หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร RS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 300,000 17 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-20 150,000 17.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-07 250,000 18.94 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2018-06-06 2018-06-05 200,000 17.22 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-06-06 2018-06-05 2,000,000 17.36 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-06-05 2018-06-04 500,000 18.76 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-06-01 2018-05-31 350,000 18.53 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-05-31 2018-05-30 2,500,000 18.74 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-05-31 2018-05-30 2,500,000 18.74 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-05-30 2018-05-28 100,000 20.1 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-05-28 2018-05-25 300,000 20.1 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-05-25 2018-05-24 500,000 20 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-05-23 2018-05-22 1,000,000 21.78 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-05-17 2018-05-16 500,000 23.88 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-23 2018-04-20 300,000 28 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-20 2018-04-19 300,000 27.5 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-20 2018-04-19 3,000,000 27.5 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-18 2,000,000 28 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-18 200,000 27.74 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-18 2018-04-17 591,400 27.16 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-18 2018-04-17 3,000,000 27.25 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-17 2018-04-12 1,500,000 26.38 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-17 2018-04-11 908,600 26.14 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-11 2018-04-10 960,000 25.29 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-10 2018-04-09 1,240,000 24.75 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-05 15,000,000 28 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-05 1,500,000 27.27 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-05 3,000,000 28 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-05 2018-04-04 600,000 28.69 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-03-21 2018-03-20 200,000 28.63 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-03-21 2018-03-20 200,000 28.63 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-03-20 2018-03-16 200,000 29.75 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-03-05 2018-03-02 200,000 31.75 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-02-27 2018-02-26 200,000 31.38 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-01-16 2018-01-15 200,000 26.63 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-01-15 2018-01-12 250,000 27.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-01-15 2018-01-11 50,000 25.25 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-01-09 2018-01-08 200,000 25.75 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-01-08 2018-01-05 300,000 25.42 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-01-05 2018-01-04 1,000,000 26.58 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-25 200,000 26.38 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-12-25 2017-12-22 100,000 26.5 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-12-20 2017-12-19 100,000 24.98 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-12-19 2017-12-18 250,000 24.28 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-12-18 2017-12-15 300,000 24.28 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-12-18 2017-12-14 50,000 24.3 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-06 1,300,000 23.02 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-06 1,300,000 23.02 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-11-27 2017-11-23 800,000 24.91 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-11-27 2017-11-23 500,000 24.93 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-11-27 2017-11-23 500,000 24.93 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-11-24 2017-11-22 400,000 25.88 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-17 185,000 25.95 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-10-24 2017-10-18 350,000 18.95 ซื้อ
วรรณสุดา ธนสรานาต หุ้นสามัญ 2017-10-06 2017-10-04 100,000 19.6 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-26 2017-09-21 1,000,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-26 2017-09-21 5,000,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-20 500,000 17.34 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 300,000 17.4 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 300,000 17.4 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-11 2017-09-08 100,000 15.92 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-07 2017-09-06 500,000 15.52 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant3 2017-09-07 2017-09-06 1,000,000 5.76 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-06 2017-09-05 100,000 15.6 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-09-01 500,000 15.3 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-08-29 2017-08-28 200,000 14.5 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-08-28 2017-08-25 500,000 14.4 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-08-25 2017-08-24 500,000 14.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-08-24 2017-08-21 4,000,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-08-24 2017-08-23 1,500,000 13.91 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant3 2017-08-24 2017-08-21 100,000 5.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant3 2017-08-21 2017-08-18 110,000 5.79 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-08-21 2017-08-18 138,700 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-08-21 2017-08-18 5,796,300 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-07-05 2017-07-04 1,500,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-06-30 2017-06-29 3,600,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant3 2017-06-27 2017-06-26 700,000 0 รับโอน
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant3 2017-06-27 2017-06-26 1,180,000 0 รับโอน
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-06-20 2017-06-19 1,900,000 0 โอนออก
วรรณสุดา ธนสรานาต หุ้นสามัญ 2017-06-16 2017-06-15 60,000 10.5 ขาย
วรรณสุดา ธนสรานาต หุ้นสามัญ 2017-06-16 2017-06-14 50,000 10.2 ขาย
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2017-06-14 2017-06-13 422,000 1.61 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2017-06-14 2017-06-12 10,000,000 1.27 ซื้อ
วรรณสุดา ธนสรานาต Warrant 2017-06-02 2017-06-01 12,000 1.9 ขาย
