หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SUSCO

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-10 50,000 3.32 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-08-06 2018-08-02 50,000 3.36 ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-07-24 2018-07-24 50,000 3.26 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-07-24 2018-07-23 50,000 3.26 ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-04 50,000 3.22 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-27 50,000 3.22 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-06-26 2018-06-22 50,000 3.28 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-06-20 2018-06-18 50,000 3.42 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2018-06-20 2018-06-18 250,000 0.21 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-06-12 2018-06-08 50,000 3.4 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-06-06 2018-06-05 50,000 3.46 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-06-06 2018-06-04 50,000 3.46 ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-06-05 2018-06-04 50,000 3.48 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-05-28 2018-05-24 150,000 3.44 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-05-22 2018-05-17 200,000 3.65 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2018-05-18 2018-05-16 250,000 0.39 ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-05-16 2018-05-15 100,000 3.68 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-05-07 2018-05-04 300,000 3.58 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-05-02 2018-04-27 70,000 3.52 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-04-27 2018-04-26 30,000 3.51 ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-24 50,000 3.52 ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-23 40,800 3.54 ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-04-23 2018-04-20 59,200 3.54 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2018-04-20 2018-04-17 100,200 0.41 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2018-04-20 2018-04-19 100,200 0.44 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2018-04-20 2018-04-19 100,200 0.44 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-18 100,000 3.46 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-18 100,000 3.46 ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-04-12 2018-04-11 50,000 3.42 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-04-03 2018-04-03 50,000 3.56 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-12 101,800 3.7 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-13 48,200 3.68 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-12 101,800 3.7 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-03-02 2018-02-27 200,000 3.73 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-02-28 2018-02-26 100,000 3.8 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-02-26 2018-02-23 100,000 3.8 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-02-20 2018-02-19 200,000 3.97 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2018-02-08 2018-02-05 368,200 0.59 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2018-02-08 2018-02-06 131,800 0.59 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2018-02-07 2018-02-05 1,000,000 0.6 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-01-05 2018-01-03 100,000 3.74 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-12-28 2017-12-26 200,000 3.76 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-12-19 2017-12-18 100,000 3.86 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-12-18 2017-12-15 200,000 3.74 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-13 1,000,000 3.91 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2017-11-14 2017-11-09 1,000,000 0.72 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2017-10-03 2017-09-29 250,000 0.59 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-10-03 2017-09-29 250,000 3.58 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-09-15 2017-09-13 100,000 3.4 ซื้อ
พิสุทธิ์ สันติโชค หุ้นสามัญ 2017-09-15 2017-09-14 1,500,000 3.42 ขาย
พิสุทธิ์ สันติโชค หุ้นสามัญ 2017-09-15 2017-09-14 1,500,000 3.42 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-09-13 2017-09-12 79,300 3.42 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-09-12 2017-09-11 220,700 3.44 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-09-01 200,000 3.4 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-09-01 2017-08-30 1,000,000 3.41 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-08-31 2017-08-29 156,800 3.42 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-08-29 2017-08-29 43,200 3.4 ซื้อ
วีรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-08-29 2017-08-25 300,000 3.38 ซื้อ
วีรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-17 100,000 3.2 ซื้อ
วีรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-16 100,000 3.36 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-16 200,000 3.4 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2017-08-01 2017-07-26 250,000 0.65 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ Warrant 2017-07-26 2017-07-25 3,000,000 0.66 ขาย
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-07-06 2017-07-04 200,000 3.5 ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-07-04 2017-06-30 300,000 3.5 ซื้อ
วีรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-07-04 2017-06-30 200,000 3.46 ซื้อ
