หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SPORT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-08-10 2018-08-09 60,800 0.54 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-08-09 2018-08-08 18,800 0.54 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-08-08 2018-08-07 101,800 0.54 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-08-07 2018-08-06 88,200 0.53 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-07-26 2018-07-25 100,000 0.52 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-07-18 2018-07-17 100,000 0.52 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-07-17 2018-07-16 200,000 0.52 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-07-17 2018-07-16 165,600 0.51 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-07-16 2018-07-13 200,000 0.52 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-07-13 2018-07-12 100,000 0.53 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-07-12 2018-07-11 100,000 0.53 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-05 77,600 0.51 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-07-05 2018-07-04 200,000 0.52 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-07-05 2018-07-04 130,600 0.51 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-07-05 2018-07-04 130,600 0.51 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 200,000 0.54 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 200,000 0.54 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 200,000 0.54 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 200,000 0.54 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 200,000 0.54 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 200,000 0.54 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 200,000 0.54 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-28 200,000 0.55 ซื้อ
จรูญ วานิชชา Warrant6 2018-06-29 2018-06-28 5,100 0.01 ขาย
จรูญ วานิชชา Warrant5 2018-06-29 2018-06-28 30,000 0.18 ขาย
จรูญ วานิชชา Warrant5 2018-06-28 2018-06-27 49,000 0.16 ขาย
จรูญ วานิชชา Warrant5 2018-06-28 2018-06-27 2,000 0.17 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-27 51,700 0.55 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-06-26 2018-06-25 10,700 0.55 ซื้อ
จรูญ วานิชชา Warrant5 2018-06-26 2018-06-25 9,300 0.17 ขาย
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 9,000 0.56 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 50,000 0.57 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-06-06 2018-06-05 200,000 0.63 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-05-17 2018-05-16 175,300 0.56 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-05-16 2018-05-15 175,300 0.57 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-05-14 2018-05-11 70,500 0.57 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-05-09 2018-05-08 55,000 0.57 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-24 250,000 0.57 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-24 250,000 0.57 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-04-23 2018-04-20 50,600 0.57 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-04-20 2018-04-19 109,800 0.56 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-04-04 2018-04-03 171,000 0.55 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-04-03 2018-04-02 25,500 0.55 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-03-30 2018-03-29 16,400 0.54 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-03-29 2018-03-28 200,000 0.55 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-03-27 2018-03-26 117,400 0.55 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-03-23 2018-03-22 150,000 0.55 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-03-23 2018-03-22 250,000 0.56 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-03-23 2018-03-22 20,000 0.56 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-03-20 2018-03-19 180,000 0.54 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-03-16 2018-03-15 300,000 0.55 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-03-15 2018-03-14 307,900 0.54 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-13 10,000 0.53 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-13 10,000 0.53 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-13 100,000 0.53 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-03-13 2018-03-12 415,000 0.54 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-03-13 2018-03-12 200,000 0.53 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-03-13 2018-03-12 64,900 0.52 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-03-13 2018-03-12 100,000 0.54 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-03-12 2018-03-09 350,000 0.54 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-03-12 2018-03-09 135,000 0.54 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-03-09 2018-03-08 300,000 0.55 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2018-03-09 2018-03-08 196,300 0.54 ซื้อ
จรูญ วานิชชา Warrant5 2017-10-25 2017-10-20 225,000 0.28 ขาย
จรูญ วานิชชา Warrant6 2017-10-25 2017-10-20 204,300 0.29 ขาย
จรูญ วานิชชา Warrant6 2017-10-25 2017-10-20 20,048 0.28 ขาย
จรูญ วานิชชา หุ้นสามัญ 2017-10-17 2017-10-11 20,000 1.14 ขาย
จรูญ วานิชชา หุ้นสามัญ 2017-10-17 2017-10-11 200,000 1.12 ขาย