วรรณสุดา ธนสรานาต Warrant 2017-06-02 2017-06-01 30,000 2.06 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-22 150,000 9.55 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-03-28 2017-03-27 250,000 8.76 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-03-28 2017-03-27 250,000 8.76 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-01-10 2017-01-09 146,300 8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-26 2016-10-21 49,000,000 7 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-19 2016-10-18 3,000 7.1 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-18 2016-10-17 569,300 7.07 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-17 2016-10-14 50,000 7.1 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-10-17 2016-10-14 600,000 7.06 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-13 2,664,300 6.5 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-13 2016-10-12 1,821,800 6.68 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 913,300 7.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 913,300 7.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 913,300 7.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 432,000 7.15 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-10-10 2016-10-07 400,000 8.14 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-04 2016-10-03 2,000,000 8.1 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-03 2016-09-30 900,000 8.1 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-03 2016-09-30 100,000 8.05 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-09-30 2016-09-29 150,000 8.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-09-30 2016-09-29 50,000 8.15 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-09-20 2016-09-15 2,700,000 8.5 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-09-16 2016-09-13 7,000,000 8.05 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-09-15 2016-09-12 2,000,000 8.05 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-07 1,600,000 8.5 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-08-03 2016-08-02 300,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-08-02 2016-08-01 2,000,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-07-21 2016-07-15 5,000,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-03-30 2016-03-29 1,400,000 10.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-03-30 2016-03-28 2,000,000 10.1 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-25 2016-01-22 750,000 8.8 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-21 2016-01-21 200,000 8.69 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-20 150,000 8.72 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-19 2016-01-19 300,000 8.84 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-19 2016-01-19 300,000 8.84 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-18 300,000 8.75 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-15 100,000 8.85 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-14 300,000 8.85 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-15 200,000 8.89 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-01-14 2016-01-13 400,000 8.8 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-13 200,000 8.75 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-12 204,000 8.98 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-11 300,000 8.95 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-07 100,000 9.33 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-11 100,000 9.08 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-11 100,000 9.08 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-08 100,000 9.33 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-07 100,000 9.38 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-06 2016-01-05 100,000 9.63 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-06 2016-01-06 100,000 9.58 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-04 2015-12-30 100,000 9.84 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-30 2015-12-29 100,000 9.62 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-29 2015-12-25 5,000,000 9.45 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-24 100,000 9.4 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 500,000 9.41 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-22 300,000 9.27 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-22 100,000 9.33 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-21 100,000 9.38 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-21 100,000 9.37 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-18 500,000 9.67 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-21 2015-12-17 14,300,000 9.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-18 2015-12-16 500,000 9.71 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-17 2015-12-16 200,000 9.77 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-15 130,600 9.6 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-15 300,000 9.51 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-14 500,000 9.26 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-14 169,400 9.3 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 700,000 9.44 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-11 100,000 9.58 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-09 300,000 9.65 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-08 800,000 9.69 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-08 100,000 9.73 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-09 100,000 9.63 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-04 501,900 9.94 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-04 500,000 9.83 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-03 300,000 9.8 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-03 2015-12-02 1,200,000 10.05 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-02 2015-12-01 600,000 10.35 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-01 2015-11-30 100,000 10.5 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-11-30 2015-11-27 100,000 10.5 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-11-27 2015-11-26 200,000 10.7 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-11-27 2015-11-26 9,000,000 10.7 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-11-24 2015-11-23 4,000,000 11.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-11-20 2015-11-18 9,000,000 11.6 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-10-22 2015-10-21 2,000,000 12.