หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร RS

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 300,000 17 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-20 150,000 17.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-07 250,000 18.94 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2018-06-06 2018-06-05 200,000 17.22 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-06-06 2018-06-05 2,000,000 17.36 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-06-05 2018-06-04 500,000 18.76 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-06-01 2018-05-31 350,000 18.53 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-05-31 2018-05-30 2,500,000 18.74 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-05-31 2018-05-30 2,500,000 18.74 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-05-30 2018-05-28 100,000 20.1 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-05-28 2018-05-25 300,000 20.1 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-05-25 2018-05-24 500,000 20 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-05-23 2018-05-22 1,000,000 21.78 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-05-17 2018-05-16 500,000 23.88 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-23 2018-04-20 300,000 28 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-20 2018-04-19 300,000 27.5 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-20 2018-04-19 3,000,000 27.5 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-18 2,000,000 28 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-18 200,000 27.74 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-18 2018-04-17 591,400 27.16 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-18 2018-04-17 3,000,000 27.25 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-17 2018-04-12 1,500,000 26.38 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-17 2018-04-11 908,600 26.14 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-11 2018-04-10 960,000 25.29 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-10 2018-04-09 1,240,000 24.75 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-05 15,000,000 28 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-05 1,500,000 27.27 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-05 3,000,000 28 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-04-05 2018-04-04 600,000 28.69 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-03-21 2018-03-20 200,000 28.63 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-03-21 2018-03-20 200,000 28.63 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-03-20 2018-03-16 200,000 29.75 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-03-05 2018-03-02 200,000 31.75 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-02-27 2018-02-26 200,000 31.38 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-01-16 2018-01-15 200,000 26.63 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-01-15 2018-01-12 250,000 27.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-01-15 2018-01-11 50,000 25.25 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-01-09 2018-01-08 200,000 25.75 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-01-08 2018-01-05 300,000 25.42 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2018-01-05 2018-01-04 1,000,000 26.58 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-25 200,000 26.38 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-12-25 2017-12-22 100,000 26.5 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-12-20 2017-12-19 100,000 24.98 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-12-19 2017-12-18 250,000 24.28 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-12-18 2017-12-15 300,000 24.28 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-12-18 2017-12-14 50,000 24.3 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-06 1,300,000 23.02 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-06 1,300,000 23.02 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-11-27 2017-11-23 800,000 24.91 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-11-27 2017-11-23 500,000 24.93 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-11-27 2017-11-23 500,000 24.93 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-11-24 2017-11-22 400,000 25.88 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-17 185,000 25.95 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-10-24 2017-10-18 350,000 18.95 ซื้อ
วรรณสุดา ธนสรานาต หุ้นสามัญ 2017-10-06 2017-10-04 100,000 19.6 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-26 2017-09-21 1,000,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-26 2017-09-21 5,000,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-20 500,000 17.34 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 300,000 17.4 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 300,000 17.4 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-11 2017-09-08 100,000 15.92 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-07 2017-09-06 500,000 15.52 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant3 2017-09-07 2017-09-06 1,000,000 5.76 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-06 2017-09-05 100,000 15.6 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-09-01 500,000 15.3 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-08-29 2017-08-28 200,000 14.5 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-08-28 2017-08-25 500,000 14.4 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-08-25 2017-08-24 500,000 14.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-08-24 2017-08-21 4,000,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-08-24 2017-08-23 1,500,000 13.91 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant3 2017-08-24 2017-08-21 100,000 5.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant3 2017-08-21 2017-08-18 110,000 5.79 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-08-21 2017-08-18 138,700 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-08-21 2017-08-18 5,796,300 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-07-05 2017-07-04 1,500,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-06-30 2017-06-29 3,600,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant3 2017-06-27 2017-06-26 700,000 0 รับโอน
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant3 2017-06-27 2017-06-26 1,180,000 0 รับโอน
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-06-20 2017-06-19 1,900,000 0 โอนออก
วรรณสุดา ธนสรานาต หุ้นสามัญ 2017-06-16 2017-06-15 60,000 10.5 ขาย
วรรณสุดา ธนสรานาต หุ้นสามัญ 2017-06-16 2017-06-14 50,000 10.2 ขาย
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2017-06-14 2017-06-13 422,000 1.61 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2017-06-14 2017-06-12 10,000,000 1.27 ซื้อ
วรรณสุดา ธนสรานาต Warrant 2017-06-02 2017-06-01 12,000 1.9 ขาย
