หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร STA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
กิติชัย สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2018-04-12 2018-04-11 1,830,000 0 โอนออก
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2018-04-05 2018-04-04 50,000 10.8 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2018-04-04 2018-04-03 50,000 10.9 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2018-04-03 2018-03-30 50,000 10.9 ซื้อ
กิติชัย สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2018-04-03 2018-03-30 200,000 10.95 ซื้อ
กิติชัย สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-29 150,000 11.03 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-29 50,000 11 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-29 50,000 11 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-29 50,000 11 ซื้อ
กิติชัย สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2018-03-29 2018-03-28 100,000 11.1 ซื้อ
กิติชัย สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2018-03-27 2018-03-26 100,000 11.1 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2018-03-09 2018-03-08 50,000 11 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2017-11-17 2017-11-16 22,630 12 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2017-07-04 2017-06-30 49,200 15.59 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2017-06-16 2017-06-15 2,000 15.19 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2017-04-10 2017-04-06 41,500 19.46 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2017-03-23 2017-03-21 17,000 21.09 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2017-03-22 2017-03-20 9,000 20.07 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2017-03-17 2017-03-15 30,000 21.07 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2017-03-15 2017-03-13 20,000 20.73 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2017-03-07 2017-03-06 40,000 22.3 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2017-03-06 2017-03-03 24,800 21.81 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2017-03-06 2017-03-03 24,800 21.81 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2017-03-03 2017-03-02 20,000 21.18 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2017-01-27 2017-01-26 49,000 25.32 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2017-01-26 2017-01-25 18,000 24.6 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-23 65,900 24.36 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2017-01-10 2017-01-06 106,000 23.33 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2016-12-21 2016-12-19 22,100 22.33 ซื้อ
วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2016-12-02 2016-11-30 350,000 16.6 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2016-11-17 2016-11-16 92,200 15.03 ซื้อ
กิติชัย สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-18 1,500,000 0 โอนออก
กิติชัย สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-18 1,500,000 0 โอนออก
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2016-06-08 2016-06-06 21,100 12.34 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2016-06-03 2016-06-01 6,800 12.46 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2016-05-31 2016-05-27 5,000 12.31 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2016-05-27 2016-05-25 10,000 12.29 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2016-05-26 2016-05-24 14,000 12.42 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2016-05-19 2016-05-17 47,600 12.39 ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่ หุ้นสามัญ 2016-05-19 2016-05-18 23,100 12.32 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-15 4,000 9.84 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2015-10-05 2015-10-02 24,900 11.6 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2015-10-01 2015-09-30 45,000 11.6 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-08-19 2015-08-18 6,700 12.38 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-06-25 2015-06-24 16,000 13.49 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-06-25 2015-06-24 16,000 13.49 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-06-25 2015-06-24 16,000 13.49 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-06-25 2015-06-24 16,000 13.49 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-06-25 2015-06-24 16,000 13.49 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-06-25 2015-06-24 16,000 13.49 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-06-25 2015-06-24 16,000 13.49 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-06-25 2015-06-24 16,000 13.49 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-06-25 2015-06-24 16,000 13.49 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-06-25 2015-06-24 16,000 13.49 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-06-23 2015-06-22 50,000 13.39 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-06-19 2015-06-18 10,000 13.23 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-06-18 2015-06-17 150,000 13.51 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-06-18 2015-06-17 150,000 13.51 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-06-11 2015-06-10 50,000 12.99 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-06-10 2015-06-09 5,000 12.58 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-06-03 2,000 13.39 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-06-02 17,000 13.01 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-05-20 2015-05-19 2,000 12.57 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-01-06 2015-01-05 18,000 12.49 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2015-01-06 2015-01-05 18,000 12.49 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-12-24 2014-12-23 24,000 13.04 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2014-12-24 2014-12-23 100,000 12.59 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-18 587,300 12.92 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-18 10,000 13.17 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-12-18 2014-12-17 18,000 12.77 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-12-18 2014-12-17 60,000 12.53 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-12-18 2014-12-16 156,000 12.7 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-12-18 2014-12-16 506,700 11.98 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-15 18,000 12.11 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-15 1,226,200 11.99 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-11 1,000,000 12.6 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-12-04 2014-12-03 280,000 13.17 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-12-03 2014-12-02 150,000 13.2 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-11-27 2014-11-25 155,000 13.1 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-11-25 2014-11-21 300,000 13.12 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-11-25 2014-11-21 300,000 13.12 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-11-25 2014-11-21 1,400,000 13.55 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-11-25 2014-11-21 1,400,000 13.55 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-11-24 2014-11-20 300,000 13.6 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-11-24 2014-11-20 118,000 13.04 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-11-19 2014-11-17 591,000 13.1 ซื้อ
รัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ หุ้นสามัญ 2014-10-24 2014-10-20 5,000 0 รับโอน
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-10-09 2014-10-08 5,000 13.79 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-10-09 2014-10-07 20,000 13.85 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-10-09 2014-10-07 629,200 13.69 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-10-07 2014-10-03 35,000 13.86 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-10-03 2014-10-02 10,000 13.88 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-09-30 2014-09-29 4,000 13.84 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-09-30 2014-09-29 500,000 13.89 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-09-29 2014-09-26 600,000 14.1 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-09-29 2014-09-25 30,000 14.26 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-09-26 2014-09-24 22,000,000 0 โอนออก
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-09-23 2014-09-19 8,000 13.16 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-09-19 2014-09-18 484,500 14 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-09-12 2014-09-10 5,000 13.86 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-09-08 2014-09-04 40,000 14.19 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-08-26 2014-08-25 10,000 14.21 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-08-22 2014-08-20 17,000 14.2 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-07-10 2014-07-08 50,000 14.4 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-07-08 2014-07-07 100,000 14.44 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-06-03 2014-05-30 147,000 14.74 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-06-02 2014-05-29 13,000 14.27 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-06-02 2014-05-28 5,000 14.43 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-05-29 2014-05-27 10,000 13.9 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2014-05-27 2014-05-23 60,000 13.39 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2013-12-12 2013-12-11 50,000 13.2 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2013-11-21 2013-11-20 50,000 13 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2013-07-10 2013-07-08 140,400 12.9 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2013-06-28 2013-06-27 189,800 12.5 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-24 247,500 12.5 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-06-06 50,000 13.94 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-06-05 50,000 14.48 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-06-05 200,000 0 รับโอน
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-25 151,100 15.2 ซื้อ
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-07 100,000 18.5 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-21 200,000 15.73 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-22 332,600 15.31 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2013-03-21 2013-03-20 189,900 15.55 ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-12 100,000 16.8 ซื้อ
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-23 200,000 17.95 ซื้อ
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-01-18 2013-01-15 200,000 18.85 ซื้อ
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-01-11 2013-01-11 200,000 18.45 ซื้อ
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-01-08 2013-01-04 100,000 18.6 ซื้อ
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-01-04 2013-01-03 100,000 19.2 ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-01-04 2013-01-03 200,000 18.8 ซื้อ
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-01-03 2013-01-02 200,000 18 ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2013-01-03 2013-01-02 200,000 17.75 ซื้อ
กิติชัย สินเจริญกุล หุ้นสามัญ 2013-01-03 2013-01-02 152,000 0.63 ซื้อ
พอล สุเมธ ลี หุ้นสามัญ 2013-01-02 2012-12-31 1,000,000 0.57 ซื้อ
อาศรม อักษรนำ หุ้นสามัญ 2012-12-20 2012-12-18 100,000 16.4 ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-12-20 2012-12-18 400,000 16.48 ซื้อ
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-11-27 2012-11-26 100,000 14.7 ซื้อ
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-11-26 2012-11-21 100,000 14.9 ซื้อ
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-10-08 2012-10-03 200,000 16.5 ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-10-04 2012-10-02 100,000 16.3 ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-10-04 2012-10-01 200,000 15.65 ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-10-02 2012-09-27 100,000 15.4 ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-09-28 2012-09-25 200,000 15.35 ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-09-24 100,000 15.9 ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-09-21 300,000 15.87 ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-09-19 2012-09-14 200,000 15.7 ขาย
รัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ หุ้นสามัญ 2012-09-18 2012-09-18 40,055 16.34 ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-09-14 2012-09-11 200,000 14.85 ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-09-11 2012-09-07 200,000 14.85 ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-09-10 2012-09-06 100,000 14.7 ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-08-30 2012-08-27 400,000 14.7 ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-08-30 2012-08-28 100,000 14.8 ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-08-28 2012-08-24 200,000 14.6 ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-08-24 2012-08-23 200,000 14.7 ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2012-08-24 2012-08-22 165,900 14.7 ขาย
รัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ หุ้นสามัญ 2012-06-20 2012-06-19 20,000 15.1 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com