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-10-14 2015-10-13 2,000,000 11.25 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-07 100,000 10.8 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-10-07 2015-10-06 500,000 10.9 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-10-02 2015-10-01 500,000 10.6 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-10-01 2015-09-29 1,170,600 10.69 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-10-01 2015-09-30 720,000 10.69 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-09-25 2015-09-24 2,000,000 11.3 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-09-07 2015-09-04 400,000 11.15 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-09-04 2015-09-03 600,000 10.63 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-25 8,000,000 10.31 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-17 10,000,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-08-04 2015-07-31 79,000,000 10 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-07-21 2015-07-20 300,000 10.63 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-07-20 2015-07-16 200,000 10.4 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-07-16 2015-07-15 200,000 10.6 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-07-15 2015-07-14 400,000 10.75 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-07-14 2015-07-13 100,000 10.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-07-10 2015-07-09 200,000 11.1 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-07-09 2015-07-08 200,000 10.75 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-07 400,000 10.83 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-07-07 2015-07-03 200,000 11.6 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-06-29 2015-06-26 10,000,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-06-03 200,000 12.4 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-06-03 15,000,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-05-15 2015-05-14 100,000 13.4 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-24 100,000 16.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-24 400,000 16.05 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-24 300,000 16.1 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-16 100,000 17.7 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-03-05 2015-03-03 500,000 20.5 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-03-03 2015-03-02 500,000 20.1 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-25 2015-02-24 500,000 19.94 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-19 2015-02-18 300,000 21.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-16 2015-02-13 1,700,000 21.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-16 2015-02-12 100,000 21.1 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-12 2015-02-11 1,500,000 20 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-10 2015-02-06 110,000 21.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-04 2015-02-03 1,000,000 19.06 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-04 2015-02-03 4,890,000 19.6 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-02 2015-02-02 2,100,000 19.64 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-02 2015-02-02 2,000,000 0 โอนออก
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-12-23 2014-12-19 50,000,000 13 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-19 6,000,000 13 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-19 24,000,000 13 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-12-11 2014-12-09 20,000,000 16.8 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-12-03 2014-12-02 2,400,000 13 ซื้อ
ดามพ์ นานา หุ้นสามัญ 2014-12-03 2014-12-01 10,000 13 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-11-27 2014-11-26 2,100,000 11.66 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-11-27 2014-11-25 400,000 11.4 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-11-27 2014-11-25 2,000,000 11 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-19 500,000 9.65 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-20 3,000,000 9.7 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-20 1,000,000 9.7 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-11-14 2014-11-12 2,300,000 8.85 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-10-28 2014-10-27 284,500 7.92 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-10-27 2014-10-24 72,300 7.88 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-10-27 2014-10-21 99,200 7.75 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-10-24 2014-10-22 296,100 7.84 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-10-21 2014-10-20 100,800 7.75 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-10-20 2014-10-16 200,000 7.73 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-10-07 2014-10-03 4,200,000 8.05 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-09-26 2014-09-25 4,000,000 8.35 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-09-18 2014-09-16 300,000 7.85 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-09-16 2014-09-15 100,000 7.85 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-09-11 2014-09-10 100,000 7.6 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-09-05 2014-09-04 100,000 7.7 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-09-02 2014-08-28 100,000 7.75 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-08-27 2014-08-26 2,500,000 8.05 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-08-26 2014-08-22 4,200,000 8.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-08-04 2014-07-31 100,000 7.5 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-08-01 2014-07-30 100,000 7.45 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-31 2014-07-29 300,000 7.75 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-25 200,000 7.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-25 2014-07-23 100,000 7.7 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-24 2014-07-22 400,000 7.63 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-18 2014-07-17 100,000 7.9 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-17 2014-07-16 300,000 7.9 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-14 2014-07-08 100,000 8.1 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-07 2014-07-04 500,000 8.14 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-06-24 2014-06-23 5,500,000 8.39 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-06-02 2014-05-30 15,000,000 8.6 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant 2014-04-09 2014-04-04 50,000 6.15 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant 2014-04-04 2014-04-03 50,000 6.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant 2014-04-04 2014-04-03 30,000 6.2 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-03-20 2014-03-18 500,000 8.45 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-02-21 2014-02-19 500,000 7.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-02-19 2014-02-17 100,000 7.75 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant 2014-02-19 2014-02-17 20,000 5.51 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-02-19 2014-02-17 220,000 7.