จรูญ วานิชชา หุ้นสามัญ 2017-10-17 2017-10-11 200,000 1.12 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant6 2017-08-31 2017-08-29 31,800 0.52 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant6 2017-08-31 2017-08-29 95,400 0.57 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant6 2017-08-31 2017-08-29 372,800 0.58 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant6 2017-08-31 2017-08-29 100,000 0.59 ขาย
วรรคสร โหลทอง Warrant 2017-08-29 2017-08-24 1,107,900 0.82 ขาย
วรรคสร โหลทอง Warrant 2017-08-29 2017-08-24 11 0.78 ขาย
วรรคสร โหลทอง Warrant 2017-08-29 2017-08-24 87 0.77 ขาย
ระวิ โหลทอง Warrant6 2017-08-29 2017-08-24 1,011,600 0.86 ขาย
ระวิ โหลทอง Warrant6 2017-08-29 2017-08-24 156,000 0.85 ขาย
ระวิ โหลทอง Warrant6 2017-08-29 2017-08-24 341,100 0.84 ขาย
ระวิ โหลทอง Warrant6 2017-08-29 2017-08-24 65,700 0.8 ขาย
ระวิ โหลทอง Warrant6 2017-08-29 2017-08-24 8 0.99 ขาย
จันทร์จิรา ปิ่นแก้ว Warrant6 2017-08-29 2017-08-24 11,200 0.88 ขาย
จันทนา แซ่คู Warrant6 2017-08-29 2017-08-24 63 0.71 ขาย
จันทนา แซ่คู Warrant6 2017-08-29 2017-08-24 9,300 0.72 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant6 2017-08-29 2017-08-24 78 0.77 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant6 2017-08-29 2017-08-24 416,500 0.71 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant6 2017-08-29 2017-08-28 300,000 0.63 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant6 2017-08-29 2017-08-28 152,000 0.62 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant6 2017-08-29 2017-08-28 750,000 0.61 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant6 2017-08-29 2017-08-28 265,300 0.6 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant6 2017-08-29 2017-08-28 200,000 0.59 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant6 2017-08-29 2017-08-28 32,700 0.58 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant6 2017-08-29 2017-08-24 647,200 0.84 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant6 2017-08-29 2017-08-24 429,000 0.81 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant6 2017-08-29 2017-08-24 20,900 0.8 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant6 2017-08-29 2017-08-24 30,200 0.73 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant6 2017-08-29 2017-08-24 211,591 0.72 ขาย
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช Warrant 2017-08-28 2017-08-24 15,400 0.67 ขาย
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช Warrant 2017-08-28 2017-08-24 56 0.5 ขาย
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช Warrant 2017-08-28 2017-08-24 3,645 0.67 ขาย
สรีราณัฐ มีคง Warrant6 2017-08-28 2017-08-24 18,900 0.67 ขาย
จรูญ วานิชชา Warrant5 2017-08-08 2017-08-03 75,000 0.62 ขาย
ระวิ โหลทอง หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-12 50,000 1.03 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง Warrant 2017-03-30 2017-03-27 3,919,400 1.03 ขาย
ระวิ โหลทอง Warrant 2017-03-30 2017-03-27 5,000,000 0.99 ขาย
วรรคสร โหลทอง Warrant 2017-03-29 2017-03-24 2,779,000 1.18 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant 2017-03-28 2017-03-23 3,833,100 1.12 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant 2017-03-28 2017-03-24 5,469,400 1.13 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant 2017-03-28 2017-03-24 5,469,400 1.13 ขาย
จรูญ วานิชชา หุ้นสามัญ 2016-12-21 2016-12-19 5,000 1.47 ขาย
จรูญ วานิชชา หุ้นสามัญ 2016-12-21 2016-12-19 25,000 1.4 ขาย
จรูญ วานิชชา หุ้นสามัญ 2016-12-21 2016-12-19 2,500 1.36 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2016-10-11 2016-10-07 300,000 1.68 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2016-10-07 2016-10-04 100,000 1.85 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2016-10-07 2016-10-04 14,500 1.86 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2016-10-07 2016-10-05 300,000 1.81 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2016-10-07 2016-10-05 85,500 1.8 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2016-10-07 2016-10-03 100,000 1.72 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2016-09-30 2016-09-28 300,000 1.58 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-18 79,800 1.57 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-18 120,200 1.58 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2016-08-11 2016-08-09 200,000 1.67 ขาย
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช Warrant 2016-05-27 2016-05-26 11,252 0.93 ขาย
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช Warrant 2016-05-27 2016-05-26 10,000 0.92 ขาย
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช Warrant 2016-05-27 2016-05-26 12 0.98 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2016-05-27 2016-05-26 199,400 2.02 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2016-05-27 2016-05-26 600 2.02 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2016-05-27 2016-05-26 65 2 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2016-05-27 2016-05-26 15 1.99 ขาย
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช Warrant 2016-05-27 2016-05-26 5,000 0.93 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล Warrant5 2016-05-27 2016-05-26 50 0.9 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล Warrant5 2016-05-27 2016-05-26 3,700 0.93 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล Warrant5 2016-05-27 2016-05-26 70 0.92 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล Warrant5 2016-05-27 2016-05-26 799,800 0.93 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล Warrant5 2016-05-27 2016-05-26 100,000 0.94 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2016-04-27 2016-04-26 400,000 2.22 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2016-04-26 2016-04-25 100,000 2.2 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2016-04-26 2016-04-25 500,000 2.22 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2016-04-26 2016-04-25 14,400 2.22 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2016-04-26 2016-04-25 400,000 2.24 ขาย
