หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SPCG

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
วันชัย วิสุทธินันท์ หุ้นสามัญ 2018-07-17 2018-07-06 25,000 19.9 ซื้อ
รัฐพล ชื่นสมจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-03-14 2017-03-09 200,000 22.3 ขาย
วันชัย วิสุทธินันท์ หุ้นสามัญ 2016-12-13 2016-11-29 50,000 21.3 ขาย
รัฐพล ชื่นสมจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-25 100,000 21.1 ขาย
รัฐพล ชื่นสมจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-08-03 2016-07-29 100,000 22.5 ขาย
วันชัย วิสุทธินันท์ หุ้นสามัญ 2016-06-20 2016-06-16 6,000 20.5 ซื้อ
วันชัย วิสุทธินันท์ หุ้นสามัญ 2016-06-20 2016-06-15 14,000 20.5 ซื้อ
วันชัย วิสุทธินันท์ หุ้นสามัญ 2016-06-08 2016-06-06 6,000 20.6 ซื้อ
วันชัย วิสุทธินันท์ หุ้นสามัญ 2016-06-08 2016-05-31 14,000 20.6 ซื้อ
วันชัย วิสุทธินันท์ หุ้นสามัญ 2016-03-10 2016-03-04 10,000 22.2 ซื้อ
รัฐพล ชื่นสมจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-01-26 2016-01-20 100,000 19.9 ซื้อ
รัฐพล ชื่นสมจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-01-14 2016-01-12 100,000 20.9 ซื้อ
รัฐพล ชื่นสมจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-07 200,000 20.5 ซื้อ
สมชัย วงศ์รัตนวิจิตร หุ้นสามัญ 2015-08-24 2015-08-20 10,000 23.4 ซื้อ
สมชัย วงศ์รัตนวิจิตร หุ้นสามัญ 2015-08-17 2015-08-13 10,000 24 ซื้อ
สมชัย วงศ์รัตนวิจิตร หุ้นสามัญ 2015-07-31 2015-07-27 10,000 24.5 ซื้อ
สมชัย วงศ์รัตนวิจิตร หุ้นสามัญ 2015-07-15 2015-07-07 20,000 26 ซื้อ
สมชัย วงศ์รัตนวิจิตร หุ้นสามัญ 2015-07-06 2015-06-26 10,000 26.5 ซื้อ
สมชัย วงศ์รัตนวิจิตร หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-05-28 10,000 26.5 ซื้อ
สมชัย วงศ์รัตนวิจิตร หุ้นสามัญ 2015-03-26 2015-03-25 20,000 27.5 ซื้อ
สมชัย วงศ์รัตนวิจิตร หุ้นสามัญ 2015-02-27 2015-02-25 10,000 28.75 ซื้อ
สมชัย วงศ์รัตนวิจิตร หุ้นสามัญ 2015-01-15 2015-01-13 20,000 26.75 ซื้อ
สมชัย วงศ์รัตนวิจิตร หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-11 20,000 25.25 ซื้อ
สมชัย วงศ์รัตนวิจิตร หุ้นสามัญ 2014-12-01 2014-11-27 20,000 28.75 ซื้อ
วิทูร มโนมัยกุล หุ้นสามัญ 2014-09-29 2014-09-26 188,300 26 ขาย
เควิน จีราด พาแนล หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-07 2,000,000 0 โอนออก
วิทูร มโนมัยกุล หุ้นสามัญ 2013-09-24 2013-09-20 86,700 27 ขาย
วันดี กุญชรยาคง หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-21 200,000 19.74 ซื้อ
วิทูร มโนมัยกุล หุ้นสามัญ 2013-06-20 2013-06-19 120,000 23.6 ซื้อ
วิทูร มโนมัยกุล หุ้นสามัญ 2013-06-19 2013-06-18 100,000 23.34 ซื้อ
วันดี กุญชรยาคง หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-13 424,000 24.99 ซื้อ
เควิน จีราด พาแนล Warrant 2013-05-29 2013-05-27 918,240 26 ขาย
เควิน จีราด พาแนล Warrant 2013-05-27 2013-05-22 160,000 26 ขาย
เควิน จีราด พาแนล หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-22 1,270,000 30 ขาย
เควิน จีราด พาแนล Warrant 2013-05-21 2013-05-20 1,000,000 26 ขาย
เควิน จีราด พาแนล หุ้นสามัญ 2013-05-21 2013-05-20 3,000,000 30 ขาย
เควิน จีราด พาแนล Warrant 2013-05-21 2013-05-17 3,000,000 27.36 ขาย
วิทูร มโนมัยกุล Warrant 2013-04-03 2013-04-02 145,000 23.04 ขาย
วิทูร มโนมัยกุล Warrant 2013-03-26 2013-03-25 100,000 21.48 ซื้อ
วิทูร มโนมัยกุล Warrant 2013-03-25 2013-03-22 100,000 18.85 ซื้อ
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-01-15 2013-01-14 100,000 19.3 ขาย
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-01-15 2013-01-10 77,900 19.7 ขาย
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-01-10 2013-01-09 1,700,000 19.16 ขาย
