หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SWC

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-14 1,000 22.8 ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ หุ้นสามัญ 2018-01-03 2017-12-29 100,000 17 ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ หุ้นสามัญ 2017-12-25 2017-12-22 18,000 16.98 ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ หุ้นสามัญ 2017-12-19 2017-12-19 12,000 16.7 ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ หุ้นสามัญ 2017-12-19 2017-12-18 15,000 16.61 ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ หุ้นสามัญ 2017-12-15 2017-12-13 6,000 16.4 ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ หุ้นสามัญ 2017-12-13 2017-12-12 15,000 16 ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-06 8,500 15.2 ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ หุ้นสามัญ 2017-12-04 2017-12-01 53,200 14.9 ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ หุ้นสามัญ 2017-12-04 2017-12-01 20,000 14.9 ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ หุ้นสามัญ 2017-12-01 2017-11-29 10,000 15 ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ หุ้นสามัญ 2017-11-29 2017-11-28 32,800 15.27 ซื้อ
ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-20 1,000 16.5 ซื้อ
ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-13 1,500 17.67 ซื้อ
ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-13 400 17.5 ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ หุ้นสามัญ 2017-11-13 2017-11-10 70,100 16.9 ซื้อ
ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ หุ้นสามัญ 2017-11-13 2017-11-09 9,000 16.59 ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ หุ้นสามัญ 2017-10-16 2017-10-12 33,900 14.81 ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-04 75,000 14.52 ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ หุ้นสามัญ 2017-09-28 2017-09-27 125,000 14.34 ซื้อ
พัฒนา สุคนธรักษ์ หุ้นสามัญ 2017-09-05 2017-08-17 1,000,000 13.25 ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์ หุ้นสามัญ 2017-09-05 2017-08-17 670,000 13.25 ขาย
ชาญเดช ปั้นตระกูล หุ้นสามัญ 2017-06-02 2017-06-01 5,000 11.88 ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์ หุ้นสามัญ 2016-08-10 2016-08-09 100,000 11.95 ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์ หุ้นสามัญ 2016-08-05 2016-08-03 20,000 12.2 ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์ หุ้นสามัญ 2016-08-05 2016-08-03 30,000 12.3 ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์ หุ้นสามัญ 2016-08-05 2016-08-04 100,000 12.6 ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์ หุ้นสามัญ 2016-07-12 2016-07-11 35,300 11.4 ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์ หุ้นสามัญ 2016-07-12 2016-07-11 17,000 11.3 ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์ หุ้นสามัญ 2016-07-12 2016-07-11 17,000 11.3 ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์ หุ้นสามัญ 2016-07-11 2016-07-08 700 11.3 ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์ หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-21 10,000 11.3 ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์ หุ้นสามัญ 2016-06-17 2016-06-16 17,000 11.3 ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์ หุ้นสามัญ 2016-06-10 2016-06-09 20,000 11.3 ขาย
วีระ ชินกนกรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-02-26 132,900 9.45 ซื้อ
พัฒนา สุคนธรักษ์ หุ้นสามัญ 2015-11-24 2015-11-23 30,000 10.25 ขาย
ชาญเดช ปั้นตระกูล หุ้นสามัญ 2015-11-16 2015-11-13 5,000 8.72 ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์ หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-21 50,000 9.3 ขาย
วีระ ชินกนกรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-05-14 2015-05-12 330,200 7.88 ซื้อ
พัฒนา สุคนธรักษ์ หุ้นสามัญ 2015-05-06 2015-04-29 90,000 10.74 ขาย
วีระ ชินกนกรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-04-28 2015-04-23 80,000 12.6 ซื้อ
พัฒนา สุคนธรักษ์ หุ้นสามัญ 2015-04-23 2015-04-21 63,900 13.29 ขาย
วีระ ชินกนกรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-04-23 2015-04-21 430,000 13.48 ขาย
วีระ ชินกนกรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-04-23 2015-04-22 80,000 12.8 ซื้อ
วีระ ชินกนกรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-04-21 2015-04-17 740,000 11.8 ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์ หุ้นสามัญ 2015-04-10 2015-04-08 100,000 11.5 ขาย
ชาญเดช ปั้นตระกูล หุ้นสามัญ 2015-04-09 2015-04-08 5,800 11.25 ขาย
สุคุณ ตันติเจริญเกียรติ หุ้นสามัญ 2014-03-27 2014-03-25 1,000,000 7.3 ขาย
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2013-07-05 2013-07-03 424,200 8.1 ขาย
สุคุณ ตันติเจริญเกียรติ หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-22 1,000,000 0 โอนออก
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2011-04-19 10,000 5 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-02-15 1,100 5.05 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-02-16 54,700 5.06 ขาย
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-02-17 7,900 5.16 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-02-20 2,500 5.2 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-02-28 2,500 5.14 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-03-06 15,050 4.93 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-03-14 10,000 5 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-03-16 15,000 4.98 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-03-19 8,400 5 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-02-14 7,500 5.07 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-02-13 11,250 5.1 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2011-04-20 2,950 5.05 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2011-04-22 5,000 5.25 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2011-04-27 17,000 5 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2011-04-29 11,150 5.09 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2011-10-05 800 4.22 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-02-07 10,600 5.01 ขาย
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-02-08 13,400 5.15 ขาย
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-02-09 15,000 5.15 ขาย
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-02-10 15,000 5.15 ขาย
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-04-25 10,000 5.2 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-04-30 16,500 5.39 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-05-04 9,850 5.3 ขาย
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-05-16 8,250 6.2 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-05-15 268,400 6.11 ขาย
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-05-11 47,700 5.8 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-05-10 54,500 5.46 ขาย
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2011-04-11 10,050 5 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-05-09 42,050 5.28 ขาย
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-05-08 5,050 5.3 ขาย
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-08-08 17,550 7.61 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-08-01 10,000 7.35 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-08-09 5,250 8.5 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-08-10 39,100 8.15 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-08-14 40,800 9.02 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-08-15 5,000 8.8 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-08-16 10,000 9.1 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-07-31 25,000 7.4 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-07-30 5,100 7.5 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-07-18 91,050 6.78 ขาย
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-07-20 28,900 7 ขาย
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-07-24 41,850 7 ขาย
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-07-25 11,200 7.22 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-07-26 5,900 7.4 ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศล หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-07-27 12,900 7.5 ซื้อ
วีระ ชินกนกรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-03-19 2012-03-15 8,000,000 0 โอนออก
วรรณี จิราธวัชชัย หุ้นสามัญ 2012-01-24 2012-01-20 144,000 4.8 ซื้อ
สุคุณ ตันติเจริญเกียรติ หุ้นสามัญ 2011-08-16 2011-08-15 1,000,000 4.72 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com