ทวยเทพ ไวทยานนท์ หุ้นสามัญ 2015-12-03 2015-12-02 241,320 0 โอนออก
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2015-11-06 2015-11-04 5,000 1.68 ซื้อ
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2015-11-06 2015-11-04 50,000 1.67 ซื้อ
ระวิ โหลทอง หุ้นสามัญ 2015-11-03 2015-10-29 150,000 1.62 ซื้อ
ระวิ โหลทอง หุ้นสามัญ 2015-11-03 2015-10-29 138,700 1.63 ซื้อ
ระวิ โหลทอง หุ้นสามัญ 2015-10-27 2015-10-08 20,000 1.62 ซื้อ
ระวิ โหลทอง หุ้นสามัญ 2015-10-19 2015-10-08 250,000 1.68 ซื้อ
ระวิ โหลทอง หุ้นสามัญ 2015-10-13 2015-10-08 921,000 1.61 ซื้อ
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2015-08-04 2015-08-04 895 0 โอนออก
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2015-08-04 2015-08-04 2,500 0 โอนออก
ทวยเทพ ไวทยานนท์ Warrant3 2014-08-26 2014-08-22 40,570 0.71 ขาย
ทวยเทพ ไวทยานนท์ Warrant3 2014-08-26 2014-08-21 101,100 0.73 ขาย
ทวยเทพ ไวทยานนท์ Warrant3 2014-08-26 2014-08-11 141,670 0 โอนออก-เพื
ทวยเทพ ไวทยานนท์ หุ้นสามัญ 2014-08-21 2014-08-11 241,320 0 โอนออก-เพื
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2014-07-15 2014-07-10 100,000 2.86 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2014-07-15 2014-07-10 600 2.88 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-07-03 2014-07-02 36,200 2.88 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-07-03 2014-06-30 60,900 2.84 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-06-27 2014-06-26 82,200 2.75 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-06-27 2014-06-25 54,900 2.78 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-06-24 2014-06-19 1,500 2.8 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-06-20 2014-02-21 50,000 3.5 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-04-17 2014-04-09 5,000 3.62 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-04-17 2014-04-11 5,000 3.3 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-04-08 2014-04-04 5,000 3.32 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-04-03 2014-03-20 15,000 3.32 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-03-26 2014-03-20 10,000 3.38 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-03-20 2014-03-19 11,000 3.4 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-03-20 2014-03-18 9,800 3.4 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-03-18 2014-03-14 15,000 3.39 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-03-14 2014-03-11 50,000 3.44 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-03-07 30,000 3.48 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-03-10 10,000 3.46 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-03-11 30,000 3.46 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-03-06 2014-03-05 10,000 3.5 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-03-05 2014-03-04 1,600 3.5 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-03-04 2014-02-28 10,000 3.48 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-03-04 2014-02-27 10,000 3.48 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-02-27 2014-02-24 10,000 3.5 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-02-27 2014-02-25 10,000 3.5 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-02-27 2014-02-26 20,000 3.49 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-02-24 2014-02-21 10,000 3.5 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-02-18 2014-02-13 10,000 3.5 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-02-13 2014-02-12 10,000 3.5 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-02-13 2014-02-11 10,000 3.5 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-02-11 2014-02-06 9,000 3.48 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-02-11 2014-02-06 20,000 3.52 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-02-11 2014-02-10 10,000 3.5 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-02-06 2014-02-05 10,300 3.48 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-02-06 2014-02-04 18,500 3.48 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-02-06 2014-01-28 20,000 3.51 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-01-30 2014-01-28 30,000 3.48 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-01-30 2014-01-28 10,000 3.5 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-01-27 2014-01-24 2,300 3.5 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-01-24 2014-01-23 10,000 3.49 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-01-24 2014-01-21 53,200 3.49 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-01-21 2014-01-16 24,000 3.49 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-01-21 2014-01-17 31,100 3.49 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-01-20 2014-01-15 20,000 3.55 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-01-14 2014-01-13 19,000 3.5 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-01-14 2014-01-10 10,000 3.5 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-01-14 2014-01-09 