วรรณสุดา ธนสรานาต Warrant 2017-06-02 2017-06-01 30,000 2.06 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-22 150,000 9.55 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-03-28 2017-03-27 250,000 8.76 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-03-28 2017-03-27 250,000 8.76 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2017-01-10 2017-01-09 146,300 8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-26 2016-10-21 49,000,000 7 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-19 2016-10-18 3,000 7.1 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-18 2016-10-17 569,300 7.07 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-17 2016-10-14 50,000 7.1 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-10-17 2016-10-14 600,000 7.06 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-13 2,664,300 6.5 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-13 2016-10-12 1,821,800 6.68 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 913,300 7.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 913,300 7.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 913,300 7.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 432,000 7.15 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-10-10 2016-10-07 400,000 8.14 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-04 2016-10-03 2,000,000 8.1 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-03 2016-09-30 900,000 8.1 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-03 2016-09-30 100,000 8.05 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-09-30 2016-09-29 150,000 8.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-09-30 2016-09-29 50,000 8.15 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-09-20 2016-09-15 2,700,000 8.5 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-09-16 2016-09-13 7,000,000 8.05 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-09-15 2016-09-12 2,000,000 8.05 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-07 1,600,000 8.5 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-08-03 2016-08-02 300,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-08-02 2016-08-01 2,000,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-07-21 2016-07-15 5,000,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-03-30 2016-03-29 1,400,000 10.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-03-30 2016-03-28 2,000,000 10.1 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-25 2016-01-22 750,000 8.8 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-21 2016-01-21 200,000 8.69 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-20 150,000 8.72 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-19 2016-01-19 300,000 8.84 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-19 2016-01-19 300,000 8.84 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-18 300,000 8.75 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-15 100,000 8.85 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-14 300,000 8.85 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-15 200,000 8.89 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-01-14 2016-01-13 400,000 8.8 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-13 200,000 8.75 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-12 204,000 8.98 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-11 300,000 8.95 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-07 100,000 9.33 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-11 100,000 9.08 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-11 100,000 9.08 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-08 100,000 9.33 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-07 100,000 9.38 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-06 2016-01-05 100,000 9.63 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-06 2016-01-06 100,000 9.58 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2016-01-04 2015-12-30 100,000 9.84 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-30 2015-12-29 100,000 9.62 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-29 2015-12-25 5,000,000 9.45 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-24 100,000 9.4 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 500,000 9.41 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-22 300,000 9.27 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-22 100,000 9.33 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-21 100,000 9.38 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-21 100,000 9.37 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-18 500,000 9.67 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-21 2015-12-17 14,300,000 9.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-18 2015-12-16 500,000 9.71 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-17 2015-12-16 200,000 9.77 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-15 130,600 9.6 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-15 300,000 9.51 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-14 500,000 9.26 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-14 169,400 9.3 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 700,000 9.44 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-11 100,000 9.58 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-09 300,000 9.65 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-08 800,000 9.69 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-08 100,000 9.73 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-09 100,000 9.63 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-04 501,900 9.94 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-04 500,000 9.83 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-03 300,000 9.8 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-03 2015-12-02 1,200,000 10.05 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-02 2015-12-01 600,000 10.35 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-12-01 2015-11-30 100,000 10.5 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-11-30 2015-11-27 100,000 10.5 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-11-27 2015-11-26 200,000 10.7 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-11-27 2015-11-26 9,000,000 10.7 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-11-24 2015-11-23 4,000,000 11.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-11-20 2015-11-18 9,000,000 11.6 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-10-22 2015-10-21 2,000,000 12.