หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SAMART

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-20 100,000 7.7 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 200,000 7.65 ซื้อ
ปริญญา ไววัฒนา Warrant 2017-06-06 2017-06-06 20,000 0.59 ขาย
ปริญญา ไววัฒนา หุ้นสามัญ 2017-06-06 2017-06-06 31,300 15.6 ขาย
ปริญญา ไววัฒนา หุ้นสามัญ 2017-06-06 2017-06-05 42,800 15.9 ขาย
ปริญญา ไววัฒนา หุ้นสามัญ 2017-06-06 2017-06-02 65,900 15.7 ขาย
ธนานันท์ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2017-03-15 2017-03-13 2,773,600 12.8 ขาย
ปริญญา ไววัฒนา หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-09 10,000 15.6 ซื้อ
เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-06 9,000,000 25.5 ขาย
ธนานันท์ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-06 16,800,000 25.5 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-06 7,800,000 25.5 ขาย
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-04-20 2015-04-10 700,000 29.75 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-23 500,000 32 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-03-16 2015-03-11 200,000 33.88 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-03-09 2015-03-06 100,000 34.25 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-03-09 2015-03-05 200,000 33.75 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-03-06 2015-03-03 200,000 34.13 ซื้อ
ปริญญา ไววัฒนา หุ้นสามัญ 2015-03-06 2015-03-03 30,000 34.5 ซื้อ
ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ หุ้นสามัญ 2015-02-06 2015-02-03 50,000 43.25 ขาย
ปริญญา ไววัฒนา หุ้นสามัญ 2015-01-22 2015-01-19 50,000 43.25 ขาย
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-11-17 2014-11-13 772,700 29.75 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-10-14 2014-10-13 1,000,000 32.45 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-10-14 2014-10-10 1,000,000 32.72 ซื้อ
น้ำทิพย์ บุรพพงษานนท์ หุ้นสามัญ 2014-10-14 2014-10-09 100,000 31 ขาย
เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-10-14 2014-10-10 1,505,000 33.16 ซื้อ
เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-30 2014-09-26 5,000 29.75 ซื้อ
ธนานันท์ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-24 2014-09-22 200,000 33 ขาย
ธนานันท์ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-23 2014-09-19 400,000 32.38 ขาย
ศิริชัย รัศมีจันทร์ หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-18 600,000 31 ขาย
ศิริชัย รัศมีจันทร์ หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-18 600,000 31 ขาย
ธนานันท์ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-18 301,050 31.08 ขาย
ธนานันท์ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-18 301,050 31.08 ขาย
ธนานันท์ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-18 2014-09-17 600,000 30 ขาย
ธนานันท์ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-16 2014-09-12 200,000 29.5 ขาย
ธนานันท์ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-09 2014-09-08 200,000 29.25 ขาย
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-01 2014-08-22 2,386,800 25.38 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-08-29 2014-08-27 775,600 25.61 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-08-27 2014-08-26 224,400 25.75 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-08-22 2014-08-20 1,000,000 23.79 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-08-21 2014-08-19 2,000,000 23.34 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-08-18 2014-08-14 100,000 23.4 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-08-13 2014-08-08 100,000 23.4 ซื้อ
ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ หุ้นสามัญ 2014-06-16 2014-06-11 50,000 21.2 ขาย
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-06-12 2014-06-10 100,000 21.4 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2014-06-10 2014-06-09 200,000 21.3 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-25 200,000 16.2 ซื้อ
น้ำทิพย์ บุรพพงษานนท์ หุ้นสามัญ 2013-10-11 2013-10-09 24,000 20.1 ขาย
น้ำทิพย์ บุรพพงษานนท์ หุ้นสามัญ 2013-10-11 2013-10-08 50,000 19.8 ขาย
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-28 50,000 15 ซื้อ
ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-27 50,000 16.4 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-07-10 2013-07-09 200,000 17.6 ซื้อ
เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-07-09 2013-07-05 381,600 20 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-07-09 2013-07-05 500,000 20.44 ซื้อ
เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-07-09 2013-07-08 300,000 18.4 ซื้อ
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-07-09 2013-07-08 200,000 18.4 ซื้อ
ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ หุ้นสามัญ 2013-06-28 2013-06-25 50,000 22.6 ขาย
ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-21 50,000 23.8 ขาย
ประชา พัทธยากร หุ้นสามัญ 2013-05-28 2013-05-23 40,000 28.75 ขาย
เสรี สุขสถาพร หุ้นสามัญ 2013-04-05 2013-04-03 100,000 22.8 ซื้อ
เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-03-29 22,500,000 25.5 ขาย
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-03-29 22,500,000 25.5 ขาย
เสรี สุขสถาพร หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-03-29 100,000 26.5 ขาย
ปริญญา ไววัฒนา Warrant 2013-03-05 2013-03-01 125,000 20.35 ขาย
ศิริชัย รัศมีจันทร์ หุ้นสามัญ 2012-10-01 2012-09-27 900,000 10.6 ขาย
ศิริชัย รัศมีจันทร์ หุ้นสามัญ 2012-10-01 2012-09-27 963,400 10.53 ขาย
ไพโรจน์ วโรภาษ หุ้นสามัญ 2012-09-21 2012-09-19 675,000 9.75 ขาย
น้ำทิพย์ บุรพพงษานนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-18 2012-07-13 145,000 9.59 ขาย
ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ หุ้นสามัญ 2012-07-06 2012-07-04 125,000 9.4 ขาย
น้ำทิพย์ บุรพพงษานนท์ หุ้นสามัญ 2012-03-19 2012-03-15 116,000 9.46 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com