19,000 3.51 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-01-09 2014-01-07 23,500 3.5 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-06 10,000 3.5 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-03 41,500 3.49 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-01-03 2013-12-27 59,000 3.66 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2014-01-03 2014-01-02 40,000 3.63 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-12-25 2013-12-24 3,700 3.66 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-12-25 2013-12-20 10,000 3.66 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-12-25 2013-12-20 7,900 3.68 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-12-20 2013-12-18 10,000 3.68 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-12-18 2013-12-16 11,000 3.68 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-12-16 2013-12-11 19,000 3.66 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-12-16 2013-12-12 3,000 3.68 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-12-16 2013-12-13 1,000 3.68 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-12-11 2013-12-09 7,400 3.68 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-12-11 2013-12-06 7,000 3.68 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-12-03 2013-12-02 10,000 3.66 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-12-03 2013-11-29 10,000 3.68 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-12-03 2013-11-28 20,000 3.69 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-11-13 2013-11-11 6,300 3.7 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-10-31 2013-10-29 8,100 3.88 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-10-29 2013-10-28 3,800 3.88 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-10-29 2013-10-25 700 3.88 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-10-25 2013-10-22 64,000 3.9 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-10-25 2013-10-22 150,000 3.89 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-10-22 2013-10-21 128,500 3.93 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-10-22 2013-10-18 225,000 3.93 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-10-18 2013-10-15 150,000 3.98 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-10-18 2013-10-16 82,000 3.98 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-10-18 2013-10-17 230,600 3.95 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-10-15 2013-10-11 5,000 4.06 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-10-10 2013-10-09 8,300 3.94 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-10-10 2013-10-08 20,000 3.96 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-10-07 2013-10-04 172,000 3.97 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-10-07 2013-10-03 500 3.92 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-10-07 2013-10-02 20,000 3.9 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-10-02 2013-09-30 30,000 3.92 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-10-02 2013-10-01 60,000 3.88 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-10-01 2013-09-27 133,500 3.95 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-10-01 2013-09-26 50,000 3.96 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-25 20,900 3.94 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-23 46,300 3.95 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-18 45,000 3.95 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-23 2013-09-18 20,000 3.9 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-23 2013-09-19 245,400 3.95 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-23 2013-09-19 6,200 3.96 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-18 2013-09-17 42,600 3.93 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-18 2013-09-16 58,800 3.94 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-18 2013-09-16 50,000 3.92 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-18 2013-09-13 32,800 3.84 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-12 2013-09-09 27,200 3.56 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-12 2013-09-06 27,200 3.56 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-06 2013-09-04 8,000 3.56 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-06 2013-09-05 10,000 3.56 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-04 2013-09-03 50,000 3.56 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-04 2013-09-02 10,000 3.54 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-28 10,000 3.48 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-27 115,000 3.55 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-26 30,000 3.61 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-23 35,000 3.57 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-08-23 2013-08-22 110,000 3.58 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-08-23 2013-08-21 65,000 3.62 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-08-21 2013-08-16 27,100 3.68 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-08-16 2013-08-14 4,000 3.76 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-08-14 2013-08-07 24,600 3.62 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-08-14 2013-08-07 15,000 3.62 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-08-07 2013-08-02 31,000 3.68 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-08-07 