.3 ขาย
ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ หุ้นสามัญ 2012-07-05 2012-07-04 5,000 14 ขาย
บุษกร จารุวชิราธนากุล หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-24 300,000 12.6 ขาย
บุษกร จารุวชิราธนากุล หุ้นสามัญ 2012-04-04 2012-04-02 300,000 11.6 ขาย
ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร หุ้นสามัญ 2012-02-21 2012-02-20 1,850,000 11.05 ขาย
ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ หุ้นสามัญ 2012-01-12 2012-01-10 270,000 11.07 ขาย
กรัณย์พล อัศวสุวรรณ หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-04 10,000 8.48 ซื้อ
ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ หุ้นสามัญ 2011-10-04 2011-10-03 6,000 8.5 ซื้อ
ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-27 1,300 8.65 ซื้อ
ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 5,700 8.52 ซื้อ
กรัณย์พล อัศวสุวรรณ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 10,000 8.5 ซื้อ
ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-23 5,000 9.42 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com