หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร RJH

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-07-05 2018-07-03 9,300 21.26 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-07-05 2018-07-03 9,300 21.26 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-07-05 2018-07-04 9,400 21.49 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 16,600 21.09 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 16,600 21.09 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 16,600 21.09 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 16,600 21.09 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 16,600 21.09 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 16,600 21.09 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 16,600 21.09 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-28 26,500 21.43 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-27 9,100 22.03 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 9,600 22.1 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 9,600 22.1 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 9,600 22.1 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 9,600 22.1 ซื้อ
วิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-06-19 2018-06-14 39,000 0 โอนออก
วิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-06-19 2018-06-14 50,000 0 โอนออก
เตชนิธิ ลิปตวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-04-04 2018-04-02 10,000 27.75 ขาย
เตชนิธิ ลิปตวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-03-30 2018-03-29 30,000 25.5 ซื้อ
นพดล นพคุณ หุ้นสามัญ 2018-03-30 2018-03-28 50,000 25.25 ขาย
นพดล นพคุณ หุ้นสามัญ 2018-03-30 2018-03-29 50,000 25.5 ขาย
นพดล นพคุณ หุ้นสามัญ 2018-03-16 2018-03-15 30,000 24.4 ขาย
นพดล นพคุณ หุ้นสามัญ 2018-03-15 2018-03-14 50,000 24 ขาย
ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-09 10,000 24.6 ซื้อ
ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-12 500 24.2 ซื้อ
ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-12 500 24.2 ซื้อ
ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-12 2,000 24.3 ซื้อ
ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-13 2,500 24.2 ซื้อ
ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-13 2,500 24.2 ซื้อ
นพดล นพคุณ หุ้นสามัญ 2018-03-07 2018-03-06 50,000 25.25 ขาย
นพดล นพคุณ หุ้นสามัญ 2018-03-07 2018-03-06 50,000 25.25 ขาย
เตชนิธิ ลิปตวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-26 2018-01-25 2,000 24.6 ขาย
ธีระศักดิ์ ณ ระนอง หุ้นสามัญ 2018-01-19 2018-01-11 30,000 25 ขาย
ธีระศักดิ์ ณ ระนอง หุ้นสามัญ 2018-01-19 2018-01-11 30,000 25 ขาย
เตชนิธิ ลิปตวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-08 2018-01-03 20,000 24.8 ขาย
จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2017-12-20 2017-12-18 20,000 24.46 ซื้อ
จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2017-12-20 2017-12-15 1,800 24.4 ซื้อ
จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2017-12-20 2017-12-15 1,800 24.4 ซื้อ
เตชนิธิ ลิปตวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-14 2017-12-13 9,400 24.6 ซื้อ
เตชนิธิ ลิปตวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-12 2017-12-08 100 24.2 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-12-01 2017-12-01 50,000 24.78 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-11-28 2017-11-27 30,000 24.8 ซื้อ
จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2017-11-28 2017-11-23 20,000 25.13 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-22 46,800 25.5 ซื้อ
เตชนิธิ ลิปตวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-11-17 2017-11-14 12,500 28.25 ซื้อ
ศิริพร อานนทเสถียร หุ้นสามัญ 2017-11-16 2017-11-14 37,500 28.5 ขาย
นพดล นพคุณ หุ้นสามัญ 2017-11-14 2017-11-13 200,000 28.38 ขาย
พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-11-14 2017-11-13 100,000 28.5 ขาย
พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-11-14 2017-11-13 50,000 28 ขาย
ชุลีวรรณ วัชรกรโยธิน หุ้นสามัญ 2017-11-14 2017-11-13 9,300 28.75 ขาย
เตชนิธิ ลิปตวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-10-11 2017-10-10 18,000 26.75 ขาย
นพดล นพคุณ หุ้นสามัญ 2017-10-09 2017-10-06 30,000 27.75 ขาย
