หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SPALI

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2018-07-03 2018-07-02 10,000 23.7 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-13 10,000 22.5 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2018-02-27 2018-02-26 200,000 23.4 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2018-02-23 2018-02-22 250,000 23 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-23 2018-01-19 150,000 24.27 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-23 2018-01-18 150,000 24.27 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2018-01-23 2018-01-18 150,000 19.77 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-23 2018-01-19 85,000 24.26 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2018-01-23 2018-01-19 85,000 19.76 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2018-01-23 2018-01-18 150,000 19.77 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-23 2018-01-19 85,000 24.26 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2018-01-23 2018-01-19 85,000 19.76 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-12 175,000 23.56 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2018-01-17 2018-01-12 175,000 19.06 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-15 941,000 23.8 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2018-01-17 2018-01-15 941,000 19.29 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-16 543,200 23.92 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2018-01-17 2018-01-16 543,200 19.42 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-12 175,000 23.56 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2018-01-17 2018-01-16 543,200 19.42 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-16 543,200 23.92 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2018-01-17 2018-01-15 941,000 19.29 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-15 941,000 23.8 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2018-01-17 2018-01-12 175,000 19.06 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-20 40,000 24.94 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-23 2017-11-20 40,000 20.44 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-22 380,000 24.5 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-23 2017-11-22 380,000 20 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-20 40,000 24.94 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-23 2017-11-20 40,000 20.44 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-22 380,000 24.5 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-23 2017-11-22 380,000 20 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-17 380,000 24.62 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-20 2017-11-16 425,000 19.8 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-16 425,000 24.3 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-20 2017-11-15 1,320,000 19.96 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-15 1,320,000 24.46 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-20 2017-11-17 380,000 20.12 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-15 1,320,000 24.46 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-20 2017-11-15 1,320,000 19.96 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-16 425,000 24.3 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-20 2017-11-16 425,000 19.8 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-17 380,000 24.62 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-20 2017-11-17 380,000 20.12 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-10 165,000 24.15 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-14 3,520,000 24.36 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-15 2017-11-13 500,000 19.53 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-13 500,000 24.04 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-15 2017-11-10 165,000 19.55 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-15 2017-11-14 3,520,000 19.86 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-10 165,000 24.15 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-13 500,000 24.04 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-15 2017-11-13 500,000 19.53 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-14 3,520,000 24.36 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-15 2017-11-14 3,520,000 19.86 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-15 2017-11-10 165,000 19.55 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2017-08-15 2017-08-11 50,000 23.6 ขาย
วิรัช อภิเมธีธำรง หุ้นสามัญ 2017-06-13 2017-06-09 100,000 27.25 ขาย
วิรัช อภิเมธีธำรง หุ้นสามัญ 2017-01-23 2017-01-19 100,000 25.75 ขาย
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-01-12 2017-01-11 25,000 26.5 ขาย
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-10-17 2016-10-12 25,000 22.5 ซื้อ
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-12 100,000 22 ซื้อ
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-13 500,000 21.7 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2016-09-09 2016-09-08 20,000 23 ขาย
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-06-30 2016-06-29 30,000 23.5 ขาย
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2016-06-28 2016-06-24 700,000 21.8 ขาย
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-05-31 2016-05-27 382,000 19.7 ซื้อ
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-05-13 2016-05-11 100,000 20.2 ซื้อ
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-05-13 2016-05-12 100,000 20.2 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-29 2016-03-24 150,000 17.83 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-29 2016-03-24 150,000 17.83 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-24 2016-03-21 87,100 17.79 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-24 2016-03-23 97,900 17.7 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-24 2016-03-22 200,000 17.74 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-24 2016-03-21 87,100 17.79 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-24 2016-03-22 200,000 17.74 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-24 2016-03-23 97,900 17.7 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-16 240,000 17.53 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-17 50,000 17.6 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-18 76,100 17.7 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-16 240,000 17.53 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-17 50,000 17.6 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-18 76,100 17.7 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-11 120,000 17.6 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-14 80,000 17.7 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-15 407,500 17.56 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-11 120,000 17.6 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-14 80,000 17.7 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-15 407,500 17.56 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-11 2016-03-09 300,000 17.2 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-11 2016-03-10 64,700 17.4 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-11 2016-03-09 300,000 17.2 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-11 2016-03-10 64,700 17.4 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-09 2016-03-08 2,290,000 17.21 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-09 2016-03-07 450,000 17.54 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-09 2016-03-08 2,290,000 17.21 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-09 2016-03-07 450,000 17.54 