หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SPALI

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2018-07-03 2018-07-02 10,000 23.7 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-13 10,000 22.5 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2018-02-27 2018-02-26 200,000 23.4 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2018-02-23 2018-02-22 250,000 23 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-23 2018-01-19 150,000 24.27 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-23 2018-01-18 150,000 24.27 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2018-01-23 2018-01-18 150,000 19.77 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-23 2018-01-19 85,000 24.26 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2018-01-23 2018-01-19 85,000 19.76 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2018-01-23 2018-01-18 150,000 19.77 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-23 2018-01-19 85,000 24.26 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2018-01-23 2018-01-19 85,000 19.76 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-12 175,000 23.56 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2018-01-17 2018-01-12 175,000 19.06 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-15 941,000 23.8 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2018-01-17 2018-01-15 941,000 19.29 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-16 543,200 23.92 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2018-01-17 2018-01-16 543,200 19.42 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-12 175,000 23.56 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2018-01-17 2018-01-16 543,200 19.42 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-16 543,200 23.92 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2018-01-17 2018-01-15 941,000 19.29 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-15 941,000 23.8 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2018-01-17 2018-01-12 175,000 19.06 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-20 40,000 24.94 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-23 2017-11-20 40,000 20.44 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-22 380,000 24.5 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-23 2017-11-22 380,000 20 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-20 40,000 24.94 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-23 2017-11-20 40,000 20.44 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-22 380,000 24.5 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-23 2017-11-22 380,000 20 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-17 380,000 24.62 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-20 2017-11-16 425,000 19.8 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-16 425,000 24.3 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-20 2017-11-15 1,320,000 19.96 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-15 1,320,000 24.46 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-20 2017-11-17 380,000 20.12 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-15 1,320,000 24.46 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-20 2017-11-15 1,320,000 19.96 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-16 425,000 24.3 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-20 2017-11-16 425,000 19.8 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-17 380,000 24.62 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-20 2017-11-17 380,000 20.12 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-10 165,000 24.15 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-14 3,520,000 24.36 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-15 2017-11-13 500,000 19.53 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-13 500,000 24.04 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-15 2017-11-10 165,000 19.55 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-15 2017-11-14 3,520,000 19.86 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-10 165,000 24.15 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-13 500,000 24.04 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-15 2017-11-13 500,000 19.53 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-14 3,520,000 24.36 ขาย
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-15 2017-11-14 3,520,000 19.86 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม Warrant4 2017-11-15 2017-11-10 165,000 19.55 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2017-08-15 2017-08-11 50,000 23.6 ขาย
วิรัช อภิเมธีธำรง หุ้นสามัญ 2017-06-13 2017-06-09 100,000 27.25 ขาย
วิรัช อภิเมธีธำรง หุ้นสามัญ 2017-01-23 2017-01-19 100,000 25.75 ขาย
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-01-12 2017-01-11 25,000 26.5 ขาย
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-10-17 2016-10-12 25,000 22.5 ซื้อ
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-12 100,000 22 ซื้อ
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-13 500,000 21.7 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2016-09-09 2016-09-08 20,000 23 ขาย
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-06-30 2016-06-29 30,000 23.5 ขาย
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2016-06-28 2016-06-24 700,000 21.8 ขาย
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-05-31 2016-05-27 382,000 19.7 ซื้อ
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-05-13 2016-05-11 100,000 20.2 ซื้อ
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-05-13 2016-05-12 100,000 20.2 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-29 2016-03-24 150,000 17.83 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-29 2016-03-24 150,000 17.83 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-24 2016-03-21 87,100 17.79 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-24 2016-03-23 97,900 17.7 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-24 2016-03-22 200,000 17.74 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-24 2016-03-21 87,100 17.79 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-24 2016-03-22 200,000 17.74 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-24 2016-03-23 97,900 17.7 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-16 240,000 17.53 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-17 50,000 17.6 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-18 76,100 17.7 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-16 240,000 17.53 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-17 50,000 17.6 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-18 76,100 17.7 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-11 120,000 17.6 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-14 80,000 17.7 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-15 407,500 17.56 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-11 120,000 17.6 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-14 80,000 17.7 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-15 407,500 17.56 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-11 2016-03-09 300,000 17.2 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-11 2016-03-10 64,700 17.4 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-11 2016-03-09 300,000 17.2 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-11 2016-03-10 64,700 17.4 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-09 2016-03-08 2,290,000 17.21 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-09 2016-03-07 450,000 17.54 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-09 2016-03-08 2,290,000 17.21 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-09 2016-03-07 450,000 17.54 