หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร ROBINS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-09-07 2016-09-05 122,000 60.62 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-10-02 2013-10-01 62,000 48.75 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-09-30 2013-09-27 60,000 50.75 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-09-30 2013-09-26 1,787,700 0 รับโอน
ทศ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-09-30 2013-09-26 2,364,600 0 รับโอน
ทศ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-07-10 2013-06-25 25,400 60.82 ขาย
ทศ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-07-10 2013-06-28 10,000 63 ขาย
ทศ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-07-10 2013-07-02 20,000 64.5 ขาย
ทศ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-07-10 2013-06-26 14,600 64 ขาย
ปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-05-20 2013-05-13 70,000 79.5 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-04-24 24,300 51.75 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-04-11 24,300 49 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-04-02 60,000 52.25 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-03-22 60,000 50 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-07-17 25,400 61 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-01-24 25,000 43.5 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-04-26 100,000 54 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-05-02 50,000 55 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-05-03 100,000 57.38 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-05-21 50,000 53.25 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-05-30 50,000 61 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-07-18 100,000 61.43 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-07-31 247,000 59.82 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-10-04 100,000 28.25 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-01-12 20,000 43.5 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-01-10 5,000 43.75 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-01-09 25,000 43.5 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-11-14 30,000 35.25 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-11-11 59,900 33.13 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-11-10 92,000 32.75 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-10-19 310,800 32.44 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-10-07 156,000 30.8 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-10-03 205,200 31.23 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-09-15 130,000 37.03 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-08-16 220,000 39.55 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-08-15 6,000 39.25 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-06-22 40,000 30.5 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-11-16 12,400 36 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-11-17 17,600 35 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-01-06 20,000 43 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-12-22 20,000 43 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-12-15 125,000 42.15 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-12-14 100,000 41.88 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-12-08 97,000 39.5 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-12-07 97,000 39.98 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-12-06 194,000 42.3 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-11-28 60,000 34.75 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-11-21 5,400 33 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-11-18 90,000 34.81 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-03-24 2,260,000 21.51 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com