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-07 2016-03-04 100,000 18 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-07 2016-03-03 150,000 17.93 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-07 2016-03-04 100,000 18 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-07 2016-03-03 150,000 17.93 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-03-02 100,000 17.8 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-03-01 300,000 17.63 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-03-02 100,000 17.8 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-03-01 300,000 17.63 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-01 2016-02-26 390,000 17.63 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-01 2016-02-29 526,700 17.61 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-01 2016-02-26 390,000 17.63 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-01 2016-02-29 526,700 17.61 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-02-29 2016-02-24 600,000 17.87 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-02-29 2016-02-25 1,400,000 17.71 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-02-29 2016-02-24 600,000 17.87 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-02-29 2016-02-25 1,400,000 17.71 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-29 2015-12-24 160,000 17.93 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-29 2015-12-24 160,000 17.93 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-21 319,900 17.98 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-22 190,000 17.85 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 290,000 17.89 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-21 319,900 17.98 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-22 190,000 17.85 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 290,000 17.89 ซื้อ
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-08 150,000 17.1 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-08 1,670,000 17.43 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-09 190,000 17.1 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 290,000 17.55 ซื้อ
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-08 20,000 17 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-09 190,000 17.1 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-08 1,670,000 17.43 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 290,000 17.55 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-02 340,000 18.14 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-03 500,000 17.98 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-04 150,000 18.03 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-02 340,000 18.14 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-03 500,000 17.98 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-04 150,000 18.03 ซื้อ
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-07 90,000 18.7 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-10-05 2015-09-30 70,000 18.3 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-10-05 2015-09-30 70,000 18.3 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-09-14 50,000 18.2 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-09-04 56,000 17.34 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-09-03 162,700 16.76 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-09-04 56,000 17.34 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-09-03 162,760 16.76 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2015-09-01 2015-08-31 29,000 16.8 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-24 150,000 15.8 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-21 100,000 16.3 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-24 150,000 15.8 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-21 100,000 16.3 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-24 71,000 15.78 ซื้อ
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-24 30,000 15.8 ซื้อ
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-08-24 2015-08-21 30,000 16.2 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2015-08-24 2015-08-21 50,000 16.2 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-20 100,000 16.9 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-18 500,000 16.52 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-19 60,000 16.7 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-18 500,000 16.52 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-19 60,000 16.7 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-20 100,000 16.9 ซื้อ
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-18 30,000 16 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-13 2,617,400 16.62 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-14 300,000 16.8 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-17 450,000 16.93 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-13 2,617,400 16.62 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-14 300,000 16.8 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-17 450,000 16.93 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-13 2015-07-08 230,000 17.8 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-13 2015-07-09 110,000 17.9 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-13 2015-07-08 230,000 17.8 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-13 2015-07-09 110,000 17.9 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-03 150,000 18.03 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-06 340,000 17.83 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-07 380,000 17.89 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-03 150,000 18.03 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-06 340,000 17.83 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-07 380,000 17.89 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2015-06-24 2015-06-23 300,000 19.1 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-06-19 2015-06-16 90,000 18.1 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-06-19 2015-06-16 90,000 18.1 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2015-06-11 2015-06-09 300,000 18.8 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2015-06-09 2015-06-08 100,000 18.5 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2015-06-09 2015-06-08 30,000 18.5 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-06-09 2015-06-04 300,000 17.96 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-06-09 2015-06-04 300,000 17.96 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-05-29 18,500 17.9 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-05-29 18,500 17.9 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-28 388,900 17.95 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-27 87,200 18 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-28 388,900 17.95 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-27 87,200 18 ซื้อ
กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล หุ้นสามัญ 2015-05-28 2015-05-25 10,000 18.4 ซื้อ
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-12-26 2014-12-25 10,000 23.3 ซื้อ
กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล หุ้นสามัญ 2014-04-24 2014-04-09 360,000 0 โอนออก
กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล หุ้นสามัญ 2014-04-24 2014-04-09 360,000 0 รับโอน
วิรัช อภิเมธีธำรง หุ้นสามัญ 2013-01-09 2013-01-07 50,000 20.6 ขาย
วิรัช อภิเมธีธำรง หุ้นสามัญ 2012-06-26 2012-06-22 100,000 17.1 ขาย
วิรัช อภิเมธีธำรง หุ้นสามัญ 2012-03-20 2012-03-16 100,000 15.5 ขาย
วิรัช อภิเมธีธำรง หุ้นสามัญ 2011-12-21 2011-12-20 100,000 14 ขาย
วิรัช อภิเมธีธำรง หุ้นสามัญ 2011-12-13 2011-12-08 100,000 13.6 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com