พิสุทธิ์ สันติโชค หุ้นสามัญ 2017-07-04 2017-06-30 1,500,000 3.55 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-07-04 2017-06-30 300,000 3.48 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2017-05-09 2017-05-05 865,000 0.64 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2017-05-09 2017-05-04 235,000 0.66 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2017-03-27 2017-03-23 200,000 0.77 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-03-17 2017-03-16 200,000 0.63 ซื้อ
วีรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-03-16 2017-03-15 100,000 3.86 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-03-16 2017-03-14 200,000 3.74 ซื้อ
วีรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-03-14 2017-03-09 100,000 4 ซื้อ
วีรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-03-08 2017-03-07 100,000 4.06 ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-03-06 2017-03-03 100,000 4.14 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2017-02-21 2017-02-17 900,000 0.87 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2017-01-26 2017-01-23 100,000 0.84 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2017-01-26 2017-01-24 200,000 0.85 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2017-01-26 2017-01-25 700,000 0.85 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2017-01-19 2017-01-17 300,000 0.88 ซื้อ
เสริมศรี บุนนาค หุ้นสามัญ 2017-01-18 2017-01-16 20 4.6 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2017-01-17 2017-01-13 300,000 0.9 ขาย
กันพล นกจันทร์ Warrant 2017-01-17 2017-01-12 125,000 0.96 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2017-01-13 2017-01-12 500,000 0.96 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2017-01-13 2017-01-12 500,000 0.96 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2017-01-13 2017-01-11 500,000 0.86 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2017-01-13 2017-01-12 1,000,000 0.96 ขาย
เสริมศรี บุนนาค Warrant 2017-01-13 2017-01-10 347,800 0.92 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2017-01-12 2017-01-10 500,000 0.95 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2017-01-12 2017-01-10 500,000 0.94 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2017-01-12 2017-01-09 1,000,000 0.72 ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์ Warrant 2017-01-10 2017-01-09 3,000,000 0.73 ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-01-10 2017-01-09 300,000 3.96 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-01-05 2017-01-04 300,000 3.38 ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-01-04 2016-12-29 100,000 3.34 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-12-13 2016-12-08 200,000 3.48 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ Warrant 2016-11-25 2016-11-24 1,000,000 0.64 ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-11-25 2016-11-24 200,000 3.4 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-11-25 2016-11-22 100,000 3.5 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-11-24 2016-11-21 200,000 3.2 ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-11-15 2016-11-15 300,000 3.09 ซื้อ
พิสุทธิ์ สันติโชค Warrant 2016-11-01 2016-10-28 250,076 0.74 ขาย
พิสุทธิ์ สันติโชค หุ้นสามัญ 2016-11-01 2016-10-28 200,000 3.58 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-10-31 2016-10-26 500,000 0 โอนออก
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2016-10-31 2016-10-27 5,500,000 0 โอนออก
มาวีร์ สิมะโรจน์ Warrant 2016-10-31 2016-10-27 5,500,000 0 รับโอน
วีรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-10-31 2016-10-26 500,000 0 รับโอน
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2016-10-21 2016-10-19 1,500,000 0.57 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2016-10-19 2016-10-18 1,000,000 0.55 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 100,000 2.86 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-10 300,000 2.83 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2016-10-10 2016-10-06 750,000 0.5 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2016-10-10 2016-10-06 300,000 0.5 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2016-10-10 2016-10-07 200,000 0.53 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-10-10 2016-10-07 200,000 3 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-10-05 2016-10-03 400,000 2.7 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-10-04 2016-09-30 100,000 2.68 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-09-30 2016-09-29 500,000 2.7 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-09-29 2016-09-28 100,000 2.66 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2016-09-29 2016-09-27 500,000 0.43 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2016-09-27 2016-09-26 1,000,000 0.43 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-09-27 2016-09-26 100,000 2.64 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2016-09-13 2016-09-09 250,000 0.41 ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-08 100,000 3.62 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2016-09-01 2016-08-30 1,000,000 0.59 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2016-09-01 2016-08-30 500,000 0.6 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2016-08-30 2016-08-25 1,000,000 0.58 ขาย