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-02-18 2014-02-13 200,000 7.65 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-02-17 2014-02-13 500,000 7.66 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-02-17 2014-02-12 500,000 7.45 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-02-13 2014-02-12 500,000 7.47 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-02-13 2014-02-11 500,000 7.42 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-02-12 2014-02-10 500,000 7.5 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-02-11 2014-02-07 1,000,000 7.53 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-02-10 2014-02-06 880,000 7.47 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-02-06 2014-02-05 400,000 7.4 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-02-05 2014-02-03 700,000 7.55 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-02-04 2014-01-31 300,000 7.5 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant 2014-02-03 2014-01-29 21,800 5.07 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-02-03 2014-01-30 200,000 7.25 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant 2014-02-03 2014-01-30 20,000 5.38 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-01-22 2014-01-21 400,000 6.73 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-01-22 2014-01-21 300,000 6.8 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-01-21 2014-01-17 2,185,000 6.84 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-01-17 2014-01-17 200,000 6.68 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-01-17 2014-01-16 665,000 6.95 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-01-16 2014-01-15 2,000,000 6.37 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-01-15 2014-01-14 100,000 6.2 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-01-15 2014-01-14 1,000,000 6.25 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-01-14 2014-01-13 200,000 6.03 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-01-14 2014-01-10 700,000 6.14 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-07 50,000 6.65 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-01-06 2014-01-02 100,000 6.83 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-01-06 2013-12-27 100,000 7.62 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-01-02 2013-12-26 500,000 7.64 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-10-31 2013-10-30 175,200 8.53 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-10-21 2013-10-18 100,000 8.58 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-10-18 2013-10-17 100,000 8.58 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-10-17 2013-10-16 400,000 8.49 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-10-15 2013-10-14 100,000 8.74 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-10-08 2013-10-07 200,000 8.05 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-10-08 2013-10-04 650,000 8.1 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-10-02 2013-09-30 470,100 8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-10-01 2013-09-27 100,000 8 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-10-01 2013-09-27 929,900 8 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-09-30 2013-09-26 50,000 7.95 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-25 100,000 7.98 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-24 2013-09-23 1,000,000 8.15 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-18 2013-09-17 200,000 8.3 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-16 2013-09-16 202,300 8.78 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-16 2013-09-13 2,500,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-16 2013-09-12 97,700 8.05 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2013-09-10 2013-09-09 5,000 5.4 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-09-03 2013-09-02 200,000 6.71 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2013-08-30 2013-08-29 3,200 5 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-28 800,000 6.86 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-27 100,000 7.28 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-26 100,000 7.95 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-08-26 2013-08-22 700,000 8.03 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-08-21 2013-08-20 300,000 8.31 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-08-01 2013-07-30 5,700,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-07-30 2013-07-26 200,000 8.71 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-07-18 1,502,000 9.01 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-07-19 2013-07-18 50,000 9.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-07-19 2013-07-17 50,000 8.89 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-07-18 2013-07-17 1,234,300 8.99 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-07-17 2013-07-16 63,700 8.8 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-07-17 2013-07-15 200,000 8.85 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-07-15 2013-07-11 685,600 8.92 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-07-12 2013-07-10 1,000,000 8.67 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-07-11 2013-07-09 200,000 9.08 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-07-10 2013-07-08 200,000 9.18 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-07-02 2013-06-26 200,000 8.59 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-25 200,000 8.1 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-25 300,000 8.14 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-21 100,000 8.91 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-21 100,000 9.08 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-21 2013-06-19 200,000 9.78 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2013-06-20 2013-06-05 4,500,000 0 รับโอน
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-20 2013-06-18 300,000 9.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-18 2013-06-14 250,000 9.36 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-13 450,000 8.78 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-12 400,000 9.19 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-12 120,500 9.59 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-12 2013-06-11 179,500 9.85 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-11 2013-06-07 100,000 10.19 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-06-06 516,800 10.1 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-06-06 2013-06-04 183,200 10.4 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-06-05 2013-06-03 500,000 10.4 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-06-04 2013-05-31 146,900 10.5 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-06-03 2013-05-30 1,200,000 10.56 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-29 300,000 10.7 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2013-05-30 2013-05-28 5,500,000 0 รับโอน
