หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SAMART

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-20 100,000 7.7 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 200,000 7.65 ซื้อ
ปริญญา ไววัฒนา Warrant 2017-06-06 2017-06-06 20,000 0.59 ขาย
ปริญญา ไววัฒนา หุ้นสามัญ 2017-06-06 2017-06-06 31,300 15.6 ขาย
ปริญญา ไววัฒนา หุ้นสามัญ 2017-06-06 2017-06-05 42,800 15.9 ขาย
ปริญญา ไววัฒนา หุ้นสามัญ 2017-06-06 2017-06-02 65,900 15.7 ขาย
ธนานันท์ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2017-03-15 2017-03-13 2,773,600 12.8 ขาย
ปริญญา ไววัฒนา หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-09 10,000 15.6 ซื้อ
เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-06 9,000,000 25.5 ขาย
ธนานันท์ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-06 16,800,000 25.5 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-06 7,800,000 25.5 ขาย
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-04-20 2015-04-10 700,000 29.75 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-23 500,000 32 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-03-16 2015-03-11 200,000 33.88 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-03-09 2015-03-06 100,000 34.25 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-03-09 2015-03-05 200,000 33.75 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-03-06 2015-03-03 200,000 34.13 ซื้อ
ปริญญา ไววัฒนา หุ้นสามัญ 2015-03-06 2015-03-03 30,000 34.5 ซื้อ
ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ หุ้นสามัญ 2015-02-06 2015-02-03 50,000 43.25 ขาย
ปริญญา ไววัฒนา หุ้นสามัญ 2015-01-22 2015-01-19 50,000 43.25 ขาย
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-11-17 2014-11-13 772,700 29.75 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-10-14 2014-10-13 1,000,000 32.45 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-10-14 2014-10-10 1,000,000 32.72 ซื้อ
น้ำทิพย์ บุรพพงษานนท์ หุ้นสามัญ 2014-10-14 2014-10-09 100,000 31 ขาย
เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-10-14 2014-10-10 1,505,000 33.16 ซื้อ
เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-30 2014-09-26 5,000 29.75 ซื้อ
ธนานันท์ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-24 2014-09-22 200,000 33 ขาย
ธนานันท์ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-23 2014-09-19 400,000 32.38 ขาย
ศิริชัย รัศมีจันทร์ หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-18 600,000 31 ขาย
ศิริชัย รัศมีจันทร์ หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-18 600,000 31 ขาย
ธนานันท์ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-18 301,050 31.08 ขาย
ธนานันท์ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-18 301,050 31.08 ขาย
ธนานันท์ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-18 2014-09-17 600,000 30 ขาย
ธนานันท์ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-16 2014-09-12 200,000 29.5 ขาย
ธนานันท์ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-09 2014-09-08 200,000 29.25 ขาย
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-01 2014-08-22 2,386,800 25.38 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-08-29 2014-08-27 775,600 25.61 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-08-27 2014-08-26 224,400 25.75 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-08-22 2014-08-20 1,000,000 23.79 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-08-21 2014-08-19 2,000,000 23.34 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-08-18 2014-08-14 100,000 23.4 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-08-13 2014-08-08 100,000 23.4 ซื้อ
ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ หุ้นสามัญ 2014-06-16 2014-06-11 50,000 21.2 ขาย
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-06-12 2014-06-10 100,000 21.4 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-06-10 2014-06-09 200,000 21.3 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-25 200,000 16.2 ซื้อ
น้ำทิพย์ บุรพพงษานนท์ หุ้นสามัญ 2013-10-11 2013-10-09 24,000 20.1 ขาย
น้ำทิพย์ บุรพพงษานนท์ หุ้นสามัญ 2013-10-11 2013-10-08 50,000 19.8 ขาย
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-28 50,000 15 ซื้อ
ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-27 50,000 16.4 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-07-10 2013-07-09 200,000 17.6 ซื้อ
เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-07-09 2013-07-05 381,600 20 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-07-09 2013-07-05 500,000 20.44 ซื้อ
เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-07-09 2013-07-08 300,000 18.4 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-07-09 2013-07-08 200,000 18.4 ซื้อ
ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ หุ้นสามัญ 2013-06-28 2013-06-25 50,000 22.6 ขาย
ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-21 50,000 23.8 ขาย
ประชา พัทธยากร หุ้นสามัญ 2013-05-28 2013-05-23 40,000 28.75 ขาย
เสรี สุขสถาพร หุ้นสามัญ 2013-04-05 2013-04-03 100,000 22.8 ซื้อ
เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-03-29 22,500,000 25.5 ขาย
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-03-29 22,500,000 25.5 ขาย
เสรี สุขสถาพร หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-03-29 100,000 26.5 ขาย
ปริญญา ไววัฒนา Warrant 2013-03-05 2013-03-01 125,000 20.35 ขาย
ศิริชัย รัศมีจันทร์ หุ้นสามัญ 2012-10-01 2012-09-27 900,000 10.6 ขาย
ศิริชัย รัศมีจันทร์ หุ้นสามัญ 2012-10-01 2012-09-27 963,400 10.53 ขาย
ไพโรจน์ วโรภาษ หุ้นสามัญ 2012-09-21 2012-09-19 675,000 9.75 ขาย
น้ำทิพย์ บุรพพงษานนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-18 2012-07-13 145,000 9.59 ขาย
ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ หุ้นสามัญ 2012-07-06 2012-07-04 125,000 9.4 ขาย
น้ำทิพย์ บุรพพงษานนท์ หุ้นสามัญ 2012-03-19 2012-03-15 116,000 9.46 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com