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-08-25 2016-08-22 100,000 2.92 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2016-08-25 2016-08-24 200,000 0.59 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2016-08-15 2016-08-10 200,000 0.55 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-08-08 2016-08-04 100,000 2.96 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-08-04 2016-08-01 100,000 2.98 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-08-04 2016-08-01 100,000 2.98 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2016-08-04 2016-08-01 400,000 0.56 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2016-07-29 2016-07-28 200,000 0.56 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-07-28 2016-07-26 100,000 3 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2016-07-26 2016-07-22 100,000 0.57 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2016-07-20 2016-07-13 300,000 3.04 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2016-07-20 2016-07-14 1,100,000 2.97 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-07-15 2016-07-14 100,000 2.98 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-07-15 2016-07-13 100,000 3.1 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2016-07-13 2016-07-08 114,100 3.12 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2016-07-13 2016-07-12 200,000 3.07 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-07-13 2016-07-08 500,000 0 รับโอน
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-07-13 2016-07-08 2,500,000 0 โอนออก
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-07-13 2016-07-08 1,500,000 0 รับโอน
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-07-13 2016-07-08 500,000 0 รับโอน
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-07-13 2016-07-12 100,000 3.08 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2016-07-07 2016-07-05 1,500,000 0.65 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2016-07-07 2016-07-04 1,500,000 0.63 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2016-07-05 2016-06-30 285,900 3.1 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2016-06-29 2016-06-24 2,100,000 3.06 ซื้อ
นพดล อัตวาวุฒิชัย Warrant 2016-06-27 2016-06-23 63,953 0.66 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2016-06-27 2016-06-23 500,000 0.7 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2016-06-27 2016-06-24 250,000 0.7 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-06-27 2016-06-24 100,000 3.06 ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-06-27 2016-06-24 100,000 3.08 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2016-06-16 2016-06-13 1,000,000 0.49 ขาย
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-06-15 2016-06-14 100,000 3.08 ซื้อ
พิสุทธิ์ สันติโชค Warrant 2016-06-07 2016-06-03 68,100 0.44 ซื้อ
พิสุทธิ์ สันติโชค หุ้นสามัญ 2016-06-07 2016-06-03 100,000 2.68 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2016-06-06 2016-06-01 750,000 0.44 ขาย
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-05-25 2016-05-24 50,000 2.64 ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-05-11 2016-05-10 50,000 2.64 ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-05-03 2016-04-29 100,000 2.58 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ Warrant 2016-04-22 2016-04-21 909,100 0.39 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ Warrant 2016-04-22 2016-04-21 909,100 0.39 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ Warrant 2016-04-22 2016-04-20 590,900 0.39 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ Warrant 2016-04-22 2016-04-20 590,900 0.39 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2016-04-22 2016-04-20 200,000 0.4 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2016-04-22 2016-04-20 200,000 0.4 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-04-18 2016-04-12 12,700 2.52 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-04-18 2016-04-11 87,300 2.5 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-08 300,000 0 รับโอน
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2016-03-04 2016-03-02 200,000 0.39 ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-02-24 2016-02-19 100,000 2.61 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-02-19 2016-02-17 81,100 2.6 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-02-17 2016-02-15 118,900 2.68 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-02-15 2016-02-11 100,000 2.72 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-01-27 2016-01-25 100,000 2.76 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-11 100,000 2.54 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-21 57,300 2.5 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-17 42,700 2.5 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-11 100,000 2.6 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2015-12-01 2015-11-26 200,000 0.47 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2015-10-28 2015-10-26 500,000 0.58 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2015-10-22 2015-10-20 200,000 0.6 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-10-13 2015-10-09 500,000 0.65 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2015-10-08 2015-10-05 500,000 0.57 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2015-10-08 2015-10-07 500,000 0.61 ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-06 1,700,000 0 โอนออก
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-09-15 2015-09-11 250,000 0.59 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-09-04 2015-08-31 2,100,000 0 โอนออก
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-09-04 2015-09-01 1,000,000 0 รับโอน
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-09-01 2015-08-27 100,000 2.88 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-09-01 2015-08-27 250,000 0.52 ซื้อ