นพดล นพคุณ หุ้นสามัญ 2017-10-09 2017-10-06 10,000 27.25 ขาย
นพดล นพคุณ หุ้นสามัญ 2017-10-06 2017-10-05 20,000 27.5 ขาย
นพดล นพคุณ หุ้นสามัญ 2017-10-06 2017-10-05 20,000 27.5 ขาย
ธีระศักดิ์ ณ ระนอง หุ้นสามัญ 2017-10-04 2017-09-21 30,000 26 ขาย
ธีระศักดิ์ ณ ระนอง หุ้นสามัญ 2017-10-04 2017-09-25 20,000 25.75 ขาย
ธีระศักดิ์ ณ ระนอง หุ้นสามัญ 2017-10-04 2017-09-26 30,000 25.75 ขาย
ธีระศักดิ์ ณ ระนอง หุ้นสามัญ 2017-10-04 2017-09-27 20,000 25.75 ขาย
นพดล นพคุณ หุ้นสามัญ 2017-10-03 2017-09-29 50,000 26.5 ขาย
ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ หุ้นสามัญ 2017-09-27 2017-09-22 100,000 26 ขาย
เตชนิธิ ลิปตวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-09-12 2017-09-12 10,000 25 ขาย
พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-08-24 2017-08-22 170,300 24.7 ขาย
นพดล นพคุณ หุ้นสามัญ 2017-08-22 2017-08-17 40,000 23.4 ขาย
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-08-21 2017-08-18 100,000 24.23 ขาย
พรทิพย์ วุฒิวัฒนพันธุ์ หุ้นสามัญ 2017-08-21 2017-08-18 100,000 24.23 ขาย
พรทิพย์ วุฒิวัฒนพันธุ์ หุ้นสามัญ 2017-08-21 2017-08-21 381,700 24.6 ขาย
พรทิพย์ วุฒิวัฒนพันธุ์ หุ้นสามัญ 2017-08-21 2017-08-21 100,000 24.7 ขาย
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-17 200,000 23.68 ขาย
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-08-15 200,000 23.54 ขาย
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-07-13 2017-07-12 26,600 22.3 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-07-11 2017-07-07 16,600 22.29 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-07-11 2017-07-11 27,900 22.37 ซื้อ
เตชนิธิ ลิปตวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-06-21 2017-06-21 10,000 23.4 ขาย
เตชนิธิ ลิปตวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-06-21 2017-06-21 10,000 23.4 ซื้อ
รักสิทธิ วงศ์วาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-09 2017-06-09 100 23.04 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-05-19 2017-05-18 35,300 19.96 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-05-19 2017-05-18 58,900 20.28 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-05-16 2017-05-16 35,000 21 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-03-20 2017-03-17 82,000 22.6 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-03-20 2017-03-17 5,600 22.6 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-03-02 2017-03-01 74,600 24.48 ซื้อ
จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2017-02-23 2017-02-21 75,000 24.69 ซื้อ
จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2016-12-01 2016-11-29 5,500 24.9 ซื้อ
พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-12-01 2016-11-30 55,500 24.75 ซื้อ
พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-12-01 2016-12-01 1,000 24.8 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-12-01 2016-11-30 55,500 24.75 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-12-01 2016-12-01 1,000 24.8 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-11-29 2016-11-29 140,000 25.24 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-11-15 2016-11-14 35,400 23.46 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-09-30 2016-09-29 20,000 23.2 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-09-28 2016-09-27 50,000 22.3 ซื้อ
พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-09-26 2016-09-23 89,900 21.3 ซื้อ
พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-09-26 2016-09-23 86,500 21.36 ซื้อ
พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-09-26 2016-09-23 7,500 21.5 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-09-26 2016-09-23 7,500 21.5 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-09-26 2016-09-23 7,500 21.5 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-09-26 2016-09-23 89,900 21.3 ซื้อ
วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-09-26 2016-09-23 86,500 21.36 ซื้อ
ยอดชาย เลาะหมุด หุ้นสามัญ 2016-09-15 2016-09-15 12,500 21 ขาย
ยอดชาย เลาะหมุด หุ้นสามัญ 2016-09-02 2016-09-01 12,500 20.43 ซื้อ
มนัสจันทร์ ลีนานนท์ หุ้นสามัญ 2016-09-02 2016-09-01 20,000 19.5 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com