หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร RPH

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ศรีชัย ครุสันธิ์ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-10 100,000 5 ซื้อ
วัลลภ เหล่าไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-16 20,000 4.98 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-16 20,000 4.98 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-08-09 2018-08-07 20,000 4.98 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-07-13 2018-07-12 20,000 4.88 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-07-09 2018-07-06 10,000 4.84 ซื้อ
วราภรณ์ อ้นหอม หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-05 10,000 4.84 ขาย
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-07-04 2018-07-03 20,000 4.82 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-07-04 2018-07-03 20,000 4.82 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 30,000 4.84 ซื้อ
วราภรณ์ อ้นหอม หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-28 10,000 4.82 ขาย
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-28 20,000 4.84 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-27 50,000 4.88 ซื้อ
วัลลภ เหล่าไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2018-06-27 2018-06-26 1,000,000 0 โอนออก
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-27 2018-06-26 70,000 4.89 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-27 2018-06-25 50,000 4.91 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-21 60,000 4.92 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 80,000 4.92 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 80,000 4.92 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 80,000 4.92 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 80,000 4.92 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-20 42,000 4.95 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 10,000 4.92 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-19 2018-06-18 18,900 4.97 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-15 2018-06-14 10,000 4.92 ซื้อ
วันชัย วัฒนศัพท์ หุ้นสามัญ 2018-06-13 2018-06-11 100,000 4.92 ขาย
วันชัย วัฒนศัพท์ หุ้นสามัญ 2018-06-13 2018-06-11 100,000 4.92 ขาย
วันชัย วัฒนศัพท์ หุ้นสามัญ 2018-06-13 2018-06-11 100,000 4.92 ขาย
วันชัย วัฒนศัพท์ หุ้นสามัญ 2018-06-13 2018-06-11 100,000 4.92 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-12 2018-06-11 50,000 4.96 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-11 2018-06-08 125,000 4.95 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-11 2018-06-08 125,000 4.95 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-07 220,000 4.93 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-06 85,000 4.95 ซื้อ
ชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-07 25,000 4.94 ขาย
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-06 2018-06-05 61,100 4.95 ซื้อ
ชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ หุ้นสามัญ 2018-06-06 2018-06-05 25,000 4.94 ขาย
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-04 2018-06-01 50,000 4.95 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-06-01 2018-05-31 40,000 4.96 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-05-31 2018-05-30 60,000 4.96 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-05-31 2018-05-28 40,000 4.98 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-05-28 2018-05-25 30,000 4.96 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-05-24 2018-05-23 8,000 4.96 ซื้อ
ชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ หุ้นสามัญ 2018-05-24 2018-05-22 50,000 4.84 ขาย
ชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ หุ้นสามัญ 2018-05-22 2018-05-21 50,000 4.84 ขาย
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-05-22 2018-05-21 10,000 4.84 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-05-22 2018-05-18 20,000 4.82 ซื้อ
ชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ หุ้นสามัญ 2018-05-21 2018-05-18 50,000 4.82 ขาย
ธีระศักดิ์ ณ ระนอง หุ้นสามัญ 2018-05-21 2018-05-18 500,000 0 โอนออก
ชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-17 50,000 4.82 ขาย
ชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-17 50,000 4.82 ขาย
ธีระศักดิ์ ณ ระนอง หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-16 100,000 4.8 ขาย
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-05-15 2018-05-11 20,000 4.8 ซื้อ
วราภรณ์ อ้นหอม หุ้นสามัญ 2018-05-15 2018-05-07 3,500 4.74 ขาย
วราภรณ์ อ้นหอม หุ้นสามัญ 2018-05-15 2018-05-10 6,500 4.74 ขาย
ธีระศักดิ์ ณ ระนอง หุ้นสามัญ 2018-05-11 2018-05-10 6,500 4.74 ขาย
ธีระศักดิ์ ณ ระนอง หุ้นสามัญ 2018-05-08 2018-05-07 3,500 4.74 ขาย
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-04-17 2018-04-12 25,000 4.74 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-04-17 2018-04-04 10,000 4.7 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-04-17 2018-04-02 10,000 4.7 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-04-12 2018-04-11 20,000 4.74 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-04-12 2018-04-10 30,000 4.71 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-04-10 2018-04-09 44,100 4.71 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-05 72,000 4.72 ซื้อ
วัลลภ เหล่าไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2018-04-05 2018-04-04 1,000,000 0 โอนออก
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-04-05 2018-04-04 55,000 4.7 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-04-04 2018-04-03 40,000 4.69 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-04-03 2018-04-02 80,000 4.71 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-29 20,000 4.74 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-03-29 2018-03-28 10,000 4.74 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-03-27 2018-03-26 49,900 4.75 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-03-26 2018-03-23 10,000 4.74 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-03-23 2018-03-22 31,500 4.75 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-03-22 2018-03-21 19,700 4.75 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-03-21 2018-03-20 20,000 4.75 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-03-20 2018-03-16 20,000 4.76 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-03-20 2018-03-15 10,000 4.76 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-03-12 2018-03-08 10,000 4.76 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-03-08 2018-03-07 20,000 4.74 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-03-08 2018-03-06 20,000 4.72 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-02-15 2018-02-08 5,000 4.74 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-02-01 2018-01-31 10,000 4.78 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-02-01 2018-01-30 35,000 4.78 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-02-01 2018-01-29 20,000 4.78 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-01-29 2018-01-25 20,000 4.76 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-01-25 2018-01-24 60,000 4.77 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-01-25 2018-01-24 60,000 4.77 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-01-25 2018-01-24 60,000 4.77 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-01-24 2018-01-23 60,000 4.78 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-01-23 2018-01-22 120,000 4.78 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-01-22 2018-01-19 10,000 4.72 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-01-22 2018-01-19 100,000 4.73 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-01-19 2018-01-18 120,000 4.73 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-01-19 2018-01-18 120,000 4.73 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-01-18 2018-01-16 10,000 4.74 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-01-16 2018-01-15 65,400 4.76 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-01-16 2018-01-12 10,000 4.76 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-01-16 2018-01-12 289,000 4.76 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-01-12 2018-01-09 289,000 4.75 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-01-12 2018-01-11 289,000 4.75 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2018-01-05 2018-01-04 42,300 4.76 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-08 20,000 4.76 ซื้อ
ธีระศักดิ์ ณ ระนอง หุ้นสามัญ 2017-11-07 2017-10-10 48,000 4.86 ขาย
ธีระศักดิ์ ณ ระนอง หุ้นสามัญ 2017-11-07 2017-10-11 140,000 4.84 ขาย
ธีระศักดิ์ ณ ระนอง หุ้นสามัญ 2017-11-07 2017-10-12 60,000 4.82 ขาย
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2017-07-03 2017-06-30 100,000 4.93 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2017-07-03 2017-06-30 200,000 4.91 ซื้อ
วัลลภ เหล่าไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2017-06-30 2017-06-29 40,000 4.96 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2017-06-23 2017-06-22 50,000 4.98 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2017-06-23 2017-06-22 100,000 4.98 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2017-06-22 2017-06-21 23,100 4.98 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2017-06-15 2017-06-13 50,000 4.98 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2017-06-12 2017-06-09 50,000 4.98 ซื้อ
วัลลภ เหล่าไพบูลย์ หุ้นสามัญ 2017-06-08 2017-06-07 40,000 5 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2017-06-08 2017-06-06 50,000 5.05 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2017-06-08 2017-06-06 100,000 5.05 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-22 39,100 5.05 ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-19 50,000 5.05 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com