กันพล นกจันทร์ หุ้นสามัญ 2015-08-31 2015-08-26 20,000 2.77 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ Warrant 2015-08-27 2015-08-24 2,000,000 0.51 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2015-08-27 2015-08-24 1,000,000 0.51 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-21 100,000 2.92 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-08-14 2015-08-10 41,100 3.1 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-08-14 2015-08-11 58,900 3.12 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-08-14 2015-08-13 100,000 3.04 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-08-04 2015-07-29 200,000 3.1 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-07-29 2015-07-24 93,100 3.2 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-07-29 2015-07-27 200,000 3.15 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-07-29 2015-07-28 300,000 3.1 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-07-24 2015-07-23 6,900 3.2 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-07-24 2015-07-22 100,000 3.2 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-17 200,000 3.34 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-07-17 2015-07-14 200,000 3.32 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-07-17 2015-07-15 200,000 3.34 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-07-17 2015-07-15 100,000 3.36 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-07-17 2015-07-15 100,000 0.74 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-07-17 2015-07-16 300,000 3.36 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-07-14 2015-07-09 100,000 0.7 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-07-14 2015-07-09 100,000 3.26 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-07-14 2015-07-10 200,000 3.29 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-07-10 2015-07-08 100,000 3.32 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-07-10 2015-07-07 300,000 3.34 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-07-07 2015-07-03 100,000 3.4 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-07-07 2015-07-02 300,000 3.42 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-07-07 2015-07-03 300,000 3.39 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-07-07 2015-07-03 1,900,000 0 โอนออก
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-07-07 2015-07-03 1,700,000 0 รับโอน
พิสุทธิ์ สันติโชค Warrant 2015-06-30 2015-06-26 150,000 0.84 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-06-30 2015-06-26 200,000 0.87 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-06-30 2015-06-29 200,000 3.44 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-06-30 2015-06-29 300,000 0.81 ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-06-30 2015-06-26 1,000,000 3.61 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-06-26 2015-06-25 200,000 0.84 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-06-26 2015-06-23 100,000 3.36 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-06-12 2015-06-09 200,000 3.3 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2015-06-09 2015-06-05 1,000,000 0.69 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-06-09 2015-06-04 1,000,000 0 โอนออก
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-06-02 50,000 3.3 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-05-29 50,000 3.34 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-06-02 2015-05-28 100,000 3.33 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-05-27 2015-05-25 66,900 3.42 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-05-27 2015-05-22 33,100 3.38 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-05-25 2015-05-20 123,200 3.38 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-05-21 2015-05-18 176,800 3.34 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-05-15 2015-05-13 100,000 3.32 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2015-05-08 2015-05-06 200,000 0.81 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2015-04-28 2015-04-24 300,000 0.89 ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์ Warrant 2015-04-23 2015-04-20 2,600,000 0.94 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-04-20 2015-04-17 100,000 1.01 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2015-04-20 2015-04-16 300,000 0.81 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2015-04-20 2015-04-17 500,000 0.93 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-04-09 2015-04-08 100,000 0.79 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-04-09 2015-04-07 100,000 0.8 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-04-07 2015-04-02 250,000 0.69 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-04-07 2015-04-02 250,000 0.69 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-04-07 2015-04-02 250,000 0.69 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-04-07 2015-04-02 250,000 0.69 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-03-31 2015-03-26 150,000 0.62 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-03-31 2015-03-27 350,000 0.66 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-03-31 2015-03-30 50,000 0.73 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-03-31 2015-03-30 100,000 3.38 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-03-26 2015-03-24 100,000 3.3 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-03-25 2015-03-23 100,000 0.53 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-03-25 2015-03-20 400,000 0.52 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-03-23 2015-03-20 1,000,000 0.5 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-03-23 2015-03-20 100,000 3.5 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-03-16 2015-03-12 100,000 3.74 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-03-11 2015-03-09 300,000 3.87 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-03-11 2015-03-06 500,000 3.85 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-03-06 2015-03-05 130,000 3.78 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2015-03-06 2015-03-03 445,500 0.83 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-03-06 2015-03-03 200,000 3.86 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2015-03-06 2015-03-02 254,500 0.88 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-02-26 2015-02-24 87,300 4.02 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-02-26 2015-02-23 12,700 3.86 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-02-26 2015-02-25 100,000 4.16 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2015-02-20 2015-02-18 600,000 1.24 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-02-20 2015-02-18 100,000 3.86 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2015-02-20 2015-02-19 1,400,000 1 ขาย