2013-08-05 1,900 3.62 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-08-01 2013-07-31 32,500 3.65 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-08-01 2013-07-30 36,000 3.65 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-07-19 61,900 3.77 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-07-18 95,000 3.68 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-07-17 2013-07-15 64,900 3.76 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-07-17 2013-07-16 20,000 3.72 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-07-15 2013-07-12 128,900 3.73 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-07-15 2013-07-10 80,000 3.78 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-07-11 2013-07-10 70,000 3.7 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-07-10 2013-07-09 9,900 3.74 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-07-09 2013-07-08 3,500 3.76 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-07-08 2013-07-05 20,000 3.8 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-07-08 2013-07-05 40,000 3.77 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-07-03 2013-07-02 3,300 3.86 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-06-28 2013-06-27 19,900 3.6 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-26 20,000 3.6 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-25 167,900 3.54 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-19 21,900 3.76 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-12 55,000 3.69 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-11 129,200 3.88 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-06-11 2013-06-06 198,900 3.88 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-06-11 2013-06-07 100,000 3.91 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-06-06 2013-06-03 42,400 4 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-06-03 2013-05-30 200 4 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-30 30,000 4 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-29 10,200 4 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-05-23 2013-05-20 20,000 4 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-05-20 2013-05-16 7,500 3.92 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-05-08 2013-05-02 38,500 3.89 ซื้อ
ระวิ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-05-08 2013-04-25 8,099 0 รับโอน
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-04-26 2013-04-25 30,000 3.86 ซื้อ
ระวิ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-04-26 2013-04-25 125,537 0 รับโอน
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-04-10 2013-04-04 137,000 3.83 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-25 13,000 3.56 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-22 124,300 3.57 ซื้อ
จรูญ วานิชชา หุ้นสามัญ 2013-03-27 2012-10-03 400,000 0 โอนออก
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-03-22 2013-03-19 342,000 3.72 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-13 70,000 3.82 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-13 300,000 3.83 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-03-15 2013-03-12 336,000 3.84 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-03-15 2013-03-11 384,900 3.93 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-04 537,100 3.39 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-01 538,800 3.78 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-01 530,000 3.9 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-03-06 2013-02-28 1,068,800 4.21 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-03-04 2013-02-26 350,000 4.82 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-03-04 2013-02-26 250,000 4.84 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-03-04 2013-02-27 629,300 4.82 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-03-04 2013-02-27 1,710,000 4.54 ซื้อ
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2013-03-04 2013-02-28 10,000 4.32 ซื้อ
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2013-03-04 2013-02-28 200,000 0 โอนออก
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2013-03-04 2013-03-01 10,000 3.94 ซื้อ
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2013-02-28 2013-02-22 10,000 4.72 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-02-22 2013-02-20 50,000 4.02 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-02-22 2013-02-18 180,000 3.92 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-02-22 2013-02-19 2,800 4 ซื้อ
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2013-02-22 2013-02-21 10,000 4.36 ขาย
จันทนา แซ่คู Warrant4 2013-02-20 2013-02-18 2,750 2.06 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-02-20 2013-02-15 1,578,400 3.97 ซื้อ