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-07 2016-03-04 100,000 18 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-07 2016-03-03 150,000 17.93 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-07 2016-03-04 100,000 18 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-07 2016-03-03 150,000 17.93 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-03-02 100,000 17.8 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-03-01 300,000 17.63 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-03-02 100,000 17.8 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-03-01 300,000 17.63 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-01 2016-02-26 390,000 17.63 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-01 2016-02-29 526,700 17.61 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-01 2016-02-26 390,000 17.63 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-03-01 2016-02-29 526,700 17.61 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-02-29 2016-02-24 600,000 17.87 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-02-29 2016-02-25 1,400,000 17.71 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-02-29 2016-02-24 600,000 17.87 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2016-02-29 2016-02-25 1,400,000 17.71 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-29 2015-12-24 160,000 17.93 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-29 2015-12-24 160,000 17.93 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-21 319,900 17.98 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-22 190,000 17.85 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 290,000 17.89 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-21 319,900 17.98 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-22 190,000 17.85 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 290,000 17.89 ซื้อ
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-08 150,000 17.1 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-08 1,670,000 17.43 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-09 190,000 17.1 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 290,000 17.55 ซื้อ
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-08 20,000 17 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-09 190,000 17.1 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-08 1,670,000 17.43 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 290,000 17.55 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-02 340,000 18.14 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-03 500,000 17.98 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-04 150,000 18.03 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-02 340,000 18.14 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-03 500,000 17.98 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-04 150,000 18.03 ซื้อ
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-07 90,000 18.7 ขาย
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-10-05 2015-09-30 70,000 18.3 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-10-05 2015-09-30 70,000 18.3 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-09-14 50,000 18.2 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-09-04 56,000 17.34 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-09-03 162,700 16.76 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-09-04 56,000 17.34 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-09-03 162,760 16.76 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2015-09-01 2015-08-31 29,000 16.8 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-24 150,000 15.8 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-21 100,000 16.3 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-24 150,000 15.8 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-21 100,000 16.3 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-24 71,000 15.78 ซื้อ
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-24 30,000 15.8 ซื้อ
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-08-24 2015-08-21 30,000 16.2 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2015-08-24 2015-08-21 50,000 16.2 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-20 100,000 16.9 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-18 500,000 16.52 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-19 60,000 16.7 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-18 500,000 16.52 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-19 60,000 16.7 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-20 100,000 16.9 ซื้อ
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-18 30,000 16 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-13 2,617,400 16.62 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-14 300,000 16.8 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-17 450,000 16.93 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-13 2,617,400 16.62 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-14 300,000 16.8 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-17 450,000 16.93 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-13 2015-07-08 230,000 17.8 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-13 2015-07-09 110,000 17.9 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-13 2015-07-08 230,000 17.8 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-13 2015-07-09 110,000 17.9 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-03 150,000 18.03 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-06 340,000 17.83 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-07 380,000 17.89 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-03 150,000 18.03 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-06 340,000 17.83 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-07 380,000 17.89 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2015-06-24 2015-06-23 300,000 19.1 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-06-19 2015-06-16 90,000 18.1 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-06-19 2015-06-16 90,000 18.1 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2015-06-11 2015-06-09 300,000 18.8 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2015-06-09 2015-06-08 100,000 18.5 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2015-06-09 2015-06-08 30,000 18.5 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-06-09 2015-06-04 300,000 17.96 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-06-09 2015-06-04 300,000 17.96 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-05-29 18,500 17.9 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-05-29 18,500 17.9 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-28 388,900 17.95 ซื้อ
อัจฉรา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-27 87,200 18 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-28 388,900 17.95 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-27 87,200 18 ซื้อ
กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล หุ้นสามัญ 2015-05-28 2015-05-25 10,000 18.4 ซื้อ
วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-12-26 2014-12-25 10,000 23.3 ซื้อ
กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล หุ้นสามัญ 2014-04-24 2014-04-09 360,000 0 โอนออก
กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล หุ้นสามัญ 2014-04-24 2014-04-09 360,000 0 รับโอน
วิรัช อภิเมธีธำรง หุ้นสามัญ 2013-01-09 2013-01-07 50,000 20.6 ขาย
วิรัช อภิเมธีธำรง หุ้นสามัญ 2012-06-26 2012-06-22 100,000 17.1 ขาย
วิรัช อภิเมธีธำรง หุ้นสามัญ 2012-03-20 2012-03-16 100,000 15.5 ขาย
วิรัช อภิเมธีธำรง หุ้นสามัญ 2011-12-21 2011-12-20 100,000 14 ขาย
วิรัช อภิเมธีธำรง หุ้นสามัญ 2011-12-13 2011-12-08 100,000 13.6 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com