หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SGP

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
พัชราวดี วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2018-04-04 2018-04-03 727,500 29.25 ขาย
สมชาย กอประสพสุข หุ้นสามัญ 2018-03-05 2018-03-02 15,000 31.75 ขาย
หาญ เชี่ยวชาญ หุ้นสามัญ 2018-02-12 2018-02-08 10,000 28.25 ซื้อ
สมชาย กอประสพสุข หุ้นสามัญ 2018-02-12 2018-02-08 15,000 28 ซื้อ
หาญ เชี่ยวชาญ หุ้นสามัญ 2018-01-31 2018-01-29 20,000 29.38 ขาย
หาญ เชี่ยวชาญ หุ้นสามัญ 2017-12-27 2017-12-25 20,000 24.1 ซื้อ
พัชราวดี วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2017-09-14 2017-09-12 200,000 18.6 ขาย
หาญ เชี่ยวชาญ หุ้นสามัญ 2017-06-07 2017-06-02 20,000 15.5 ขาย
หาญ เชี่ยวชาญ หุ้นสามัญ 2016-10-04 2016-09-29 10,000 10.7 ขาย
ศุภชัย วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-09 300,000 9.95 ซื้อ
ศุภชัย วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-09 300,000 9.95 ซื้อ
ศุภชัย วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2016-09-09 2016-09-08 200,000 10.1 ซื้อ
สุดจิต ทิวารี หุ้นสามัญ 2015-03-18 2015-03-17 700,000 0 โอนออก
สุดจิต ทิวารี หุ้นสามัญ 2014-11-14 2014-11-13 500,000 9.9 ขาย
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2014-09-08 2014-09-05 200,000 14.3 ซื้อ
สุดจิต ทิวารี หุ้นสามัญ 2014-05-07 2014-05-06 45,700 21 ขาย
สุดจิต ทิวารี หุ้นสามัญ 2014-05-07 2014-05-02 44,300 21 ขาย
สุดจิต ทิวารี หุ้นสามัญ 2014-05-02 2014-04-30 210,000 21.05 ขาย
วิโรจน์ คลังบุญครอง หุ้นสามัญ 2014-03-20 2014-03-19 20,000 21 ขาย
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2014-01-30 2014-01-28 1,000 15.5 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2014-01-30 2014-01-29 90,000,000 15.1 ขาย
ศุภชัย วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2013-11-12 2013-11-08 20,000 14.1 ซื้อ
ศุภชัย วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2013-11-12 2013-11-08 20,000 14.3 ขาย
วิโรจน์ คลังบุญครอง หุ้นสามัญ 2013-07-04 2013-06-28 25,000 9.1 ซื้อ
หาญ เชี่ยวชาญ หุ้นสามัญ 2012-12-27 2012-12-26 100,000 13.9 ขาย
สุดจิต ทิวารี หุ้นสามัญ 2012-07-20 2012-07-17 10,000 15 ซื้อ
สุดจิต ทิวารี หุ้นสามัญ 2012-07-20 2012-07-18 20,000 15 ขาย
หาญ เชี่ยวชาญ หุ้นสามัญ 2012-07-05 2012-07-04 100,000 14.5 ขาย
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-06-28 2012-06-26 50,000 14.3 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-06-08 2012-06-01 90,000 14.92 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-06-08 2012-06-05 61,300 14.59 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-06-08 2012-06-06 65,000 14.5 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-06-01 2012-05-30 193,000 14.96 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-05-30 2012-05-28 41,000 14.6 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-05-30 2012-05-25 40,000 14.6 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-05-25 2012-05-24 708,400 14.16 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-05-25 2012-05-23 432,100 14.46 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-05-24 2012-05-22 294,000 14.82 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-05-24 2012-05-21 333,600 14.83 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-05-24 2012-05-18 155,000 15.07 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-05-18 2012-05-17 100,000 15.6 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-05-18 2012-05-17 1,200,500 15.5 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-05-18 2012-05-16 350,000 15.46 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-05-18 2012-05-16 200,000 15.4 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-05-18 2012-05-15 803,500 15.71 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-05-15 2012-05-14 4,140,000 16.28 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-05-14 2012-05-09 400,000 16.75 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-05-14 2012-05-10 1,300,000 16.43 ซื้อ
สุดจิต ทิวารี หุ้นสามัญ 2012-05-14 2012-05-10 10,000 16.3 ขาย
หาญ เชี่ยวชาญ หุ้นสามัญ 2012-05-11 2012-05-10 100,000 16.44 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-05-02 2012-04-27 558,600 16.39 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-04-27 2012-04-24 168,600 15.66 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-04-25 2012-04-20 572,200 15.7 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-04-25 2012-04-23 310,000 15.7 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-04-20 2012-04-17 25,300 15.3 ซื้อ
หาญ เชี่ยวชาญ หุ้นสามัญ 2012-04-18 2012-04-17 100,000 15.55 ขาย
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-04-17 2012-04-12 135,800 15.22 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-04-17 2012-04-11 278,400 14.86 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-04-11 2012-04-05 410,000 15.2 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-04-11 2012-04-10 1,013,800 14.95 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-04-05 2012-04-03 100,000 15.3 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-04-02 2012-03-30 195,000 15.3 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-29 2012-03-28 100,000 15.4 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-26 2012-03-23 200,000 15.65 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-23 2012-03-22 330,000 15.66 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-23 2012-03-21 179,800 15.66 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-21 2012-03-20 500,000 15.7 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-03-21 2012-03-19 600,000 15.7 ซื้อ
ศุภชัย วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-02-22 2012-02-21 45,000 16.2 ขาย
ศุภชัย วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-02-22 2012-02-21 45,000 16.2 ซื้อ
สุดจิต ทิวารี หุ้นสามัญ 2011-12-14 2011-12-09 10,000 12.2 ขาย
สุดจิต ทิวารี หุ้นสามัญ 2011-11-28 2011-11-24 10,000 11.3 ซื้อ
สุดจิต ทิวารี หุ้นสามัญ 2011-11-23 2011-11-18 20,000 11.85 ขาย
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2011-10-27 2011-10-26 100,000 10.4 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2011-10-26 2011-10-21 235,700 10.39 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2011-10-26 2011-10-25 240,000 10.4 ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2011-10-25 2011-10-20 220,000 10.42 ซื้อ
สุดจิต ทิวารี หุ้นสามัญ 2011-10-20 2011-10-17 20,000 11.2 ซื้อ
ศุภชัย วีรบวรพงศ์ หุ้นสามัญ 2011-10-11 2011-10-10 871,000 10.46 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com