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2013-02-19 2013-02-15 20,000 4.06 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-02-15 2013-02-12 140,000 3.3 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-02-15 2013-02-13 381,000 3.45 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-02-15 2013-02-12 130,000 3.33 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-02-15 2013-02-14 61,500 3.68 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-02-13 2013-02-05 95,600 3.06 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-02-13 2013-02-04 42,600 3.02 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-02-13 2013-02-06 71,300 3.1 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-02-13 2013-02-07 10,000 3.1 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-02-13 2013-02-11 390,000 3.34 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-02-13 2013-02-08 60,000 3.25 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง Warrant4 2013-02-13 2013-02-07 15,000 1.39 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง Warrant4 2013-01-10 2013-01-07 36,000 1.16 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง Warrant4 2013-01-10 2013-01-04 60,000 1.16 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2013-01-04 2013-01-02 50,000 2.82 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง Warrant4 2012-12-28 2012-12-19 77,000 1.17 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง Warrant4 2012-12-28 2012-12-19 2,000 1.15 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-12-20 2012-12-13 50,000 2.82 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-12-20 2012-12-13 53,000 2.82 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-12-18 2012-12-12 2,000 2.82 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-12-14 2012-12-12 100,000 2.84 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-11-01 2012-10-26 20,200 2.88 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-10-26 2012-10-08 240,000 2.94 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-10-10 2012-10-08 50,000 2.96 ซื้อ
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-10-03 10,000 3 ขาย
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-10-04 10,000 3.02 ขาย
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-10-04 5,000 3.04 ขาย
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-10-04 70,000 2.99 ซื้อ
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2012-10-04 2012-10-02 10,000 3 ขาย
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-10-04 2012-10-01 125,800 2.96 ซื้อ
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2012-09-27 2012-09-25 10,000 3.02 ขาย
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2012-09-18 2012-09-13 40,000 2.86 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2012-08-24 2012-08-22 25,400 2.88 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2012-08-24 2012-08-22 50,000 2.86 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-07-19 2012-07-13 34,500 2.76 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-07-05 2012-06-27 208,700 2.86 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-06-19 2012-06-11 75,100 2.78 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-06-15 2012-06-11 10,000 2.94 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-06-08 2012-06-01 150,000 2.92 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-06-08 2012-05-31 30,000 2.96 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-05-25 2012-05-16 162,200 2.8 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-05-25 2012-05-17 45,000 2.85 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-05-25 2012-05-22 48,700 2.92 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-05-16 2012-05-16 145,000 2.79 ซื้อ
มานิตย์ ลือประไพ หุ้นสามัญ 2012-05-16 2012-05-14 10,000 2.8 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-05-16 2012-05-11 45,700 2.82 ซื้อ
มานิตย์ ลือประไพ หุ้นสามัญ 2012-05-16 2012-05-11 10,000 2.82 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-05-16 2012-05-09 25,000 2.96 ซื้อ
จันทร์จิรา ปิ่นแก้ว หุ้นสามัญ 2012-04-30 2012-04-25 50,000 3.4 ขาย
ระวิ โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-04-27 2012-04-24 2,306 0 รับโอน
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2012-04-27 2012-04-25 15,000 3.32 ขาย
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2012-04-27 2012-04-26 12,600 3.24 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-04-24 2012-04-18 10,000 2.9 ซื้อ
ระวิ โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-04-24 2012-04-20 51,890 0 รับโอน
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2012-04-24 2012-04-20 57,648 0 รับโอน
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-04-24 2012-04-05 92,000 2.95 ซื้อ
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2012-04-19 2012-04-17 5,187 0 รับโอน
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-04-17 2012-04-10 60,000 2.95 ซื้อ
โอฬาร เชื้อบาง หุ้นสามัญ 2012-04-12 2011-10-18 25,000 2.54 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-04-12 2012-04-11 60,000 2.89 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-04-03 2012-03-29 45,800 3.02 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-04-03 2012-03-30 40,000 2.98 ซื้อ
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2012-03-23 2012-03-21 25,000 3.06 ขาย
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-03-20 2012-03-15 50,000 2.94 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-02-21 2012-02-15 95,500 2.83 ซื้อ
มานิตย์ ลือประไพ หุ้นสามัญ 2012-02-17 2012-02-15 4,900 2.88 ซื้อ
มานิตย์ ลือประไพ หุ้นสามัญ 2012-02-17 2012-02-15 5,000 2.86 ซื้อ
มานิตย์ ลือประไพ หุ้นสามัญ 2012-02-17 2012-02-14 100 2.88 ซื้อ