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-05-29 2013-05-27 300,000 10.5 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-23 100,000 10.4 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-05-23 2013-05-22 100,000 10.4 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2013-04-22 2013-04-18 72,600 8.49 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2013-04-18 2013-04-12 10,000 8.4 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2013-04-18 2013-04-11 125,000 8.4 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2013-04-12 2013-04-10 63,800 8.26 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2013-04-10 2013-04-05 100,000 8.25 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2013-04-05 2013-04-04 404,000 8.43 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2013-04-04 2013-04-03 60,000 8.61 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2013-04-03 2013-04-02 34,500 8.8 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2013-03-29 2013-03-27 546,600 8.69 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2013-03-28 2013-03-26 30,000 8.69 ซื้อ
ดามพ์ นานา Warrant 2013-03-26 2013-03-22 10,000 7.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-22 100,000 10.55 ซื้อ
ดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-02-14 2013-02-12 200,000 8.55 ขาย
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-02-12 2013-02-08 2,691,800 8.64 ซื้อ
ดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-02-01 2013-01-30 200,000 7.5 ขาย
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-01-31 2013-01-28 2,186,700 6.6 ซื้อ
ดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-01-29 2013-01-24 400,000 6.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-01-17 2013-01-15 100,000 6.05 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-11-23 2012-11-22 200,000 5.45 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-11-22 2012-11-21 54,000,000 5.6 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-11-06 2012-11-02 120,000 5.69 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-11-05 2012-11-01 650,000 5.54 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-10-09 2012-10-04 1,084,000 5.62 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2012-10-08 2012-10-03 2,162,500 3.64 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-10-08 2012-10-03 1,084,000 5.66 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-10-02 1,084,000 5.41 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-10-04 2012-10-01 1,000,000 5.35 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-10-03 2012-09-28 1,000,000 5.35 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-10-02 2012-09-27 300,000 5.4 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-10-01 2012-09-26 200,000 5.3 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2012-09-26 2012-09-21 1,400,000 3.54 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-09-21 500,000 5.5 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-09-24 2012-09-19 300,000 5.35 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-09-20 2012-09-17 300,000 5.3 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2012-09-03 2012-08-30 46,000 3.46 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2012-09-03 2012-08-29 2,000,000 3.39 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-08-23 2012-08-21 980,000 5.11 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2012-07-04 2012-07-03 10,000 2.42 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2012-07-04 2012-06-29 1,000,000 2.29 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-07-03 2012-06-29 30,000 3.98 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2012-06-29 2012-06-26 200,000 2.04 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-28 2012-06-25 300,000 3.96 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2012-06-27 2012-06-22 100,000 1.91 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-27 2012-06-22 300,000 3.82 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-25 2012-06-20 200,000 3.98 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-22 2012-06-19 300,000 3.94 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-20 2012-06-18 1,827,000 3.86 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-18 2012-06-15 1,193,000 3.84 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-18 2012-06-13 200,000 3.9 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-15 2012-06-12 200,000 3.82 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-23 300,000 3.68 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-23 500,000 3.91 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-05-25 2012-05-22 200,000 3.7 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-05-17 2012-05-15 300,000 3.44 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-05-16 2012-05-14 200,000 3.48 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-05-15 2012-05-11 6,000,000 3.74 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-05-15 2012-05-10 200,000 3.66 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-05-04 2012-04-30 300,000 3.7 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-04-30 2012-04-25 1,500,000 3.82 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-04-27 2012-04-24 1,800,000 3.5 ขาย
ดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-04-27 2012-04-26 450,000 3.78 ขาย
เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-04-17 2012-04-10 872,800 3.07 ซื้อ
เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-04-11 2012-04-04 5,600,000 3.28 ขาย
เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-04-11 2012-04-05 272,800 3.18 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-04-10 2012-04-04 500,000 3.2 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-04-10 2012-04-04 1,000,000 3.3 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-04-10 2012-04-05 500,000 3.16 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-02-10 2012-02-07 300,000 2.98 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-01-27 2012-01-24 500,000 2.8 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2011-12-29 2011-12-28 300,000 2.62 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2011-12-28 2011-12-27 500,000 2.66 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2011-12-02 2011-12-01 300,000 2.55 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2011-11-30 2011-11-29 650,000 2.45 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2011-10-25 2011-10-20 50,000 2.56 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2011-10-07 2011-10-06 800,000 2.72 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-26 200,000 2.88 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2011-08-17 2011-08-16 500,000 3.93 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2011-08-17 2011-08-15 300,000 3.9 ซื้อ
ดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ หุ้นสามัญ 2011-08-11 2011-08-10 200,000 3.68 ขาย
ดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ หุ้นสามัญ 2011-08-10 2011-08-09 200,000 3.68 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com