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ Warrant 2015-02-18 2015-02-13 500,092 1.39 ขาย
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ Warrant 2015-02-18 2015-02-13 959,326 1.07 ขาย
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ Warrant 2015-02-18 2015-02-16 306,400 1.36 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-02-18 2015-02-13 1,697,928 1.31 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-02-18 2015-02-16 200,000 3.88 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-02-18 2015-02-13 200,000 3.9 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2015-02-18 2015-02-13 5,064,900 1.39 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2015-02-18 2015-02-16 64,900 1.28 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ Warrant 2015-02-18 2015-02-16 66,036 1.29 ซื้อ
เสริมศรี บุนนาค Warrant 2015-02-18 2015-02-13 400,000 1.57 ขาย
เสริมศรี บุนนาค Warrant 2015-02-18 2015-02-13 93 1.43 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-02-13 2015-02-12 200,000 3.92 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-02-13 2015-02-12 500,000 3.94 ซื้อ
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ Warrant 2015-02-10 2015-02-05 718,692 0.1 ซื้อ
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ Warrant 2015-02-10 2015-02-05 209,326 0.1 ซื้อ
นพดล อัตวาวุฒิชัย Warrant 2015-02-10 2015-02-05 13,953 0.1 ซื้อ
พวงเพ็ชร์ ทวีชัยวัฒน์ Warrant 2015-02-10 2015-02-05 8,006 0.1 ซื้อ
พิสุทธิ์ สันติโชค Warrant 2015-02-10 2015-02-05 6,976 0.1 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ Warrant 2015-02-10 2015-02-05 1,897,928 0.1 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ Warrant 2015-02-10 2015-02-05 7,357,500 0.1 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-02-10 2015-02-09 1,000,000 3.89 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ Warrant 2015-02-10 2015-02-05 1,883,964 0.1 ซื้อ
นพดล อัตวาวุฒิชัย หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-19 190,121 4.18 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-19 100,000 0 รับโอน
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-19 100,000 0 โอนออก
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-11-13 2014-11-12 300,000 3.99 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-11-13 2014-11-10 200,000 4.06 ซื้อ
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-09-29 2014-09-24 300,000 4.4 ซื้อ
เสริมศรี บุนนาค หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-18 100,000 4 ขาย
พิสุทธิ์ สันติโชค หุ้นสามัญ 2014-09-18 2014-09-16 500,000 3.82 ขาย
เสริมศรี บุนนาค หุ้นสามัญ 2014-09-16 2014-09-12 200,000 3.4 ขาย
เสริมศรี บุนนาค หุ้นสามัญ 2014-09-16 2014-09-15 100,000 3.64 ขาย
เสริมศรี บุนนาค หุ้นสามัญ 2014-09-16 2014-09-15 96,000 3.72 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-09-11 2014-09-09 100,000 3.2 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-09-11 2014-09-08 100,000 3.2 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-09-05 2014-09-03 100,000 3.12 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-09-02 2014-08-28 100,000 3.06 ซื้อ
พิสุทธิ์ สันติโชค หุ้นสามัญ 2014-09-02 2014-08-28 300,000 3.06 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-08-28 2014-08-25 100,000 3 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-08-28 2014-08-25 200,000 3.01 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-08-19 2014-08-15 4,000,000 0 รับโอน
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-08-14 2014-08-14 100,000 2.98 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-08-05 2014-08-01 5,300 2.94 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-08-04 2014-07-30 394,700 2.99 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-07-25 2014-07-22 100,000 3.12 ซื้อ
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-07-25 2014-07-22 3,000,000 0 โอนออก
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-07-16 2014-07-10 100,000 3.12 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2014-06-20 2014-06-17 259,800 3.25 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2014-06-18 2014-06-16 40,200 3.22 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2014-06-16 2014-06-11 126,000 3.2 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2014-06-10 2014-06-06 1,000,000 3.14 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2014-06-10 2014-06-09 974,000 3.31 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2014-06-05 2014-06-03 700,000 3.11 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2014-06-05 2014-06-02 600,000 3.08 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2014-06-04 2014-05-30 516,500 3.04 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2014-06-02 2014-05-28 1,083,500 3.04 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2014-05-27 2014-05-22 200,000 3 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-05-12 2014-05-07 100,000 3.02 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-05-12 2014-05-07 500,000 3.02 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-04-11 2014-04-08 100,000 3.08 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-03-21 2014-03-19 300,000 3.18 ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-03-21 2014-03-18 1,200,000 3.24 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-03-13 2014-03-10 100,000 3.28 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-03-07 2014-03-04 100,000 3.14 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-02-27 2014-02-24 100,000 3.06 ซื้อ
