หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SEAFCO

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-28 100,000 7.9 ซื้อ
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2018-05-04 2018-05-03 20,000 9 ซื้อ
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-12-04 2017-12-01 25,000,000 8.5 ขาย
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-10-25 2017-10-16 10,000 17.5 ซื้อ
ธวัช ผุดผ่อง หุ้นสามัญ 2017-06-15 2017-06-13 6,000 13.6 ขาย
ธวัช ผุดผ่อง หุ้นสามัญ 2017-06-15 2017-06-13 5,000 14.1 ขาย
ธวัช ผุดผ่อง หุ้นสามัญ 2017-06-15 2017-06-14 374 14.1 ขาย
ธวัช ผุดผ่อง หุ้นสามัญ 2017-06-15 2017-06-14 374 14.1 ขาย
ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-05-31 213,200 12 ขาย
ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-05-31 81 11.9 ขาย
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-05-31 1,421,600 12 ขาย
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-05-31 48 11.8 ขาย
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2016-10-17 2016-10-12 20,000 9.1 ซื้อ
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หุ้นสามัญ 2016-07-26 2016-07-21 30,000 11.6 ขาย
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หุ้นสามัญ 2016-07-26 2016-07-20 44,300 11.4 ขาย
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2016-07-21 2016-07-13 23,324 11.3 ขาย
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หุ้นสามัญ 2016-07-15 2016-07-13 100,000 11.3 ขาย
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หุ้นสามัญ 2016-07-15 2016-07-13 50,000 11.2 ขาย
กมล สิงห์โตแก้ว หุ้นสามัญ 2016-07-15 2016-07-13 10,000 11.4 ขาย
กมล สิงห์โตแก้ว หุ้นสามัญ 2016-07-08 2016-07-06 10,000 11 ขาย
กมล สิงห์โตแก้ว หุ้นสามัญ 2016-05-17 2016-05-09 10,000 9.25 ซื้อ
กมล สิงห์โตแก้ว หุ้นสามัญ 2015-12-17 2015-12-11 10,000 8.15 ซื้อ
กมล สิงห์โตแก้ว หุ้นสามัญ 2015-11-12 2015-11-10 5,000 9.65 ขาย
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-10-02 2015-10-01 30,000 10.1 ขาย
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-10-02 2015-09-30 170,000 10.1 ขาย
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2015-05-14 2015-05-12 10,000 10 ขาย
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2015-05-07 2015-04-30 30,000 10.7 ขาย
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หุ้นสามัญ 2015-05-06 2015-04-30 30,000 10.9 ขาย
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-16 17,300 11.5 ซื้อ
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-16 8 11.7 ซื้อ
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-16 10 11.4 ซื้อ
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-16 17 13.2 ซื้อ
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2014-10-01 2014-09-30 5,000 6.5 ซื้อ
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2014-05-15 2014-05-12 5,200 4.28 ซื้อ
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หุ้นสามัญ 2014-04-16 2014-04-11 8,000 4.5 ซื้อ
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2014-04-11 2014-04-10 6,000 4.54 ซื้อ
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-03 10,000 4.04 ซื้อ
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2013-11-07 2013-11-04 10,000 5.05 ซื้อ
เอนก ศรีทับทิม หุ้นสามัญ 2013-10-11 2013-10-10 20,000 5.75 ขาย
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2013-10-03 2013-09-30 29,300 5.1 ซื้อ
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-05 20,000 9.35 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com