หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SAT

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ หุ้นสามัญ 2018-01-16 2018-01-12 5,000 20.6 ซื้อ
ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ หุ้นสามัญ 2017-11-17 2017-11-16 50 18 ขาย
ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ หุ้นสามัญ 2017-11-17 2017-11-16 9,300 23 ขาย
ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-08 1,665,300 0 รับโอน
ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-08 4,995,900 0 โอนออก
นภัสร กิตะพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-08 4,217,386 0 โอนออก
นภัสร กิตะพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-08 4,217,386 0 รับโอน
ยงยุทธ กิตะพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2015-12-03 2015-12-01 5,411,982 0 โอนออก
วีระยุทธ กิตะพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2014-05-22 2014-05-16 1,000,000 16.93 ขาย
วีระยุทธ กิตะพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2014-05-08 2014-05-06 2,000,000 17.32 ขาย
วิชัย ศรีมาวรรณ์ หุ้นสามัญ 2013-04-30 2013-04-24 15,000 28.37 ซื้อ
ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2013-02-26 2013-02-20 100,000 40 ขาย
วีระยุทธ กิตะพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2012-11-30 2012-11-28 347,100 28.25 ขาย
วีระยุทธ กิตะพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2012-11-29 2012-11-27 52,900 28.66 ขาย
วีระยุทธ กิตะพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2012-11-29 2012-11-26 600,000 28.25 ขาย
วีระยุทธ กิตะพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2012-10-08 2012-10-04 100,000 30 ขาย
วีระยุทธ กิตะพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2012-10-08 2012-10-05 21,700 29.58 ขาย
ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2012-09-11 2012-05-21 555,075 27.25 ซื้อ
ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2012-09-11 2012-05-21 555,075 27.25 ขาย
วีระยุทธ กิตะพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2012-03-28 2012-03-27 300,000 28.75 ขาย
วีระยุทธ กิตะพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2012-03-28 2012-03-26 700,000 29 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com