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-01-10 2013-01-08 572,500 18.54 ขาย
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-12-26 2012-12-25 227,500 18.51 ขาย
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-12-26 2012-12-24 4,200,000 18.49 ขาย
ธมภน ศุภจันทร์ประภา Warrant 2012-10-31 2012-10-29 30,000 11.8 ขาย
ธมภน ศุภจันทร์ประภา หุ้นสามัญ 2012-10-29 2012-10-19 252,300 15.46 ขาย
ธมภน ศุภจันทร์ประภา Warrant 2012-10-29 2012-10-19 336,300 11.35 ซื้อ
ธมภน ศุภจันทร์ประภา หุ้นสามัญ 2012-10-26 2012-10-22 60,000 15.43 ขาย
ธมภน ศุภจันทร์ประภา Warrant 2012-10-26 2012-10-22 75,000 11.23 ซื้อ
ธมภน ศุภจันทร์ประภา หุ้นสามัญ 2012-10-22 2012-10-15 120,700 15.1 ขาย
ธมภน ศุภจันทร์ประภา Warrant 2012-10-22 2012-10-15 150,000 11.25 ซื้อ
ธมภน ศุภจันทร์ประภา หุ้นสามัญ 2012-10-22 2012-10-16 30,000 15.07 ขาย
ธมภน ศุภจันทร์ประภา Warrant 2012-10-22 2012-10-16 40,000 11.1 ซื้อ
ธมภน ศุภจันทร์ประภา หุ้นสามัญ 2012-10-22 2012-10-17 90,000 15.16 ขาย
ธมภน ศุภจันทร์ประภา หุ้นสามัญ 2012-10-22 2012-10-18 82,000 15.36 ขาย
ธมภน ศุภจันทร์ประภา Warrant 2012-10-22 2012-10-17 63,200 11.2 ซื้อ
ธมภน ศุภจันทร์ประภา Warrant 2012-10-22 2012-10-18 170,000 11.32 ซื้อ
เควิน จีราด พาแนล หุ้นสามัญ 2012-10-11 2012-10-08 50,000 15.8 ขาย
เควิน จีราด พาแนล หุ้นสามัญ 2012-10-11 2012-10-09 5,000,000 15 ขาย
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-08-28 1,100,000 16.22 ขาย
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-08-27 2,367,200 16.04 ขาย
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-08-24 2012-08-22 532,800 16.22 ขาย
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-07-11 2012-07-09 600,000 16.41 ขาย
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-07-11 2012-07-10 400,000 16.42 ขาย
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-07-06 2012-07-05 3,307,900 16.74 ขาย
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-07-06 2012-07-04 400,000 17.01 ขาย
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-07-06 2012-07-04 1,292,100 16.81 ขาย
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ Warrant 2012-03-23 2012-03-15 50,000 0 รับโอน
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-23 2012-03-15 100,000 0 โอนออก
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ Warrant 2012-03-23 2012-03-15 50,000 0 โอนออก
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-23 2012-03-15 100,000 0 รับโอน
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ Warrant 2012-03-23 2012-03-21 1,389,000 14.1 ขาย
สมชัย วงศ์รัตนวิจิตร Warrant 2012-03-20 2012-03-15 20,000 13.2 ซื้อ
สมชัย วงศ์รัตนวิจิตร หุ้นสามัญ 2012-03-20 2012-03-19 100,000 15.92 ขาย
สมชัย วงศ์รัตนวิจิตร Warrant 2012-03-15 2012-03-12 40,000 12.3 ซื้อ
สมชัย วงศ์รัตนวิจิตร หุ้นสามัญ 2012-03-15 2012-03-05 30,000 17.1 ขาย
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ Warrant 2012-03-12 2012-03-08 500,000 12.24 ขาย
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ Warrant 2012-03-08 2012-03-06 4,903,950 13.39 ขาย
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ Warrant 2012-03-08 2012-03-06 4,257,050 13.25 ขาย
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-05 500,000 16.93 ขาย
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-02 500,000 17.19 ขาย
ประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-01 1,000,000 16.49 ขาย
สมชัย วงศ์รัตนวิจิตร หุ้นสามัญ 2011-10-06 2011-10-03 10,000 14.5 ซื้อ
สมชัย วงศ์รัตนวิจิตร หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-21 10,000 18 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com