หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SEAFCO

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-28 100,000 7.9 ซื้อ
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2018-05-04 2018-05-03 20,000 9 ซื้อ
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-12-04 2017-12-01 25,000,000 8.5 ขาย
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-10-25 2017-10-16 10,000 17.5 ซื้อ
ธวัช ผุดผ่อง หุ้นสามัญ 2017-06-15 2017-06-13 6,000 13.6 ขาย
ธวัช ผุดผ่อง หุ้นสามัญ 2017-06-15 2017-06-13 5,000 14.1 ขาย
ธวัช ผุดผ่อง หุ้นสามัญ 2017-06-15 2017-06-14 374 14.1 ขาย
ธวัช ผุดผ่อง หุ้นสามัญ 2017-06-15 2017-06-14 374 14.1 ขาย
ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-05-31 213,200 12 ขาย
ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-05-31 81 11.9 ขาย
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-05-31 1,421,600 12 ขาย
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-05-31 48 11.8 ขาย
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2016-10-17 2016-10-12 20,000 9.1 ซื้อ
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หุ้นสามัญ 2016-07-26 2016-07-21 30,000 11.6 ขาย
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หุ้นสามัญ 2016-07-26 2016-07-20 44,300 11.4 ขาย
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2016-07-21 2016-07-13 23,324 11.3 ขาย
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หุ้นสามัญ 2016-07-15 2016-07-13 100,000 11.3 ขาย
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หุ้นสามัญ 2016-07-15 2016-07-13 50,000 11.2 ขาย
กมล สิงห์โตแก้ว หุ้นสามัญ 2016-07-15 2016-07-13 10,000 11.4 ขาย
กมล สิงห์โตแก้ว หุ้นสามัญ 2016-07-08 2016-07-06 10,000 11 ขาย
กมล สิงห์โตแก้ว หุ้นสามัญ 2016-05-17 2016-05-09 10,000 9.25 ซื้อ
กมล สิงห์โตแก้ว หุ้นสามัญ 2015-12-17 2015-12-11 10,000 8.15 ซื้อ
กมล สิงห์โตแก้ว หุ้นสามัญ 2015-11-12 2015-11-10 5,000 9.65 ขาย
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-10-02 2015-10-01 30,000 10.1 ขาย
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-10-02 2015-09-30 170,000 10.1 ขาย
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2015-05-14 2015-05-12 10,000 10 ขาย
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2015-05-07 2015-04-30 30,000 10.7 ขาย
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หุ้นสามัญ 2015-05-06 2015-04-30 30,000 10.9 ขาย
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-16 17,300 11.5 ซื้อ
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-16 8 11.7 ซื้อ
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-16 10 11.4 ซื้อ
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-16 17 13.2 ซื้อ
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2014-10-01 2014-09-30 5,000 6.5 ซื้อ
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2014-05-15 2014-05-12 5,200 4.28 ซื้อ
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หุ้นสามัญ 2014-04-16 2014-04-11 8,000 4.5 ซื้อ
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2014-04-11 2014-04-10 6,000 4.54 ซื้อ
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-03 10,000 4.04 ซื้อ
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2013-11-07 2013-11-04 10,000 5.05 ซื้อ
เอนก ศรีทับทิม หุ้นสามัญ 2013-10-11 2013-10-10 20,000 5.75 ขาย
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2013-10-03 2013-09-30 29,300 5.1 ซื้อ
เผด็จ รุจิขจรเดช หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-05 20,000 9.35 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com