หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SAUCE

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
วรัญญา วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-01-08 2018-01-04 2,000,000 23 ซื้อ
บัญชา วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-01-08 2018-01-04 3,000,000 23 ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะ หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-06-01 10,000 23.2 ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะ หุ้นสามัญ 2017-05-11 2017-05-08 5,000 23.1 ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะ หุ้นสามัญ 2016-04-21 2016-04-18 2,200 24.35 ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะ หุ้นสามัญ 2016-04-11 2016-04-05 6,000 24.2 ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะ หุ้นสามัญ 2016-04-11 2016-04-07 6,300 24.3 ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะ หุ้นสามัญ 2016-04-11 2016-04-08 500 24.3 ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะ หุ้นสามัญ 2016-04-05 2016-04-04 3,000 24.2 ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะ หุ้นสามัญ 2016-04-05 2016-04-01 1,500 24.23 ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะ หุ้นสามัญ 2016-04-01 2016-03-31 4,700 24.26 ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะ หุ้นสามัญ 2016-04-01 2016-03-30 11,000 24.24 ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะ หุ้นสามัญ 2016-04-01 2016-03-29 10,000 24.1 ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะ หุ้นสามัญ 2016-03-15 2016-03-10 9,900 24.1 ซื้อ
วิไลพร โพธิอินทะ หุ้นสามัญ 2014-08-08 2014-08-06 5,000 27.5 ขาย
บัญชา วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-12-27 2012-12-26 7,032,000 30.5 ซื้อ
บัญชา วิญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-12-06 2012-12-04 2,000,000 30 ซื้อ
วิไลพร โพธิอินทะ หุ้นสามัญ 2012-12-03 2012-11-28 456,000 29.43 ซื้อ
วิไลพร โพธิอินทะ หุ้นสามัญ 2012-05-11 2012-05-09 5,000 24.6 ซื้อ
วิไลพร โพธิอินทะ หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-27 1,000 21.5 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com