หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SENA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ หุ้นสามัญ 2015-08-11 2015-08-10 74,537,816 0 รับโอน
ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ หุ้นสามัญ 2015-08-11 2015-08-10 158,843,220 0 โอนออก
ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ หุ้นสามัญ 2015-02-06 2015-02-06 1,652,500 3.51 ขาย
ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ หุ้นสามัญ 2015-02-05 2015-02-03 1,198,900 3.51 ขาย
ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ หุ้นสามัญ 2015-02-04 2015-02-02 2,600,000 3.51 ขาย
ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ หุ้นสามัญ 2014-03-03 2014-02-27 976,400 2.34 ขาย
อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ หุ้นสามัญ 2012-09-27 2012-09-27 5,000,000 0 โอนออก
อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ หุ้นสามัญ 2012-08-24 2012-08-23 2,000,000 0 โอนออก-เพื
อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ หุ้นสามัญ 2012-08-24 2012-08-23 2,000,000 0 โอนออก-เพื
อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ หุ้นสามัญ 2011-09-07 2011-09-06 50,000,000 2.2 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com