หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร QH

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุริย์ บัวคอม หุ้นสามัญ 2018-02-16 2018-01-18 116,666 3.34 ขาย
ประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ หุ้นสามัญ 2014-09-04 2014-09-03 1,083,369 4.42 ขาย
ไพโรจน์ วัฒนวโรดม หุ้นสามัญ 2014-06-09 2014-06-06 1,000,000 3.52 ขาย
ไพโรจน์ วัฒนวโรดม หุ้นสามัญ 2014-01-06 2014-01-02 1,000,000 2.58 ขาย
ไพโรจน์ วัฒนวโรดม หุ้นสามัญ 2013-11-27 2013-11-22 500,000 2.7 ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดม หุ้นสามัญ 2013-11-27 2013-11-22 1,500,000 2.68 ซื้อ
สุริย์ บัวคอม หุ้นสามัญ 2013-09-18 2013-09-16 100,000 3.12 ขาย
อดุลย์ วินัยแพทย์ หุ้นสามัญ 2013-09-12 2013-09-10 400,000 3 ขาย
อดุลย์ วินัยแพทย์ หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-27 400,000 2.64 ซื้อ
สุริย์ บัวคอม หุ้นสามัญ 2013-08-02 2013-06-21 100,000 2.92 ซื้อ
อดุลย์ วินัยแพทย์ หุ้นสามัญ 2013-05-21 2013-05-14 110,437 4.34 ขาย
ราชัย วัฒนเกษม หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-09-17 62 1.84 ขาย
ราชัย วัฒนเกษม หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-09-17 118,400 1.86 ขาย
ซวง ชัยสุโรจน์ หุ้นสามัญ 2011-10-07 2011-10-04 200,000 1.25 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com