หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SIMAT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ธนายุส โฆสิตสกุล หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-27 665,000 2.36 ซื้อ
ทองคำ มานะศิลปพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-05-11 2018-05-09 2,000,000 4 ขาย
ธนายุส โฆสิตสกุล หุ้นสามัญ 2018-05-10 2018-05-09 5,000,000 3.1 ซื้อ
ธนายุส โฆสิตสกุล หุ้นสามัญ 2018-05-10 2018-05-08 5,000,000 3.2 ซื้อ
ทองคำ มานะศิลปพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-05-02 2018-04-25 10,000,000 4 ขาย
บัค เหลง ตัน หุ้นสามัญ 2017-06-30 2017-06-20 193,000 3.94 ขาย
ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้า หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-20 83,600 2.9 ขาย
ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้า หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-21 127,000 2.93 ขาย
ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้า หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-03 90,000 3.99 ขาย
ทองคำ มานะศิลปพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-20 4,000,000 0 โอนออก
ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้า หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-18 55,000 5.52 ขาย
ทองคำ มานะศิลปพันธ์ หุ้นสามัญ 2014-10-28 2014-10-28 25,000,000 0 รับโอน
ทองคำ มานะศิลปพันธ์ หุ้นสามัญ 2014-10-28 2014-10-28 25,000,000 0 โอนออก
กัญญ์วรา เอื้อโภไคยกุล หุ้นสามัญ 2014-04-08 2014-02-11 10,000 5 ขาย
กัญญ์วรา เอื้อโภไคยกุล หุ้นสามัญ 2014-04-04 2013-11-26 10,000 4.68 ซื้อ
ณัฐวุฒิ ปิ่นโต Warrant 2014-03-20 2014-03-18 10,800 8.01 ขาย
ทองคำ มานะศิลปพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-09-25 2013-09-24 12,851,548 0 รับโอน
ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้า หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-06-20 40,000 7.6 ขาย
ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้า หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-06-21 25,000 7.6 ขาย
ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้า หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-06-25 20,000 7 ขาย
ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้า หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-06-26 10,000 7.1 ขาย
ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้า หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-06-26 20,000 7.2 ขาย
ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้า หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-07-03 3,000 7.2 ขาย
ธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-20 100,000 5.41 ขาย
นริศรา ประเสริฐสังข์ หุ้นสามัญ 2012-01-11 2011-09-14 4,000,000 0 โอนออก
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com