มานิตย์ ลือประไพ หุ้นสามัญ 2012-02-13 2012-02-09 10,000 2.88 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-01-13 2012-01-11 30,000 2.94 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-01-13 2012-01-11 170,000 2.89 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-01-13 2012-01-09 20,000 2.96 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-01-06 2012-01-04 50,000 2.98 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2012-01-06 2011-12-28 106,300 3.01 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-12-30 2011-12-28 52,000 2.96 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-12-30 2011-12-27 130,200 2.94 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-12-30 2011-12-26 65,000 2.92 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-12-27 2011-12-21 100,100 2.92 ซื้อ
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2011-12-27 2011-12-22 3,459 0 รับโอน
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-12-27 2011-12-19 103,700 2.91 ซื้อ
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2011-12-22 2011-12-16 124,300 2.93 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-12-22 2011-12-16 74,400 2.92 ซื้อ
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล Warrant4 2011-12-22 2011-12-16 183,700 0.99 ซื้อ
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2011-12-22 2011-12-21 10,300 2.92 ขาย
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-12-19 2011-12-14 50,000 2.88 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-12-19 2011-12-13 9,900 2.88 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-12-15 2011-12-09 125,000 2.88 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-12-15 2011-12-08 200,000 2.89 ซื้อ
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2011-12-09 2011-12-07 44,300 2.94 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-12-09 2011-12-06 120,700 2.88 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-12-08 2011-11-30 185,200 2.86 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-12-08 2011-12-01 40,000 2.88 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-12-08 2011-12-02 50,000 2.88 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-12-02 2011-11-24 51,000 2.83 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง Warrant4 2011-12-02 2011-11-24 26,400 0.8 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-12-02 2011-11-25 29,000 2.88 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-12-02 2011-11-29 190,000 2.88 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง Warrant4 2011-12-02 2011-11-29 40,000 0.87 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-11-24 2011-11-17 40,000 2.76 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง Warrant4 2011-11-24 2011-11-17 49,300 0.79 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-11-24 2011-11-18 11,200 2.76 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง Warrant4 2011-11-24 2011-11-18 45,900 0.78 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-11-24 2011-11-21 4,000 2.74 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง Warrant4 2011-11-24 2011-11-21 100,000 0.76 ซื้อ
ระวิ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-11-24 2011-11-22 15,000 0 รับโอน
วรรคสร โหลทอง Warrant4 2011-11-24 2011-11-22 91,000 0.8 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-11-24 2011-11-22 50,000 2.76 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-11-18 2011-11-15 84,000 2.68 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-11-18 2011-11-16 154,900 2.67 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง Warrant4 2011-11-18 2011-11-16 42,800 0.78 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-11-16 2011-11-10 40,000 2.62 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-11-10 2011-11-01 50,000 2.56 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-11-10 2011-11-04 190,900 2.55 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-11-10 2011-11-07 55,500 2.56 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-11-02 2011-10-28 25,000 2.52 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-11-02 2011-10-26 4,200 2.5 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-11-02 2011-10-18 287,900 2.52 ซื้อ
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2011-10-18 2011-10-12 15,000 2.6 ซื้อ
ดุษฎี ลออวรเกียรติ หุ้นสามัญ 2011-10-18 2011-10-13 12,000 2.54 ขาย
ดุษฎี ลออวรเกียรติ หุ้นสามัญ 2011-10-18 2011-10-13 10,000 2.54 ขาย
ดุษฎี ลออวรเกียรติ Warrant4 2011-10-18 2011-10-13 24,800 0.71 ขาย
ดุษฎี ลออวรเกียรติ Warrant4 2011-10-18 2011-10-13 75 0.6 ขาย
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-10-18 2011-10-17 50,000 0.69 ซื้อ
จรูญ วานิชชา หุ้นสามัญ 2011-10-18 2011-10-12 18,000 2.59 ซื้อ
จรูญ วานิชชา หุ้นสามัญ 2011-10-14 2011-10-11 47,900 2.55 ซื้อ
ระวิ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-10-14 2011-10-10 23,000 0 รับโอน
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2011-10-14 2011-10-11 45,000 2.54 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-10-14 2011-10-05 48,600 2.36 ซื้อ
จรูญ วานิชชา หุ้นสามัญ 2011-10-11 2011-10-07 80,000 2.51 ซื้อ
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล หุ้นสามัญ 2011-10-11 2011-10-07 55,000 2.51 ซื้อ
จันทนา แซ่คู Warrant4 2011-10-11 2011-10-07 2,500 0.85 ขาย
จันทนา แซ่คู หุ้นสามัญ 2011-10-11 2011-10-07 10,000 2.6 ขาย
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-10-11 2011-10-04 140,000 2.36 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง Warrant4 2011-10-11 2011-10-04 20,000 0.67 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง Warrant4 2011-10-05 2011-10-03 3,900 0.69 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-03 118,200 2.38 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant4 2011-10-04 2011-09-29 10,000 0.72 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-10-04 2011-09-29 281,000 2.44 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant4 2011-09-30 2011-09-26 54,400 0.73 ซื้อ