นพดล อัตวาวุฒิชัย หุ้นสามัญ 2014-02-19 2014-02-17 494,400 3.26 ขาย
นพดล อัตวาวุฒิชัย หุ้นสามัญ 2014-02-19 2014-02-17 5,600 3.24 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2014-02-03 2014-01-29 54,000 3 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-02-03 2014-01-28 100,000 3.04 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2014-02-03 2014-01-28 446,000 3 ซื้อ
นพดล อัตวาวุฒิชัย หุ้นสามัญ 2014-02-03 2014-01-28 500,000 3.02 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-01-31 2014-01-30 100,000 3 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-01-29 2014-01-24 100,000 3.09 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-01-23 2014-01-20 100,000 3.07 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-01-16 2014-01-13 100,000 2.86 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2014-01-10 2014-01-09 192,700 2.9 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2014-01-10 2014-01-08 10,300 2.86 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2014-01-10 2014-01-07 247,100 2.82 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-06 349,900 2.8 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-03 1,217,000 2.85 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2014-01-06 2014-01-02 983,000 2.95 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2014-01-06 2014-01-02 500,000 2.2 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2014-01-06 2013-12-27 2,000,000 3.1 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-01-02 2013-12-26 100,000 3.2 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-01-02 2013-12-26 100,000 3.2 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-01-02 2013-12-27 100,000 3.1 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-01-02 2013-12-27 100,000 3.12 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-12-26 2013-12-24 50,000 3.22 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-12-24 2013-12-19 100,000 3.3 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-12-18 2013-12-16 100,000 3.26 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-12-11 2013-12-06 85,400 3.42 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-12-11 2013-12-09 50,000 3.44 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-12-03 2013-11-28 50,000 3.33 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-11-29 2013-11-27 50,000 3.34 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-25 150,000 3.21 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-22 200,000 3.34 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-21 200,000 3.38 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-11-07 2013-11-04 100,000 3.48 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-11-04 2013-10-30 100,000 3.77 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-10-31 2013-10-28 200,000 3.95 ซื้อ
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-10-29 2013-10-25 1,000,000 4.1 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-10-28 2013-10-24 200,000 3.94 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-10-10 2013-10-09 50,000 3.48 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-10-10 2013-10-07 50,000 3.5 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-10-07 2013-10-02 50,000 3.52 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-10-02 2013-10-01 50,000 3.36 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-10-02 2013-09-30 200,000 3.32 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2013-10-01 2013-09-27 500,000 3.56 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-24 500,000 3.38 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-09-20 2013-09-18 200,000 3.35 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-09-20 2013-09-17 100,000 3.36 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2013-09-17 2013-09-13 122,900 3.26 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2013-09-13 2013-09-12 712,400 3.26 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2013-09-13 2013-09-11 500,000 3.26 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-09-05 2013-09-03 100,000 2.94 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-27 300,000 2.88 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-27 3,000,000 0 โอนออก
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-28 19,700 2.72 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-23 700,000 3.2 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-08-26 2013-08-22 500,000 3.2 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-08-26 2013-08-21 500,000 0 โอนออก
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-08-26 2013-08-21 500,000 0 รับโอน
