หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SCC

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2017-08-08 2017-08-08 1,000 488 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2017-08-04 2017-08-04 3,000 498 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2017-08-04 2017-08-03 1,000 498 ซื้อ
นิธิ ภัทรโชค หุ้นสามัญ 2017-08-01 2017-07-31 10,000 500 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2017-06-20 2017-06-14 50,000 520 ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ หุ้นสามัญ 2017-06-12 2017-06-09 5,312 311 ขาย
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2017-03-06 2017-03-03 100,000 523.7 ขาย
พนัส สิมะเสถียร หุ้นสามัญ 2016-06-09 2016-06-07 1,000 488 ขาย
พนัส สิมะเสถียร หุ้นสามัญ 2016-06-09 2016-06-07 1,000 488 ซื้อ
ชนะ ภูมี หุ้นสามัญ 2016-03-07 2016-02-17 1,000 420 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-12 1,000 410 ซื้อ
จันทนิดา สาริกะภูติ หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-07 2,000 420 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-06 300 430 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-07 4,000 415 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-15 200 430 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 200 430 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-09 10,000 437 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 1,000 426 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-09 2,000 432 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-08 5,000 442 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-04 25,000 447.2 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-08 40,000 439.25 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-03 5,000 440 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-02 20,000 443 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-12-02 2015-11-30 1,000 448 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-12-02 2015-11-27 1,000 450 ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพ หุ้นสามัญ 2015-11-13 2015-11-12 1,000 454 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2015-11-02 2015-10-30 1,000 456 ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพ หุ้นสามัญ 2015-11-02 2015-10-30 1,000 454 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-07 2,000 480 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-07 2,000 480 ขาย
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2015-10-01 2015-09-28 1,000 458 ซื้อ
ประมนต์ สุธีวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-10-01 2015-09-29 5,000 460 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2015-09-29 2015-09-25 40,000 471.95 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-09-29 2015-09-28 2,000 458 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2015-09-28 2015-09-25 1,000 474 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2015-09-28 2015-09-25 500 470 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-09-28 2015-09-23 4,000 479 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-09-28 2015-09-24 2,000 426 ซื้อ
เชาวลิต เอกบุตร หุ้นสามัญ 2015-09-28 2015-09-24 10,000 460 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2015-09-28 2015-09-23 3,000 474 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2015-09-25 2015-09-23 20,000 474.8 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2015-09-25 2015-09-24 40,000 460.7 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2015-09-21 2015-09-18 2,000 490 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2015-09-21 2015-09-16 1,000 492 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-09-14 2,000 486 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-09-04 2015-09-03 10,000 510 ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-09-04 2015-08-24 10,000 490 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2015-08-31 2015-08-27 25,000 472.24 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-15 1,000 480 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-25 40,000 480.5 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-24 35,000 482.17 ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพ หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-24 1,000 478 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-18 2,000 516 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-18 1,000 512 ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพ หุ้นสามัญ 2015-08-19 2015-08-18 1,000 514 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2015-08-13 2015-08-10 1,000 516 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2015-08-13 2015-08-07 200 524 ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพ หุ้นสามัญ 2015-07-14 2015-07-14 1,000 512 ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพ หุ้นสามัญ 2015-06-29 2015-06-29 1,000 520 ซื้อ
สมชาย หวังวัฒนาพาณิช หุ้นสามัญ 2015-06-16 2015-06-12 1,000 520 ซื้อ
สมชาย หวังวัฒนาพาณิช หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-06-02 1,000 520 ซื้อ
สมชาย หวังวัฒนาพาณิช หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-06-02 1,000 520 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-05-11 2015-05-07 400 544 ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-05-11 2015-05-08 9,600 544 ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2015-05-11 2015-05-08 5,000 546 ขาย
ชลณัฐ ญาณารณพ หุ้นสามัญ 2015-04-30 2015-04-30 2,000 534 ซื้อ
สมชาย หวังวัฒนาพาณิช หุ้นสามัญ 2015-02-06 2015-02-05 6,000 494.3 ขาย
สมชาย หวังวัฒนาพาณิช หุ้นสามัญ 2014-12-18 2014-12-17 8,300 451.6 ขาย
ชุมพล ณ ลำเลียง หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-16 800,000 454 ขาย
เชาวลิต เอกบุตร หุ้นสามัญ 2014-10-14 2014-10-10 10,000 434 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2014-10-13 2014-10-13 2,000 436 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2014-10-13 2014-10-09 2,000 436 ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพ หุ้นสามัญ 2014-09-23 2014-09-22 1,000 456 ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพ หุ้นสามัญ 2014-09-19 2014-09-18 1,000 456 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2014-08-05 2014-08-04 2,000 430 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2014-08-05 2014-08-01 2,000 432 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2014-07-14 2014-07-09 2,000 464 ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพ หุ้นสามัญ 2014-05-21 2014-05-20 2,000 410 ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพ หุ้นสามัญ 2014-05-08 2014-05-08 1,000 420 ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพ หุ้นสามัญ 2014-02-20 2014-02-19 1,000 416 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2014-01-14 2014-01-10 2,000 388 ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพ หุ้นสามัญ 2014-01-14 2014-01-10 1,000 388 ซื้อ
เชาวลิต เอกบุตร หุ้นสามัญ 2014-01-06 2014-01-03 10,000 377 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2013-12-04 2013-11-05 10,000 0 โอนออก