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-10-14 2015-10-13 2,000,000 11.25 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-07 100,000 10.8 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-10-07 2015-10-06 500,000 10.9 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-10-02 2015-10-01 500,000 10.6 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-10-01 2015-09-29 1,170,600 10.69 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-10-01 2015-09-30 720,000 10.69 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-09-25 2015-09-24 2,000,000 11.3 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-09-07 2015-09-04 400,000 11.15 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-09-04 2015-09-03 600,000 10.63 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-25 8,000,000 10.31 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-17 10,000,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-08-04 2015-07-31 79,000,000 10 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-07-21 2015-07-20 300,000 10.63 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-07-20 2015-07-16 200,000 10.4 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-07-16 2015-07-15 200,000 10.6 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-07-15 2015-07-14 400,000 10.75 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-07-14 2015-07-13 100,000 10.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-07-10 2015-07-09 200,000 11.1 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-07-09 2015-07-08 200,000 10.75 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-07-08 2015-07-07 400,000 10.83 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-07-07 2015-07-03 200,000 11.6 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2015-06-29 2015-06-26 10,000,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-06-03 200,000 12.4 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-06-03 15,000,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-05-15 2015-05-14 100,000 13.4 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-24 100,000 16.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-24 400,000 16.05 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-24 300,000 16.1 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-16 100,000 17.7 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-03-05 2015-03-03 500,000 20.5 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-03-03 2015-03-02 500,000 20.1 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-25 2015-02-24 500,000 19.94 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-19 2015-02-18 300,000 21.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-16 2015-02-13 1,700,000 21.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-16 2015-02-12 100,000 21.1 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-12 2015-02-11 1,500,000 20 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-10 2015-02-06 110,000 21.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-04 2015-02-03 1,000,000 19.06 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-04 2015-02-03 4,890,000 19.6 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-02 2015-02-02 2,100,000 19.64 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-02 2015-02-02 2,000,000 0 โอนออก
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-12-23 2014-12-19 50,000,000 13 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-19 6,000,000 13 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-19 24,000,000 13 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-12-11 2014-12-09 20,000,000 16.8 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-12-03 2014-12-02 2,400,000 13 ซื้อ
ดามพ์ นานา หุ้นสามัญ 2014-12-03 2014-12-01 10,000 13 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-11-27 2014-11-26 2,100,000 11.66 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-11-27 2014-11-25 400,000 11.4 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-11-27 2014-11-25 2,000,000 11 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-19 500,000 9.65 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-20 3,000,000 9.7 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-20 1,000,000 9.7 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-11-14 2014-11-12 2,300,000 8.85 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-10-28 2014-10-27 284,500 7.92 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-10-27 2014-10-24 72,300 7.88 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-10-27 2014-10-21 99,200 7.75 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-10-24 2014-10-22 296,100 7.84 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-10-21 2014-10-20 100,800 7.75 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-10-20 2014-10-16 200,000 7.73 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-10-07 2014-10-03 4,200,000 8.05 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-09-26 2014-09-25 4,000,000 8.35 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-09-18 2014-09-16 300,000 7.85 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-09-16 2014-09-15 100,000 7.85 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-09-11 2014-09-10 100,000 7.6 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-09-05 2014-09-04 100,000 7.7 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-09-02 2014-08-28 100,000 7.75 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-08-27 2014-08-26 2,500,000 8.05 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-08-26 2014-08-22 4,200,000 8.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-08-04 2014-07-31 100,000 7.5 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-08-01 2014-07-30 100,000 7.45 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-31 2014-07-29 300,000 7.75 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-25 200,000 7.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-25 2014-07-23 100,000 7.7 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-24 2014-07-22 400,000 7.63 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-18 2014-07-17 100,000 7.9 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-17 2014-07-16 300,000 7.9 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-14 2014-07-08 100,000 8.1 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-07 2014-07-04 500,000 8.14 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-06-24 2014-06-23 5,500,000 8.39 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-06-02 2014-05-30 15,000,000 8.6 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant 2014-04-09 2014-04-04 50,000 6.15 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant 2014-04-04 2014-04-03 50,000 6.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant 2014-04-04 2014-04-03 30,000 6.2 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-03-20 2014-03-18 500,000 8.45 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-02-21 2014-02-19 500,000 7.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-02-19 2014-02-17 100,000 7.75 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant 2014-02-19 2014-02-17 20,000 5.51 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-02-19 2014-02-17 220,000 7.