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-08-21 2013-08-19 100,000 3.84 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-08-19 2013-08-14 100,000 3.92 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-08-07 2013-08-02 100,000 3.9 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-08-07 2013-08-02 500,000 3.89 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-08-07 2013-08-05 100,000 3.84 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2013-08-02 2013-07-31 1,000,000 4 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-07-24 2013-07-18 500,000 4.44 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-07-24 2013-07-18 100,000 4.38 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-07-19 2013-07-17 200,000 4.3 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-07-16 2013-07-15 300,000 4.38 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-07-15 2013-07-12 200,000 4.31 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-07-12 2013-07-08 1,000,000 0 รับโอน
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-07-12 2013-07-08 1,000,000 0 โอนออก
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-07-10 2013-07-04 100,000 4.41 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-25 400,000 3.99 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-24 100,000 4.18 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-06-17 2013-06-14 200,000 4.37 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-06-17 2013-06-13 600,000 4.06 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-06-17 2013-06-13 100,000 4.14 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2013-06-17 2013-06-13 140,200 4.04 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2013-06-11 2013-06-06 1,000,000 0 โอนออก
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-06-11 2013-06-07 400,000 4.56 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-06-11 2013-06-10 100,000 4.66 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-06-05 2013-06-04 1,000,000 4.97 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-06-05 2013-06-03 400,000 5 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-06-05 2013-05-31 600,000 5.1 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-05-10 2013-05-07 10,000,000 0 โอนออก
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2013-05-02 2013-04-25 500,000 6.2 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2013-05-02 2013-04-26 500,000 6.2 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2013-05-02 2013-04-30 500,000 6.2 ขาย
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2013-04-30 2013-04-29 400,000 6 ขาย
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-04-19 2013-04-12 500,000 6.5 ขาย
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2013-04-17 2013-04-12 100,000 6.4 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-04-10 2013-04-05 2,000,000 0 โอนออก
เสริมศรี บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-04-05 2013-04-01 400,000 6.8 ขาย
เสริมศรี บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-04-05 2013-04-03 400,000 6.6 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2013-04-03 2013-03-29 200,000 6.05 ขาย
เสริมศรี บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-29 2013-03-27 400,000 6.45 ซื้อ
เสริมศรี บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-29 2013-03-25 500,000 5.65 ขาย
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2013-03-28 2013-03-26 1,000,000 6.05 ขาย
เสริมศรี บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-15 2013-03-13 200,000 5.15 ซื้อ
เสริมศรี บุนนาค หุ้นสามัญ 2013-03-15 2013-03-12 200,000 5.5 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2013-03-15 2013-03-12 1,000,000 5.3 ขาย
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-03-15 2013-03-12 1,000,000 5.08 ขาย
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-06 2,000,000 4.02 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-05 2,000,000 4.23 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-02-22 2013-02-19 100,000 3.56 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2013-02-01 2013-01-30 2,500,000 3.58 ขาย
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-01-31 2013-01-28 5,500,000 0 โอนออก
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2013-01-23 2013-01-21 500,000 3.72 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2013-01-21 2013-01-18 1,000,000 3.71 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2013-01-21 2013-01-16 3,500,000 3.86 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-12-19 2012-12-17 100,000 3.26 ซื้อ
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-12-19 2012-12-14 5,000,000 0 โอนออก
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2012-12-19 2012-12-13 2,000,000 3.36 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-12-14 2012-12-11 100,000 3.36 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 100,000 3.42 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2012-12-03 2012-11-28 1,695,200 3.58 ขาย
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2012-11-23 2012-11-23 2,304,800 3.47 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2012-11-19 2012-11-15 420,000 3.3 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2012-11-19 2012-11-14 580,000 3.42 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2012-11-19 2012-11-14 1,000,000 3.52 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-11-14 2012-11-12 100,000 3.44 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-11-14 2012-11-09 100,000 3.44 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-11-12 2012-11-08 300,000 0 รับโอน
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-11-12 2012-11-08 300,000 0 โอนออก
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-11-08 2012-11-05 200,000 3.44 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-10-26 2012-10-24 3,700,000 3.27 ขาย
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-10-24 2012-10-24 500,000 3.42 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-10-24 2012-10-18 6,000,000 0 โอนออก
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-10-18 2012-10-15 3,000,000 0 รับโอน