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2013-11-28 2013-11-25 1,000 396 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2013-11-27 2013-11-25 75,000 394.33 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-22 25,000 399.4 ซื้อ
สมชาย หวังวัฒนาพาณิช หุ้นสามัญ 2013-11-25 2013-11-22 1,000 406 ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพ หุ้นสามัญ 2013-11-20 2013-11-19 1,000 422 ซื้อ
สมชาย หวังวัฒนาพาณิช หุ้นสามัญ 2013-11-20 2013-11-18 1,000 424 ซื้อ
สมชาย หวังวัฒนาพาณิช หุ้นสามัญ 2013-11-08 2013-11-07 4,000 434 ซื้อ
สมชาย หวังวัฒนาพาณิช หุ้นสามัญ 2013-10-17 2013-10-15 2,000 438 ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกส หุ้นสามัญ 2013-09-10 2013-09-06 2,300 397 ซื้อ
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ หุ้นสามัญ 2013-09-10 2013-09-05 2,000 394 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2013-09-04 2013-09-04 1,000 390 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2013-09-04 2013-09-04 1,000 392 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2013-09-04 2013-09-04 1,000 396 ซื้อ
สมชาย หวังวัฒนาพาณิช หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-08-30 1,000 391 ซื้อ
สมชาย หวังวัฒนาพาณิช หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-28 1,000 386.5 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-28 40,000 387.38 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-26 1,000 408 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-27 1,000 398 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2013-08-26 2013-08-23 1,000 414 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2013-08-22 2013-08-21 1,000 420 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2013-08-21 2013-08-20 1,000 424 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2013-08-20 2013-08-19 2,000 438 ซื้อ
สมชาย หวังวัฒนาพาณิช หุ้นสามัญ 2013-07-12 2013-07-10 6,000 448 ขาย
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-20 3,000 410 ซื้อ
รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-11 2,000 432 ซื้อ
สมชาย หวังวัฒนาพาณิช หุ้นสามัญ 2013-04-01 2013-03-27 2,000 492 ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2013-03-20 2013-03-19 10,000 500 ขาย
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2013-03-18 2013-03-15 20,000 499.5 ขาย
สมชาย หวังวัฒนาพาณิช หุ้นสามัญ 2013-03-13 2013-03-11 1,400 492 ขาย
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2013-03-13 2013-03-12 20,000 499 ขาย
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2013-03-12 2013-03-11 10,000 493 ขาย
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-08 15,000 486 ขาย
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2013-02-26 2013-02-22 75,000 474.27 ขาย
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2013-02-22 2013-02-21 5,000 464 ขาย
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2013-02-21 2013-02-20 35,000 464.29 ขาย
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2013-02-20 2013-02-19 100,000 0 โอนออก
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2013-02-20 2013-02-19 20,000 461 ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2013-01-04 2013-01-03 5,000 446 ขาย
ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล หุ้นสามัญ 2013-01-03 2012-12-28 6,000 450 ขาย
ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล หุ้นสามัญ 2012-12-24 2012-12-21 10,000 432 ขาย
ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล หุ้นสามัญ 2012-12-21 2012-12-19 10,000 422 ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2012-12-19 2012-12-19 5,000 420 ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2012-12-14 2012-12-13 5,000 422 ขาย
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ หุ้นสามัญ 2012-12-14 2012-12-11 2,000 404 ขาย
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ หุ้นสามัญ 2012-11-07 2012-11-01 5,000 385 ขาย
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ หุ้นสามัญ 2012-11-07 2012-11-02 2,000 399 ขาย
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2012-09-17 2012-09-13 12,000 326.58 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2012-09-17 2012-09-12 8,000 327 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2012-09-03 2012-08-29 20,000 326.75 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2012-09-03 2012-08-31 30,000 327.6 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2012-09-03 2012-08-30 30,000 327.6 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2012-03-16 2012-03-15 80,000 343.96 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2012-03-15 2012-03-14 20,000 345.5 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2012-03-14 2012-03-13 240,000 342.21 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2012-03-13 2012-03-12 210,000 348.1 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2012-03-12 2012-03-09 110,000 351.18 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2012-03-09 2012-03-08 115,000 352.48 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2012-02-29 2012-02-28 45,000 346.11 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2012-02-27 2012-02-24 40,000 349.5 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2012-02-24 2012-02-23 60,000 349.33 ซื้อ
เสนาะ อูนากูล หุ้นสามัญ 2011-10-06 2011-10-04 20,000 242 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2011-10-04 2011-09-30 500 265 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2011-10-04 2011-10-03 500 249 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-28 500 276 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-28 500 274 ซื้อ
เสนาะ อูนากูล หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-27 30,000 276 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 500 276 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 500 265 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 500 264 ซื้อ
รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 3,000 269 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2011-09-26 2011-09-23 500 282 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2011-09-26 2011-09-22 1,000 302 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2011-09-26 2011-09-22 1,000 300 ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์ หุ้นสามัญ 2011-09-26 2011-09-22 500 297 ซื้อ
เสนาะ อูนากูล หุ้นสามัญ 2011-09-15 2011-09-13 70,000 311 ซื้อ
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ หุ้นสามัญ 2011-08-31 2011-08-24 3,000 328.66 ซื้อ
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ หุ้นสามัญ 2011-08-31 2011-08-22 3,000 337 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2011-08-25 2011-08-24 70,000 329.79 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2011-08-24 2011-08-22 25,000 336.4 ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติ หุ้นสามัญ 2011-08-23 2011-08-19 25,000 339.6 ซื้อ
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ หุ้นสามัญ 2011-08-16 2011-08-11 3,000 335 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com