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-02-18 2014-02-13 200,000 7.65 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-02-17 2014-02-13 500,000 7.66 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-02-17 2014-02-12 500,000 7.45 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-02-13 2014-02-12 500,000 7.47 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-02-13 2014-02-11 500,000 7.42 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-02-12 2014-02-10 500,000 7.5 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-02-11 2014-02-07 1,000,000 7.53 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-02-10 2014-02-06 880,000 7.47 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-02-06 2014-02-05 400,000 7.4 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-02-05 2014-02-03 700,000 7.55 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-02-04 2014-01-31 300,000 7.5 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant 2014-02-03 2014-01-29 21,800 5.07 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-02-03 2014-01-30 200,000 7.25 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant 2014-02-03 2014-01-30 20,000 5.38 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-01-22 2014-01-21 400,000 6.73 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-01-22 2014-01-21 300,000 6.8 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-01-21 2014-01-17 2,185,000 6.84 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-01-17 2014-01-17 200,000 6.68 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-01-17 2014-01-16 665,000 6.95 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-01-16 2014-01-15 2,000,000 6.37 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-01-15 2014-01-14 100,000 6.2 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-01-15 2014-01-14 1,000,000 6.25 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-01-14 2014-01-13 200,000 6.03 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-01-14 2014-01-10 700,000 6.14 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-07 50,000 6.65 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-01-06 2014-01-02 100,000 6.83 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2014-01-06 2013-12-27 100,000 7.62 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2014-01-02 2013-12-26 500,000 7.64 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-10-31 2013-10-30 175,200 8.53 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-10-21 2013-10-18 100,000 8.58 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-10-18 2013-10-17 100,000 8.58 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-10-17 2013-10-16 400,000 8.49 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-10-15 2013-10-14 100,000 8.74 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-10-08 2013-10-07 200,000 8.05 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-10-08 2013-10-04 650,000 8.1 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-10-02 2013-09-30 470,100 8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-10-01 2013-09-27 100,000 8 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-10-01 2013-09-27 929,900 8 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-09-30 2013-09-26 50,000 7.95 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-25 100,000 7.98 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-24 2013-09-23 1,000,000 8.15 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-18 2013-09-17 200,000 8.3 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-16 2013-09-16 202,300 8.78 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-16 2013-09-13 2,500,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-16 2013-09-12 97,700 8.05 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2013-09-10 2013-09-09 5,000 5.4 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-09-03 2013-09-02 200,000 6.71 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2013-08-30 2013-08-29 3,200 5 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-28 800,000 6.86 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-27 100,000 7.28 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-26 100,000 7.95 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-08-26 2013-08-22 700,000 8.03 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-08-21 2013-08-20 300,000 8.31 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-08-01 2013-07-30 5,700,000 0 โอนออก
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-07-30 2013-07-26 200,000 8.71 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-07-18 1,502,000 9.01 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-07-19 2013-07-18 50,000 9.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-07-19 2013-07-17 50,000 8.89 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-07-18 2013-07-17 1,234,300 8.99 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-07-17 2013-07-16 63,700 8.8 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-07-17 2013-07-15 200,000 8.85 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-07-15 2013-07-11 685,600 8.92 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-07-12 2013-07-10 1,000,000 8.67 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-07-11 2013-07-09 200,000 9.08 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-07-10 2013-07-08 200,000 9.18 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-07-02 2013-06-26 200,000 8.59 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-25 200,000 8.1 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-25 300,000 8.14 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-21 100,000 8.91 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-21 100,000 9.08 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-21 2013-06-19 200,000 9.78 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2013-06-20 2013-06-05 4,500,000 0 รับโอน
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-20 2013-06-18 300,000 9.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-18 2013-06-14 250,000 9.36 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-13 450,000 8.78 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-12 400,000 9.19 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-12 120,500 9.59 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-12 2013-06-11 179,500 9.85 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-11 2013-06-07 100,000 10.19 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-06-06 516,800 10.1 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-06-06 2013-06-04 183,200 10.4 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-06-05 2013-06-03 500,000 10.4 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-06-04 2013-05-31 146,900 10.5 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-06-03 2013-05-30 1,200,000 10.56 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-29 300,000 10.7 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2013-05-30 2013-05-28 5,500,000 0 รับโอน