ระวิ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-09-30 2011-09-29 8,500 0 รับโอน
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant4 2011-09-30 2011-09-27 150,000 0.72 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-09-30 2011-09-27 90,000 2.42 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-09-30 2011-09-23 31,100 2.49 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-09-30 2011-09-26 265,000 2.42 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant4 2011-09-30 2011-09-23 1,000 0.75 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant4 2011-09-27 2011-09-22 80,000 0.84 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-21 80,000 2.59 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant4 2011-09-27 2011-09-21 52,500 0.86 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-22 97,800 2.55 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-09-21 2011-09-16 30,000 2.66 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant4 2011-09-21 2011-09-16 50,000 0.9 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-09-21 2011-09-19 90,000 2.64 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant4 2011-09-21 2011-09-19 70,000 0.89 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-09-21 2011-09-20 700 2.61 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant4 2011-09-16 2011-09-15 57,500 0.9 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-09-16 2011-09-15 131,400 2.66 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-09-15 2011-09-12 38,200 2.82 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant4 2011-09-15 2011-09-12 50,000 0.92 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-09-15 2011-09-13 31,200 2.74 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant4 2011-09-15 2011-09-13 100,000 0.91 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-09-15 2011-09-14 90,700 2.7 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant4 2011-09-15 2011-09-14 20,000 0.9 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-09-09 2011-09-02 400 2.82 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant4 2011-09-09 2011-09-02 50,000 0.97 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-09-09 2011-09-02 41,500 2.85 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-09-09 2011-09-06 51,200 2.84 ซื้อ
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant4 2011-09-09 2011-09-06 120,000 0.95 ซื้อ
จรูญ วานิชชา Warrant4 2011-09-07 2011-09-02 312,500 1 ขาย
จรูญ วานิชชา Warrant3 2011-09-02 2011-09-01 80,000 0.98 ขาย
วิลักษณ์ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-09-02 2011-09-01 68,500 2.89 ซื้อ
ระวิ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-09-02 2011-09-01 116,000 0 รับโอน
จรูญ วานิชชา Warrant4 2011-09-01 2011-08-29 286,850 1.1 ขาย
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2011-09-01 2011-07-01 2,000 0 รับโอน-เพื
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช Warrant4 2011-09-01 2011-08-24 3,333 1.03 ขาย
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช Warrant4 2011-09-01 2011-08-24 36,000 1.05 ขาย
อดิศัย วารินทร์ศิริกุล Warrant4 2011-09-01 2011-08-29 875,000 1.06 ขาย
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2011-09-01 2011-08-04 8,000 0 รับโอน-เพื
จรูญ วานิชชา Warrant4 2011-09-01 2011-08-29 37,900 1.03 ขาย
ระวิ โหลทอง Warrant4 2011-09-01 2011-08-29 2,150,100 1.07 ซื้อ
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2011-09-01 2011-08-04 8,000 0 รับโอน-เพื
วิลักษณ์ โหลทอง Warrant4 2011-09-01 2011-08-30 200,000 0.98 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-09-01 2011-08-30 85,900 2.93 ซื้อ
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช หุ้นสามัญ 2011-09-01 2011-07-01 2,000 0 รับโอน-เพื
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-09-01 2011-08-29 120,000 2.93 ซื้อ
ลัดดาวัลย์ ภู่พานิช Warrant2 2011-09-01 2011-05-23 2,000 0.01 ขาย
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-08-29 2011-08-24 27,600 2.96 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-08-29 2011-08-26 30,900 2.96 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-08-25 2011-08-19 30,000 2.98 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-08-25 2011-08-22 60,000 2.97 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-08-25 2011-08-24 47,200 2.97 ซื้อ
ระวิ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-08-25 2011-08-24 67,000 0 รับโอน
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-08-19 2011-08-17 30,000 2.98 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-08-17 2011-08-16 14,000 2.98 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-08-17 2011-08-15 21,200 2.98 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-08-16 2011-08-10 30,300 2.98 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-08-16 2011-08-11 11,600 2.96 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-08-11 2011-08-09 1,000 2.94 ซื้อ
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-08-11 2011-08-05 30,000 3 ซื้อ
ระวิ โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-08-09 2011-08-03 122,500 0 รับโอน
วรรคสร โหลทอง หุ้นสามัญ 2011-08-09 2011-08-02 30,000 3.06 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com