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-10-18 2012-10-15 3,000,000 0 โอนออก
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-10-18 2012-10-16 1,000,000 3.24 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-10-18 2012-10-16 300,000 3.26 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2012-10-18 2012-10-17 200,000 3.3 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-10-03 3,000,000 2.87 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-09-14 2012-09-11 250,000 1.87 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2012-09-11 2012-09-06 5,000,000 1.8 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2012-08-28 2012-08-23 1,000,000 1.66 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2012-08-24 2012-08-21 2,700,000 1.68 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2012-08-24 2012-08-22 1,300,000 1.65 ขาย
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2012-08-20 2012-08-15 10,000,000 1.6 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2012-08-20 2012-08-15 10,000,000 1.6 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2012-08-08 2012-08-07 162,900 1.69 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2012-08-08 2012-08-06 1,711,500 1.67 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2012-08-08 2012-07-18 125,600 1.71 ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-07-26 2012-07-25 100,000 1.61 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2012-07-16 2012-07-12 276,500 1.66 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2012-07-16 2012-07-13 1,551,100 1.67 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2012-07-13 2012-07-11 172,400 1.74 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2012-07-11 2012-07-06 1,000,000 1.78 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2012-07-06 2012-07-05 2,000,000 1.76 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2012-07-06 2012-07-04 1,500,000 1.75 ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2012-07-06 2012-07-03 4,000,000 1.72 ขาย
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-07-03 2012-06-28 5,000,000 0 โอนออก
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-07-03 2012-06-28 5,000,000 0 รับโอน
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-06-27 2012-06-25 5,000,000 1.7 ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-06-22 2012-06-20 100,000 1.77 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-06-19 2012-06-18 2,500,000 1.69 ซื้อ
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-06-15 2012-06-12 2,000,000 1.65 ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-06-12 2012-06-07 100,000 1.48 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2012-06-08 2012-06-05 1,500,000 1.4 ซื้อ
กันพล นกจันทร์ หุ้นสามัญ 2012-06-01 2012-05-29 100,000 1.5 ขาย
กันพล นกจันทร์ หุ้นสามัญ 2012-06-01 2012-05-30 100,000 1.6 ขาย
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-30 1,000,000 1.5 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-30 300,000 1.48 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-24 10,000,000 0 โอนออก
ภิมุข สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-24 10,000,000 0 รับโอน
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2012-05-24 2012-05-23 2,000,000 1.32 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-05-18 2012-05-16 1,000,000 1.33 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-05-16 2012-05-14 4,000,000 1.41 ซื้อ
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-05-09 2012-05-04 1,450,000 1.3 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2012-05-09 2012-05-04 1,500,000 1.3 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-05-04 2012-05-02 2,500,000 1.33 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2012-05-02 2012-04-27 1,000,000 1.3 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2012-04-26 2012-04-23 235,000 1.26 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2012-04-19 2012-04-17 265,000 1.2 ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ หุ้นสามัญ 2012-04-19 2012-04-12 1,000,000 1.2 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-04-17 2012-04-12 200,000 1.21 ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-04-05 2012-04-04 400,000 1.22 ซื้อ
เสริมศรี บุนนาค หุ้นสามัญ 2012-03-16 2012-03-13 400,000 1.21 ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-06 3,000,000 0 รับโอน
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-06 9,000,000 0 รับโอน
นพดล อัตวาวุฒิชัย หุ้นสามัญ 2012-02-20 2012-02-16 1,000,000 1.29 ขาย
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2012-02-16 2012-02-14 1,000,000 1.23 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2012-01-30 2012-01-27 10,000,000 0 โอนออก
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2011-11-23 2011-11-21 6,000,000 1.04 ซื้อ
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2011-09-26 2011-09-23 550,000 0.9 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2011-09-26 2011-09-23 500,000 0.91 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2011-09-13 2011-09-09 1,000,000 1.13 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2011-09-13 2011-08-05 1,000,000 1.25 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2011-08-31 2011-08-30 555,800 1.16 ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2011-08-31 2011-08-29 444,200 1.11 ซื้อ
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ หุ้นสามัญ 2011-08-29 2011-08-25 1,000,000 1.14 ซื้อ
นพดล อัตวาวุฒิชัย หุ้นสามัญ 2011-08-09 2011-08-05 1,000,000 1.22 ซื้อ
พยุง บุญศิริ หุ้นสามัญ 2011-08-09 2011-08-01 10,000,000 0 รับโอน
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com