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-05-29 2013-05-27 300,000 10.5 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-23 100,000 10.4 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-05-23 2013-05-22 100,000 10.4 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2013-04-22 2013-04-18 72,600 8.49 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2013-04-18 2013-04-12 10,000 8.4 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2013-04-18 2013-04-11 125,000 8.4 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2013-04-12 2013-04-10 63,800 8.26 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2013-04-10 2013-04-05 100,000 8.25 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2013-04-05 2013-04-04 404,000 8.43 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2013-04-04 2013-04-03 60,000 8.61 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2013-04-03 2013-04-02 34,500 8.8 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2013-03-29 2013-03-27 546,600 8.69 ซื้อ
โสรัตน์ วณิชวรากิจ Warrant 2013-03-28 2013-03-26 30,000 8.69 ซื้อ
ดามพ์ นานา Warrant 2013-03-26 2013-03-22 10,000 7.8 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-22 100,000 10.55 ซื้อ
ดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-02-14 2013-02-12 200,000 8.55 ขาย
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-02-12 2013-02-08 2,691,800 8.64 ซื้อ
ดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-02-01 2013-01-30 200,000 7.5 ขาย
โสรัตน์ วณิชวรากิจ หุ้นสามัญ 2013-01-31 2013-01-28 2,186,700 6.6 ซื้อ
ดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-01-29 2013-01-24 400,000 6.2 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-01-17 2013-01-15 100,000 6.05 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-11-23 2012-11-22 200,000 5.45 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-11-22 2012-11-21 54,000,000 5.6 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-11-06 2012-11-02 120,000 5.69 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-11-05 2012-11-01 650,000 5.54 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-10-09 2012-10-04 1,084,000 5.62 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2012-10-08 2012-10-03 2,162,500 3.64 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-10-08 2012-10-03 1,084,000 5.66 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-10-02 1,084,000 5.41 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-10-04 2012-10-01 1,000,000 5.35 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-10-03 2012-09-28 1,000,000 5.35 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-10-02 2012-09-27 300,000 5.4 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-10-01 2012-09-26 200,000 5.3 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2012-09-26 2012-09-21 1,400,000 3.54 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-09-21 500,000 5.5 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-09-24 2012-09-19 300,000 5.35 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-09-20 2012-09-17 300,000 5.3 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2012-09-03 2012-08-30 46,000 3.46 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2012-09-03 2012-08-29 2,000,000 3.39 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-08-23 2012-08-21 980,000 5.11 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2012-07-04 2012-07-03 10,000 2.42 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2012-07-04 2012-06-29 1,000,000 2.29 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-07-03 2012-06-29 30,000 3.98 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2012-06-29 2012-06-26 200,000 2.04 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-28 2012-06-25 300,000 3.96 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ Warrant2 2012-06-27 2012-06-22 100,000 1.91 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-27 2012-06-22 300,000 3.82 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-25 2012-06-20 200,000 3.98 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-22 2012-06-19 300,000 3.94 ขาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-20 2012-06-18 1,827,000 3.86 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-18 2012-06-15 1,193,000 3.84 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-18 2012-06-13 200,000 3.9 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-15 2012-06-12 200,000 3.82 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-23 300,000 3.68 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-23 500,000 3.91 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-05-25 2012-05-22 200,000 3.7 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-05-17 2012-05-15 300,000 3.44 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-05-16 2012-05-14 200,000 3.48 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-05-15 2012-05-11 6,000,000 3.74 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-05-15 2012-05-10 200,000 3.66 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-05-04 2012-04-30 300,000 3.7 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-04-30 2012-04-25 1,500,000 3.82 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-04-27 2012-04-24 1,800,000 3.5 ขาย
ดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-04-27 2012-04-26 450,000 3.78 ขาย
เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-04-17 2012-04-10 872,800 3.07 ซื้อ
เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-04-11 2012-04-04 5,600,000 3.28 ขาย
เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-04-11 2012-04-05 272,800 3.18 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-04-10 2012-04-04 500,000 3.2 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-04-10 2012-04-04 1,000,000 3.3 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-04-10 2012-04-05 500,000 3.16 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-02-10 2012-02-07 300,000 2.98 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-01-27 2012-01-24 500,000 2.8 ขาย
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2011-12-29 2011-12-28 300,000 2.62 ซื้อ
สุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2011-12-28 2011-12-27 500,000 2.66 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2011-12-02 2011-12-01 300,000 2.55 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2011-11-30 2011-11-29 650,000 2.45 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2011-10-25 2011-10-20 50,000 2.56 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2011-10-07 2011-10-06 800,000 2.72 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-26 200,000 2.88 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2011-08-17 2011-08-16 500,000 3.93 ซื้อ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หุ้นสามัญ 2011-08-17 2011-08-15 300,000 3.9 ซื้อ
ดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ หุ้นสามัญ 2011-08-11 2011-08-10 200,000 3.68 ขาย
ดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ หุ้นสามัญ 2011-08-10 2011-08-09 200,000 3.68 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com